Zoznam faktúr obce Čaka za rok 2020

Číslo fa. Dodávateľ Predmet fakturácie Celková suma s DPH v € Uhradené dňa
   1.  Poradca, s.r.o., Žilina  UZZ.Aktualizácie r. 2020  33,60  10.1.2020 
   2.

 Slov.elektrárne-energ.sl., s.r.o.

 Bratislava

 Zálohové platby za el.en. na VO 1/2020  210,00   10.1.2020 
   3.  Osobný údaj.sk.,s.r.o., Košice  Výkon zodp.osoby za 1/2020  51,60   10.1.2020 
   4.  RVCS Nitra  Členské r. 2020  150,00   10.1.2020 
   5.  PSDOMOV, s.r.o., Žilina    Publik.pre mzdovú učtáreň r. 2020 58,80   10.1.2020 
   6.  SAMNET-ISS, o.z. Zl. Moravce   Inform. o dot. a grantoch r. 2020  32,86   10.1.2020 
   7.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Zál.na el.en. 1/2020  494,00   10.1.2020 
   8.  Verlag Dashőfer,s.r.o., Bratislava  Legislat.zmeny vo VS on line r.2020  100,20   10.1.2020 
   9.  CNS, s.r.o. Hronovce

 Popl. SK-NIC caka.eu - webhosting pre

 server 

110,40   10.1.2020 
 10.

 Západosl.distribučná, a.s.

 Bratislava

 Popl.za pripoj.do siete Čaka č. 365  265,62   13.1.2020 
 11.  SWAN, a.s. Bratislava  Swan internet 1/2020 18,00  
 12.

 Slov.elektr.-energ.služby, s.r.o.

 Bratislava

 Zál za el. en. za 1/2020 pre ver.budovy  316,00   15.01.2020 
 13. 

 Dolnohronské rozvojové partn.

 Želiezovce

 Členské rok 2020  316,00   15.01.2020 
 14. 

 IJK - Consulting, s.r.o.

 Bratislava

 Vyprac. a podanie žiadosti o dotáciu

 "Program ochrany prírody"

180,00   20.01.2020 
 15.  BATEA-STAV, s.r.o.,   Pezinok  Práce naviac na projekte "Znižovanie   energetickej náročnosti AB Čaka - objekt č. s. 325  17999,99   15.07.2020
 16. 

 RTVS - úhrady

 Bratislava 

 Ročná úhrada poplatku RTVS r. 2020  55,68   06.02.2020
 17. 

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby MO: 0902486434 za 1/2020  36,00   povolené inkaso z účtu spl. 6.2.2020 
 18.

 Judr. Silvia Kamocsai

 Kameničná

 Poradenstvo v oblasti VO - TJ šatne 200,00  06.02.2020
 19.

 Ing. Jozef Horniak - VIALLE, Levice

 Demontáž vianočných dekorov 315,00  06.02.2020
 20.

 Lindström, s.r.o.

 Trnava

 Prenájom a pranie rohože 11,47  06.02.2020
 21.

 Osobný údaj.sk,   s.r.o., Košice

 Výkon zodpovednej osoby za 22020 51,60  06.02.2020
 22.

 CNS, spol. s r.o.

 Hronovce 

 Servis SW - zmeny www  30,00   06.02.2020 
 23.

 SE - energet.služby

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. za 12020  -28,16   preplatok splatný   06.02.2020 
 24.

 SE - energet.služby

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. za 12020 VO 531,88   06.02.2020 
 25. 

 SE - energet.služby

 Bratislava

 Záloha za el.en. 2/2020 VO  210,00   06.02.2020 
 26. 

 SE - energet.služby

 Bratislava

 Záloha za el.energiu 2/2020 za verejné budovy 316,00   06.02.2020 
 27.  Slovakia energy,   s.r.o. Bratislava  Záloha na el.en. za 2/2020 DK Čaka č. 325 520,00  06.02.2020
 28.

 SWAN, a.s.

 Bratislava

 Swan internet za 2/2020 18,00  06.02.2020
 29.

 Slovak Telekom, a.s. 

 Bratislava

 Za služby PL za 12020  98,33   povolené inkaso z účtu splatné 18.2.2020 
 30.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.popl. za M: 0911306843  20,00   10. 2. 2020 
 31.

 ZsVS, a.s. OZ, 

 Levice 

 Montáž vodomeru na č. 137  29,60   10. 2. 2020 
 32.

 Centrum polygr.služ.

