Zoznam faktúr obce Čaka za rok 2018

Číslo fa. Dodávateľ Predmet fakturácie Celková suma s DPH v € Uhradené dňa
 1.

 Ajfa + avis, s.r.o.

 Žilina

 Publikácie pre mzd.účtovníčku r. 2018  54,90   09.01.2018
 2.

 BIO Energie, s.r.o.

 Veľké Lovce

  Odvoz BRKO r. 2018 zo ŠJ Čaka 120,00   09.01.2018
 3.

 SAMNET -ISS, o.z.

 Zlaté Moravce 

  Informácie o dot. a grantoch pre samospr. r. 2018  32,86   09.01.2018
 4.  SWAN, a.s. Bratislava   Internet WiMAX za 1/2018  18,00   09.01.2018
 5.

 Verlag Dashőfer, s.r.o.

 Bratislava

  On-line prístup -legislatíva a zmeny r. 2018 183,00   09.01.2018 
 6.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

  Mes. platby za el.en. 1/2018  257,00   09.01.2018
 7.  CNS, s.r.o., prevádzka   Levice   Webhosting domena caka.eu a www zmeny 170,40  10.01.2018
 8.

 Komunálna poisťovňa, a.s.

 Bratislava

 Poistné pre dobrovoľnícku službu 1.polr.2018 6,64  11.01.2018
 9.

 Verlag Dashőfer, s.r.o.

 Bratislava 

 Smernice on-line pre obec  146,00   26.1.2018 
 10.

 Eurospinn, s.r.o.

 Želiezovce 

 Demontáž vianosčných dekorov a oprava VO  404,51   26.1.2018 
 11.

 Mannet, spol. s.r.o.

 Madunice 

 Traktor Zetor Major CL 80 - doplatok celk.ceny 24000,00 

 12.2.2018 - 17000,00 €

 13.2.2018 -   7000,00 €

 12.

 Union poisťovňa, a.s.

 Bratislava 

 Zákonné poistné na nový traktor  24,85   26.1.2018 
 13.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za služby mobilného operátora

 za 1/2018 M: 0902486434 

69,00 

 povol. inkaso

 splatné

 06.02.2018 

 14.  DOXX-SL, s.r.o. Žilina  Stravné lístky  2436,72   29.1.2018
 15.

 Premier Consulting, s.r.o.

 Komárno 

 OP KŽP - triedený zber komunálnych odpadov  1195,20   06.02.2018 
 16.  Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN za 12018 98,00   06.02.2018
 17.  Školská jedáleň Čaka  Stravné OK za 12018 137,55  06. 02.2018
 18.  CNS, s.r.o. prev.Hronovce  Zmeny na www, servis NB - SW, HW  150,00   06.02.2018
 19.

 Slovakia energy,s.r.o.

 Bratislava 

 Zál.platba za el.en. za 22018  289,00   06.02.2018 
 20.  SWAN, a.s. Bratislava   Swan internet za 22018  18,00   07.02.2018 
 21.

 Súkromná školská jedáleň

 Jasová

 Záloha na stravu ZŠsMŠ za 22018 500,00  07.02.2018
 22.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Telekom poplatky za služby PL za 12018  95,17   povol.inkaso z BU splatné 19.2.2018 
 23.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en.Čaka č. 325 za 1/2018 1494,65   8.2.2018 
 24.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 270 za 1/2018  271,80   8.2.2018
 25.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 39 za 12018 428,84   15.02.2018 
 26. 

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.popl.za M:0911306843 16,28  15.02.2018 
 27.  Nitrianska kráľovská   vínna cesta  Nitra  Členský poplatok rok 2018 35,00  15.02.2018 
 28.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 325 za 12018  111,97   15.02.2018 
 29. 

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 12018 455,74   15.02.2018 
 30.   ZO - RVC Nitra   Účtovné súvzťažnosti v samospráve 26,00   19.02.2018 
 31.   CBS, s.r.o. Kynceľová  Prezent.v mape Cyklotrasy Tekov  48,00   21.02.2018
 32.

 Slovak Telekom,.a.s.

 Bratislava  

 Mes.služby za M: 0902486434   69,00   povolené inkaso z účtu   splatné 9.3.2018
 33.

 Magic Print, s.r.o.

 Bratislava

 R-toner Canon EP-27 pre Školskú

 jedáleň Čaka 

28,80   5.3.2018 
 34.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Za služby PL za 2/2018  94,98 

 povolené inkaso splatné

 19.3.2018

 35.

