Zoznam faktúr obce Čaka za rok 2017

Číslo fa. Dodávateľ Predmet fakturácie Celková suma s DPH v € Uhradené dňa
 1.  Ajfa+avis Žilina  Publikácia pre mzdovú učtovníčku r. 2017 49,50  11.1.2017
 2.  BIO Energie, s.r.o  Odvoz BRKO R. 2017 120,00  11.1.2017
 3.  RVC Nitra  Členský poplatok RVC r. 2017  150,00  11.1.2017
 4.  CSN, s.r.o. Levice  Ročný popl.SK-NIC Čaka,webhosting a NOD 32  225,60  11.1.2017
 5.  SWAN, a.s. Bratislava  Internet WiMAX za 1/2017  18,00  11.1.2017
 6.  CBS, spol. s r.o. Kynceľová  Záloha na publikáciu – kniha „Tekov z neba“  286,00  11.1.2017
 7.  Slovakia energy, s.r.o. Bratislava  Zálohová platba za el.en. za 1/2017 obec.objekty  1389,00  11.1.2017
 8.  SAMNET – ISS, o.z. Zlaté Moravce  Informácie o dotáciách a grantoch pre samospr.2017  32,86  11.1.2017
 9.

 AlarmCOM, s.r.o.

 Želiezovce 

 Servis EZS  73,76   31.1.2017
 10.

 MAZY - Silvia Matušková

 Čifáre 

 Výkon činnosti VO ZŠsMŠ - telocvičňa

 - strecha, vodovodné porubue 

300,00   31.1.2017
 11.  Eurospin, s.r.o. Želiezovce  Demont. vianočných dekorov  128,81   31.1.2017
 12.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.platba M: 0902486434 1/2017  28,30   povol.inkaso spl.6.2.2017
 13.  Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN za 12017  156,00   7.2.2017 
 14.  Školská jedáleň Čaka   Stravné OK za 12017  103,49   7.2.2017
 15.  Premier Colsunting  Komárno  Odmena za ZoD JV 17012017-2  1195,20   7.2.2017 
 16. 

 Slovak Telekom, a.s

 Bratislava 

 Služby Pl za 12017  76,88   7.2.2017 
 17.  SWAN, a.s. Bratislava  Swan internet 2/2017  18,00   7.2.2017
 18.  CNS, s.r.o. prev.Levice   Servis SW, úpravy www   30,00   7.2.2017
 19.

 Ing. Ľudovít Baka

 Želiezovce 

 Tonerové kazety - tlačiarne a kopírka  162,44   7.2.2017
 20.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

  Vyúčt.el.en. za 12017 Caka č. 270 85,06   16.2.2017
 21.   

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 12017 Caka č. 39 183,52   16.2.2017
 22.   

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Mes.záloha za el.en. 22017 obecné obj. 1389,00   16.2.2017 
 23.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a uloženie TKO za 12017 598,96   16.2.2017 
 24.

 Slovak Telekom a.s. 

 Bratislava

 Mes. platba za M: 0911306843 1/2017  16,28   16. 2. 2017 
 25.

 Centrálne pol&graf.služby

 Bratislava

 Tlačivá pre Matriku  18,24   16.2.2017
 26.  

Slovakia energy, s.r.o.

Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 12017 Caka č. 325 874,97   16. 2. 2017
 27.

 SHR Roman Bučko

 Čaka č. 38 

 Dovoz posyp. materiálu  204,00   21.2.2017 
 28.

 Dedra, s.r.o.

 Tekovské Lužany

 Techn.podpora pri oprave telocvične 1080,00  21.2.2017
 29.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. Čaka č. 325 1/2017 174,80  21.2.2017
 30.  Praktikpump, s.r.o. Zvolen  Obecný vodovod - čerpadlo CALPEDA 621,60  21.2.2017
 31.

