Zoznam faktúr obce Čaka za rok 2019

Číslo fa. Dodávateľ Predmet fakturácie Celková suma s DPH v € Uhradené dňa
    1.  Verlag Dashöfer vyd. Bratislava  Legislat.zmeny vo VS on-line r. 2019  183,00   2. 1. 2019   
    2.  RVC samosprávy Nitra  Členské RVC r. 2019  150,00   2. 1. 2019 
    3.  DOXX-SL, s.r.o. Žilina - Kálov 356  Stravné lístky  1463,95   2. 1. 2019 
    4.  Mário Mácsadi - STOLMAC, Farná  Interiérové dvere zál. na 2 ks č. 325  1584,00   3. 1. 2019 
    5.  Osobný údaj.sk, s.r.o. Košice  Výkon zodpovednej osoby 1/2019  51,60   3. 1. 2019 
    6.  Ajfa + avis, s.r.o. Žilina  Publik. pre mzd.učtáreň r. 2019  58,80   7. 1. 2019 
    7.  CNS, s.r.o. prev. Levice

 Roč.popl. SK-NIC, www.caka.eu,

 ESET NOD 32 - 2 r., servis SW 

220,80   7. 1. 2019 
    8.  Samnet-ISS, o.z. Zlaté Moravce  Info o dot. a grantoch r. 2019  32,86   8. 1. 2019 
    9.  WC Partner, s.r.o. Komárno  Prenájom mobil. WC za 12019  84,00   8. 1. 2019 
  10.

 SWAN, a.s. Bratislava

 Internet 1/2019 18,00   11. 1. 2019 
  11.

 Bio energie, s.r.o.

 Veľké Lovce

 Vývoz BRKO z VŠJ Čaka 120,00   11. 1. 2019 
  12.  BATEA-STAV, s.r.o. Pezinok

 Stavebné práce: "Zniž.energet.nár.AB

 v obci Čaka

206.932,94   23.04.2019
  13.

 Slovakia Energy,s,r,o,

 Bratislava

 Záloha za el.en. č. 325 za 1/2019 2,00  14. 1. 2019
  14.

 Slovenské elektrárne - energet.sl.

 s.r.o. Bratislava

 Zál. za el.en. 1/2019 za č. 7,8,39,

 112,127,128,148 a 270

1415,00   15.1.2019 
  15.  SANOVET, s.r.o. Nové Zámky  Deratizácia objektov  63,00   17. 1. 2019 
  16.  RTVS Bratislava

 Za služby verejnosti poskyt.RaTV

 Slovensko 

55,68   24.1.2019
  17.

 Magic print, s.r.o.

 Bratislava

 Toner HP - kopírka  50,39   24. 1. 2019 
  18.

 SLOVGRAM

 Bratislava

 Odmeny výk.umelc. a výr. zvuk.a     zvukovoobraz.záznamov  verejný rozhlas 38,40  24. 1. 2019 
  19.

 Slovenské elektrárne - energetické služby

 Bratislava

 Vrátenie preplatku elektrickej energie po úprave

 záloh. platieb 

-1 099,00  23 1. 2019
  20.

Slovenské elektrárne - 

 energetické služby

 Bratislava

 Opätovná úhrada zálohy za  elekt. energ. po   úprave záloh. platieb

233,00  24.1.2019
  21.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Telek.služby za 1/2019 M: 0902486434  62,97    povol.inkaso          spl.6.2.2019
  22.  Osobný údaj.sk Košice  Výkon zodp.osoby za 22019  51,60    6.2.2019   
  23.

 Slovenské elektr.-   energ.sl.

 s.r.o. Bratislava

 Vyúčt.el.energie za 12019  575,10    6. 2. 2019   
 24.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Služby PL za 1/2019  97,88  povol.inkaso spl. 18.2.2019 
 25.  WC Partner, s.r.o.   Komárno   Prenájom mobil WC 2/2019  84,00   6. 2. 2019 
 26.  CNS, s.r.o. Levice   Servis SW NB a SW www za 12019  148,00   6. 2. 2019 
 27.

 Eurospin, s.r.o.

 Žerliezovce 

 Demontáž vianočných dekorov a oprava VO  260,92   11. 2. 2019 
 28.  SWAN, a.s. Bratislava  Internet WIMAX za 22019  18,00   11. 2. 2019
 29.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Služby MO: 0911306843  20,00   11. 2. 2019 
 30.  Slovenské elektrárne -energet.služby, Bratislava   Zál. za el. en. na 2/2019  316,00   11. 2. 2019 
 31.

 Slovenské elektrárne -

energet. služby, Bratislava  

 Zál. za el. en. na 2/2019 VO  233,00   11.2.2019 
 32.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Zál. za el.en. na 2/2019 č.s.325  2,00   11. 2. 2019 
 33.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 1/2019 č.s. 325  1 393,10   11. 2. 2019 
 34.  ZECR - NKVC Nitra   Členské za rok 2019  35,00   21. 2. 2019 
 35.  Brantner, s.r.o. Nové   Zámky   Vývoz a ulož.TKO za 1/2019  639,41   21. 2. 2019 
 36.