 CNS, spol. s r.o., pobočka

 Levice  

 Servis SMOS, SMOSRO,Mzdy-URBIS   a   SW Školská jedáleň Čaka  267,60   5.3.2018 
 36.  Školská jedáleň Čaka   Stravné detí v HMN za 2/2018 18,00   5.3.2018  
 37.  Súkromná školská   jedáleň Jasová   Vyúčt.stravy ZŠsMŠ 22018  690,06   6.3.2018 
 38.  Swan, a.s. Bratislava   Mesačný poplatok za internet  32018 18,00   12.3.2018
 39.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Zál.na el.en. za 32018  289,00   12.3.2018
40.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en.č. 39 za 22018  353,12   12.3.2018
41.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. č. 325 za 22018  113,12   12.3.2018
 42.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava  

 Vyúčt.el.en. č. 270 za 22018  248,10   12.3.2018
 43.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. č. 325 za 22018 1244,58  12.3.2018
 44.  Daffer, s.r.o. Prievidza  Školské pomôcky pre deti v HMN -ZŠ 49,80  12.3.2018
 45.  PKF, a.s. Nitra  Splátka poistenie majetku 2,Q2018 300,86  12.3.2018
 46.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za služby M: 0911306843  16,28   12.3.2018
 47.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 22018  529,00   16.3.2018 
 48.  Obec Plavé Vozokany   Neónové svietidlá (15 ks)  75,00   16.3.2018 
 49.

 Komunálna poisťovňa,

 a.s. Banská Bystrica  

 Havarijné poistné Dácia LV459DX  187,95   16.3.2018 
 50.  Súkromná školská     jedáleň Jaspvá   Záloha na stravu ZŠsMŠ 32018  500,00   16.3.2018
 51.  Dolnohronské   rozvojové   partnerstvo Želiezovce   Členský príspevok rok 2018  379,00   26.3.2018 
 52.  Abiset, s.r.o. Malacky    iKelp pre ŠJ Čaka - konzultácie  36,00   23.3.2018 
 53.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.platba za M: 0902486434

 za obdobie 3/2018 

82,90   povolené inkaso z účtu  splatné 6.4.2018 
 54.  Slovgram, Bratislava   Za ver.šír.zvuk. a zvuk.-obr.nosičov   na   rok 2018 - popl.umelcom a výrobcom  38,50   26.3.2018 
 55.

 Súkr.  školská jedáleň

 Jasová 

 Strava do ZŠsMŠ za 3/2018 - doplatok  598,91   4. 4. 2018 
 56.

 Súkr. školská jedáleň

 Jasová 

 Záloha na stravu ZŠsMŠ na 4/2018  500,00   4. 4. 2018 
 57.

 A. M. A. SLOVAKIA

 Ladomerská Vieska  

 Žacie lanko do krovinorezov 900 m  94,66   9. 4. 2018 
 58.  CNS, s.r.o. Hronovce  Zmeny SW na www  30,00   9. 4. 2018 
 59.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby PL za 3/2018 94,98  povolené inkaso z   účtu splatné   18.4.2018
 60.  SWAN, a.s. Bratislava  Swan internet za 4/2018 18,00  9. 4. 2018
 61.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčtov. el. en. Čaka č. 325K za 3/2018 1111,55  9. 4. 2018
 62.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčtov. el. en. Čaka č. 39 za 3/2018 327,17  9. 4. 2018
 63.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčtov. el. en. Čaka č. 325 za 3/2018 83,08  9. 4. 2018
 64.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčtov. el. en. Čaka č. 270 za 3/2018 236,34  9. 4. 2018
 65.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Záloha na el. en. za 4/2018  289,00   9. 4. 2018 
 66.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. vyúčt. za M: 0911306843 za 32018 16,28   11.4.2018 
 67.  Prvá komunálna   finančná, a.s. pob. Nitra   Poistné za dobrovoľnícku službu 6,64   12. 4. 2018 
 68.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 32018 530,48   13. 4. 2018 
 69.  ZŠ s MŠ Čaka   Uhlie ekohrášok dodané za 1.Q 2018  527,71   16. 4. 2018 
 70.  ZŠ s MŠ Čaka   Služby PL v ŠJ za 1. Q 2018  92,52   16. 4. 2018 
 71.  ZsVS, a.s. OZ Levice   Vodné za obec.objekty za 1. Q 2018  45,37   16. 4. 2018 
 72.

 

 PKF, a.s. Nitra 

 VO na dod. el.en. PZ č. 19/2017EL  120,00   27. 4. 2018 
 73.

 CBS, spol. s.r.o.

 Kynceľová 54

 Banská Bystrica 

 Aerofoto obce JAR/LETO  120,00   24.4.2018
 74.

