Zoznam faktúr obce Čaka za rok 2018

Číslo fa. Dodávateľ Predmet fakturácie Celková suma s DPH v € Uhradené dňa
 1.

 Ajfa + avis, s.r.o.

 Žilina

 Publikácie pre mzd.účtovníčku r. 2018  54,90   09.01.2018
 2.

 BIO Energie, s.r.o.

 Veľké Lovce

  Odvoz BRKO r. 2018 zo ŠJ Čaka 120,00   09.01.2018
 3.

 SAMNET -ISS, o.z.

 Zlaté Moravce 

  Informácie o dot. a grantoch pre samospr. r. 2018  32,86   09.01.2018
 4.  SWAN, a.s. Bratislava   Internet WiMAX za 1/2018  18,00   09.01.2018
 5.

 Verlag Dashőfer, s.r.o.

 Bratislava

  On-line prístup -legislatíva a zmeny r. 2018 183,00   09.01.2018 
 6.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

  Mes. platby za el.en. 1/2018  257,00   09.01.2018
 7.  CNS, s.r.o., prevádzka   Levice   Webhosting domena caka.eu a www zmeny 170,40  10.01.2018
 8.

 Komunálna poisťovňa, a.s.

 Bratislava

 Poistné pre dobrovoľnícku službu 1.polr.2018 6,64  11.01.2018
 9.

 Verlag Dashőfer, s.r.o.

 Bratislava 

 Smernice on-line pre obec  146,00   26.1.2018 
 10.

 Eurospinn, s.r.o.

 Želiezovce 

 Demontáž vianosčných dekorov a oprava VO  404,51   26.1.2018 
 11.

 Mannet, spol. s.r.o.

 Madunice 

 Traktor Zetor Major CL 80 - doplatok celk.ceny 24000,00 

 12.2.2018 - 17000,00 €

 13.2.2018 -   7000,00 €

 12.

 Union poisťovňa, a.s.

 Bratislava 

 Zákonné poistné na nový traktor  24,85   26.1.2018 
 13.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za služby mobilného operátora

 za 1/2018 M: 0902486434 

69,00 

 povol. inkaso

 splatné

 06.02.2018 

 14.  DOXX-SL, s.r.o. Žilina  Stravné lístky  2436,72   29.1.2018
 15.

 Premier Consulting, s.r.o.

 Komárno 

 OP KŽP - triedený zber komunálnych odpadov  1195,20   06.02.2018 
 16.  Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN za 12018 98,00   06.02.2018
 17.  Školská jedáleň Čaka  Stravné OK za 12018 137,55  06. 02.2018
 18.  CNS, s.r.o. prev.Hronovce  Zmeny na www, servis NB - SW, HW  150,00   06.02.2018
 19.

 Slovakia energy,s.r.o.

 Bratislava 

 Zál.platba za el.en. za 22018  289,00   06.02.2018 
 20.  SWAN, a.s. Bratislava   Swan internet za 22018  18,00   07.02.2018 
 21.

 Súkromná školská jedáleň

 Jasová

 Záloha na stravu ZŠsMŠ za 22018 500,00  07.02.2018
 22.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Telekom poplatky za služby PL za 12018  95,17   povol.inkaso z BU splatné 19.2.2018 
 23.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en.Čaka č. 325 za 1/2018 1494,65   8.2.2018 
 24.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 270 za 1/2018  271,80   8.2.2018
 25.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 39 za 12018 428,84   15.02.2018 
 26. 

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.popl.za M:0911306843 16,28  15.02.2018 
 27.  Nitrianska kráľovská   vínna cesta  Nitra  Členský poplatok rok 2018 35,00  15.02.2018 
 28.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 325 za 12018  111,97   15.02.2018 
 29. 

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 12018 455,74   15.02.2018 
 30.   ZO - RVC Nitra   Účtovné súvzťažnosti v samospráve 26,00   19.02.2018 
 31.   CBS, s.r.o. Kynceľová  Prezent.v mape Cyklotrasy Tekov  48,00   21.02.2018
 32.

 Slovak Telekom,.a.s.

 Bratislava  

 Mes.služby za M: 0902486434   69,00   povolené inkaso z účtu   splatné 9.3.2018
 33.

 Magic Print, s.r.o.

 Bratislava

 R-toner Canon EP-27 pre Školskú

 jedáleň Čaka 

28,80   5.3.2018 
 34.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Za služby PL za 2/2018  94,98 

 povolené inkaso splatné

 19.3.2018

 35.