 Mário Mácsadi - STOLMAC

 Farná  

 Interiérové dvere DK vyúčtovanie  1186,00   21. 2. 2019 
 37.  ASKO, spol.s.r.o. OC Nitra   Jedálenské stoly do KD - zál.faktúra  1775,00   21. 2. 2019 
 38.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes.platba za M: 0902486434  63,27   povol.inkaso splatné 11.3.2019 
 39  ELMIK, s.r.o. Vráble   Oprava BR  155,40   06.03.2019 
 40.

 Osobný údaj.sk, s.r.o.

 Košice 

 Výkon zodpovednej osoby za 32019  51,60  06.03.2019  
 41.  CNS, s.r.o. prev.Levice  Servis SW SMOS a www 22019  148,80   06.03.2019 
 42.

 SE-energet.služby, s.r.o

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 22019 VO  418,76   06.03.2019 
 43.

 SE-energet.služby, s.r.o.

 Bratislava

 Záloha za el.en. za 32019 obec.obj.  316,00   06.03.2019 
 44.  SE-energet.služby, s.r.o.   Záloha za el.en za 32019 VO  233,00   06.03.2019 
 45.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava 

 Záloha za el.en. za 32019 č. 325  4,00   06.03.2019 
 46.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Služby PL za 22019  96,26   povol.inkaso splat.18.3.2019  
 47.  DRP OZ Želiezovce   Členské DRP za rok 2019  375,50   06.03.2019 
 48.

 Komunálna poisťovňa, a.s.

 Banská Bystrica 

 Havarijné poistenie Dácia Sandero  197,34   14.03.2019 
 49.  Swan, a.s. Bratislava   Internet za 32019  18,00   14.03.2019 
 50.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Za služby mobil.siete M:0911306843  20,00   14.03.2019 
 51. 

 Prvá komunálna finančná,

 a.s. pob. Nitra 

 Poistenie maj. za 2/2019  300,86   14.03.2019 
 52.  Haiteg,s.r.o. Śarovce   Oprava VO  269,11   14.03.209 
 53.  Haiteg, s.r.o. Šárovce  Oprava VO 48,70   14.03.2019 
 54.

 Tempo Kondela, s.r.o.

 Nábytok Levice 

 Stoličky do KD  2691,00   14.03.2019 
 55.

 Tempo Kondela, s.r.o.

 Nábytok Levice 

 Stoličky do KD  2691,000   14.03.2019 
 56.  Brantner, s.r.o. Nové   Zámky   Vývoz a ulož. TKO za 22019 575,31  14.03.2019
 57.

 Slovakia Eenergy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en.za 2/2019 č. 325  939,29   19.03.2019 
 58.

 Mário Macsadi - STOLMAC

 Farná 587 

 Schod.hrana,strieb.profil,montáž v DK  126,00   20.03.2019 
 59.

 ASKO, spol.s r.o. OC Nitra

 Galéria

 Vyúčt.jedál.stôl KD  3295,00   25.03.2019 
 60.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba M: 0902486434  63,27   povol.inkaso splat. 8.4.2019 
 61.  Ladislav Čanaky Kolta č.367  Pneum.BKT 400/60-22,5 18PR - fekál 460,30   26.3.2019 
 62.  MK Hlas, s.r.o. Sabinov  VTP . inšt.programu MV Florián 8,40  26.3.2019
 63.  Obec Plavé Vozokany  Akcia MDŽ - reprezent. 48,00  26.3.2019
 64.

 MIRA OFFICE s.r.o.

 Želiezovce

 Školské pomôcky pre deti v HMN 83,00  26.3.2019
 65.  INISOFT, s.r.o. Bratislava  Program ENVITA lic.  118,80   29.3.2019
 66.

 IJK CONSULTING,s.r.o.

 Bratislava 

 Vyprac.Žiadosti o dot. výzvy Podpora športu  600,00   29.3.2019
 67.  INISOFT, s.r.o. Bratislava  Inštal a zaškol. progr.ENVITA 137,10   29.3.2019
 68.

 BATEA-STAV, s.r.o.

 Pezinok 

 Zniž.energ.nár.AB c obci Čaka - stavebné

 práce 

51315,14   29.04.2019 
 69.

 Osobný údaj.sk, s.r.o.

 Košice

 Výkon zodp.osoby za 4/2019 51,60  1.4.2019
 70.  ZMOS Bratislava  Mimoriadny členský príspevok r. 2019 738,00  1.4.2019
 71.  INISOFT, s.r.o. Bratislava  Servisný popl. obd.032019-032020 39,60  1.4.2019
 72.  CNS, s.r.o. prev.Levice  Servis SW na www a wifi KD 118,80  1.4.2019
 73.