 DPO SR Odoborná škola

 Martin

 Školné za prípr. čl.HJ DPZO Čaka + 

 záverečné skúšky

50,00  24.4.2018
 75.  IVES - OPIVS Košice   Aktualiz.SW Matrika  25,09   02.05.2018
 76.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.poplatok M: 0902486434

 za 4/2018 

69,00 

 povolené inkaso spl.

 7.5.2018 

 77.  Remek, s.r.o. Nitra   Licencia SW SMOS 2018  636,00   02.05.2018 
 78.

 Premiér Consulting EU,

 s.r.o., Komárno  

 Odmena podľa Zmluvy o manažmente   VO č. JV-19012018-2  600,00   02.05.2018 
 79.  Školská jedáleň Čaka  

 Stravné ZŠsMŠ Čaka OK + žiaci réžia 

 za 42018 

289,-   3.5.2018
 80.  Súkromná školská   jedáleň Jasová  Vyúčtovanie stravy ZŠsMŠ za 42018 888,96  3. 5. 2018
 81.

 Súkromná školská

 jedáleň Jasová

 Záloha na stravu ZŠsMŠ za 52018 500,- 3. 5. 2018
 82.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby Pl za 42018 94,98

povolené inkaso z účtu

splatné 18.5.2018 

 83.

 Slovakia energy,s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. Čaka č. 39 za 4/2018 280,46  11. 5. 2018 
 84.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. Čaka č. 325 za 4/2018  91,87  11. 5. 2018 
 85.

 Slovakia energy,s .r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. Čaka č. 270 za 4/2018 201,52  11. 5. 2018 
 86.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. Čaka č. 325K za 42018 524,38  11. 5. 2018 
 87.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Záloha na el.en. za 5/2018 289,-  11. 5. 2018 
 88.  SWAN, a.s. Bratislava   Internet Swab na 52018  18,-   11. 5. 2018 
 89.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Telekom.služby M: 0911306843

 za 42018 

19,68   11. 5. 2018
 90.  Abiset, s.r.o.  Malacky   Servis v progr. iKelp ŠJ  36,-   18. 5. 2018
 91.  MKhlas, s.r.o Sabinov  Doplnenie zariad. k MR VM Florian 2298,90  18. 5. 2018
 92.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Odvoz a ulož. TKO 42018 634,40  18. 5. 2018
 93.

 HANAR Investment,

 s.r.o., Tek. Lužany

Inžinierska činnosť obj. telocvičňa ZŠsMŠ  2000,00   25. 5. 2018
 94.

 Gemini Group, s.r.o.

 Bratislava

 Vypracovanie Žiadosti o NFP

 Budova Telocvične ZŠ s MŠ Čaka 

360,00  25. 5. 2018
 95.  Smaltovňa Mišík Holíč,   s.r.o., Holíč  Smaltovaná tabuľa pre Matriku 66,90  25. 5. 2018
 96.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 7 za obdobie od   01.01.2018 do 16.05.2018 -33,42 prepl.spl. 05.06.2018 prevodom na účet obce
 97.

 Ing. Ľudovít Baka -   EUROffice, s.r.o.

 Želiezovce

 Multifunkčná tlačiareň Samsung SL-   M2070 pre Školskú jedáleň Čaka 141,80  25. 5. 2018
 98.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes.vyúčt.za služby mobil.siete

 M: 0902486434 za 52018

71,81 

 povolené inkaso 

 z účtu spl. 6.6.2018

 99.

 Eurospinn, s.r.o.

 Želiezovce 

 Údržba verejného osvetlenia  321,16   06. 06. 2018 
 100.

 INPROST, s.r.o.

 Bratislava 

 Dopl. za Obecné noviny r. 2018  20,80   06. 06. 2018 
 101.  Školská jedáleň Čaka   Réžia OK a žiaci ZŠsMŠ za 52018  297,31   06. 06. 2018 
 102.

 CNS, s.r.o. prevádzka

 Levice 

 Servis SW www za 52018  60,00   06. 06. 2018 
 103.  Súkromná školská     jedáleň  Jasová  Vyúčtovanie stravy ZŠsMŠ za 52018  942,96   06. 06. 2018 
 104.

 Súkromná školská

 jedáleň Jasová 

 Záloha na stravu ZŠsMŠ na 6/2018  500,00   06. 06. 2018
 105.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Služby PL za 5/2018  94,98 

 povolené inkaso 

 splatné 18.06.2018 

 106.

 Slovenská pošta, a.s.

 Banská Bystrica 

 Predplatné PRAVDA 2. polrok 2018  79,74   06. 06. 2018 
 107.  Kwesto, s.r.o. Nitra   Roletová skriňa  528,82  08. 06. 2018
 108.

