Dátum
Popis faktúry
Dodávateľ
Cena v €
Úhrada
'; return; } ?>

Došlé faktúry obce Čaka uverejnené v zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Chyba SQL servera. Kontaktujte prosim administrátora aplikácie. Ďakujem."; exit; endif; $res=mysql_select_db('cakaeu'); $res=mysql_query("SET character_set_results = 'utf8', character_set_client = 'utf8', character_set_connection = 'utf8', character_set_database = 'utf8', character_set_server = 'utf8'"); //-------------------------------------------------------------------------------------- ZISTI DOSTUPNE ROKY $cyklus=mysql_query("SELECT * FROM _fakcat ORDER BY ordering DESC"); echo '
Kategória pre zobrazenie : '; echo '

'; //-------------------------------------------------------------------------------------- ZOBRAZ VSETKY ROKY //$cyklus=mysql_query("SELECT * FROM _fakcat ORDER BY ordering DESC"); //while ($categoria = mysql_fetch_array($cyklus)) : // $rok_id=$categoria['id']; // $rok_nadpis=$categoria['title']; echo '
'.$rok_nadpis.'
'; okno_zac(); //-------------------------------------------------------------------------------------- ZOBRAZ TABULKU $res=mysql_query("SELECT * FROM _faktury WHERE catid='".addslashes($rok_id)."' ORDER BY id DESC"); while ($zaz = mysql_fetch_array($res)) : $url=$zaz["id"]."-".$zaz["filename"].".".$zaz["extension"]; $link="".$zaz["title"].""; $ikona=""; if ($zaz["extension"]!="") $ikona=' '; ?>
'.$zaz["cena"].''; ?>