 Ing. Jaroslav Čimbora

 ENERGLINE Levice 

 PD - vykurovanie OcÚ Čaka  400,00   23.2.2017 
 32.  Daffer, s.r.o. Prievidza   Školské pomôcky detí v HMN  132,80   2.3.2017 
 33.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes.platba za M: 0902486434  24,02 

 povolené inkaso

 splatné 6.3.2017 

 34.  Eurospinn, s.r.o.  Želiezovce  Oprava VO 200,53  2. 3. 2017
 35.  Školská jedáleň Čaka  Stravné OK 2/2017 69,43  2. 3. 2017
 36.  Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN 2/2017 53,00  2. 3. 2017
 37.  CNS, s.r.o. Levice  Servis SW záloha komplet rok 2016 88,80  2. 3. 2017
 38.

 DOXX-Stravné lístky

 Kálov 356, Žilina 

 Stravné lístky - nákup 1302,22   6. 3. 2017 
 39.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Služby PL za 22017  75,66   povolené inkaso z  účtu  spl.20.3.2017
 40.  SWAN, a.s. Bratislava   Mes.platba za internet 32017   18,00   8. 3. 2017 
 41.  PKF, a.s. Nitra   Poistné majetok splátka 2.Q 2017  300,86   8. 3. 2017 
 42.  Slovakia energy, s.r.o.   Mes.pl.za el.en. 32017   1389,00   8. 3. 2017 
 43.

  Brantner,s.r.o.

  Nové Zámky

 Vývoz a uloženie TKO za 22017  657,78   16.3.2017 
 44.

  Slovak Telekom, a.s.

  Bratislava 

 Mes.platba za 02/2017  16,26   16. 3. 2017 
 45.  Komunálna poisťovňa,.a.s. Bratislava 

 Havarijné poistenie Dácia Sandero

 05/2017/04/2018 LV459DX

182,47  16.3.2017
 46.  DHRZ Želiezovce  Členské rok 2017 76,70  16.3.2017
 47.

 Ing.arch.Roland Géci

 Levice

 PD - zvýš.energet.účinnosti budovy

 Obecného úradu v Čake

3500,00  16.3.2017
 48.  RTVS Bratislava   Poplatky RTVS 558,72   23.3.2017 
 49.

 SLOVGRAM

 Bratislava 

 Poplatky RTVS za verejný prenos  zvukových záznamov  38,50   23.3.2017 
 50.

 Coteco, s.r.o.

 Bratislava 

 Zateplenie a výmena strešnej  krytiny telocvične ZŠ s MŠ Čaka  40267,86   23.3.2017 
 51.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za M: 0902486434  24,28 

 povol.inkaso spl.

 06.04.2017 

 52.

 CBS spol. s r.o.

 Banská Bystrica 

 Kniha Tekov z neba II. časť platby  365,75    30.3.2017
 53.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Mes. vyúčt.el.en. za 2/2017

 Čaka č. 270 VO 

170,54   30.3.2017
 54.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 

 Mes. vyúčt.el.en. za 2/2017

 Čaka č. 39 VO 

 
108,59   30.3.2017 
 55.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 
 

 Mes. vyúčt.el.en. za 2/2017

 Čaka č. 325 KD 

98,13   30.3.2017 
 56.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Vratislava 

 

 Mes. vyúčt.el.en. za 2/2017

 Čaka č. 325 KD - vykurovanie

557,63  30.3.2017 
 57.

 Školská jedáleň  Čaka 

 Stravné detí v HMN 32017  174,00   5.4.2017 
 58.  Školská jedáleň Čaka  Stravné OK za 32017 144,10  10. 4.2017
 59.  CNS Levice  Servis SW - www stránka obce   30,00  5.5.2017 
 60.

 Gemini Group s.r.o.

 Bratislava

 Vyprac.ŽoNFP - OP Ľudské zdroje 300,00  5.4.2017
 61.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.faktúra za služby PL 32017 75,58

 povolené inkaso spl.

 18.4.2017

 62.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Mes.vyúčt.el.en. za 32017 Čaka č.325  -12,36 

 preplatok splatný

 20.4.2017 

 63.  

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Mes.vyúčt.el.en. za 32017 Čaka č.39  82,14   10.4.2017
 64.  

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Mes.vyúčt.el.en. za 32017 Čaka č.270  152,12  10.4.2017
 65.  

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Mes.platba  za el.en. za 42017   1389,00 10.-4.2017
 66.  Swan, a.s. Bratislava  Mes.platba internet za 4/2017 18,00 10.4.2017
 67.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za M: 0911306843 16,28   19.4.2017 
 68. 