 EKOTEC,s.r.o.

 Bratislava

 Kontrola bezp.detského ihriska v CZO 193,20  08. 06. 2018
 109.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.elektrickej energie č. 325 za   52018 237,82  08. 06. 2018
 110.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. elektrickej energie č. 39 za

 52018

260,06  08. 06. 2018
 111.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.elektrickej energie č. 325

 za 52018

118,08  08. 06. 2018
 112.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.elektrickej energie č. 270

 za 52018

197,70  08. 06. 2018
 113.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Záloha na elektrickú energiu za 62018 288,00  08. 06. 2018
 114.  Swan, a.s. Bratislava  Mesačná platba za ineternet 62018 18,00  08. 06. 2018
 115.  PKF, a.s. Nitra

 Poistné majetok splátka

 za 3. štvrťrok 2018

300,86  08. 06. 2018
 116.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Mobilná sieť za M: 0911306843

 za 52018

20,00  18. 06. 2018
 117.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a uloženie TKO za 52018 804,68  18. 06. 2018
 118.

 Združenie obcí Lužianka

 Tekovské Lužany

 VO na kompostéry 375,00  18. 06. 2018
 119.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 8 za 1-5.2018 -202,40

 preplatok splatný 29.

 6. 2018

 120.

 Ajfa + Avis,s.r.o.

 Žilina 

 Mulčovač STARK KDL 200  2.699,00   18. 06. 2018 
 121.

 DOXX-Stravné lístky

 Žilina -Kálov č. 356  

 Stravné lístky  2436,72  25.6.2018 
 122.

 Slovak Telekom, a.s 

 Bratislava

 Služby M: 0902486434 za 62018 69,16

 povol.inkaso z účtu

 splatné 9.7.2018

 123.

 MANNET, s.r.o.

 Madunice

 Filter + údržba po 100 Mth prev.trakt. 95,70  2.7.2018 
 124.

 Ultima Ratio, s.r.o.

 Liptovský Mikuláš

 Realiz.VO Zníž.energ.nár. AB v obci Čaka 759,42  2. 7. 2018
 125.  Školská jedáleň Čaka  Stravné OK + réžia ZŠ s MŠ za 62018 273,43  2. 7. 2018
 126.  Súkromná školská   jedáleň Jasová  Vyúčtovanie stravyZŠsMŠ za 62018 859,97  2. 7. 2018
 127.  ZMOS Bratislava  Členský prísp.DCOM za 2018 750,00  9. 7. 2018
 128.  CNS,s.r.o. Hronovce  Servis SW a HW za 62018 291,12  9. 7. 2018
 129.

 Alarm COM, s.r.o.

 Želiezovce

 Elektronický zabezp.systém - servis 97,94  9. 7. 2018
 130.  ZsVS, a.s. Levice

 Zamer.vodovod.potr.obec.vodovodu

 pre projekt OP 7.2 Cesty

67,80  9. 7. 2018
 131.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby PL za 62018 95,26

 povol.inkaso z účtu

 spl. 18. 7. 2018

 132.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava

 Zál.za el.en. 72018 273,00  9. 7. 2018  
 133.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 62018 Čaka č. 325  237,82   9. 7. 2018 
 134.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. za 62018 Čaka č. 325  113,46   9. 7. 2018 
 135.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. za 62018 Čaka č. 39  239,54   9. 7. 2018 
 136.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en.za 6/2018 Čaka č. 270 185,51   11. 7. 2018 
 137.

 Denisa Hricová - L-DEN 

 SLOVAKIA, Dolná Ždáňa 

 Autobusové zastávky s prísluš.  3116,00   11. 7. 2018 
 138.  Wolters Kluwer, s.r.o.   Bratislava   Dvojmesačník VO r.2018 03-06  54,40   11. 7. 2018 
 139.  SWAN, a.s. Bratislava  Internet WiMAX za 72018  18,00   11. 7. 2018
 140.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Za telekom.služby M:0911306843   62018  20,00   12. 7. 2018 
 141.

 MAGIC Print

 Bratislava 

 Tonery pre Tlačiareň Matrika a REGOB  235,20   12. 7. 2018
 142.  ZsVS, a.s. Bratislava  Vodné obec.obj.za 2.štvrťrok 2018  111,47   19. 7. 2018 
 143.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Popl.za vytýčenie telekomunik.vedenia  87,60   19. 7. 2018 
 144.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Odvoz a uloženie TKO 62018  514,86   19. 7. 2018 
 145.  Geodet Juhász Július,   Ing. Mýtne Ludany

 GP vyhotovenie a určenie adresného

 bodu k budove p.č. 1672/2, 4084/2 

477,00   19. 7. 2018  
 146.