 Bratislava 

 Tlačivo Potvrd.o pobyte  19,82   11. 2. 2020 
 33.  SLOVAKIA ENERGY,   s.r.o., Bratislava   Vyúčt. el.en. za 1/2020  396,05   11. 2. 2020 
 34.  J. Adamec     Photosstudio,   Bojnice   Toner tlačiareň Minolta - Maladka  12,90    17. 2. 2020
 35.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 1/2020  686,53   17. 2. 2020
 36.

 ZsVS, a.s., OZ

 Levice  

 Vodné za č. s. 193  28,51   17. 2. 2020
 37.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.popl.za M: 0902486434 45,86  povolene inkaso z účtu splatné9.3.2020 
 38.

 Magic Print, s.r.o.

 Bratislava 

 Toner Minolta MC 1600 čierny  45,86   3. 3. 2020 
 39.

 Lindström, s.r.o.

 Trnava 

 Prenájom a pranie rohože 22020  12,43   3. 3. 2020 
 40.

 MIRA OFFICE, s.r.o.

 Želiezovce 

 Čist.prostriedky  55,12   3. 3. 2020 
 41.

 Osobný údaj.sk

 Košice 

 Výkon zodpovednej osoby za 32020  51,60   3. 3. 2020 
 42.

 INISOFT, s.r.o.

 Bratislava 

 Servisná podpora Štandart - odpady  39,60   3. 3. 2020 
 43.  CNS, s.r.o. Levice 

 Servis SW  www zabezp.SSL, migr.a záloha

 dát, prechod do r. 2020  

178,80   3. 3. 2020 
 44.   DOXX - Stravné   lístky Žilina  Stravné lístky  2285,10   3. 3. 2020 
 45.

 Slovenské elektr. -   energet.služby, a.s.

 Bratislava

 Vyúčt.elektr.energie VO za 2/2020 408,32  11. 3. 2020  
 46.

 Slovenské elektr. -

 energet. služby, a.s.

 Bratislava  

 Záloha na el.en.za 32020 VO  210,00   11. 3. 2020 
 47.

 Slovenské elektr. -   energet. služby a.s.

 Bratislava

 Záloha na el.en. za 32020 verejné budovy  316,00   11. 3. 2020 
 48.  Slovakia energy, a.s. Bratislava   Záloha na el.en. s.č. 325 DK za 3/2020 475,00   11. 3. 2020 
 49.  SWAN, a.s.   Bratislava    Internet swan za 3/2020 18,00   11. 3. 2020
 50.

 Komunálna   poisť.,a.s.

 Bratislava

 Havarijné poistenie Dácia LV459DX  204,87   11. 3. 2020 
 51.  PKF, a.s. Nitra   Poistenie majetku 2. Q 202  300,86   11. 3. 2020 
 52.

 Drevaňa Alexander

 Tekovské Lužany

 Montáž a dodávka sat.príj. 4 B.j. 502,00  11. 3. 2020
 53.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Služby PL za 2/2020 95,96  povolené inkaso splatné 18.3.2020
 54.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Služby MO: 0911306843 20,00  11. 3. 2020
 55.  ZsD, a.s. Bratislava  Kontrola meničov a meranie s.č. 325 36,79  11. 3. 2020
 56.  Premiér Conslting   EU, s.r.o., Komárno  Envirofond dotácie 2020 ZoD č. EK281019 1195,20  11. 3. 2020
 57.

 Asoc.kontrolórov ÚzS

 Ľubietová

 Príspevok na vzdel.kontrolorov r. 2020 20,00  11. 3. 2020
 58.

 Milota Majerová

 Pozba č. 262

 Strava a obč. na voľby NR SR 152,16  11. 3. 2020
 59.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a ulož. TKO za 2/2020  805,73   11. 3. 2020 
 60.  Slovakia Energy,   s.r.o. Bratislava   Vyúčt.el.en. za 2/2020 s.č. 325 - DK 136,56   11. 3. 2020 
 61.

 Mira Office, s.r.o.

 Želiezovce 

 Školské pomôcky detí v HMN  132,80   13. 3. 2020 
 62.  ARTEL MINUS, s.r.o.   Šahy  Energetický cerifikát bytovka 300,00  13. 3. 2020
 63.   ZO RVCS   Nitra  Účtovné súvzťažnosti v samospr. 2020 33,00  13. 3. 2020
 64.   Západosl.distribučná,   a.s., Bratislava  Obnovenie prev.plomby 18,84   24.3.2020 
 65. 