 ZsVS, a.s. Nitra

 OZ Levice 

 Vodné 1. štvrťrok 2017 obec.obj.  63,51   19.4.2017 
 69. 

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en.32017 č. 325 K 350,88   19.4.2017 
 70. 

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a ulož.  TKO 32017  657,37   19.4.2017 
 71.

 MAZY

 Silvia Matušková,  Čifáre 

 VO - prístupový chodník CZO Čaka 150,00   21.4.2017 
 72.

 Tomáš Mikula

 ELMIK Vráble

 Oprava rozhlasu 96,00  25.4.2017
 73.  IVES,org.pre  informatiku VS Košice  Služby SW Matrika 25,09  25.4.2017
 74.  IB mont Čaka  Spevnenie prístup.komunikácie do viníc 676,80  25.4.2017
 75.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.platba M: 0902486434  24,18 

 povol.inkaso z účtu

 splatné 5.5.2017 

 76.   ZMOS Bratislava

 Mimoradne členské 2017 pre služby

 DCOM 

765,00    28.4.2017
 77.  Školská jedáleň Čaka    Stravné detí v HMN 42017  121,00    4. 5. 2017
 78.  Školská jedáleň Čaka  Stravné Ok 42017 125,76   4. 5. 2017
 79.

 Ing. Oskár Kevický

 Šurany

 Posudok intenzity chovu včiel v obci Čaka 283,87  10.5.2017
 80.  

 Remek, s.r.o. Nitra

 Ročný poplatok za licenciu k SW SMOS 594,00  10.5.2017
 81.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Opravná faktúra k el.en. 12017 č. 270  1,91   10. 5. 2017 
 82.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Opravná faktúra k el.en. 12017 č. 39 -3,61 

 12.5.2017 preplatok

 úhrada na účet 

 83.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Opravná faktúra k el.en. 12017 č. 325 -2,53   12.5.2017 preplatok  úhrada na účet 
 84.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Opravná faktúra k el.en. 12017 č. 325K -13,48 

 12. 5. 2017 preplatok

 úhrada na účet 

 85.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Mes. platba za el. energiu za  52017 1389,00    10.5.2017 
 86.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

  Mes. platba za služby PL 42017 74,96   povol.inkaso z účtu  splatné 18.5.2017 
 87.  SWAN, a.s. Bratislava   Mes. platba za internet 52017 18,00  10. 5. 2017 
 88.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.platba za M: 0911306843 16,28   12.5.2017 
 89.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 42017 č. 325 K  11,86   12.5.2017 
 90.  ZŠ s MŠ Čaka   Služby Pl v ŠJ Čaka za 1.Q 2017  92,52   12.5.2017 
 91.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz TKOza 42017  503,12   17.5.2017 
 92.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 1-4.2017 č.127 2,86  17.5.2017
 93.   

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 39 za 4/2017

40,30   23. 5. 2017
 94.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 325 za 4/2017 -11,55 

 18.5.2017 prepl.pripís.

 na účet obce 

 95.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. Čaka č. 270 za 4/2017 136,54   23.5.2017 
 96.

 DOXX - Stravné lístky

 Kálov Žilina 

 Nákup stravných lístkov pre zamestnancov  2760,18   25.5.2017 
 97.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.popl. za M: 0902486434 a prev.

 mobil.internetu k notbooku 5/2017 

42,84   inkaso spl.6.6.2017
 98.

 Ing. Július Juhász

 GEODET Mýtne  Ludany 

 Geodet. a kartograf. práce reg. E

 p.č. 2121, 2444/1,3

450,00   2.6.2017
 99.

 EKOTEC, spol. s r.o.

 Bratislava 

 

Kontrola bezpečnosti detského

ihriska v Centr.parku obce  

193,20   2.6.2017
 100.  Školská jedáleň Čaka   Stravné OK za 52017  133,62   2. 6. 2017 
 101.  Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN 88,00  7. 6. 2017
 102.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Služby PL za 5/2017 74,96

 povol. inkaso z účtu

 splatné 19.6.2017

 103.  CNS, spol. s r. o.  Servis SW a HW za 52017 180,00  7. 6. 2017
 104.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Mes. platba za el.en. za 6/2017 1389,00  7. 6. 2017
 105.