 Rozhlas a televízia

 Slovenska, Bratislava 

 Ročný poplatok za používanie rozhlasu

 a televízie  

224,16   26. 7. 2018 
 147.  Základná škola s   Materskou školou Čaka

 Za služby pevnej linky s internetom

 v ŠJ za 2. Q 2018

92,52  26. 7. 2018
 148.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Telekomunikačné poplatky

  M: 0902486434 za 72018

96,50

 povolené inkaso

 z účtu  splatné 6. 8.   2018

 149.

 CBS, spol. s r.o.

 Kynceľová

 Maľované mapy cyklotrasy Tekov 

 

70,80

 02.08.2018 
 150.

 Slovakia Energy, s. r. o.

 Bratislava 

 Záloha za el.energiu za 8/2018  273,00   02.08.2018 
 151.

 MADE, spol. s r. o.

 Banská Bystrica 

 Systémová podpora URBIS 08/2018

 až 07/2019 

160,00   02.08.2018 
 152.  CNS, s.r.o. Levice  Servis SW zmeny www voľby 30,00   02.08.2018 
 153.  PJS Ján Peleš Levice  Dodávka a montáž klimatiz. OcÚ 1200,00  06.08.2018
 154.  LEVEL, s.r.o. Levice  Elektroinšt.materiál na amfiteáter 1084,63  21.08.2018
 155.  SWAN, a.s. Bratislava  Internet Swan za 82018 18,00  21.08.2018 
 156.  Západosl.distribučná,   a.s.  Bratislava    Vytyčovacie práce  pre elktr.siete č.325 140,68  21.08.2018
 157.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Telekom.popl. za za služby PL 7/2018 95,58  21.08.2018
 158.  CBS, s.r.o. Kynceľová  Aerofoto JAR/LETO 2018 130,80  21.08.2018
 159.  IB mont, s.r.o. Čaka č.2  Chodník - autobus.zastávky 3892,38  21.08.2018
 160.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 325 za 72018 237,82  21.08.2018
 161.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. Čaka č. 39 za 7/2018 247,54  21.08.2018
 162.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 325 za 7/2018  130,76  21.08.2018
 163.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 270 za 7/2018 195,53  21.08.2018 
 164.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.platba za M:0911306843 za 72018 20,00  21.08.2018
 165.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a uloženie TKO za 72018 552,10  21.08.2018
 166.  Západosl. distribučná,   a.s. Bratislava   Vytyčovacie práce elektr.sietí p.č. 45/1  149,24   21.08.2018 
 167.

 Národná geograficko

 informačná, s.r.o.

 Bratislava  

 Farebná úprava leteckých fotografií  99,00   21.08.2018 
 168.

 Petit Press, a.s.

 Bratislava 

 Týždeň na Pohroní predplatné  30,00   21.08.2018 
 169.

 Magic Print, s.r.o.

 Bratislava 

 Toner Canon 97,20   21.08.2018 
 170.  Florian, s.r.o. Martin   Vybavenie pre DHZO Čaka  1406,41   23.08.2018  
 171.

 Tomáš Mikula   ELMIK,s.r.o. Vráble 

 Kontrola a oprava MR  632,16   23.08.2018 
 172.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Mes.popl.za M: 0902486434 za 82018  68,01   povol.inkaso z účtu   splatné 6.9.2018
 173.

 Magic Print, s.r.o.

 Bratislava 

 Toner do multif.zar.v ŠJ ZŠsMŠ   34,80   4. 9. 2018 
 174.

 Sponka, s.r.o.

 Púchov 

 Zošívačka PLUS  12,00   4. 9. 2018
 175.

 Školská jedáleň   

 Čaka,   č. 406 

 Stravné a réžia zamestn.ZŠsMŠ OK za 

 mesiac 8/2018 

26,03   4.9.2018 
 176.  Súkromná školská   jedáleň  Čaka   Záloha na stravovanie ZŠsMŠ na 92018  500,00   4.9.2018 
 177.

 WC Partner, s.r.o. 

 Komárno 

 Prenájom mobilného WC za 92018  84,00   10. 9. 2018 
 178.  SWAN, a.s. Bratislava  Internet Swan za 92018 18,00  10. 9. 2018
 179.  Súkromná školská   jedáleň Čaka

 Stravovanie obedy zam.ZŠsMŠ za 

 7. a 8. mes.2018

225,00  10. 9. 2018
 180.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Za služby PL za 8/2018  95,58    povol.inkaso z účtu splatné 18.9.2018 
 181.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Telek.popl.za M: 0911306843  20,00   10. 9. 2018 
 182.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava 

 Záloha na elektr.energiu za 92018  273,00   12.9.2018 
 183.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 8/2018 Čaka č. 325 493,76  12.9.2018
 184.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.e en. za 8/2018 Čaka č. 39 291,86  12.9.2018
 185.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 8/2018 Čaka č. 270 216,70  12.9.2018
 186.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 8/2018 Čaka č. 325 97,15  12.9.2018
 187.

