Školská telocvičňa.

Pre Vás všetkých, ktorí máte záujem o športovanie a hlavne pre deti v ZŠ s MŠ sme k 1.9.2021 v telocviční

vymenili všetky okná a dvere a hlavne spravili úplne novú palubovku v celkovom náklade viac ako 80tis eur.

Prajem Vám príjemné športové zážitky vo vynovenom športovom areály.

Vážení občania.

Obecný úrad chce vykonať prieskum záujmu na zriadenie „Urnového solitéra“ na miestnom cintoríne. Jedná sa o vytvorenie niekoľkých miest na umiestnenie urny s pozostatkami zomrelých. Prieskum má slúžiť na zistenie potencionálneho záujmu o umiestnenie v „Urnovom háji.“ Predpokladaná cena jedného miesta je minimálne 300 eur.

Zoznam faktúr obce Čaka za rok 2021

Číslo fa. Dodávateľ Predmet fakturácie Celková suma s DPH v € Uhradené dňa
 1.  PKF, Nitra  poistenie majetku 2021, PZČ 11411873 300,86   11.01.2021
 2.  PKF, Nitra  poistenie mot.voz. 2021, PZČ 72901167 313,00   11.01.2021
 3.

 Združ.miest a obcí SR

Bratislava 

členský  poplatok

 

128,83  11.01.2021 
 4.  RVC, Nitra členský polatok  150,00  11.01.2021 
 5.  PKF, Nitra Poist. mot.voz.2021, PZČ 72901167  72,00  11.01.2021 
 6.  Osobný údaj, Košice výkon zodpovednej osoby 01/2021  51,60  11.01.2021 
 7.

 Slov. elektrárne

Bratislava

 el.ener. ver.budovy 01/2021 330,00  11.01.2021 
 8.  CNS, Hronovce ESET NOD, antirir  220,80  11.01.2021 
 9.

Slov. Telekom

Bratislava

MO 091306843 20,00 11.01.2021
 10.

Pre Vás s.r.o.

Sládkovičovo

Respirátory, ochr.obleky - testovanie COVID 117,36 20.11.2021
 11.

Slovak Telekom

Bratislava

MO 0902486434 36,00 08.02.2021
 12.

Slov. elektrárne

Bratislava

El. ener. ver.osvet. 01/2021 429,00 28.01.2021
 13.

Tekov - oblast.org.cet.ruchu

Levice

členské 2021 245,40 28.01.2021
 14. RTV, Bratislava ročný poplatok 2021 55,68 28.01.2021
 15.

Asociácia kontrolórov

Ľubietová

prísúevok na vzdelávanie 2021 20,00 28.01.2021
 16.

DEDRA TRUST s.r.o.

Bratislava

podklady k projek. znižen.energ. nár. admin.bud. 400,00 28.01.2021
 17.

 PJS Peleš Ján

Levice

Oprava chlad. zar. dom smútku  215,00  01.02.2021 
 18. SWAN, Bratislava internet 01/2021 18,00 01.02.2021
 19.

SAMNET - IS

Zlaté Moravce

informácie o dot. a grantoch 2021 32,86 01.02.2021
 20. Ing. Ľ. Baka, Želiezovce toner CANON 77,69 01.02.2021
 21. CNS, Hronovce servis SW 36,00 03.02.2021
 22. Osobný údaj, Košice výkon zodp. osoby 02/2021 51,60 03.02.2021
 23.

SLOVGRAM

Bratislava

prev.verejného rozhlasu 2021 38,40 03.02.2021
 24.

Pre Vás s.r.o.

Sládkovičovo

Materiál, testovanie COVID 287,82 03.02.2021
 25.

SHOP Paramedik

Praha CZ

respirátor FFP3 - COVID 169,00 09.02.2021
 26.

PETIT PRESS

Bratislava

Inzerát - predaj traktora 30,00 10.02.2021
 27.

Lindstrom

Trnava

nájom a čistenie rohoží 13,10 10.02.2021
 28.

Slovak telekom

Bratislava

pevná linka 02/2021 97,30 18.02.2021
 29.

SWAN

Bratislava

internet 02/2021 18,00 10.02.2021
 30.

Ing.M. Dolníková,MD Prejekt 

Levice

Projekt Zberný dvor Čaka 1 780,00 10.02.2021
 31.

ULTIMA RATIO

L.Mikuláš

zníž. ener. nár. admin. budova OÚ 300,00 10.02.2021
 32.

Slov. elektrárne

Bratislava

el. ener., ver. svetlenie 02/2021 457,00 10.02.2021
 33. 

Slov. elektrárne

Bratislava

el. ener.,ver. budovy 02/2021 330,00 10.02.2021
 34.

Slov.elektrárne

Bratislava

elekt.energia KSC 01/2021 939,35 10.02.2021
 35.

Štát. ochrana prírody

B. Bystrica

potvrdenie k projektu č.1310159 OÚ 70,00 18.01.2021
 36.

BRANTNER

Nové Zámky

Komunálny odpad 01/2021 925,80 18.02.2021
 37.

Obec Svodín

Svodín

skríning. testovanie COVID 01/2021 1 208,16 18.02.2021
 38.

Laven s.r.o.

Demandice

respirátory FFP2 COVID - občanom 400,00 18.02.2021
 39.

 Propag Slovakia

 Levice

 HZ - reklamný nápis 1 798,80   25.02.2021 
 40.

 Slovak telekom

 Bratislava

 MO 0902 486434  36,00  09.03.2021 
 41.

 Ing.Ľ. Baka EUROFFICE

 Želiezovce

 toner, servis, tlačiare Canon 130,88 25.02.2021
 42.

 MIRA OFFICE

 Želiezovce

 konc.potreby 9,12 01.03.2021

 43. 

 Poradca s.r.o.

 Žilina

 odborná literatúra 34,56 01.03.2021
 44.

 GENIMI GROUP

 Bratislava

 služby - projekty 540,00 05.03.2021
 45.

 Úrad pre reg.odb.frek.

 Bratislava

 požívanie frekvencie hasiči 3,36 05.03.2021
 46.

 CNS

 Hronovce

 servis SW 175,40 05.03.2021
 47.

 INISOFT s.r.o.

 B. Bystrica

 servisná podpora 39,60 05.03.2021
 48.

 Osobný údaj

 Košice 

 výkon zodp. osoby 3/2021 51,60  05.03.2021 
 49. 

 Slovak telekom

 Bratislava 

 MO 091306843  20,00  05.03.2021 
 50. 

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 KSC elekt. ener. 02/2021  861,88  05.03.2021 
 51. 

 Lindstrom

 Trnava 

náj. a čistenie rohoží 02/2021  13,10  05.03.2021 
 52.

 Slovak telekom

 Bratislava

PL 03/2021 95,58 18.03.2021
 53.

 PKF

 Nitra

 poistenie majetku 2.Q 2021 300,86 10.03.2021
 54.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 elekt. ener. ver. budovy 03/2021 319,00 10.03.2021
 55.

 Slovenské elektrárne

 Bratislava

 elekt. ener. ver. osvetlenie 03/2021 457,00 10.03.2020
 56.

 LEVEN s.r.o.

 Demandice

 Ochr.dezinf. prostr. COVID 19 541,27 10.03.2021
 57.

 Slovak telekom

 Bratislava

 MO 0911306843 24,99 10.03.2021
 58.