 Slovenská pošta, a.s.

 Banská Bystrica 

 Predplatné Pravda II.polrok 2017  80,37   8. 6. 2017 
 106.  SWAN, a.s. Bratislava   Internet od Swan za 62017  18,00   8. 6. 2017 
 107.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 52017 č. 325 K  - 291,041 

 preplatok splatný

 18. 6. 2017 

 108.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 52017 č. 39  - 9,73 

 preplatok splatný

 16.6.2017 

 109.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 52017 č. 325  11,92   12.06.2017 
 110.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. za 52017 č. 270  120,07   12.06.2017 
 111.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 52017  879,20   13.6.2017
 112.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a uloženie VKK za 52017

 

148,75 

 

 13.6.2017
 113.

 Petit Press, a.s.

 divízia týždenníkov,  o.z., Lazaretská 12

 Bratislava

 

 Inzerát na výberové konanie na  riaditeľa ZŠ s MŠ Čaka 78,00   13.6.2017
 114.  Ing. ĽUdovít Baka  EUROffice Želiezovce  Servis tlačiarní a kopírky + tonere 468,71  13.6.2017
 115.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za M: 0911306843 za  52017  16,28   13. 6. 2017 
 116.  Prvá komunálna finančná, a.s. Nitra  Majetok poistné 3.Q 2017  300,88   29. 6. 2017 
 117.  ZsVS, a.s. Bratislava   Montáž vodovodnej prípojky na s.č.114   222,47   29. 6. 2017 
 118.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.popl. za M: 0902486434+mobilný

 internet 

44,02   29. 6. 2017 
 119.

 OAZA CAMP SITI, s.r.o.

  Komoča 

 Účastnícky poplatok na Gastrofestival

 vo varení gulášu 

60,00   29. 6. 2017
 120.

 Tomáš Mikula - ELMIK

 Vráble 

 Oprava a doplnenie verejného rozhlasu 678,24  29. 6. 2017
 121.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. rozdielu zál.za elektrickú energiu

 k 30.6.2017

343,68  29. 6. 2017
 122.

 Školská jedáleň

 Čaka 

 Stravné detí v HMN za 62017 78,00   30. 6. 2017 
 123.

 Školská jedáleň

 Čaka 

 Stravné za OK v školstve za 62017 155,89   30. 6. 2017 
 124.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. poplatok za služby PL za 62017  79,97 

 povolené inkaso z účtu

 splatné 18.7.2017

 125.  SWAN, a.s. Bratislava  Swan internet za 72017 18,00  10. 7. 2017
 126.

 Petit Press, a.s.

 Bratislava

 Inzerát na VK riaditeľa ZŠ s MŠ Čaka 78,00  10. 7. 2017
 127.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava  

 Vyúčt.el.en. č. 325K za 62017 -767,18   prepl.spl. 19.7.2017 
 128.  

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava  

 Vyúčt.el.en. č. 39 za 62017 0,60   14.7.2017
 129.  

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava  

 Vyúčt.el.en. č. 325 za 62017 21,80   prepl.spl. 19.7.2017
 130.   

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava  

 Vyúčt.el.en. č. 270 za 62017 41,92   14.7.2017
 131.  

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava  

 Mes.platba za el.en. za 72017 1891,00   14.7.2017
 132.  ZsVS, a.s. OZ Levice  Vodné za 2.Q 2017  143,89   14.7.2017
 133.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 62017  444,35   14.7.2017
 134.

 Slovak Telekom,  a.s.

 Bratislava 

 Mes. popl.za M:0911306843  16,28   17.7.2017 
 135.

 Wolters Kluwer, s.r.o.

 Bratislava 

 Predplatné Účtovníctvo pre ROPO a

 Obce 

98,00   17.7.2017 
 136.

 Slovak Telekom, a.s

 Bratislava

 Mes.platba za M: 0902486434

 72017

44,02

 povol.inkaso spl.

 07.08.2017

 137.

 FLORIÁN, s.r.o.

 Martin

 Vybavenie pre DHZ obce 1169,68  30.08.2017
 138.  CNS s.r.o. Levice  Servis SW - www., a PC Matrika 118,80  04.08.2017 
 139.