 DOXX - Stravné lístky

 spol. s r.o., Kálov 

 Stravné lístky 2.Q.2019  1554,92   2. 4. 2019 
 74.

 Ing. Ľudovít  Baka  EUROffice,  s.r.o.   Želiezovce 

 Tonery a servis kopírky a tlačiarne 94,66   2. 4. 2019 
 75.

 Asociácia   kontrolórov územnej   samosprávy Ľubietová 

 Členské v organizácii rok 2019  20,00   2. 4. 2019 
 76.  ZO Lužianka, Tek.Lužany   2.splátka za VO kompostéry  187,00   4.4.2019 
 77.

 SE- energet.služby, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 32019 VO 323,99  4.4.2019
 78.

 SE -energet.služby, s.r.o.

 Bratislava

 Záloha za el.en. 42019 obec.obj. 316,00  4.4.2019
 79.

 SE - energet.služby, s.r.o.

 Bratislava

 Záloha za el.en. 42019 VO 233,00  4.4.2019
 80.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Záloha za el.en. DK za 42019 4,00  4.4.2019
 81.  Korekt, s.r.o. Komárno  Asfaltová zmes 56,70  4.4.2019
 82.  IB - mont, s.r.o. Čaka č. 2  Prečist.jarkov a dovoz kompostérov časť 392,40  4.4.2019
 83.  SWAN, a.s. Bratislava   Internet 42019 18,00   9.4.2019 
 84.  Podlahoviny a podlah.práce   Milan Méry Štúrovo  Podlah. práce v hlavnej sále DK 3447,06  9. 4. 2019
 85.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes. vyúčt.za služby PL za 32019 97,26  povolené inkaso z účtu splat.18.4.2019
 86.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Za služby mobil.operátora za 32019

 M: 0911306843 

20,00   11.4.2019 
 87.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 32019 Čaka č. 325 703,98   12.4.2019 
 88.  ZsVS, a.s. OZ Levice   Vyúčt.vodné za 1.Q 2019  59,63   12.4.2019 
 89.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Odvoz a ulož.TKO za 32019   637,68   12.4.2019 
 90.  ZŠsMŠ Čaka  Za služby PL v ŠJ 1.Q 2019 43,77  12.4.2019
 91.

 Štátna ochr.prírody

 Banská Bystrica

 Potvrdenie pre projekt Zateplenie obec.

 bytovky 

 100,00  15.4.2019 
 92.  Ives, s.r.o. Košice     Progr.podpora Matrika  29,09   15.4.2019 
 93.  Magic Print, s.r.o. Bratislava   Toner HP  28,80   24. 4. 2019 
 94.

 IJK Consulting, s.r.o.

 Bratislava

 Vyprac.žiadosti o dot.z Environmentál.

 fondu 

720,00   24. 4. 2019
 95.  ZŠsMŠ Čaka   Uhlie Ekohrášok   581,83   24. 4. 2019 
 96.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes. popl.za M: 0902486434 62,97   povol.inkaso splat.7.5.2019 
 97.  Magic print s.r.o.Bratislava  Toner do mulfunkčného zar. vo VŠJ  34,80   02.05.2019 
 98.  ARTEL PLUS, s.r.o. Šahy   Tepelnotechn.pos. bytovka  300,00   02.05.2019 
 99.  Osobný údaj, s.r.o. Košice   Výkon zodpoved.osoby za 52019  51,60   02.05.2019 
 100.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Telekom.služby PL za 42019 96,31   povol.inkaso z účtu splat. 20.5.2019 
 101.  Slovenské elektrárne -   energ. služby,   s.r.o.Bratislava   Zál.na el.en. za 5/2019 VO  316,00   06.05.2019 
 102.  Slovenské elektrárne -   energ. služby,   s.r.o.Bratislava   Zál. na el.en. za 5/2019 obec.obj. 233,00   06.05.2019
 103.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Zál. na el.en. za 52019 DK  4,00   06.05.2019 
 104.  Hlin-Art, s.r.o. Čaka č. 132   Oprava vodomer.šachty pri DK  150,00   06.05.2019 
 105.