 Prvá komunálna

 finančná, a.s. Nitra

 Poistenie majetku obce

 splátka 4.Q 2018  

300,86   21. 9. 2018 
 188.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 82018  546,11   21. 9. 2018 
 189.

 Wolters Kluwer, s.r.o.

 Bratislava 

 Účtovníctvo ROPO a OBCÍ   predpl.r.2019  121,00   21. 9. 2018
 190.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Telekomunikačné popl. M:0902486434  65,81  povolené inkaso z účtu  splatné 8.10.2018 
 191.

 IL Prešov, spol. s r. o.

 Prešov

 Spracovanie svetelno-techn.štúdie VO  660,00   28. 9. 2018 
 192.

 EKOM PLUS,s. r.o.

 Dunajská Streda

 Rekonštrukcia MK ZoD č. EP01/2016 91 208,92 

 19.10.2018 refund. prostr. EU a ŠR

 193.

 Magic Print, s.r.o.

 Bratislava 

 Sada tonerov do tlač. Minolta MC 1600  251,52   3.10.2018 
 194.

 Magic Print, s.r.o.

 Bratislava

 Toner tlač. škola  28,80   3. 10. 2018 
 195.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 325 do 19.9.2018  240,05   3. 10. 2018 
 196.

 KOREKT, spol. s r. o.

 Komárno  

 Oprava MK lok.B podľa súp.prác  9 593,58   3. 10. 2018 
 197.  CNS, spol. s r. o. Levice   servis SW - zmeny www  60,00   3. 10. 2018 
 198.  WC Partner, s.r.o.   Komárno   Prenájom mobil WC 10/2018  84,00   3. 10. 2018
 199.  Jedáleň pri ZŠsMŠ Čaka

 strava OK a réžia žiaci za 92018-prevod

 prostr.pre SŠJ Jasová 

369,80   2. 10. 2018
 200.  e-Gemini s.r.o. Levice 

 Exter.manažment pre projekt

 "Sanácia miest s neleg.umiestn.odpadom v obci Čaka"

1 349,00   29.4.2020
 201.  Swan, a.s. Bratislava   Mes.poplatok Swan internet 102018  18,00   10. 10. 2018 
 202.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Telekom.popl. za PL 92018  96,38   povolené inkaso z   účtu splat.18.10.2018 
 203.

 NESS.IMEX, s.r.o.

 Bratislava 

 Sanácia miest s neleg.umiestneným   odpadom v obci Čaka - spolufin. z NFP  52 637,34 

 52 637,34

 17.6.2019

 204.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. za 92018 Čaka č. 270  225,36   10. 10. 2018 
 205.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. za 92018 Čaka č. 39  329,66   10.10. 2018 
 206.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Záloha za el. en 10/2018  273,00   10. 10. 2018 
 207.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 92018 Čaka č. 325  42,16   11. 10. 2018 
 208.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes.popl.za M: 0911306843  20,00   11. 10. 2018 
 209.  ZsVS, a.s. Bratislava  Vodné za obec.objekty za obd.7,8,9. mes. 2018  79,07   11. 10. 2018 
 210.

 BATEA-STAV, s.r.o.

 Pezinok  

 Zniž.energetickej náročnosti   administr.

 bud. v obci Čaka - staveb.práce

248 587,21   13.11.2018
 211.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 92018  524,79   16.10.2018 
 212.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Mes.zál.el.en. za Čaka č. 325 na 10/2018  2,00   16. 10. 2018 
 213.

 Poradca, s.r.o.

 Žilina 

 Predplatné Poradca r. 2019  65,80   24. 10. 2018 
 214.  PKF, a.s. OOA Levice  Zák.poistné ŠKODA Superb do     31.12.2018 22,49  24. 10. 2018
 215.  ZŠsMŠ Čaka  Služby PL v ŠJ za 3.Q 2018  43,77  24. 10. 2018
 216.  Mira Office,   s.r.o.Želiezovce,   prev.Levice  Školské pomôcky pre deti v HMN 66,40  24. 10. 2018
 217.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 1.10.-11.10.2018 Čaka  14,90  24. 10. 2018
 218. 