 JUKOMONT, s.r.o. 

 Jasová

 Rekonštr.futbal.infraštr. a výmena výplní   otvorov  11379,70   24.3.2020 
 66.   RTVS, Bratislava  Poštovné  1,50   24.3.2020 
 67.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby MO: 0902486434 36,00   povol.inkaso splatné 6.4.2020
 68.

 Milota Majerová

 Pozba č. 262

 Pohostenie z príl.sviatku MDŽ Mikroreg.

 Lavrentius

500,50 3. 4. 2020 
 69.

 Ing.Z. Matušková

 Čifáre 227/32

 VO na Rekonštr. hasičskej zbrojnice Čaka 300,00 3. 4. 2020
 70.

 Andrea Chmelová Vincúrová Handmade

 Čaka 

 Rúška na tvár 500 ks 1250,00 3. 4. 2020
 71.

 Lindstrőm, s.r.o.

 Trnava

 Prenájom a pranie rohože 32020 11,47 3. 4. 2020
 72.  SLOVGRAM Bratislava  Verejný prenos 2020 38,40 3. 4. 2020
 73.

 Osobný údaj.sk, s.r.o.

 Košice

 Výkon zodpovednej osoby 42020 51,60 3. 4. 2020
 74.

 Slov.elektr.-energ.služ

 Bratislava

 Vyúčt.el.en.za 32020 verejné osvetlenie 398,87 3. 4. 2020
 75. 

 Slov.elektr.-energ.služ

 Bratislava

 Záloha za el.en. 4/2020 ver.osvetl. 210,00 14.4.2020
 76.

 Slov.elektr.-energ.služ

 Bratislava

 Záloha za el.en. 4/2020 ver.objekty 316,00 14.4.2020
 77.  IB mont, s.r.o. Čaka  Zemné práce potok, cintorín a dom s.č.334 1102,80 14.4.2020
 78.

 SWAN, a.s. 

 Bratislava

 Mes.popl.za internet 42020 18,00  14.4.2020
 79.

 MIRA OFFICE,s.r.o.

 Želiezovce  

 Čistiace a deznf.prostriedky  34,62   14.4.2020 
 80.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.popl.za služby PL 32020 95,90

 povol.inkaso z účtu

 splat.20.4.2020

 81.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava

 Mes.zál.el.en. 42020 s.č. 325 KSC 449,00  14.4.2020
 82.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en.za 32020 s.č. 325 KSC 125,17  14.4.2020
 83.  REMEK, s.r.o, Nitra  Služby SW na základe Licenč.zmluvy 2020 618,00  14.4.2020
 84.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby MO: 0911306843 20,00  14.4.2020
 85.  ZsVS, a.s. OZ Levice   Vodné za obec.obj. 1. Q 2020 59,63   23.4.2020 
 86.  ZsVS, a.s. OZ Levice  Vodné  na s.č. 193 2. a 3. mes. 2020 5,18   23.4.2020 
 87.  Brantner, s.r.o. Nové   Zámky   Uloženie obj. odpadu 2920,02  23.4.2020
 88.  Brantner, s.r.o. Nové   Zámky   Vývoz a uloženie TKO za 32020 1256,51  23.4.2020
 89.

 MIRA OFFICE, s.r.o.

 Želiezovce

 Dezinfekčný gél na ruky 37,92  23.4.2020
 90.

 MIRA OFFICE, s.r.o.

 Želiezovce 

 Dezinfekčné mydlo a jednoráz.tvárové rúška 129,50  23.4.2020
 91.  IVES Košice  SW pre Matriku 042020-032021 25,09  23.4.2020
 92.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Za služby MO: 0902486434 za 4/20   36,00   povolené inkaso z účtu spl.7.5.2020
 93.

 Lindstrom, s.r.o.

 Trnava 

 Prenájom a čistenie rohože  11,47   29.4.2020 
 94.

 N.M. - AUDIT, s.r.o.

 Nové Mesto nad Váh. 

 Audit IUD 2019  1080,00   29.4.2020 
 95.

 MIRA OFFICE, s.r.o.

 Želiezovce

 Ochranné nitrilové rukavice  35,38  29.4.2020
 96.

 e-Gemini, s.r.o.

 Levice

 Dobropis k fa 1202018 ext.man. -359,00  24.4.2020
 97.