 Slov.elektrarne-   energ.služby, s.r.o. Bratislava 

 Vyúčt.el.en. VO č. 270 za 42019 313,11   09.05.2019
 106.  IB mont,s.r.o. Čaka č. 2   Zemné práce za mes.apríl 2019  144,60   10.05.2019 
 107.   SWAN, a.s. Bratislava   Mes.popl. za internet za 42019  18,00   10.05.2019  
 108.   Slovak Telekom, a.s.   Bratislava   Popl.za telek.služby - M: 0911306843 20,00   10.05.2019 
 109.  Lindström,s.r.o., Trnava   Prenájom a čistenie rohože 42019  12,43   13.05.2019 
 110.   Lindström,s.r.o., Trnava   Prenájom a čistenie rohože 32019 7,88   13.05.2019 
 111.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 4/2019  469,58   15.05.2019 
 112.  Brantner, s.r.o. Nové Zámky   Vývoz a uloženie TKO za 4/2019  971,64   15.05.2019 
 113.  Haiteg, s.r.o. Šárovce   Oprava verejného osvetlenia v obci  356,30   27.5.2019 
 114.  MTM-TRADE, s.r.o., Rohožník   Staveb.doz. Zniž.energ.nár.AB v obci   Čaka 1 200,00  27.5.2019
 115.  Delphia TN s r.o., Trenčín  Vyprac.energ.cert.na proj.   Zniž.energ.nár. AB v obci Čaka  500,00  27.5.2019
 116.  Lindström, s.r.o.,  Trnava  Pranie a prenájom rohože za 52019 11,47  27.5.2019
 117.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.popl.za M: 0902486434 61,09

 povol.inkaso z účtu

 splatné 06.06.2019

 118.  CONNECT - Ing. Zsolt   Marczibal  Kralov Brod  Tlačivá  49,75   05.06.2019  
 119.  CNS, s.r.o., Hronovce  Servis na NB, PC a www.caka 148,80   06.06.2019 
 120.

 EKOTEC spol.s.r.o.

 Bratislava 

 Kontrola bezpečnosti detského ihriska

 v CZO

193,20  06.06.2019
 121.

 BELUM PUMPY, s.r.o.

 Nové Zámky

 Oprava čerpadla TJ - ihrisko 492,01  06.06.2019
 122.

 Slovak Telekom, a.s. 

 Bratislava

 Za služby PL za 52019 96,61  povol.inkaso z účtu  splatné 18.06.2019
 123.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Zál.za el.en. DK za 62019 4,00  06.06.2019
 124.  Slovenské elektrárne - energetické služby, Bratislava  Zál. za el. en. obec.obj. za 62019  316,00  06.06.2019
 125.  Slovenské elektrárne - energetické služby, Bratislava   Zál. za el. en. VO za 62019  233,00   06.06.2019 
 126.

 Slovenaká pošta, a.s.

 Banská Bystrica

 Predplatné PRAVDA 81,81  06.06.2019
 127.

 Slovenské elektrárne - 

 - energet.služby, Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 52019 VO 269,00   12. 6. 2019 
 128.  

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 52019 DK  426,97   12. 6. 2019 
 129.   SWAN, a.s., Bratislava    Internet Swan za 62019  18,00   12. 6. 2019 
 130.  IB mont, s.r.o. Čaka  Spevnené plochy pri TJ 654,17   21. 6. 2019
 131.  REMEK, s.r.o.  Nitra    Licenčná zmluva za rok 2019   594,00   21. 6. 2019
 132.  Brantner, s.r.o. Nové Zámky   Vývoz a ulož. odpadu za 52019  652,93   21. 6. 2019
 133.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes. platba za M: 0911306843  20,00    12.6.2019 
 134.  Poradca, s.r.o. Žilina   Predplatné PORADCA 2020  65,80   21. 6. 2019 
 135.  DOXX - Stravné lístky Žilina   Stravné lístky  1554,92   18. 6. 2019 
 136.  Osobný údaj, s.r.o. Košice  Výkon zodp.osoby za 62019  51,60   21. 6. 2019 
 137.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mesačný popl. za M: 0902486434  65,22   povolené inkaso z účtu splatné 8.7.2019 
 138.  BUONA, s.r.o. Hurbanovo   Výfuk, tesnenie, olej traktor ZETOR  144,68   01. 07. 2019
 139.

 Bio Energy Group, s.r.o.

 Tekovské Lužany

 Činnosť staveb. dozora pri asfaltovaní   v obci Čaka 792,00  03. 07. 2019
 140.  Lindström, s.r.o. Trnava   Prenájom rohože  12,43   01. 07. 2019
 141.  Osobný údaj.sk, Košice   Výkon zopd.osoby 7/2019  51,60   01. 07. 2019
 142.  CNS, s.r.o. Hronovce  Servis SW zmeny www  30,00   02. 07. 2019
 143.  Slovenské elektrárne -   energ.  služby, s.r.o.   Bratislava   Vyúčt.el.en. za 62019 VO  220,44   08. 07. 2019
 144.

 Slovenské elektrárne -

 - energet. služby s.r.o.

 Bratislava  

 Záloha na el.en. za 72019 VO  233,00   08. 07. 2019
 145.

 Slovenské elektrárne -

 - energetické služby, s.r.o.

 Bratislava 

 Záloha na el.en. za 72019  VO  316,00   08. 07. 2019
 146.

 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

 Bratislava 

 Zál. na el.en. za 72019 DK  4,00   08. 07. 2019
 147.

 Slovak Telekom, a.s.

 Btaislava 

 Vyúčtovanie za služby PL za 62019  99,07   povolené inkaso z účtu splatné 17.7.2019 
 148.  SWAN, a.s. Bratislava   Swan internet za 72019  18,00   08.07. 2019 
 149.  ELMIK, s.r.o., Vráble    Oprava MR   223,20   08. 07. 2019 
 150.

