Školská telocvičňa.

Pre Vás všetkých, ktorí máte záujem o športovanie a hlavne pre deti v ZŠ s MŠ sme k 1.9.2021 v telocviční

vymenili všetky okná a dvere a hlavne spravili úplne novú palubovku v celkovom náklade viac ako 80tis eur.

Prajem Vám príjemné športové zážitky vo vynovenom športovom areály.

starosta20210729 10265120210729 10272520210729 102735