 MADE, s.r.o.

 Banská Bystrica

 Technická podpora URBIS 160,00  04.08.2017 
 140.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Mes. platba za el.en.82017 257,00  04.08.2017 
 141.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en.za 72017 č. 39 -4,12   10.08.2017 
 142.   

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. za 72017 č. 325 -11,35   10.08.2017   
 143.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava                     

 Vyúčt. el.en. za 72017 č. 270 30,31   10.08.2017 
 144.  SWAN, a.s. Bratislava   Swan internet za 82017  18,00   22.08.2017
 145.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za služby PL  za 72017 74,96 

 povol.inkaso

 splatné 18.8.2017

 146.

 Slovakia Energy, a.s.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. za 72017 č. 325 K -811,18  10.08.2017
 147.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a uloženie TKO za 72017 472,14  23.08.2017
 148.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.platba za M: 0911306843  za  72017 16,28   22.08.2017 
  149.

 COOP servis, spol s r.o.

 Nové Zámky 

 Oprava el.sporáka v ŠJ   254,38   23.08.2017 
  150.

 IJK Consulting, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyprac. a podanie ŽoNFP  (BRKO)  600,00   23.08.2017
  151.

 Dolnohronské rozvojové

 partnerstvo OZ

 Želiezovce

 Členský príspevok rok 2017  382,50  22.08.2017
 152.

 Petit Press, s.r.o.

 Bratiskava

 My Nitrianske predplatné

 372017 - 382018

25,00  23.08.2017
 153.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Mes.platba za M: 0902486434 za  82017  44,17

 povol.inkaso splatné

 6. 9. 2017

 154.  IB mont, s.r.o. Čaka   Prístupový chodník do CZO  7862,22   31.8.2017 
 155.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby PL za 82017 75,00

 povol.inkaso splatné 

 18.9.2017

 156.  Slovakia Energy  Bratislava  Mes. zál. na el.en.92017 - obec.objekty 257,00  7.9.2017
 157.  TFA SK, s.r.o. Vráble  Oprava váh - výmena závaží v ŠJ 196,00  7.9.2017
 158.

 Magic Print, s.r.o.

 Bratislava 

 Sada tonerov do tlač. HP CF  190,80   11.9.2017 
 159.  SWAN, a.s. Bratislava  Mes.platba za swan inetrnet 9/2017 18,00  11.9.2017 
 160.  IB mont, s.r.o. Čaka č.2   Oplotenie OcÚ časť medzi 112-113 1823,11  12.9.2017
 161.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratiskava

 Vyúčt.el.en. za 82017 č. 270 222,53  12.9.2017
 162.  

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratiskava

 Vyúčt.el.en. za 82017 č. 325 106,49  12.9.2017
 163.  

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratiskava

 Vyúčt.el.en. za 82017 č. 325 237,82  12.9.2017
 164.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratiskava

 Vyúčt.el.en. za 82017 č. 39 284,35  12.9.2017
 165.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes.faktúra za M: 0911306843

 za mesiac 8/2017 

16,28   12.9.2017
 166.

 Sanovet, s.r.o.

 Nové Zámky

 Deratizácia ver. priestr. 59,40   14.09.2017
 167.

 Slov.legálna metrológia

 Banská Bystrica

 Kalibrácia meradiel v ŠJ pri MŠ ZŠ 85,20   14.09.2017
 168.

 Prvá komunálna  finančná, a.s. Nitra 

 Poistné majetok 4. Q 2017   300,86   19.9.2017
 169.  

 Slov.legálna metrológia

 Banská Bystrica

 
 Overenie váh v Školskej jedálni 84,60   19.9.2017
 170.  

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 
 Vývoz a uloženie TKO za 8/2017 475,13   19.9.2017
 171.  Vodamont, s.r.o. Čaka   Rekonštrukcia vyk.systému OcÚ Čaka  1500,-   20.9.2017
 172.

 PROSPEKT spol s r.o.

 Nové Zámky

 Drtenie betónu Dielne ZŠ s MŠ 847,20    26.9.2017 
 173.   

 PROSPEKT spol s r.o.