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Telekom.popl.M: 0902486434 

 

64,51 

 povolené inkaso z účtu splatné 6.11.2018 
 219.  Aquaplan,s.r.o. Komárno   PD "ČAKA,parkovisko a chodník pri   budove Obecného úradu" 1922,76   5.11.2018
 220.  Školská jedáleň Čaka 

 Stravné OK a réžia žiakov ZŠsMŠ Čaka

 za 10/2018

372,05   5.11.2018
 221.

 Wolters Kluwerr, s.r.o.

 Bratislava 

 Predplatné r. 2019 "Právo pre ROPO a   OBCE  79,80   5.11.2018
 222.

 MANNET, spol. s r.o.

 Madunice 

 Sklo kabíny zadné traktor ZETOR  131,41   5.11.2018 
 223.

 WC Partner, s.r.o.

 Komárno 

 Prenájom WC 11/2018  84,00   5.11.2018 
 224.  ZsVS, a.s. OZ Levice   Preplach kanaliz.v ZŠsMŠ  248,05   5.11.2018
 225.

 Ing. Ľ Baka EUROoffice

 Želiezovce 

 Servis tlačiarne Minolta MC 1600  39,90   6.11.2018 
 226.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 102018 Čaka č. 270 237,78  13.11.2018
 227.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. za 102018 Čaka č. 39 385,00  13.11.2018
 228.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Záloha na el.en. Čaka č. 325 na 11/2018 2,00  13.11.2018
 229.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Záloha na el.en. Čaka ost.obecné obj.

 na 11/2018

273,00  13.11.2018
 230.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Vyúčtovanie za služby PL za 102018 95,89  povolené inkaso z účtu splat. 19.11.2018 
 231. 

 Wolters Kluwer SR, s.r.o.

 Bratislava

 Predplatné dojmesačník VO r. 2019 108,00  13.11.2018
 232.  ZMOS Bratislava  Členské ZMOS r. 2019 123,25  13. 11. 2018
 233.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.spotreby el.en. č. 325 za 102018 194,75  13.11.2018  
 234.   Abiset, s.r.o. Malacky

 iKelp Jedáleň ročný prístup a aktualiz.

 r. 2019

79,00  13.11.2018
 235.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.popl.za mobil.sieť M:0911306843 20,00  13.11.2018
 236.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a ulož.TKO za 102018  788,43   15.11.2018 
 237.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz VKK za 102018 355,57  15.11.2018
 238.  SWAN, a.s. Bratislava  Internet WiMAX 112018 18,00  15.11.2018
 239.

 Ing.Ladislav Lauro

 Nitra

 Prípravné práce k auditu r. 2017  1 020,00   22. 11. 2018 
 240.

 Ing. Dagmar Horáková

 Nitra 

 Audit IUZ a KUZ za rok 2017  900,00   22. 11. 2018 
 241.

 Osobný údaj.sk,s.r.o.

 Košice

 Výkon zodpovednej osoby za 9/2018 51,60   26.11.2018 
 242.

 Osobný údaj.sk,s.r.o.

 Košice 

 Výkon zodpovednej osoby za 10/2018  51,60   26.11.2018 
 243.

 Osobný údaj.sk,s.r.o.

 Košice 

 Výkon zodp.osoby za 7/2018  51,60   26.11.2018  
 244.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Telek.poplatky za služby mobilnej siete

 M: 0902486434 za 112018

62,97 povolené inkaso z účtu splatné 07.12.2018
 245.

 Osobný údaj.sk,s.r.o.

 Košice

 Výkon zodpovednej osoby za 6/2018 27,35  26.11.2018
 246.

 Osobný údaj.sk,s.r.o.

 Košice

 Výkon zodpovednej osoby za 8/2018 51,60  26.11.2018
 247.

 Osobný údaj.sk,s.r.o.

 Košice

 Výkon zodpovednej osoby za 11/2018 51,60  26.11.2018
 248.

 Zsl.distribučná, a.s.

 Bratislava

 Obnovenie prevadzkovani plomby č.     321  18,84   7.12.2018
 249.

 Mesto Želiezovce

 Mestský úrad - SOU

 Želiezovce

 Príspevok na obyv. na chod Spoločného

 obecného úradu za rok 2018

127,50  7. 12. 2018
 250.

 Slovenská pošta, a.s.

 Banská Bystrica

 Predplatné PRAVDA 1. polrok 2019 80,85  7. 12. 2018
 251.

 INPROST, s r. o.

 Bratislava

 Predplatné Obecné noviny r. 2019 88,40  7. 12. 2018
 252.