 Obec Farná

 Farná

 služby testovanie COVID 19 za 02/2021 1290,76 11.03.2021
 59.

 Centrum polyg. služieb

 Bratislava

 potvrdenie o pobyte - tlačivo 34,12 10.03.2021
 60.

 pre Vás s.r.o.

 Sládkovičovo

 respirátor FFP3 - COVID 19

114,00 10.03.2021
 61.

 Brantner

 Nové Zámky

 KO 02/2021 896,76 17.03.2020
 62.

 SWAN

 Bratislava

 Internet 3/2021 18,00 17.03.2021

 63.

 DOXX - SL

 Žilina

 Stravné lístky 2285,10  15.03.2021
 64.

 Slovak Telekom

 Bratislava

 MO 0902 486 434 36,00 06.04.2021
 65.

 pre Vás, s.r.o.

 Sládkovičovo

 zdrav. overaly, testovanie COVID - 19 143,76 29.03.2021
 66.

 Mária Juhászová

 Mýtne Ludany

 Geodet. a kart. práce 600,00 29.03.2021
 67.

 MIRA OFFICE

 Želiezovce

 školské pomôcky, hmotná núdza 83,00 29.03.2021
 68.

 OZ DRP

 Želiezovce

 členské 2021 370,00 30.03.2021
 69.

 Lindstrom

 Trnava

 prenájom a čistenie rohoží 03/2021 13,10 08.04.2021
 70.

 Osobný údaj

 Košice

 výkon zodpovednej osoby 04/2021 51,60 08.04.2021
 71.

 PETIT PRESS

 Bratzislava

 inzerát - predaj traktora 30,00 08.04.2021
 72.

 CNS

 Hronovce

 servis SW, ESET 36,00 08.04.2021
 73.

 Slovak Telekom

 Bratislava

 PL 03/2021 95,58 19.04.2021
 74.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 KSC El.en. 03/2021 702,22 08.04.2021
 75.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 Ver. osv. preddavky 04/2021 457,00 08.04.2021
 76.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 Ver. bud. preddavky 04/2021 330,00 08.04.2021
 77.

 Obec Farná

 Farná

 Skrínin. testovanie COVID 19 za 03/2021 1375,20 08.04.2021
 78.

 Boris Varga

 Jasová

 Strava testovanie COVID - 19 36,00 13.04.2021
 79.

 Slovak telekom

 Bratislava

 MO 0911306843 20,00 13.04.2021
 80.

 SWAN

 Bratislava

 Internet 04/2021 18,00 27.04.2021
 81.

 IVES

 Košice

 APV matrika 25,09 27.04.2021
 82.

 Brantner

 Nové Zámky

 odvoz KO 03/2021 1 015,44 27.04.2021
 83.

 Brantner

 Nové Zámky

 uloženie stav. odpadu 1 297,87 23.04.2021
 84.

 PKF

 Nitra

 poistenie majetku 2.Q 2021 317,17 27.04.2021
 85.

 Západosl. vod. spoločnosť

 Levice

 vodné KSC 1.Q 2021 7,78 07.05.2021
 86.

 Slov. Telekom

 Bratislava

 MO 0902486434 36,00 07.05.2021
 87.

 Hlin - Art, s.r.o.

 Čaka

 oprava vodomer. šachty 150,00 27.04.2021
 88.

 Združ. miest a obcí

 Bratislava

 členské 2021 733,00 27.04.2021
 89.

 Michalovský s.r.o.

 Piešťany

 vyjadrenie, zberný dvor 15,00 27.04.2021
 90.

 Linstrom

 Trnava

 nájom a čistenie rohoží 04/2021 13,10 05.05.2021
 91.

 Osobný údaj

 Košice

 výkon zodpov. osoby 51,60 05.05.2021
 92.

 Slov. Telekom

 Bratislava

 PL 04/2021 52,15 inkaso
 93.

 Taktory Martom

 Brezovica

 Varecha a paletizačná vidla na ZETOR 960,00 05.05.2021
 94.

 Obec Farná

 Farná

 Testovanie COVID - 19, 04/2021 1569,60 05.05.2021
 95.

 Slov. elektrárne

 Braislava

 Osvetl.ver. budov zál. 05/2021 330,00 05.05.2021
 96.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 verejné osvet. zál. 457,00 05.05.2021
 97. 

 CNS

 Hronovce

 konfigurácia routra  72,00 12.05.2021 
 98.

 Slov. elektrárne

 Bratislava 

 KSC elek. ener. 04/2021 499,44  12.05.2021 
 99.

 Slovak Telekom

 Bratislava 

 MO 0911 306 843  20,00  12.05.2021 
 100.

 SWAN

 Bratislava

 Internet 05/2021 18,00 20.05.2021
 101.

 MANNET s.r.o.

 Madunice

 Servis traktor Zetor 353,22 20.05.2021
 102.

 N.M.-AUDIT s.r.o.

 N.M.nad Váhom

 Audit IUZ 2020 1080,00 20.05.2021
 103.

 MIRA OFFICE s.r.o.

 Želiezovce

 Kancelárske potreby 119,08 20.05.2021
 104.

 Brantner 

 Nové Zámky

 TKO 04/2021 1 446,92 20.05.2021
 105.

 REMEK, s.r.o.

 Nitra

 UMS 2021 - údržba 618,00

20.05.2021

 106.

 ZŠ s MŠ

 Čaka

 uhlie 1. - 5.2021 704,65 20.05.2021
 107.

 LEVOPROMT s.r.o.

 Banská Bystrica

 výmena okie, ZŠ telocvičňa 29 531,00 24.05.2021
 108.

 TK SERVICES s.r.o.

 Banská Bystrica 

 Služby, ZŠ telocvičňa, výmena okien 100,00 20.05.2021
 109.

 TK SERVICES s.r.o.

 Banská Bystrica

 Služby, ZŠ telocvičňa, výmena palubovky 100,00 20.05.2021
 110.

 Slovak Telekom

 Bratislava

 MO 0911356248

39,13 07.06.2021

 111.

 Geodet Juhász Július Ing.

 Mýtne Ludany

 vyhotovenie geom. plánu p.č.4041/2 376,00 07.06.2021
 112.

 EKOTEC spol. s r.o.

 Bratislava

 kontrola detského ihriska 193,20 07.06.2021
 113.

 LINDSTROM

 Trnava

 prenájom a čistenie rohoží 13,10 07.06.2021
 114.

 Osobný údaj

 Košice

 Výkon zodp. osoby 06/2021 51,60 07.06.2021
 115. 

 ZsVS

 Levice 

 vodné TJ šatne  20,74  07.06.2021 
 116.

 ZsVS

 Levice 

 mont.vodomeru č.d.370  39,41  07.06.2021 
 117.

 Slovak Telekom

 Bratislava

 PL 06/2021 70,57 inkaso

 118.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 KSC 05/2021 333,90 07.06.2021
 119.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 Osv.ver.budov 06/2021 330,00 07.06.2021
 120.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 verejné osvetlenie

457,00 07.06.2021
 121.

 Slovak Telekom

 Bratislava

 MO 0911306843 20,00 11.06.2021
 122.

 iProdos

 Levice

projektová dok.- napojenie zberného dvora na cstnú komunikáciu 600,00 11.06.2021
 123.