 Nové Zámky

 Spracovanie, odvoz a ulož. staveb. odpadu ZŠsMŠ Dielne a dom s.č. 64 3855,60   26.9.2017 
 174.

 Magic print, s.r.o.

 Bratislava

 Toner do tlač. Miladka 34,80  3.10.2017
 175.  Školská jedáleň Čaka  Stravné zamestn. OK za 9/2017 133,62  3.10.2017
 176.  Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN za 9/2017 50,40  3.10.2017
 177.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.platba za M:0902486434 za 9/2017 46,84 povol. inkaso spl. 12.10. 2017
 178.

 DOXX - SL, spol s r.o.

 Žilina

 Stravné lístky 1870,67  3.10.2017
 179.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Mes. platba za el.en. za 10/2017 257,-  3.10.2017
 180.

 Verlag dashöfer, s.r.o.

 Bratislava

 Predplatné vzory smerníc  145,.  3.10.2017
 181.  SWAN, a.s. Bratislava   Swan internet za 10/2017  18,00   9.10.2017 
 182.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Za služby PL za 9/2017  74,99 

 povol.inkaso z účtu

 splatné 18.10.2017

 183.  Poradca, s.r.o. Žilina  Predplatné "PORADCA 2018"   58,80   9.10.2017 
 184.

 Kosztolányi Gabriel

 GEODET Levice 

 GP - Multifunkčné ihrisko

 Polohopis a výškopis zameranie pre   verejné parkovisko  

600,00   10.10.2017
 185.

 VODAMONT, s.r.o.

 Čaka č. 139 

 Vyúčt.prerábky kotla a vykurovania OcÚ

 - doplatok 

1537,66   13.10.2017
 186.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 92017 Čaka č. 325  244,68   10.10.2017
 187.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. za  92017 Čaka č. 325 146,27   13.10.2017 
 188.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. za 9/2017 Čaka č. 270 252,41   13.10.2017
 189.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. za 9/2017 Čaka č. 39  344,05   13.10.2017
 190.

 Daffer, s.r.o.

 Prievidza 

 Školské pomôcky detí v HMN - ZŠ  49,80   13.10.2017
 191.

 Daffer, s.r.o.

 Prievidza  

 Školské pomôcky detí v HMN - MŠ  16,60   13.10.2017
 192.  ZsVS, a.s. OZ Levice  Vodné za 3.Q 2017 obecné objekty   86,85   13.10.2017
 193.

 Union poisťovňa, a.s.

 Bratislava  

 PZP 2018  - Dácia, Mercedes, ZETOR a   príves Fekál  181,00   13.10.2017
 194.

 Kominárstvo

 Marián Vyskok

 Pohronský Ruskov 

 Kontrola a  čistenie komínov Obecný   úrad a Obecná bytovka   30,00   13.10.2017
 195.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.platba za M: 0911306843  16,28   13.10.2017 
 196.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 9/2017  499,05   13.10.2017 
 197.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava  

 Mes. platba za M: 0902486434  46,68   povolené inkaso z účtu splat. 6.11.2017 
 198.

 MONTECHNZ, s.r.o.

 Nové Zámky

 Dodávka a montáž dverovej zostavy na   Dome smútku

3600,00  31.10.2017
 199.   

MONTECHNZ, s.r.o.

 Nové Zámky

 Dodávka a montáž žaluzii v Dome smútku 532,00   31.10.2017
 200.  

GEODET

 Ing. Július Juhász

 Mýtne Ludany 

 

Vytýčenie vlastn.hranice reg. E medzi   pozemkami  p.č. 2438/2,2442/2 a 2444/2

 k.ú. Čaka 

276,00    31.10.2017 
 201.

 Školská jedáleň

 Čaka 

 Stravné OK ZŠsMŠ Čaka za 10/2017  155,89   6.11.2017 
 202.

 Wolters Kluwer, s.r.o.

 Bratislava 

 Predpl.r.2018 - PRÁVO PRE ROPO A OBCE  77,40   6.11.2017 
 203.  CNS, s.r.o. Levice   SW MS Office, BAG HP, myš, servis SW na   PC a NB2x  535,20   6.11.2017 
 204.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.platba za služby PL 10/2017 86,16 

 povol.inkaso spl.