 CNS, spol. s r.o., pobočka

 Levice  

 Servis SMOS, SMOSRO,Mzdy-URBIS   a   SW Školská jedáleň Čaka  267,60   5.3.2018 
 36.  Školská jedáleň Čaka   Stravné detí v HMN za 2/2018 18,00   5.3.2018  
 37.  Súkromná školská   jedáleň Jasová   Vyúčt.stravy ZŠsMŠ 22018  690,06   6.3.2018 
 38.  Swan, a.s. Bratislava   Mesačný poplatok za internet  32018 18,00   12.3.2018
 39.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Zál.na el.en. za 32018  289,00   12.3.2018
40.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en.č. 39 za 22018  353,12   12.3.2018
41.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. č. 325 za 22018  113,12   12.3.2018
 42.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava  

 Vyúčt.el.en. č. 270 za 22018  248,10   12.3.2018
 43.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. č. 325 za 22018 1244,58  12.3.2018
 44.  Daffer, s.r.o. Prievidza  Školské pomôcky pre deti v HMN -ZŠ 49,80  12.3.2018
 45.  PKF, a.s. Nitra  Splátka poistenie majetku 2,Q2018 300,86  12.3.2018
 46.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za služby M: 0911306843  16,28   12.3.2018
 47.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 22018  529,00   16.3.2018 
 48.  Obec Plavé Vozokany   Neónové svietidlá (15 ks)  75,00   16.3.2018 
 49.

 Komunálna poisťovňa,

 a.s. Banská Bystrica  

 Havarijné poistné Dácia LV459DX  187,95   16.3.2018 
 50.  Súkromná školská     jedáleň Jaspvá   Záloha na stravu ZŠsMŠ 32018  500,00   16.3.2018
 51.  Dolnohronské   rozvojové   partnerstvo Želiezovce   Členský príspevok rok 2018  379,00   26.3.2018 
 52.  Abiset, s.r.o. Malacky    iKelp pre ŠJ Čaka - konzultácie  36,00   23.3.2018 
 53.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.platba za M: 0902486434

 za obdobie 3/2018 

82,90   povolené inkaso z účtu  splatné 6.4.2018 
 54.  Slovgram, Bratislava   Za ver.šír.zvuk. a zvuk.-obr.nosičov   na   rok 2018 - popl.umelcom a výrobcom  38,50   26.3.2018 
 55.

 Súkr.  školská jedáleň

 Jasová 

 Strava do ZŠsMŠ za 3/2018 - doplatok  598,91   4. 4. 2018 
 56.

 Súkr. školská jedáleň

 Jasová 

 Záloha na stravu ZŠsMŠ na 4/2018  500,00   4. 4. 2018 
 57.

 A. M. A. SLOVAKIA

 Ladomerská Vieska  

 Žacie lanko do krovinorezov 900 m  94,66   9. 4. 2018 
 58.  CNS, s.r.o. Hronovce  Zmeny SW na www  30,00   9. 4. 2018 
 59.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby PL za 3/2018 94,98  povolené inkaso z   účtu splatné   18.4.2018
 60.  SWAN, a.s. Bratislava  Swan internet za 4/2018 18,00  9. 4. 2018
 61.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčtov. el. en. Čaka č. 325K za 3/2018 1111,55  9. 4. 2018
 62.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčtov. el. en. Čaka č. 39 za 3/2018 327,17  9. 4. 2018
 63.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčtov. el. en. Čaka č. 325 za 3/2018 83,08  9. 4. 2018
 64.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčtov. el. en. Čaka č. 270 za 3/2018 236,34  9. 4. 2018
 65.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Záloha na el. en. za 4/2018  289,00   9. 4. 2018 
 66.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. vyúčt. za M: 0911306843 za 32018 16,28   11.4.2018 
 67.  Prvá komunálna   finančná, a.s. pob. Nitra   Poistné za dobrovoľnícku službu 6,64   12. 4. 2018 
 68.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 32018 530,48   13. 4. 2018 
 69.  ZŠ s MŠ Čaka   Uhlie ekohrášok dodané za 1.Q 2018  527,71   16. 4. 2018 
 70.  ZŠ s MŠ Čaka   Služby PL v ŠJ za 1. Q 2018  92,52   16. 4. 2018 
 71.  ZsVS, a.s. OZ Levice   Vodné za obec.objekty za 1. Q 2018  45,37   16. 4. 2018 
 72.

 

 PKF, a.s. Nitra 

 VO na dod. el.en. PZ č. 19/2017EL  120,00   
 73.

 CBS, spol. s.r.o.

 Kynceľová 54

 Banská Bystrica 

 Aerofoto obce JAR/LETO  120,00   24.4.2018
 74.

 DPO SR Odoborná škola

 Martin

 Školné za prípr. čl.HJ DPZO Čaka + 

 záverečné skúšky

50,00  24.4.2018