 PKF 

 nNitra

 poistenie majetku 01.7.-30.09.2021 317,17  21.06.2021
 124.

 SWAN

 Bratislava

 internet 06/2021 18,00 11.06.2021
 125.

 REPRE

 Bratislava

 respirátor FFP2 312,00 07.06.2021
 126.

 Komunál - Servis

 Prešov

 poistenie dodávka výkonu VO 36,00 11.06.2021
 127.

 ELMIK

 Vráble 

 oprava rohlasu  61,68  21.06.2021 
 128.

 Brantner

 Nové Zámky 

 vývoz KO 05/2021  830,50  21.06.2021 
 129. 

 HAITEG, s.r.o.

  Šárovce

 čistenie kanalizácie ZŠ  240,00  21.06.2021 
 130.

 DOXX - stravné lístky

 Žilina

 stravné lístky  2 285,10  28.06.2021 
 131.

 Lindstrom

 Trnava 

 prenájom rohoží 06/2021  13,10  28.06.2021 
 132.

 Slov. tekomunikácie

 Bratislava 

 MO 0911356248  40,00  07.07.2021 
 133.

 Slov. elektrárne

 Bratislava 

 spot. elekt. energ.-vyúčt. za 1.polrok        -19,84     13.07.2021
 134.

 N.M. - AUDIT, s.r.o.

 Nové mesto nad Váhom

 audit KUZ 2020 1 081,00  12.07.2021
 135.

 DUET - osobný údaj

 Košice

 výkon zodpovednej osoby 07/2021 51,60 02.07.2021
 136.

 Inšpekt. živ. prostredia

 Nitra

 pokuta - vypúšťanie splaškovej, odpadovej vody do podzemných vôd 2 000,00  02.07.2021
 137.        

 CNS

 Hronovce

 servis SW 72,00  07.07.2021
 138.

 Slovak telekom

 Bratislava

 pevná linka 06/2021 70,57 19.07.2021
 139.

 Slov. elektrárne

 Bratislava 

 el. ener. KSC 06/2021  201,82 07.07.2021 
 140. 

 Slov. elektrárne

 Bratislava 

 El. ener. verejné osvetl. zál.07/2021  457,00  12.07.2021 
 141.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 El. ener. budovy zál. 07/2021 330,00  12.07.2021 
 142.

 ZsVS

 Nitra 

 vyjadrenie - zberný dvor  30,00  07.07.2021 
 143.

 Slov. telekom.

 Bratislava 

 MO 0911306843  20,00  12.07.2021 
 144.

 Michlovský, s.r.o.

 Piešťany 

 zberný dvor - vyjadrenie Orange  15,00  12.07.2021 
 145.

 SWAN

 Bratislava 

 Internet 07/2021  18,00  13.07.2021 
 146. 

 Svetla.sk 

 Nemecko

 Čistič vzduchu 2x  1 957,84  14.07.2021 
 147.

 TRIK-S, spol. s r.o.

 Bratislava

 náklady spojené s predajom p.č. 4055/2  398,40  29.07.2021 
 148.

 Brantner

 Nové Zámky 

 zber a odvoz KO 06/2021  851,24  26.07.2021 
 149.

 Brantner

 Nové Zámky 

 komunálny odpad  48,36  26.07.2021 
 150. 

 ZsVS

 Levice 

 vodovodná prípojka, vodomer  139,49  26.07.2021 
 151. 

 ZsVS

 Levice 

 Vývoz fekálií KSC  372,47  26.07.2021 
 152.

 maxLEAD s.r.o.

 Bratislava 

 výmena palubovky - telocvičňa  57 298,39  16.07.2021 
 153.

 ZsVS

 Levice 

 spotreba vody 1.polrok  14,25  26.07.2021 
 154.

 IBmont

 Čaka 

 úprava cesty , amfiteáter  890,00  29.07.2021 
 155.

 Slovak telekom

 Bratislava 

 MO 0911356248 40,00   inkaso 
 156.

 Lindstrom

 Trnava 

 prenájom rohoží 07/2021  13,10  29.07.2021 
 157.

 Komunál - Servis, s.r.o.

 Prešov 

 štvrťročné hlásenie ÚVO  12,00  29.07.2021 

 158.

 MADE spol. s r.o.

 B.Bystrica

 URBIS - systémová podpora  310,00  05.08.2021 
 159.

 Diana Lubellanová

B.Bystrica 

 služby BOZP a PO  100,00  05.08.2021 
 160.

 Osobný údaj

 Košice 

 výkon zodpovednej osoby 82021  51,60  05.08.2021 
 161.

 Slovak telekom 

 Bratislava

 pevná linka 072021 70,57 inkaso
 162.

 Slov. elektrárne

 Bratislava 

elekt. ener. ver.budovy 08/2021  330,00  05.08.2021 
 163.

 Slov. elektrárne

 Bratislava 

 elekt. ener. ver. osvetlenie 08/2021  457,00  05.08.2021 
  164.

 Slov. elektrárne

 Bratislava 

 elekt. energia KSC 07/2021  207,29  16.08.2021 
 165.

 PETIT PRESS

 Bratislava

MY - týždenník, predplatné 40,00 16.08.2021
 166.

 SWAN

 Bratislava

 internet 08/2021 18,00 16.08.2021
 167.

 Dedra trust

 Bratislava

 inžinierska činnosť, zberný dvor 1 500,00 16.08.2021
 168.

 Slovak telekom

 Bratislava

MO 0911306843 20,00 16.08.2021
 169.

 MIRA OFICCE

 Želiezovce

 koncelárske potreby 95,84 16.08.2021
 170.

 FLORIAN

 Martin

 Hasičská výbava 1 447,76 16.08.2021
 171.

 BRANTNER

 Noné Zámky

 objemový odpad 102,40 16.08.2021
 172.

 BRANTNER

 Nové Zámky

  KO  07/2021 812,04 16.08.2021
 173.

 LINDSTRŐM

 Trnava

 výmena rohoží 08/2021 13,10 23.08.2021
 174.

 Slovak telekom

 Bratislava

 MO 0911356248 40,00 06.09.2021
 175.

 MAGIC PRINT

 Bratislava

 toner - canon 28,80 02.09.2021
 176.

 P.Fejér - PETINA

 Prešov

dokontaminácia chlad. zariadenia DS 70,00 02.09.2021
 177.

 Dedra trust

 Bratislava

 vypracovanie rozpočtu, chodníky 200,00 02.09.2021
 178.

 Osobný údaj

 Košice

 výkon zodpovednej osoby 09/2021 51,60 02.09.2021
 179.

 ELMIK Vráble

 Vráble

 oprava BR rozhlasu 201,84 08.092021
 180.

 Slovak telekom

 Bratislava

 PL 08/2021 70,57 20.09.2021
 181.

 Slovenské elektrárne

 Bratislava 

 elekt. energia KSC 08/2021  263,38  08.09.2021 
 182.

 Slovenské elektrárne

 Bratislava 

 elekt. energia, verené budovy 09/2021 - zál.  330,00  08.09.2021 
 183.

 Slovenské elektrárne

 Bratislôava 

 elekt. energia, verejné osvetlenie 09/2021 - zál.  457,00  08.09.2021 
 184.

 SWAN

 Bratislava 

 internet 09/2021  18,00  20.09.2021 
 185.