 Ing.Juraj Taračka

 DRESPOL Kolta

 Dosky SM suš. hobl. 201,60  05.05.2020
 98.  REZENT, odbor.prehl.   a skúšky, Šurany  Elektroinštal.práce, revízia Čaka č.365 -   obecná bytovka  290,00  05.05.2020
 99.

 osobný údaj.sk, s.r.o.

 Košice

 Výkon zodpovednej osoby za 52020 51,60  05.05.2020
 100.  Slovakia Energy,   s.r.o., Bratislava    Zál.el.en. za 05/2020 č. 325 KSC  436,00   05.05.2020 
 101.

 Slov.elektr. - energ.sl.

 Bratislava

 Záloha el.en. za 05/2020 verejné osvetlenie 210,00  05.05.2020
 102.

 Slov.elektr. - energ.sl.

 Bratislava

 Záloha el.en. za 05/2020 verejné budovy 316,00  05.05.2020
 103.

 Andrea Chmelová

 Vincúrová

 HANDMADE Vivien

  Čaka

 Ochranné rúška na tvár 500 ks  1250,00   18.05.2020 
 104.

 IB mont, s.r.o.,

 Čaka č. 2 

 Terénne úpravy za 4/2020  882,84   18.05.2020 
 105.

 Jozef Šmrhola - OLYMP, Santovka 

 Banner COVID  160,01   18.05.2020  
 106.  SWAN, a.s.,   Bratiskava   Swan internet za 52020 18,00  18.05.2020
 107.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. spotreby el.en. za 42020 č. 325 KSC 17,26  18.05.2020
 108.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a uloženie TKO za 42020 786,19  18.05.2020
 109.  REZENT, odb.prehl.a   skúšky, Šurany  Elektroinštal.práce + revízia obj. č. 112 160,00  18.05.2020
 110.  CNS, s.r.o. Levice   Servis SW - google chrome  30,00   18.05.2020 
 111.  Slov.elektr.-   energet.služby, s.r.o.,   Bratislava   Vyúčt. spotreby el.en. za 42020 VO   312,32   18.05.2020 
 112.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby PL 42020 95,58  18.05.2020
 113.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby MO: 0911306843 42020 20,00  18.05.2020
 114.  abaWood, s.r.o.,   Sládkovičovo   Mobilný pult s plexisklom na kolieskach  321,60   20.05.2020 
 115.

 Mira OFFICE, s.r.o.

 Želiezovce 

 Čist. a kanc. potreby  28,15   22.05.2020 
 116.  Lindström, s.r.o.   Trnava   Prenájom a pranie rohože za 52020 12,43   22.05.2020 
 117.  Ing. Zuzana   Matušková, Čifáre   VO - TJ objekt šatní vým.streš.okien  300,00   22.05.2020 
 118.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Služby MO: 0902486434 36,00   povol.inkaso z účtu splat. 8.6.2020 
 119. 

 MAGIC Print, s.r.o.

 Bratislava 

 Toner do tlač. SAMSUNG 31,46   2.6.2020
 120. 

 EKOTEC, s.r.o.

 Bratislava 

 Kontrola bezp.detského ihriska v CZO 193,20   2.6.2020 
 121.   ZsVS, a.s. OZ Levice    Montáž vodomeru č.s. 39 26,60   2.6.2020 
 122.   Osobný.údaj.sk,  s.r.o.   Košice  Výkon zodp.osoby za 62020 51,60   2.6.2020 
 123. 

 DOXX-SL, spol.s r.o.

 Žilina Kálov

 Stravné lístky  2103,16   2.6.2020 
 124. 

 Slov.elektrárne-   energet. služby, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 52020 verejné osvetlenie 267,46   2.6.2020 
 125. 

 Slov.elektrárne-

 energet.služby, s.r.o.

 Bratislava

 Záloha el.en. za 62020 verejné budovy  316,00   8.6.2020
 126. 

 Slov.elektrárne-

 energet.služby, s.r.o.

 Bratislava

 Záloha el.en. za 62020 verejné osvetlenie  210,00   8.6.2020
 127.  SLOVAKIA ENERGY,     s.r.o., Bratislava   Záloha za el.en. za 62020 - č.325 KSC  431,00   8.6.2020
 128.  ZMOS Bratislava  Mimor.členské r. 2020 DEUS  732,00   8.6.2020 
 129.   PKF, s.r.o. Nitra  Poistné majetok obce 3.Q2020  300,86   8.6.2020 
 130. 

 Slovenská pošta, a.s.

