Zoznam faktúr obce Čaka za rok 2022

Číslo fa. Dodávateľ Predmet fakturácie Celková suma s DPH v € Uhradené dňa
 1.        
 2.        
 3.        
 4.        
 5.        
 6.        
 7.        
 8.        
 9.        
 10.