 PKF

 Nitra 

 poistenie majetku 4.Q. 2021  317,17  20.09.2021 
 186.

 Slovak telekom

 Bratislava

 MO 0911306843  20,00   20.09.2021 
 187.

 Diana Lubellanová

 banská Bystrica 

 služby PO 08/2021  50,00  20.09.2021 
  188.

 LINDSTRŐM

 Trnava

výmena rohoží 13,10  20.092021 
  189.

 BRANTNER

 Nové Zámky 

 KO 08/2021  895,34  24.09.2021 
  190.

 Slovak telekom

 Bratislava 

 MO 0902486034  40,00  inkaso 7.10.21 
         

 

docpozvanka.doc332.5 KB

Stagnujete v práci? Chcete zmeniť zamestnanie, lepšie využiť svoje zručnosti, doplniť si kvalifikáciu alebo získať úplne novú?

Využite zaujímavú ponuku bezplatného vzdelávania a kariérneho poradenstva, ktoré realizuje Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV). Možno si neviete nájsť dobrú prácu so svojim terajším vzdelaním. Zmeňte si kvalifikáciu! Skúste to ako cukrárka, kuchárka, kozmetička, someliér, stolár, zvárač, nastavovač CNC strojov, inštalatér, murár...

Zoznam faktúr obce Čaka za rok 2016

Číslo fa. Dodávateľ Predmet fakturácie Suma za fa v € Uhradené dňa
   1.  Poradca, s.r.o. Žilina Predplatné Poradca r. 2016      49,80  13.1.2016 
   2.  Ajfa+avis Žilina Publikácia pre mzdovú učtovníčku r. 2016 49,50 13.1.2016
   3.  Lyreco CE,SE Bratislava Tonere Samsung MLT HP 1010 71,86 13.1.2016
   4.  Samnet - ISS, o.z. Zl.Moravce Inform.služby dot.a granty r. 2016 32,86 13.1.2016
   5.  RIGHT Power, s.r.o. Žilina Mes.platba za el.energiu 1/2016 1389,00 13.1.2016
   6.  SWAN, a.s. Bratislava Internet WiMAX Swan 1/2016 18,00 13.1.2016
   7.  BIO energie, s.r.o. Veľké Lovce Odvoz biolog.odp. zo ŠJ Čaka r. 2016 120,00 13.1.2016
   8.  Eurospin, s.r.o. Želiezovce Demont.vianoč.výzd.a oprava VO 245,08 20.1.2016
   9. Školská jedáleň Čaka Stravné detí v HMN 1/2016 196,20 8.2.2016
 10. Školská jedáleň Čaka Stravné OK za 1/2016 113,97 8.2.2016
 11. Zsl.vodár.spol.,a.s. Levice Montáž vodomeru 32,51 8.2.2016
 12. DOXX-SL, s.r.o. Žilina Stravné lístky 2436,72 5.2.2016
 13. Slovak Telekom, a.s. Bratislava Mes.platba M: 0902486434 1/2016 26,15 9.2.2016 -inkaso
 14. Slovak Telekom, a.s. Bratislava Mes.platba za služby PL 1/2016 74,53 18.2.2016 inkaso
 15. SWAN, a.s. Bratislava Internet WiMAX Swan 2/2016 18,00 8.2.2016
 16. RIGHT Power, s.r.o.Žilina Mes.platba za el.energiu 2/2016 1389 12.2.2016
 17. Slovak Telekom,a.s. Bratislava Mes. platba za M: 0911306843 14,09 12.2.2016
 18. Brantner, s.r.o. Nové Zámky Vývoz a ulož. TKO za 1/2016  569,71 12.2.2016
 19. Brantner, s.r.o. Nové Zámky Vývoz a ulož. VKK 12016 z cintorína 144,30 12.2.2016
 20. Brantner, s.r.o. Nové Zámky Vrecia na plasty - nákup 8,40 12.2.2016
 21. RIGHT Power, s.r.o. Žilina  El.en. za 12016 s.č. 270  17,92  16.2.2016 
 22. RIGHT Power, s.r.o. Žilina El.en. za 12016 s.č. 39   98,90  16.2.2016 
 23. RIGHT Power, s.r.o. Žilina El.en. za 12016 s.č. 325 60,13  16.2.2016 
 24. RIGHT Power, s.r.o. Žilina El.en. za 12016 s.č. 325 - vykurovanie   676,32  16.2.2016 
 25. EkonSpo Žilina  Poštové poukážky pre ŠJ z réžie 35,04  16.2.2016 
 26. RTVS Bratislava  Za služby poskyt.verejnosti RTVS              56,83 19.2.2016 
 27. MAZY Silvia Matušková Čifáre  Služby pri VO na Multifunkčné ihrisko  700,00  19.2.2016 
 28.  Eurospinn,s.r.o. Želiezovce Demont.vian.výzdoby  90,83  1.3.2016 
 29. Slovak Telekom, a.s. Bratislava  Mes.platba za M: 0902486434  33,35  9.3.2016 
 30. Združenie obcí RVCS Nitra  Účtov.súvzť.v samospráve 2016  28,50  1.3.2016 
 31. Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN 22016  184,00  1.3.2016 
 32. Školská jedáleň Čaka Stravné OK za 22016 103,49 1.3.2016
 33. CNS Levice Servis SW a HW, migrácia údajov 157,20  10.03.2016
 34. Motel ARD Veselá Strava voľby NR SR 81,00  10.03.2016
 35. Right Power, a.s. Žilina Vyúčt.el.en.za 22016 obj.č. 325  43,81  14.03.2016
 36. Right Power, a.s. Žilina Vyúčt.el.en.za 22016 obj.č. 270 9,92  14.03.2016
 37. Right Power, a.s. Žilina Vyúčt.el.en.za 22016 obj.č. 39 35,21  14.03.2016
 38. Right Power, a.s. Žilina Vyúčt.el.en.za 22016 obj.č. 325 AKU 407,81  14.03.2016
 39. Right Power, a.s. Žilina Mes.platba za el.en. 32016 obec.objekty 1389,00  14.03.2016
 40. Slovak Telekom,a.s. Bratislava  Služby PL za 22016  75,60  povol.inkaso 18.3.2016 
 41. SWAN, a.s. Bratislava  Swan internet za 32016  18,00   14.03.2016
 42. Slovak Telekom,a.s. Bratislava  Mesačná platba za M: 0911306843      14,09   14.03.2016
 43. Sloboda zvierat Bratislava Umiestn.túl.psíka do útulku 66,00  14.03.2016
 44. Brantner, s.r.o.Nové Zámky Vývoz a ulož. TKO za 22016 802,19  14.03.2016
 45. Brantner s.r.o. Nové Zámky Vrecia na triedený odpad 16,80  14.03.2016
 46. Daffer,s.r.o. Prievidza  Školské pomôcky detí v HMN 182,60  14.03.2016
 47. Alexander Nagy Bardoňovo  Zemné práce  600,00   23.3.2016
 48. IB mont, s.r.o. Čaka č. 2  Spevnená plocha pri multifunkč.ihrisku  1260,43   23.3.2016
 49. PKF, a.s. Nitra   Poistenie majetku 2.štvrťrok 2016  300,86   23.3.2016
 50. Slovgram Bratislava  Za ver.šírenie zvuk.zázn.umelec.výk.  38,50   23.3.2016
 51.