 IJK - CONSULTING, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyprac. a podanie Žiadosti o dotáciu

 MV SR (HaZZ)  

600,00   08. 07. 2019
 151.  PKF, a.s. Nitra   Poistenie maj. 3. Q 2019  300,86   15. 7. 2019 
 152.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba M: 0911306843  20,00   15. 7. 2019 
 153.

 Slovakia energy,s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. za 62019 DK  257,47   15. 7. 2019 
 154.

 COOP Servis, s.r.o.

 Nové Zámky

 Chladnička do DK 600 l  1006,13   15. 7. 2019 
 155.  Patrik Petkó, Čaka č. 252   Kosenie cintorína 2x  420,00   15. 7. 2019 
 156.

 Brantner, s.r.o. 

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 62019  606,56   15. 7. 2019 
 157.  ZsVS, a.s. Bratislava   Vodné obec.obj. za 2. Q 2019  117,95   15. 7. 2019 
 158.

 MAZY Silvia Matušková

 Čifáre 

 VO - cesta Háje   240,00   22. 7.2019 
 159.   Lindström, s.r.o., Trnava    servis a prenájom rohože 11,47   24.7. 2019 
 160.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes.popl.za služby M: 0902486434  72,97   6.8.2019 
 161.

 Slovenská pošta, a.s.

 Banská Bystrica

 Poštové pouk.pre VŠJ Čaka 32,87  13.8.2019
 162.

 MADE, spol s r.o.

 Banská Bystrica

 Systémová podpora URBIS 160,00  13.8.2019
 163.

 Slov.elektrárne - energet.sl.,

 s.r. o. Bratislava

 Vyúčt.el.en.za 72019 VO - 39,270 243,27  13.8.2019
 164.

 Slov.elektrárne - energet.sl.,

 s.r.o. Bratislava

 Mes. záloha za el.en. 82019 VB 316,00  13.8.2019
 165.

 Slov.elektrárne - energet.sl.,

 s.r.o. Bratislava

 Mes. záloha za el.en. 82019 VO 233,00  13.8.2019 
 166.  SWAN, a.s. Bratislava  Internet za 82019 18,00  13.8.2019
 167.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby PL za 72019 97,21  povol.inkaso z účtu splat. 19.8.2019
 168.  ELMIK, s.r.o. Vráble  Oprava MR 402,00  13.8.2019
 169.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Zál.za el.en 8/2019 DK 462,00  13. 8.2019
 170.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 72019 DK 284,54  13.8.2019
 171.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Mes.popl. M: 0911306843 za 72019 20,00  13.8.2019
 172.  Osobný údaj, s.r.o. Košice  Výkon zodp.osoby za 82019 51,60  13.8.2019
 173.

 Ing. Ľudovít Baka 

 EUROffice, Želiezovce

 Multifunkčné zariad.Canon iR1435i 738,00  13.8.2019
 174.

 MiRA OFFICE, s.r.o.

 Želiezovce

 Kanc.papier, TP, sáčky do smet.košov  48,12   19. 8. 2019 
 175.

 Ing. Zuzana Matušková

 Čifáre

 VO na bytovku zvyš.energ.účinnosti

 ver.budov a zateplenie

300,00  19. 8. 2019
 176.   Florián, s.r.o. Martin  Vybavenie pre DPZO Čaka 1552,66  19. 8. 2019
 177.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a ulož. TKO za 7/2019 649,74  19. 8. 2019
 178.  Lindström, s.r.o. Trnava  Prenájom a čistenie rohože  12,43  19. 8. 2019
 179.  Poradca, s.r.o. Žilina  Predpl.1000 RIEŠENÍ r. 2020 39,00  19. 8. 2019
 180.  Petit Pres, a.s. Bratislava  Týždeň na Pohroní 372019-362020 35,00  19. 8. 2019
 181.  Ing.J.Pintérová, Komárno  Vyprac.rozp.nákl.Čaka chodník 1/75  200,00  22. 8. 2019 
 182.  Swan, a.s. Bratislava  Internet 9/2019 18,00  11. 9. 2019
 183.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.fa za M: 0902486434 za 82019 76,87  6. 9. 2019
 184.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby PL za 82019 95,58  povol.inkaso z účtu splatné 18.9.2019
 185.

 VERLAG DASHŐFER, s.r.o.

 Bratislava

 Smernice pre obce + archív predpl.

 na roky 102019-092021

314,04  16. 9. 2019
 186.  CHEMOKOV, s.r.o. Tlmače  Vyhot. PD - Zvýš.energet.účinnosti   4BJ v obci Čaka 3600,00  18. 9. 2019
 187.

 Slov.elektrárne-energet.služ.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en.za 8 2019 VO 289,44  11.9.2019
 188.  

 Slov.elektrárne-energet.služ.