 20.11.2017

 205.  Swan, a.s. Bratislava   Swan internet za 11/2017   18,00   6.11.2017
 206.

 Slovakia energy,s.r.o.

 Bratislava 

 Mes. zál. za el.en. 11/2017  257,00   6.11.2017 
 207.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.popl.za M: 0911306843 za 10/2017  16,28   14.11.2017 
 208.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a uloženie VKK 2x 287,01  14.11.2017
 209.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a uloženie TKO 10/2017 759,16  14.11.2017
 210.

 Slovakia Energy,   s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en.za 10/2017 Čaka č. 39 389,82  14.11.2017
 211.  

 Slovakia Energy,   s.r.o., Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 10/2017 Čaka č. 325K  555,48   14.11.2017
 212.  Slovakia Energy,   s.r.o. Bratislava  Vyúčt.el.en. za 10/2017 Čaka č. 270 271,81   14.11.2017 
 213.

 Slovakia Energy,

 s.r.o., Bratislava 

 Vyúčtovanieel.en. za 10/2017 Čaka č. 325   91,14   14.11.2017 
 214.  Abiset, s.r.o. Malacky   iKelp Školská jedáleň Čaka - ročná aktualiz.  49,,-   14.11.2017 
 215.

 Green ICE, L.S.

 Las Rozas de Madrid

 SPAIN 

 LED trubice pre verejné osvetlenie  303,20   21.11.2017
 216.

 IB mont, s.r.o.

 Čaka

 Oprava komína v obecnej bytovke 472,14  24.11.2017
 217.

 Buona, s.r.o.

 Hurbanovo

 Mastergold 15W-40 pre fekál 43,80  24.11.2017 
 218.

 Ing. Ladislav Lauro

 Nitra

 Prípravné práce  pre audity za rok 2016 950,00  24.11.2017  
 219.  Ing.Dagmar   Horáková Nitra

 Audity IÚZ, KÚZ a overenie súladu 

 s  Konsolidovanou výročnou správou

 rok 2016

  

950,00  24.11.2017 
 220.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. faktúra za M: 0902486434  52,00   povolené inkaso z účtu   splatné7. 12.2017 
 221.  ZMOS Bratislava   Členské ZMOS r. 2018  123,75   6.12.2017
 222.

 Slovenská pošta, a.s.

 Banská Bystrica

 Predplatné PRAVDA na 1. polrok 2018 80,80  6.12.2017
 223.  ZO RVCS Nitra  Členské RVC Nitra rok 2018 150,00  6.12.2017
 224.

 Inprost, s.r.o.

 Bratislava

 Predplatné rok 2018 Obecné noviny 67,60  6.12.2017
 225.  ZŠsMŠ Čaka  Telekom.popl.PL za 3.Q 2017 v ŠJ Čaka 92,52  4.12.2017
 226.  Školská jedáleň Čaka  Stravné OK za 11/2017 151,96  4. 12. 2017
 227.  Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN za 112017 87,00  4.12.2017
 228.  Slovakia energy,   s.r.o. Bratislava  Mes. fa za el.en. 122017 - záloha 257,00  6.12.2017
 229.

 Slovak Telekom. a.s.

 Bratislava

 Mes. fa za služby PL za 112017 95,28

 povolené inkaso z účtu

 splatné 18.12.2017

 230.

 Slovakia energy

 s.r.o. Bratislava 

 Vyúčt.el.en.za 112017 Čaka č. 270 286,00  6.12.2017
 231.

 Slovakia energy

 s.r.o. Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 112017 Čaka č. 325 103,16  6.12.2017
 232.

 SWAN,.a.s.

 Bratislava

 Swan internet 122017  18,00   15.12.2017
 233.  PKF, a.s. Nitra

 Poist.zodp.za škodu spôsobenú prev.mot. 

 vozidiel - flotilová zmluva r. 2018

181,00  15.12.2017
 234.  PKF, a.s. Nitra  Poistenie majetku splátka 1.štvrťrok 2018 300,86  15. 12. 2017
 235.  ZsVS, a.s. OZ Levice  Montáž vodovod.príp.Čaka č. 232 224,89  15.12.2017
 236.