Slovak Telekom, a.s.

Bratislava 

Mes.platba za M: 0902486434  25,13 

povolené inkaso

spl.11.4.2016 

 52. Funny Spost SK Nitra  Výstavba Multifunkčného ihriska  52985,14  29.3.2016 
 53. Školska jedaleň Čaka Stravné detí v HMN za 32016 139,20  6.4.2016 
 54. Školská jedáleň Čaka  Stravné OK za 32016  145,41  6.4.2016 
 55.

Slovak Telekom, a.s.

Bratislva 

Služby PL za 3/2016  75,88 

povolené inkaso

spl. 18.4.2016 

 56. ZŠ s MŠ Čaka  Služby PL za 1.Q 2016 v ŠJ  88,74  7.4.2016 
 57.  Right Power, a.s. Žilina Mes.platba za el.en. 4/2016  1389,00  11.4.2016 
 58.  Right Power, a.s. Žilina  Vyúčt. el.en. 3/2016 DK - vykur. 432,81  11.4.2016 
 59.

 Ing. Ľudovít Baka

 EUROffice Želiezovce

 Servis tlačiarní a kopírky  88,66  11.4.2016 
 60.  Brantner s.r.o. Nové Zámky Vrecia na triedený odpad  8,40  11.4.2016 
 62.  Brantner s.r.o. Nové Zámky Vývoz VKK z cintorína  201,09  11.4.2016 
 63.  Brantner s.r.o. Nové Zámky Vývoz TKO za 3/2016  641,85  11.4.2016 
 64.  

Slovak Telekom, a.s.

Bratislava 

 Mes.platba M:0911306843 14,20   14.4.2016 
 65. Right Power, a.s. Žilina  Mes.vyúčt.el.en. Čaka č.325 za 32016 5,53   14.4.2016
 66. Right Power, a.s. Žilina   Mes.vyúčt.el.en. Čaka č.270 za 32016 5,15  14.4.2016
 67. Right Polwer, a.s. Žilina   Mes.vyúčt.el.en. Čaka č. 39 za 32016  14.00   14.4.2016
 68. Khabisy, s.r.o. Vlková 131   PD - Moderniz. AB Čaka  6700,00   14.4.2016 
 69. Poradca s.r.o. Žilina   Súvzťažnosti pre VS  14,00   14.4.2016
 70. Kosztolányi Alexander - geodet.práce Levice   Zameranie polohopis a výškopis  240,00   14.4.2016
 71. ZsVS, a.s. Levice 

 Vodné za 1. Q 2016 

 obj. číslo 8, 112, 325 

73,89   20.4.2016 
 72. Magic Print, s.r.o. Bratislava    Sada far. tonerov pre HP Terka   208,80   20.4.2016
 73.

Komunálna poisťovňa, a.s.

Bratislava   

 Havar.poistné LV 459 DX

 Dácia Sandero  

172,46   20.4.2016 
 74. ZsVS, a.s. Levice    Vodné 1. Q 2016 obj.č. 193  33,71   20.4.2016 
 75.

Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica

 Potvrdenie NATURA 2000 35,00   27.4.2016
 76.  Milan Prajdák, Dobrá Niva  Has.prístr.,hydrant.had.prúdnica  135,00   27.4.2016
 77.  Slovak Telekom, a.s. Bratislava   Mes. platba za M: 0902486434 24,20  27.4.2016
 78.  Magic Print, s.r.o.Bratislava  Sada tonerov Konica Minolta MC  148,32  27.4.2016
 79.  DOXX - Sttravné lístky Žilina  Stravné lístky 2841,04  28.4.2016
 80.

 Progeos Ing. Ján Predajniansky

 geodetická kanc. Levice

 Geodet.zameranie poz. pre prípr.  PD na Zberný dvor 

390,-   3.5.2016
 81.  Ives, OPI VS Košice   IS pre Matriku  25,09   3.5.2016 
 82.  Školská jedáleň Čaka   Stravné OK za 42016  149,34   3.5.2016 
 83.  Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN 42016  213,00   3.5.2016 
 84.  CNS, s.r.o. Levice  Servis SW   60,00   3.5.2016
 85.  Aquaplan, s.r.o. Komárno  PD Chodník pri ceste I/75   390,00   4.5.2016
 86.  Right Power,s.r.o. Žilina   Mes.pl.za el. en. 52016 obec.obj.  1389,00    4.5.2016 
 87.  Slovak Telekom,a.s.Bratislava   Mes.platba za služby PL 4/2016 77,05 

povolené inkaso

spl.18.5.2016 

 88.  Ultima Ratio,a.s. L. Mikuláš  VO zníž.energet.náročnosti AB   2531,40   09.05.2016 
 89.  Right Power, a.s. Žilina  Vyúčt. el.en. Čaka č. 148  -8,82   spl.19.5.2016 
 90.  SWAN,a.s. Bratislava   Internet Swan  18,00   09.05.2016 
 91.  Slovak Telekom,a.s.Bratislava   Mes.platba za M: 0911306843  14,20   13.5.2016
 92.  Right Power, a.s., Žilina  Vyúčt.el.en.za 42016 č. 325 -15,72  spl.25.05.2016
 93.  Right Power, a.s., Žilina   Vyúčt.el.en. za 42016 č. 270 -3,91  spl. 25.05.2016
 94.  Right Power, a.s., Žilina  Vyúčt.el.en. za 42016 č. 39 -29,48  spl. 25.05.2016
 95.  Right Power, a.s., Žilina    Vyúčt.el.en. za 42016 č. 325 - vykur. 19,77  13.5.2016 
 96.  Brantner s.r.o. Nové Zámky  Vrecia na TO za 42016 8,40  13.5.2016 
 97.  Brantner s.r.o. Nové Zámky  Vývoz TKO za 42016

609,32 

13.5.2016 
 98.  Kestler, s.r.o. Bratislava   Servis Dácia  156,34  13.5.2016 
 99.  Union poisťovňa,a.s.Bratislava   Zák.poist.zodpov.za škodu Dácia  27,50  13.5.2016 
100.

 Connect - Ing.Zsolt  Marczibal

 Králov Brod

 Tlačivá 52,00  18.05.2016
101.   Remek,s.r.o. Nitra  Ročný poplatok za užív. SW  501,89   18.05.2016 
102. 

 

Dedra Group,s.r.o. Tek. Lužany  

Projekčné práce - Jednostupňový projekt úprav Kultúrneho domu v Čake   3396,00    23. 05. 2016 
 103.

Ing. Radmila Drevaňová

Tek. Lužany 

 Pohostenie - otvorenie Multifunkčného ihriska Čaka  272,52   03.06.2016
 104.   Slovak Telekom, a.s. Bratislava   Za služby mobil siete M: 0902486434 32,64  povol.inkaso spl.9.6.2016 
 105.  Ultima Ratio Lipt.Mikuláš   Realiz.VO - Zniž.energ.nár.AB - otv.obálok  1771,98   22.9.2016
 106.  Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava   Poistné MOS  3,25   03.06.2016 
 107. CNS, a.s. Levice   Servis SW 52016 24,00   08.06.2016
 108.  Školská jedáleň Čaka  Stravné OK za 52016  153,27   07.06.2016
 109.  Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN za 62016 227,16   07.06.2016
 110.

 Slovenská pošta, a.s.