 Bratislava

 Zál. za el.en 92019 VB 316,00  11.9.2019
 189.  

Slov.elektrárne-energet.služ.

 Bratislava

 Zál. na el.en. 92019 VO 233,00  11.9.2019
 190.  Osobný údaj Košice  Výkon zodp.osoby za 92019 51,60  11. 9. 2019
 191.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Zál. za el.en. 92019 DK  462,00  11. 9. 2019
 192.  DR UNIT, s.r.o. Pezinok   Vsak.systém DRENBLOK DB60  411,84   10. 9. 2019 
 193.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. popl. za M: 0911306843  20,00   11. 9. 2019 
 194.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 82019 DK - preplatok  -195,68   splat.19.9.2019
 195.

 Premiér Consulting EU, s.r.o.

 Komárno 

 Odmena za sprac.ŽoD OPĽZ - rómske   komunity PO6-SC611-2019-1/A  1 195,20   16. 9. 2019 
 196.  Brantner, s.r.o.,Nové Zámky  Vývoz a ulož. TKO za 82019  594,98  16. 6. 2019
 197.  Lindström, s.r.o. Trnava  Prenájom a čist.rohože za 82019 12,43  16. 9. 2019
 198.  PKF, s.r.o. Nitra  Poistné maj. obce 4.Q 2019 300,86  16. 9. 2019
 199.

 Wolters Kluwer s r. o.

 Bratislava 

 ÚČTOV. ROPO a OBCÍ r. 2020  175,00   23. 9. 2019 
 200.

 IJK - CONSULTING, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyprac. a podanie ŽoD EPH  240,00   23. 9. 2019 
 201.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. popl. M: 0902486434  72,97   povolené inkaso z účtu splatné 7. 10. 2019 
 202.  Green Ice S.L. c Madrid   LED Trubice, LED žiarovky  162,65   26.9..2019 
 203.

 N. M. - AUDIT, spol. s r. o.

 Nové Mesto nad Váhom

 Audit IUZ a KUZ rok 2018 2160,00  26. 9.2019
 204.

 Magic Print, s.r.o.

 Bratislava

 Toner Canon (Miladka) 28,80  02.10.2019
 205.  CNS, s.r.o. prev.Levice   Servis SW za 72019 60,00  02.10.2019 
 206.  CNS, s. r.o. prev. Levice   Servis SW za 82019 30,00  02.10.2019 
 207.  CNS, s.r.o. prev. Levice   Servis SW za 92019 30,00  02.10.2018 
 208.

 Osobný údaj SK, s.r.o.

 Košice 

 Výkon zodp.soby za 102019  51,60  02.10.2019 
 209.

 DOXX-stravné lísky, s.r.o.

 Žilina 

 Nákup stravné lístky  2285,10   02.10.2019 
 210.   StaviKom, s.r.o. Komárno  Cesta Háje - Čaka podklad a kryt MK 23 069,89  30.10.2019
 211.  Haiteg, s.r.o. Šárovce  Oprava VO 284,60   10.10.2019
 212.  SWAN, a.s. Bratislava   Internet SWAN za 102019  18,00   10.10.2019
 213.

 Slovenské elektrárne -   energet.služby, s.r.o.   Bratislava 

 Vyúčt.ele.en. za VO za 9/2019  339,51   10.10.2019
 214.  Slovenské elektrárne -   energet.služby. s.r.o.   Bratislava   Záloha za el.en. za 102019 VO  233,00   10.10.2019
 215.  Slovenské elektrárne -   energet.služby, s.r.o.   Bratislava   Záloha za el.en. za 102019 VB  316,00   10.10.2019
 216.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mesačné služby PL za 92019 97,19   povol.inkaso z účtu splatné 18.10.2019
 217.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava

 Záloha za el.en. za 102019 s.č. 325 467,00  10.10.2019
 218.

 MANNET spol. s r.o.

 Madunice

 Servis traktora po 500 mth 453,84  10.10.2019
 219.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.poplatok za M: 0911306843  20,00   10.10.2019 
 220.  Slovakia Energy, s.r.o.   Vyúčt.el.en. za 92019 č. 325 - prepl.  -111,62   prepl.splatný   21.10.2019 
 221.  Brantner, s.r.o. Nové Zámky   Vývoz a uloženie TKO za 92019  698,59   14.10.2019  
 222.  DLD, s.r.o. Ružomberok   Zástavy SR a EÚ  65,00   14.10.2019 
 223.  IB mont, s.r.o. Čaka č. 2   Dodávka a montáž oceľovej rampy  542,56   28.10.2019
 224.  ZsVS, a.s. OZ Levice   Vodné obec.objekty za 3.Q2019  41,48   16.10.2019 
 225.

 Súkromná školská jedáleň

 Jasová 

 Záloha na akciu Stretnutie seniorov  400,00   16.10.2019 
 226.

 Mira Office, s.r.o.

 Želiezovce 

 Školské pomôcky pre deti v HMN  99,60   21.10.2019 
 227.