 Banská Bystrica 

 Predplatné PRAVDA II. polrok 2020  88,67   8.6.2020 
 131.   SWAN, a.s. Bratislava  Internet za 62020  18,00   8.6.2020 
 132. 

 CNS, s.r.o. prevádzka

 Levice

 NB HP ProBook - pre sčítanie obyv. 2021  1255,20   8.6.2020 
 133. 

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Telekom.popl.za služby PL 52020  95,58   povol.inkaso z účtu splatné 18.6.2020 
 134.

 Slovak Telekom, a.s. 

 Bratislava 

 Služby MO: 0911306843  20,00   15.6.2020 
 135.   SLOVAKIA ENERGY,   s.r.o., Bratislava  Vyúčt. el.en. za 52020 odber.miesto č. 325  -82,74   preplatok splatný 22.6.2020 
 136. 

 PROSPECT, s.r.o.

 Nové Zámky

 Drvenie, búranie, rozbíjanie - ter.úpravy       č.d.  334 2771,34   15.07.2020
 137. 

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a uloženie TKO za 52020  841,61   15. 6. 2020 
 138.

 ELMIK Vráble, s.r.o.

 Vráble

 Oprava MR 180,96   18. 6. 2020
 139.

 MIRA OFFICE, s.r.o.

 Želiezovce

 Hygienické a ochranné pomôcky 60,22  18. 6. 2020
 140.  ZO RVC Nitra  Akredit.kurz podvoj.účtov. mestá,obce, VÚC   a ich RO    290,00  24. 6. 2020 
 141.    Lindström, s.r.o.,Trnava  Prenájom a pranie rohože 62020   12,43   24. 6. 2020 
 142. 

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes. popl. MO: 0902486434 za 62020  36,00   povolené inkaso z   účtu splatné 7.7.2020 
 143.

 Osobný údaj.sk, s.r.o.

 Košice 

 Výkon zodpovednej osoby za 72020  51,60   1. 7. 2020 
 144.

 OO CR Tekov

 Levice

 Členský príspevok OO CR rok 2020  224,70  1. 7. 2020
 145.  CNS, s.r.o., Levice   Servis SW, HW new NB + www 96,00  2. 7. 2020
 146.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby PL 62020 95,81   povolené inkaso z účtu splatné 20.7.2020
 147.  SWAN, a.s., Bratislava  Internet WiMAX2 za 72020 18,00  10.07.2020
 148.

 Slov. elektr.-energet.sl.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za verejné osvetlenie za 62020 234,07  10.07.2020
 149.

 Slov.elektr.-energet.sl.

 Bratislava

 Záloha na el.en. za verejné osvetlenie 72020 210,00  10.07.2020
 150.  

 Slov.elektr.-energet.sl.

 Bratislava

 Záloha na el.en. verejné budovy 72020 316,00  10.07.2020
 151.  SLOVAKIA ENERGY,     s.r.o., Bratislava  Záloha na el.en. za 72020 s.č. 325 - KSC 424,00  10.07.2020
 152.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Vyučt. MO: 0911306843 za 62020 20,00   15.07.2020 
 153.

 IB-mont, s.r.o.

 Čaka č. 2

 Výmena strešných okien TJ 13 297,52   15.07.2020 
 154.

 Úrad pre reg.EK a PS 

 Bratislava

 Používanie frekvencie hasiči 1,40  15.07.2020
 155.

 Slovakia Energy,

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. 6/2020 č. 325 KSC -166,10  prepl.uhrad. 09.07.2020
 156.  ZsVS, a.s. Levice  Preplatok vodné s.č. 8 - 9,08  prepl.splat.23.7.2020
 157.  ZsVS, a.s. Levice  Preplatok vodne s.č. 193 - 5,18  prepl.splat.23.7.2020
 158.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO 62020  817,52   21.07.2020
 159.

 Lindström, s.r.o.

 Trnava

 Nájomné a pranie rohože 62020

 

12,43

 21.07.2020
 160.  ZsVS, a.s.,OZ Levice   Vodné č. 325 za 4-6. mesiac  12,96  21.07.2020
 161.

 N.M. Audit, spol. s r.o.

 Nové Mesto nad Váhom

 Audit KUZ 2019 1080,00  21.07.2020
 162.

 Petit Press, a.s.

 Bratislava

 Predplatné Týždeň na Pohroní 40,00  21.07.2020
 163.

 Magic Print, s.r.o.

 Braislava

 Tonery do MC červený a čierny 93,72   22.07.2020