 Slovakia energy,s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 112017 Čaka č. 39 430,46  15.12.2017
 237.

 Slovakia energy,s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 112017 Čaka č. 325 962,39  15.12.2017
 238.

 Eurospinn, s.r.o.

 Želiezovce

 Montáž vianočných dekorov a oprava VO 326,82  15.12.2017
 239.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Mes.platba za M: 0911306843 za 112017 16,28  15.12.2017
 240.

 Poradca podnikateľa

 Žilina  

 Ročný prístup VS SR rok 2018  96,00   15.12.2017 
 241.  Mesto Želiezovce 

 Príspevok na chod Spoločného obecného

 úradu - prenes výkon ŠS rok 2017 

130,05   15.12.2017 
 242.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 112017  553,01   15.12.2017 
 243.

 Union poisťovňa, a.s.

 cez PKF Nitra 

 Poistné zodp.za škodu spôsobenú prev.

 mot.vozidla - has.príves LV204YO r.2018 

18,00   15.12.2017 
 244.  

 Union poisťovňa, a.s.

 cez PKF Nitra 

 

 Poistné zodp.za škodu spôsobenú prev.

 mot.vozidla - has.príves LV204YO r.2017 

0,79   15.12.2017 
 245.  ZŠsMŠ Čaka   Uhlie čierne ekohrášok pre OcÚ  451,03   15.12.2017 
 246.

 Školská jedáleň

 Čaka

 Stravné detí v HMN za 122017  73,00   20.12.2017 
 247.

 MANNET, spol s. o.

 Madunice

 Záloha na nákup traktora zn. ZETOR

 MAJOR  80 

12000,00   22.12.2017 
 248.

 Premiér Colsunting

 EU, s.r.o. Komárno 

 ŽoNFP - ZoD JV-02122015-7 Podopatrenie:   7.2 Výstavba a rekonštr.miest.komunikácií  6594,01   22.12.2017 
 249.

 Slovak Telekom,

 a.s. Bratislava 

 Mes.popl. za M:0902486434  71,21   povolené inkaso splatné 8.1.2018
 250.  Školská jedáleň   Čaka   Stravné za 122017  pre OK  115,28   09.01.2018 
 251.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby PL za 12/2017 94,98 povolené inkaso z účtu splatné 18.1.2018
 252.  Slovakia energy,  s.r.o. Bratislava  Vyúčt.el.en. č. 128 za rok 2017 10,90 09.01.2018
 253.  Slovakia energy,   s.r.o. Bratislava  Vyúčt.el.en. č. 127 za rok 2017 prepl. -31,22  splat.17.1.2018
 254.  Slovakia, energy,   s.r.o. Bratislava   Vyúčt.el.en. č. 7 za rok 2017 prepl. -62,74  splat. 17.1.2018
 255.

 Slovakia energy,

 s.r.o. Bratislava

 Vyúčt.el.en. č. 148 za rok 2017 prepl. -25,67  splat. 18.1.2018 
 256.

 Slovakia energy, 

 s.r.o. Bratislava

 Vyúčt.el.en. č. 112 rok 2017 prepl. -14,96  splat. 18.1.2018
 257.  ZŠ s MŠ Čaka  Popl. za služby PL v ŠJ za 4.Q 2017 92,52  09.01.2018 
 258.

 Slovakia energy,

 s.r.o. Bratislava 

 Vyúčt. el.en. č. 325K za 122017  1296,07   10.01.2018 
 259.

 Slovakia energy,

 s.r.o. Bratislava

 Vyúčt.el.en.č. 270 za 122017 283,63  10.01.2018
 260.

 Slovakia energy,   s.r.o. Bratislava

 Vyúčt.el.en. č. 325 za 122017 137,10  10.01.2018
 261.

 Slovakia energy,

 s.r.o. Bratislava

 Vyúčt.el. en č. 39 za 122017 468,42  10.01.2018
 262.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.poplatok za M:0911306843 122017 16,28  11.01.2018
 263.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 12/2017  585,52   15.1.2018 
 264.

 ZsVS, a.s. OZ

 Levice

 Za vodu v obec.obj. za 4.Q 2017  34,99   15.1.2018