 Súkromná školská jedáleň

 Jasová

 Vyúčtovanie stravy akcia Stretnutie   seniorov 20.10.2019 230,00  21. 10. 2019
 228.

 Pavol Vigláš LEGENDA SHOW

 Hontianske Moravce

 Kultúrny program na Stretnutie

 seniorov 20.10.2019

500,00   23.10.2019 
 229. 

 OZ Šťastný domov - Happy

 House, Levice

 Umiestnenie túlavého psa  60,00   23.10.2019 
 230.   Lindström,s.r.o., Trnava  Pranie a prenájom rohože 92019  11,47   23.10.2019 
 231.  IB mont, s.r.o.   Dodávka a mont.dočas prístr. s   prekrytím Akcia Stret.rodákov Čaka  1000,00   28.10.2019 
 232.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Mes.poplatky M: 090286434 72,97  povolené inkaso z účtu splatné 6.11.2019
 233.

 Ing. Jarmila Pintérová

 Komárno

 Vyprac.rozpočt.nákladov na Čaka -

 parkovisko a chodník

90,00 28. 10. 2019
 234.  Ing. František Németh -   SLUŽBY  Komárno

 Dotlač PD Chodník pri ceste I/75 a

 Parkovisko a chodník pri OcÚ

95,60  28. 10. 2019
 235.  Osobný údaj, s.r.o. Košice   Výkon zodp.osoby za 112019  51,60   06.11.2019 
 236.   EKOTEC, s.r.o., Bratislava  Kontrola Multifunkčného ihriska  193,20   06.11.2019 
 237.   Korekt, s.r.o. Komárno  Dodávka stud.asfalt.drte na cest.výtl.  81,00   06.11.2019 
 238.   CNS, s.r.o., Levice  Servis SW a elektr.podpisu  60,00   06.11.2019 
 239. 

  Wolters Kluwer,s.r.o.

  Bratislava

 Právo pre ROPO a OBCE r. 2020  89,00   06.11..2019 
 240.  Slovak Telekom,a.s.   Bratislava   Za služby PL 10/2019  96,96   povolené inkaso z   účtu splatné   18.11.2019 
 241.

 Slovenské elektrárne -     energetické služby, s.r.o.,   Bratislava

 Vyúčtovanie elektrickej energie za   10/2019 - verejné osvetlenie 386,73  8. 11. 2019
 242.  Slovenské elektrárne -   energetické služby, s.r.o.,   Bratislava  Záloha na elektrickú energiu za   11/2019 - verejné objekty 316,00  8. 11. 2019
 243.  Slovenské elektrárne -   energetické služby, s.r.o.,   Bratislava   Záloha na elektrickú energiu za   11/2019 - verejné oesvetlenie 233,00  8. 11. 2019
 244.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Záloha za elektrickú energiu č. 325

 za 11/2019 

467,00  8. 11. 2019
 245.  SWAN, a.s. Bratislava   Internet za 112019 18,00   12.11.2019
 246.   ELMIK Vráble, s.r.o., Vráble   Oprava MR - vým.akumulátora 55,80   12.11.2019
 247. 

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes.popl. za M: 0911306843 20,00   12.11.2019
 248. 

 Abiset, s.r.o., Malacky

 iKelp Jedáleň 1 rok 79,00   12.11.2019
 249.   Lindström, s.r.o., Trnava    Prenájom a čist.rohože 102019 12,43   12.11.2019
 250.

 Ing. Ľudovít Baka EUROffice

 Želiezovce 

 Dodávka výpočt.techniky pre ZŠsMŠ   - projekt  2625,00   12.11.2019 
 251.

 Západosl.vodárenská spol.a.s.

 Bratislava

 Vodné po výmene vodomeru pri   obj.č.  325  6,48   12.11.2019 
 252.

 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. za 10/2019 obj. č. 325  33,44   15.11.2019
 253.   COTECO, s.r.o., Bratislava   Zvýš.energet. účinnosti exist. verej.   budovy vrátane zariad. 4 b. j.  91 322,34   uhr. 11322,34 Eur   spl.11.12.2019
 254.   Brantner, s.r.o., Nové Zámky  Vývoz a uloženie TKO za 102019  1 020,72   15.11.2019
 255. 

 Ing. Ľudovít Baka EUROffice

 Želiezovce

 Tonerové kaz. Minolta Magicolor   1600, 2   ks   46,80   15.11.2019
 256. 

 Woltwrs Kluwer SR, s.r.o.

 Bratislava

 Predplatné časopis Verejné   obstarávanie ročník 2020  115.00   15.11.2019
 257.  ZMOS Bratislava  Členské ZMOS 2020  126,20   22.11.2019 
 258.   Mesto Želiezovce  Príspevok na chod SOcÚ  600,00   22.11.2019 
 259.   Haiteg, s.r.o. Šárovce  Trasovanie vodovodného potrubia  236,,40   27.11.2019 
 260. 

