Dňa 15.11.2014 bol za starostu obce Čaka zvolený :

Ľudovit Viglaš,  (KDH, SNS, SMER-SD)

Dňa 15.11.2014 boli do obecného zastupiteľstva zvolení nasledovní poslanci :

Anton Bielik, ( SIEŤ)
Mgr. Ján Bučko, ( NEKA)
Bc. Emília Hanusová, (KDH)
Ing. Ján Remeň, (KDH)
Ľubomíra Sádovská, (SNS)
MVDr. Miloš Sádovský, (KDH)
Božena Šimčíková, (SNS)