 Banská Bystrica

 Predplatné PRAVDA 2. polrok 2016 75,95  08.06.2016
 111.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Služby PL za 52016 75,94 20.06.2016 povolené inkaso
 112.  SWAN, a.s. Bratislava  Internet Swan za 62016 18,00 10.6.2016
 113.  Okresný súd Levice  Súdny popl. k výk. rozhodnutia PR  77,00  10.6.2016
 114.  ARDOX SK, s.r.o. Levice  Pečiatky obce 71,15   13.6.2016
 115.  Right Power,a.s. Žilina  El. en. za 62016 obecné objekty        1389,00   13.6.2016
 116.  Right Power,a.s. Žilina  Vyúčt.el.en. za 52016 Čaka č. 270

132,06

 13.6.2016
 117.  Right Power,a.s. Žilina  Vyúč.el.en. za 52016 Čaka č. 39 8,82   13.6.2016
 118.   Right Power,a.s. Žilina  Vyúčt.el.en. za 52016 Čaka č. 325  4,39  13.6.2016
 119.  Right Power,a.s. Žilina  Vyúčt. el.en. za 52016 Čaka č. 325 - K -330,69 

 24.6.2016

 preplatok

 120.  Sanovet Nové Zámky   Derat.prostr.  63,00   13.6.2016 
 121.  PKF, a.s. Nitra  Poistné za majetok 3. štvrťrok 2016 300,86   13.6.2016
 122.  Brantner Nové Zámky  Vrecia na triedený odpad máj 2016 4,20   13.6.2016
 123.  Brantner Nové Zámky  Vývoz a uloženie TKO za 52016    555,68   13.6.2016
 124.  Brantner Nové Zámky  Vývoz VKK 246,83   13.6.2016
 125.

 Západosl.distribučná

 Bratislava

 Fa za pripojenie do energet. siete  209,70   22.06.2016 
 126.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.pl.za M: 0911306843 14,29   22.06.2016 
 127.

 Magic Print, s.r.o.

 Bratislava 

 Toner - kopírka, kanc.papier  65,40   22.06.2016 
 128.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Služby MO: 0902486434  37,92    povol inkaso spl.11.7.2016 
 129.

 Ing. Mária Dolníková

 MD Projekt, Levice 

Vyprac.prokektovej dokumentácie na Zberný dvor ČAKA  I. časť fakturácie 1952,-  30.06.2016 
 130.  Školská jedáleň Čaka   Stravné OK za 62016  175,54  4.7.2016 
 131.  Školská jedáleň Čaka   Stravné detí v HMN za 62016  203,20  4.7.2016 
 132.  CNS,s.r.o. Hronovce   Servis SW 62016  85,20  4.7.2016 
 133.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Služby PL za 6/2016  85,68 

povolené inkaso

spl.18.7.2016 

 134.  Swan, a.s. Bratislava   Internet Swan 72016  18,00  11.07.2016 
 135.  Right Power,s.r.o. Žilina   Zál.za el.en. 7/2016  1389,00  11.07.2016  
 136.  Komunálna poisťovňa. a.s. Bratislava   Úrazové poistenie dobrovoľnícka činnosť  6,64  11.07.2016 
 137.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.popl.za M: 0911306843  19,86   20.7.2016 
 138.   Right Power,a.s. Žilina  Vyúčt. el.en. za 62016 Čaka č. 325  -1,26 

 prepl.splatný

 26.7.2016

 139.   Right Power,a.s. Žilina  Vyúčt. el.en. za 62016 Čaka č. 325K -406,18 

 prepl.splatný

 26.7.2016 

 140.   Right Power,a.s. Žilina  Vyúčt. el.en. za 62016 Čaka č. 270 116,06   20.7.2016 
 141.   Right Power,a.s. Žilina  Vyúčt. el.en. za 62016 Čaka č. 39 -23,59 

 prepl. splatný

 26.7.2016

 142.  

 Komunálna posť.,a.s.

 Bratislava

 Zák poist.za škodu spôsob. motor.vozidlom pre EČV LV912YO - cisterna fekál  20,25   20.7.2016 
 143.   ZsVS,.a.s. OZ Levice  Vodné 2.Q 2016 obecné obj.  111,49   20.7.2016
 144.   Brantner s.r.o. N. Zámky  Vývoz VKK č. 207  163,35   20.7.2016 
 145.   Brantner, s.r.o. N. Zámky  Vývoz a ulož. TKO za 62016  628,16   20.7.2016
 146.   Brantner, s.r.o. n Zámky  Vrecia sep.zber 62016 8,40   20.7.2016 
 147.  Eurospinn,s.r.o.,Želiezovce  Oprava VO a opilov.stromov  168,47  20.7.2016 
 148.  OZ DRP Želiezovce  Členské ročník 2016 Dolnohronské rozv.partnerstvo 77,60   20.7.2016
 149.  ZsVS, a.s. OZ Levice

 Vyjadrenie k úz. a staveb.konaniu

 Zberný dvor Čaka

16,56   20.7.2016
 150.

 RM Gastro Jaz, s.r.o.

 Prevádzka Nitra

 Výdajný vozík s gastronádobami pre ŠJ 910,28   20.7.2016
 151.  Wolters Kluwer Bratislava   Predpl.Úctovníctvo ROPO a OBCÍ 79,80    10.8.2016
 152.  LADYSPED, s.r.o. N.Baňa  Poškodené sklo ZC136BE - PU spoluučasť 33,19    10.8.2016
 153.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Služby PL za 72016 80,65    18.8.2016 - povolené inkaso
 154.  CNS, spol.s r.o. Levice  Internet prepoj.KD-OU,servis SW, router 519,00    10.8.2016
 155.  MADE, spol. s r.o.  B.Bystrica   Systémová podpora URBIS  160,00    10.8.2016 
 156.

 Ing. Mária Dolníková

 MD Projekt   Levice

 Zberný dvor Čaka sprac.PD 2. časť fakrur.  2928,00     10.8.2016
 157.   Right Power, a. s. Žilina   Oprava dokl.1215010606 z r. 2015  -1,63  

Návratok splat.

 11.8.2016

 158.  Poradca , s.r.o. Žilina  Predplatné Poradca r. 2017 49,80   10.8.2016
 159.  Right Power, a.s. Žilina  Vyúčt.el.en. za 72016 Čaka č. 325 11,98   10.8.2016
 160.   Right Power, a.s. Žilina  Vyúčt.el.en. za 7/2016  Čaka č. 39 -,386 

Návratok splat.

19.8.2016

 161.

 Slovakia energy, a.s.

 Bratislava 

 Mes.platba za el.en. 8/2016 1389,00    10.2016
 162.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes. pl. za M: 0902486434 24,18  9.8.2016 - povolené inkaso
 163.   SWAN,. a.s. Bratislava  Internet SWAN na 8/2016 18,00   10.8.2016
 164.  MD Projekt Levice   Vyprac. projekt.dokument. Kompostovisko  700,00   23.08.2016
 165.

 Ultima Ratio spol. s r. o.

 Liptivský Mikuláš

 ŽoNFP "Zniž.energ.náročnosti AB v obci  Čaka"  - spracovanie a podanie  4200,00   22.9.2016
 166.  

 Ultima Ratio spol. s r. o.