 Osobný údaj.sk

 s.r.o. Košice

 Výkon zodp.osoby za 12/2018 51,60  7. 12. 2018
 253.

 WC Partner, s.r.o.

 Komárno

 Prenájom mobil.WC za 12/2018 84,00  7. 12. 2018
 254.

 CNS, spol.s r. o.

 Komárno

 Servis SW a HW za 112018 + výmena

 NETA TP-Link

166,20  7. 12. 2018
 255.  IB-mont, s.r.o. Čaka č. 2  Čistenie kanála pri dome č. 164 421,20  7. 12. 2018
 256.

 ZO Lužianka

 Tekovské Lužany

 Kompostéry 5 %-ná spoluúčasť obce 1945,00  7. 12. 2018
 257.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Zál.na el.en. za 12/2018 273,00  7. 12. 2018
 258.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Zál na el. en. za 12/2018 č.325 2,00  7. 12. 2018
 259.  PKF, a.s. Nitra

 Zák.poist.vozidiel - zodp.za škodu 

 rok 2019 - flotilová zmluva

313,00  7. 12. 2018
 260.  PKF, a. s. Nitra  Poistenie majetku za 1. Q 2019 300,86  7. 12. 2018
 261.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 11/2018 č. 270  265,30   10.12.2018 
 262.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Za služby PL za 11/2018  95,58 

 povol.inkaso z účtu

 splat.18.12.2018 

 263.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 11/2018 Čaka č. 325  262,35   11. 12.2018 
 264.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 11/2018 Čaka č. 39  415,14   11. 12. 2018  
 265.

 EKOTEC spol. s r.o.

 Bratislava

 Bezpečnosť multifunkčného ihriska

 kontrola 

193,20   11. 12. 2018 
 266.  Poradca, s.r.o. Žlina   1000 riešení r. 2019  35,80   11. 12. 2018 
 267.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Telekom.popl. M: 0911306843 

 za 11/2018 

20,00   11. 12. 2018 
 268.

 Poradca podnikateľa,

 s.r.o. Žilina 

 VS SR r. 2019 - Ročný prístup  117,00   11. 12. 2018 
 269.

 Brantner, s.r.o.

 Bratislava 

 Vývoz a uloženie TKO za 112018   569,03   17.12.2018 
 270.

 Eurospin, s.r.o.

 Želiezovce

 Montáž vianosčných dekorov 303,77  17.12.2018
 271.  SWAN, a.s. Bratislava  Internet WIMAX za 122018 18,00  17.12.2018
 272.

 Magic Print,s.r.o.

 Bratislava 

 Toner do tlačiarne pre ŠJ  28,80   27.12.2018 
 273.  Motor-Car Nitra, s.r.o.  Oprava Mercedes BENZ, výmena batérie   a alternátora 1 343,61  27.12.2018
 274.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Mes.platba za M:0902486434 63,62 povolené inkaso z účtu splatné 7.1.2019
 275.  ZŠ s MŠ Čaka  Uhlie - obecný úrad 315,72   28.12.2018
 276.  CNS, s.r.o. Levice   Servis SW www  30,00   31.12.2018 
 277.

 Západosl.distribučná, a.s.

 Bratislava 

 Plombovanie elektromeru č.s. 325  18,84   2.1.2019 
 278.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Za služby PL za 122018 95,58   povol.inkaso z účtu splatné 18.1.2019 
 279.  ZŠ s MŠ Čaka č. 364  Za služby PL v ŠJ za 4.Q 2018 43,77  8. 1. 2019
 280.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 122018 č. 270 VO 287,22   11.1.2019
 281.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 122018 č. 39 VO 489,98   11. 1. 2019
 282.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za r. 2018 č. 7 92,86  11. 1. 2019
 283.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za r. 2018 č. 8 prepl. -181,86  10. 1. 2019
 284.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za r. 2018 č. 112  12,38   11. 1. 2019 
 285.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava  

 Vyúčt.el.en. za r. 2018 č. 148 prepl.  -34,19   10. 1. 2019 
 286.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za r. 2018 č. 128 prepl. -37,11   10. 1. 2019 
 287.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Popl. za M: 0911306843 za 122018 20,00  11. 1. 2019
 288.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 12/2018 č. 325 499,52  11. 1. 2019
 289.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

Vývoz a ulož. TKO za 12/2018  493,96   14.1.2019
 290.

 Alarm COM, s.r.o.

 Želiezovce 

 Technická kontrola EZS 69,56   15. 1. 2019 
 291.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en.r. 2018  č. 127  40,49   17.1.2019 
 292.  ZsVS, a.s. Nitra OZ   Levice   Vodné za 4. Q 2018 46,65   18.1.2019