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.popl.za telek.sl.M:0902486434  71,03   povolené inkaso z účtu splat. 9.12.2019 
 261.   CHEMOKOV, s.r.o. Tlmače

 Materiálno-technické zabezp.akcie

 Čakanská paráda 2019 

800,00   27.11.2019 
 262.

 Osobný údaj.sk, s.r.o.

 Košice

 Výkon zodpovednej osoby za   122019   51,60   04.12.2019
 263.  CNS, s.r.o. Hronovce  Servis SW 11/2019  30,00  04.12.2019
 264.

 Slovenské elektrárne - en.sl.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 112019 VO  449,00   09.12.2019 
 265.

 Slovesnká pošta, a.s.

 Banská Bystrica

 Predplatné PRAVDA I. polrok 2020 88,10  09. 12. 2019
 266.  SWAN, a.s. Bratislava  Internet 12/2019 18,00  09. 12. 2019
 267.  INPROST, s.r.o., Bratislava  Predplatné Obecné noviny r.2020 93,60  09. 12. 2019
 268.   Lindström, s.r.o., Trnava  Prenájom a čist. rohože 11,47  09. 12. 2019
 269.

 Slovenské elektrárne - en. sl.

 Bratislava

 Zál.za el.en 12/2019 obec.obj. 316,00  09. 12. 2019
 270.

 Slovenské elektrárne - en.el

 Bratislava

 Zál. za el.en. 12/2019 VO 233,00  09. 12. 2019
 271.  Slovakia energy, s.r.o.   Bratislava  Zál.el.en. za 12/2019 č. 325 476,00  09. 12. 2019
 272.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby PL za 112019 95,58 povolené inkaso z účtu splatné 18.12.2019
 273.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Za sl.mobil.op.: 0911306843

 112019 

20,00   11.12.2019 
 274.   Poradca podnik.,s.r.o.,Žilina  VS SR ročný príst. r. 2020   165,00   11.12.2019 
 275. 

 Slovakia Energy, s.r.o. 

 Bratislaava

 Vyúčt.elektr.en.za 122019 č.325  121,68   11.12.2019 
 276.   Ján Lešták - TEZAR Bátovce

 Dod. a mont.tlak.nádob a čerpadiel

 do ATS Čaka 

2627,27   20.12.2019
 277.   Brantner,s.r.o. Nové Zámky  Vývoz odp.s ramen,nakl.VOK 286,12   18.12.2019 
 278.   Brantner,s.r.o. Nové Zámky  Vývoz a ulož. TKO za 112019   652,24   18.12.2019 
 279.  AVK MEDIC, s.r.o., Štúrovo  Zdravotný posudok  35,00   18.12.2019 
 280.  IB mont s.r.o. Čaka  Revit.lok.Badica - prístr.s posed. 1249,99  18.12.2019
 281.  PKF, s.r.o. Nitra  Zák.poist.vozidiel r. 2020  313,00   20.12.2019 
 282.   PKF, s.r.o. Nitra  Poistné majetok obce 1.Q 2020  300,86   20.12.2019 
 283. 

 REZENT - Ernest DINKA

 Šurany

 Pripojenie tepelného čerpadla 4b.j. 417,80   20.12.2019 
 284.   COTECO, s.r.o. Bratislava  Výmena radiatorov v obec.bytovke  1800,00   20.12.2019 
 285. 

 Slovak Telekom, a.s.

 Braislava

 Za služby mobil.op.M:0902486434 56,50   povolené inkaso z účtu splat.6.1.2020
 286.   ZŠsMŠ Čaka  Uhlie ekohrášok pre OcÚ  433,38   7.1.2020 
 287.   CNS, s.r.o. Hronovce  Servis SW - zmeny www  60,00   7. 1. 2020 
 288.

 Slov.elektrárne - energ.sl.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 122019 VO  507,33   7.1.2020 
 289.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby PL za 122019 95,58  povol.inkaso z účtu splatné 20.1.2020
 290.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Za služby MO: 0911306843 122019  20,00   10.1.2020 
 291.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 12/2019 Čaka č. 325  234,33   13.01.2020
 292.

 Ing. Jozef Horniak-Vialle

 Levice 

 Oprava VO a mont.vianoč.dekorov  491,64   13.01.2020
 293.

 Slov.elektr.-energet.služ.,s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. r. 2019 verejné budovy  -517,99   preplatok splatný   27.01.2020
 294.  Lindström, s.r.o. Trnava  Prenájom rohožw za 122019 10,51  15.01.2020
 295.  Brantner, s.r.o., Nové Zámky  Vývoz a ulož.TKO za 122019 641,63  20.01.2020
 296.  Brantner, s.r.o., Nové Zámky  Odvoz a ulož. OO s VOK s RN 219,04  20.01.2020
 297.  ZsVS, a.s. OZ Levice  Vodné za obec budovy za 4.Q 2019 15,56  20.01.202