 Liptivský Mikuláš

 Vyprac. a predlož. Žiadosti o NFP "Kompostáreň na zhodnoc.biolog.rozlož.odp. 4200,00   22,9.2016
 167.  Right Power, s.r.o. Žilina Mes.vyúčt.el.en.72016  Čaka č. 270 122,88  23.08.2016 
 168.  Right Power, s.r.o. Žilina Mes.vyúčt.el.en. 72016 Čaka č. 325  -406,18 

prepl.splatný

24.08.2016

 169.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes. platba za M: 0911306843 za 72016 16,28   23.08.2016 
 170.

 Brantner, s.r.o.,

 Nové Zámky

 Vývoz a ulož TKO za 72016 593,20   23.08.2016
 171.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a ulož. odp. VKK - vyst.refund.fa  139,34  23.08.2016
 172.  Štátna ochrana prírody SR

 Vystavenie Potvrd. NATURA 2000 pre 

 podanie ŽoNFP  projekt "Kompostovisko"

35,00  23.08.2016 
 173.  ZŠ s MŠ Čaka   Služby PL v ŠJ Čaka   88,74   30.8.2016 
 174.   Petit Press, a.s. Bratislava  MY Nitrianske noviny predpl. 36/2016-2017  25,00   30.8.2016 
 175.  Florian, s.r.o. Martin   OOP a prac. pom.a náradie pre DHZO  Čaka  806,32   28.8.2016 
 176.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Sluýby PL 7/2016  24,02  povol.inkaso spl. 9.9.2016 
 177.  Poisťovňa Union  Bratislava   Zák. poistné Mercedes LV924EX -  alikv.časť  32,97  31.8.2016  
 178.   Poisťovňa Union  Bratislava   Zák.poistné Wielton cist. LV912YO -  alikv.časť 5,00   31.8.2016 
 179.   DOXX-SL Žilina    Stravné lístky  1544,82   31.8.2016 
 180.

 Sádovská Ľubomíra

 Čaka č. 3 

 Čistiace prostr. pre ŠJ Čaka - úhrada z

 réžie 

132,29    7.9.2016
 181.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Služby PL za 8/2016  75,19 

 povol.inkaso

 19.9.2016 

 182.  Swan, a.s  Bratislava   Internet Swan za 92016 18,00   19.9.2016 
 183.

 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. 82016 č. 39  30,42    19.9.2016 
 184.  

 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. 82016 č. 325 8,53    19.9.2016
 185.   

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. 82016 č. 270 140,89    19.9.2016
 186.  

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. 82016 č. 325K - preplatok -406,18 

  uhr.23.9.2016

prepl.splat.26.9.2016

 187

 

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

 Bratislava

Mes.platba za el.en. 92016 obec.obj. 1389,00   19.9.2016
 188.  

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes. platba za M:0911306843  16,28   19.9.2016
 189.  Krajský súd Bratislava  PHM - Mercedes v zmysle Darov.zmluvy 76,80   19.9.2016 
 190.  Brantner, s.r.o. N. Zámky  Vývoz a ulož. TKO za 82016 537,10  19.9.2016
 191.

 Prvá komunálna fin. a.s.

 Nitra 

 Poistné majetok4.2016 300,86   29.9.2016
 192.  Martinus.sk, s.r.o. Martin  Knihy pre ZŠ - rozvojový projekt  2500,00   23.9.2016
 193.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.popl. za M: 0902486434 za 9/2016 24,18 

 povol.inkaso

 10.10.2016 

 194. 

 Ing. Ľ.Baka EUROffice

 Želiezovce

 Servis kopírky a tlačiarní 146,64   29.9.2016
 195.  IKAR, a.s. Bratislava   Knihy - projekt ZŠ 5= spoluúčasť  125,00   5.9.2016  
 196.  Školská jedáleň Čaka    Stravné OK za 92016  103,49   5.9.2016 
 197.  Školská jedáleň Čaka   Stravné detí v HMN 92016  114,00   5.9.2016 
 198.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Služby PL za 9/2016 75,84 

 povol.inkaso spl.

 18.10.2016

 199.

 Jolana Horváthová

 Palivá JOHO Želiezovce 

 Hnedé úhlie tr. A kocka  702,35   7.10.2016 
 200.  Mountfield SK, s.r.o.  Martin, prev. Nové Zámky   Motorová píla GS 520  355,00   7.10.2016 
 201.  Swan, a.s. Bratislava   Swan internet za 10/2016  18,00   12.10.2016
 202. 

 Daffer spol. s r.o.

 Prievidza 

 Školské potreby pre deti zo SZP 116,20  12.10.2016
 203. 

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes. popl. za M: 0911306843 16,28  12.10.2016
 204.

 Slovakia Energy s.r.o.

 Bratislava

 Mes.platba za el.en. 10/2016 1389,00  12.10.2016
 205.  ZsVS, a.s. OZ Levice  Vodné 7-9/2016 79,07  12.10.2016
 206.  ZŠsMŠ Čaka  Služby PL za 3.Q 2016 v ŠJ - z réžie 88,74  12.10.2016
 207.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a uloženie TKO za 9/2016   535,21   19.10.2016
 208.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz VKK z cintorína   141,66   19.10.2016 
 209.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. č. 270 za 92016  155,18   19.10.2016 
 210.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. č. 325 za 92016  12,00   19.10.2016 
 211.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. č. 325 za 92016 -  vykurovanie DK  -396,32 

 prepl.splatný

 24.10.2016

 212.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. č. 39 za 92016  75,50   19.10.2016 
 213.

 Slovak Telekom,a.s.

 Braislava 

 Mes. platba za M: 0902486434  24,02 

 povolené inkaso

 spl. 9.11.2016 

 214.   Školská jedáleň Čaka  Stravné OK 102016  124,45   2.11.2016 
 215.   Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN za 102016  134,00   2.11.2016 
 216.  

 Orgeco, spol. s r.o.

 Nové Zámky

 Vianočné dekory  1061,23    3.11.2016
 217. 

 Wolters Kluwer, s.r.o.

 Bratislava 

 Právo pre ROPO a OBCE r. 2017  74,40   3.11.2016
 218.   Poradca, s.r.o. Žilina  Predplatné Poradca r. 2017   - 1/2 24,90   3.11.2016 
 219.  CNS, spol. s r.o. Levice   Servis SW a výmena bat.náhr.zdroj PC 128,04   4.11.2016 
 220.  SWAN, a.s. Bratislava   Internet za 112016  18,00   16.11.2016 
 221.  Agrostav Group Levice   Dovoz a demont.oceľ.konštr.   143,14   18.11.2016
 222.  IB mont, s.r.o. Čaka č. 2 

 Staveb.práce - Opr.strechy býv.Pošta a

 Sklady pri OcÚ 

5310,86   18.11.2016
 223.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Služby PL za 102016  75,43 

 povolené inkaso

 spl.18.11.2016 

 224.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za M: 0911306843  23,99   16.11.2016 
 225.

 Slovakia energy, a.s. 

 Bratislava

 Mes. platba za el.energiu za 112016  1389,00   16.11.2016 
 226.  Poradca, s.r.o. Žilina  Predpl.Poradca r. 2017 2. spl. 14,90  16.11.2016
 227.  

 Slovakia energy, a.s. 

 Bratislava

 Vyúčt.el.energie za 102016 obj.č.39 144,35  16.11.2016
 228.  

 Slovakia energy, a.s. 

 Bratislava

 Vyúčt.el. energie za 102016 obj.č. 270 177,61  16.11.2016
 229.  

 Slovakia energy, a.s. 

 Bratislava

 Vyúčt. el.energie za 102016 obj.č. 325 15,28  16.11.2016
 230.  

 Slovakia energy, a.s. 

 Bratislava

 Vyúčt.el.energie za 102016 obj.č. 325K 42,89  16.11.2016
 231.

 Brantner, s.r.o.

 Nové  Zámky

 Vývoz VKK cintorín 134,12  16.11.2016
 232.  

 Brantner, s.r.o.

 Nové  Zámky

 Vývoz TKO 10/2016 528,98  16.11.2016
 233.

 Ing. Ľudovít Baka

 EUROffice, s.r.o.  Želiezovce

 Servis tlač. ŠJ z réžie 32,23  16.11.2016
 234.

 Slovenská pošta, a.s.

 Banská Bystrica

 Predplatné PRAVDA 1-6/2017  75,75   23.11.2016 
 235.  Katarína Goranová -  MATEJ Želiezovce   Nákup prac. oblečenia pre ŠJ  246,97   28.11.2016 
 236.

 Prvá komunálna finančná

 Nitra

 Zákonné poistenie vozidiel rok 2017

 LV912YO,LV459DX,LV924EX

154,00   27.12.2016
 237.   

 Prvá komunálna finančná

 Nitra

Poistné majetok 1. Q 2017 300,86   27.12.2016
 238.  DOXX - SL Žilina  Stravné lístky  2274,99  29.11.2016
 239.

 Dolnohronské regionálne

 združenie Želiezovce

 Členský príspevok rok 2016 77,80  2.12.2016
 240. 

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.platba za M: 0902486434 24,02

 povol.inkaso

 spl.9.12.2016

 241. 

 Školská jedáleň

 Čaka

 Stravné OK 11/2016  140,17   2.12.2016
 242. 

 Školská jedáleň

 Čaka

 Stravné detí v HMN za 11/2016  156,00   2.12.2016 
  243.  Abiset, s.r.o. Malacky   iKelp ročný pre ŠJ  49,00   12.12.2016
  244.  ZMOS Bratislava  Členský prípevok rok 2017   126,23   12.12.2016 
  245.  Inprost Bratislava   Obecné noviny r. 2017  67,60   12.12.2016 
  246.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za služby PL za 112016  75,18   povolené inkaso spl. 19.12.2016 
  247.  Swan, a.s. Bratislava   Mes. platba za internet 122016  18,00   12.12.2016 
  248.

 Ing. Monika Laurová 

 Nitra

 Prípravné práce pre audit za rok 2015 1400,00  13.12.2016
 249.

 Ing. Dagmar Horáková

 Nitra

 Audit IUZ a KUZ + overenie Výročnej

 správy rok 2015

500,00  13.12.2016 
 250.

 Slovakia energy

 Bratislava

 Mes. platba za el.en. 122016 1389,00  13.12.2016 
 251.  Mesto Želiezovce  Príspevok na chod Spol.obec.úradu 132,26   13.12.2016 
 252.

 Slovakia Energy

 Bratislava

 Vyúčt.el.en.za 112016 za Caka č. 39  184,32   13.12.2016 
 253.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.platba za M: 0911306843  16,28   13.12.2016 
 254.  Poradca podnikateľa  Žilina   Ročný prístup na portál VS SR 96,00   16.12.2016
 255.  Slovakia energy  Bratislava  Mes.pl.el.en.112016 Čaka č. 325 253,04   16.12.2016 
 256.  Slovakia energy  Bratislava  Mes.pl.el.en. 112016 Čaka č. 270 204,55   16.12.2016 
 257.  Slovakia energy  Bratislava   Mes.pl.el.en. 112016 Čaka č. 325 K -10,32 

 preplatok poukázaný

15.12.2016

 258.  Brantner, s.r.o.Nové  Zámky  Vývoz VKK za 112016 - cintorín 127,32   16.12.2016 
 259.

 Brantner, s.r.o. Nové

 Zámky 

 Vývoz a ulož. TKO za 112016  891,42   16.12.2016 
 260.  Eurospin, s.r.o.  Želiezovce   Montáž vianočných dekorov

166,87

  27.12.2016 
 261.  Školská jedáleň Čaka  Stravné OK 12/2016 116,59   27.12.2016
 262.

 Prvá komunálna finančná

 N i t r a

 Zák.poistenie r. 2017 traktor ZETOR

 LV640AD

27,00  27.12.2016
 263.

 Prvá komunálna finančná

 N i t r a 

 Zák.poistenie traktor Zetor LV640AD

 za obdobie 31.12.2016

  0,07   27.12.2016
 264.  Vodamont, s.r.o. Čaka  139 

 Triska a spalinový termostat do kotla

 ATMOS - obecná bytovka 

216,00   28.12.2016
 265.   Školská jedáleň Čaka   Stravné detí v HMN za 12/2016 144,00   28.12.2016 
 266. 

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes.popl. za mobilné telek.služby

 M:0902486434

24,18 

 povol.inkaso z účtu

 spl. 9.1.2017

 267.  CNS,s.r.o. Hronovce   Servis SW -www, DCOM, 145,20   4.1.2017
 268.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Služby PL za 122016 76,07 

 povol. inkaso z účtu

 spl.19.1.2017

 269.  Školská jedáleň Čaka

 Refund.poplpatkov za vedenie potrav.

 účtu V Školskej jedálni Čaka - z réžie

36,06  11.1.2017 
 270.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyučt.el.en. 122016 Čaka č. 39  199,50   11.1.2017 
 271.   

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyučt.el.en. 122016 Čaka č. 270 192,83   11.1.2017
 272.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyučt.el.en. 122016 Čaka č. 325 0,33   11.1.2017
 273.   

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyučt.el.en. 122016 Čaka č. 325K  652,06   11.1.2017
 274.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. 112016 Čaka č. 39 184,32   12.1.2017
 275.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. 12/2016 Ćaka č.148 -4,11    prepl.splatný          26.1.2017 
 276. 

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.pl.M.0911306843 12/2016 17,69   12.1.2017
 277.   ZŠ s MŠ Čaka  Služby PL 4. Q 2016 Školská jedáleň   90,00   12.1.2017 
 278.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a ulož. TKO za 12/2016   442,65    17.1.2017
 279.  ZsVS, a.s. OZ Levice  Vodné obj.112,8,325 za 10-12/2016  57,02    17.1.2017 
 280.  ZsVS, a.s. OZ Levice  Vodné obj.č. 193  1,30    17.1.2017
 281.  Sloboda zvierat Bratislava  Výjazd a odchyt túl.psov v rómskej    osade  1 ks 66,00    17.1.2017
 282.

 Slovakia energy,.s.r.o

 Bratislava

 Vyúčt.el.en.r.2016 Čaka č. 7 -63,49   prepl.spl. 10.2.2017 
 283.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en.r.2016 Čaka č. 8 312,24  31.1.2017
 284.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. r. 2016 Čaka č. 112 19,45  31.1.2017
 285. 

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. r. 2016 Čaka č. 127 -3,49 prepl.spl.7.2.2017
 286.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en.r. 2016 Čaka č. 128 -3,49 prepl.spl.5.2.2017