Zoznam faktúr obce Čaka za rok 2021

Číslo fa. Dodávateľ Predmet fakturácie Celková suma s DPH v € Uhradené dňa
 1.  PKF, Nitra  poistenie majetku 2021, PZČ 11411873 300,86   11.01.2021
 2.  PKF, Nitra  poistenie mot.voz. 2021, PZČ 72901167 313,00   11.01.2021
 3.

 Združ.miest a obcí SR

Bratislava 

členský  poplatok

 

128,83  11.01.2021 
 4.  RVC, Nitra členský polatok  150,00  11.01.2021 
 5.  PKF, Nitra Poist. mot.voz.2021, PZČ 72901167  72,00  11.01.2021 
 6.  Osobný údaj, Košice výkon zodpovednej osoby 01/2021  51,60  11.01.2021 
 7.

 Slov. elektrárne

Bratislava

 el.ener. ver.budovy 01/2021 330,00  11.01.2021 
 8.  CNS, Hronovce ESET NOD, antirir  220,80  11.01.2021 
 9.

Slov. Telekom

Bratislava

MO 091306843 20,00 11.01.2021
 10.

Pre Vás s.r.o.

Sládkovičovo

Respirátory, ochr.obleky - testovanie COVID 117,36 20.11.2021
 11.

Slovak Telekom

Bratislava

MO 0902486434 36,00 08.02.2021
 12.

Slov. elektrárne

Bratislava

El. ener. ver.osvet. 01/2021 429,00 28.01.2021
 13.

Tekov - oblast.org.cet.ruchu

Levice

členské 2021 245,40 28.01.2021
 14. RTV, Bratislava ročný poplatok 2021 55,68 28.01.2021
 15.

Asociácia kontrolórov

Ľubietová

prísúevok na vzdelávanie 2021 20,00 28.01.2021
 16.

DEDRA TRUST s.r.o.

Bratislava

podklady k projek. znižen.energ. nár. admin.bud. 400,00 28.01.2021
 17.

 PJS Peleš Ján

Levice

Oprava chlad. zar. dom smútku  215,00  01.02.2021 
 18. SWAN, Bratislava internet 01/2021 18,00 01.02.2021
 19.

SAMNET - IS

Zlaté Moravce

informácie o dot. a grantoch 2021 32,86 01.02.2021
 20. Ing. Ľ. Baka, Želiezovce toner CANON 77,69 01.02.2021
 21. CNS, Hronovce servis SW 36,00 03.02.2021
 22. Osobný údaj, Košice výkon zodp. osoby 02/2021 51,60 03.02.2021
 23.

SLOVGRAM

Bratislava

prev.verejného rozhlasu 2021 38,40 03.02.2021
 24.

Pre Vás s.r.o.

Sládkovičovo

Materiál, testovanie COVID 287,82 03.02.2021
 25.

SHOP Paramedik

Praha CZ

respirátor FFP3 - COVID 169,00 09.02.2021
 26.

PETIT PRESS

Bratislava

Inzerát - predaj traktora 30,00 10.02.2021
 27.

Lindstrom

Trnava

nájom a čistenie rohoží 13,10 10.02.2021
 28.

Slovak telekom

Bratislava

pevná linka 02/2021 97,30 18.02.2021
 29.

SWAN

Bratislava

internet 02/2021 18,00 10.02.2021
 30.

Ing.M. Dolníková,MD Prejekt 

Levice

Projekt Zberný dvor Čaka 1 780,00 10.02.2021
 31.

ULTIMA RATIO

L.Mikuláš

zníž. ener. nár. admin. budova OÚ 300,00 10.02.2021
 32.

Slov. elektrárne

Bratislava

el. ener., ver. svetlenie 02/2021 457,00 10.02.2021
 33. 

Slov. elektrárne

Bratislava

el. ener.,ver. budovy 02/2021 330,00 10.02.2021
 34.

Slov.elektrárne

Bratislava

elekt.energia KSC 01/2021 939,35 10.02.2021
 35.

Štát. ochrana prírody

B. Bystrica

potvrdenie k projektu č.1310159 OÚ 70,00 18.01.2021
 36.

BRANTNER

Nové Zámky

Komunálny odpad 01/2021 925,80 18.02.2021
 37.

Obec Svodín

Svodín

skríning. testovanie COVID 01/2021 1 208,16 18.02.2021
 38.

Laven s.r.o.

Demandice

respirátory FFP2 COVID - občanom 400,00 18.02.2021
 39.

 Propag Slovakia

 Levice

 HZ - reklamný nápis 1 798,80   25.02.2021 
 40.

 Slovak telekom

 Bratislava

 MO 0902 486434  36,00  09.03.2021 
 41.

 Ing.Ľ. Baka EUROFFICE

 Želiezovce

 toner, servis, tlačiare Canon 130,88 25.02.2021
 42.

 MIRA OFFICE

 Želiezovce

 konc.potreby 9,12 01.03.2021

 43. 

 Poradca s.r.o.

 Žilina

 odborná literatúra 34,56 01.03.2021
 44.

 GENIMI GROUP

 Bratislava

 služby - projekty 540,00 05.03.2021
 45.

 Úrad pre reg.odb.frek.

 Bratislava

 požívanie frekvencie hasiči 3,36 05.03.2021
 46.

 CNS

 Hronovce

 servis SW 175,40 05.03.2021
 47.

 INISOFT s.r.o.

 B. Bystrica

 servisná podpora 39,60 05.03.2021
 48.

 Osobný údaj

 Košice 

 výkon zodp. osoby 3/2021 51,60  05.03.2021 
 49. 

 Slovak telekom

 Bratislava 

 MO 091306843  20,00  05.03.2021 
 50. 

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 KSC elekt. ener. 02/2021  861,88  05.03.2021 
 51. 

 Lindstrom

 Trnava 

náj. a čistenie rohoží 02/2021  13,10  05.03.2021 
 52.

 Slovak telekom

 Bratislava

PL 03/2021 95,58 18.03.2021
 53.

 PKF

 Nitra

 poistenie majetku 2.Q 2021 300,86 10.03.2021
 54.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 elekt. ener. ver. budovy 03/2021 319,00 10.03.2021
 55.

 Slovenské elektrárne

 Bratislava

 elekt. ener. ver. osvetlenie 03/2021 457,00 10.03.2020
 56.

 LEVEN s.r.o.

 Demandice

 Ochr.dezinf. prostr. COVID 19 541,27 10.03.2021
 57.

 Slovak telekom

 Bratislava

 MO 0911306843 24,99 10.03.2021
 58.

 Obec Farná

 Farná

 služby testovanie COVID 19 za 02/2021 1290,76 11.03.2021
 59.

 Centrum polyg. služieb

 Bratislava

 potvrdenie o pobyte - tlačivo 34,12 10.03.2021
 60.

 pre Vás s.r.o.

 Sládkovičovo

 respirátor FFP3 - COVID 19

114,00 10.03.2021
 61.

 Brantner

 Nové Zámky

 KO 02/2021 896,76 17.03.2020
 62.

 SWAN

 Bratislava

 Internet 3/2021 18,00 17.03.2021
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Dňa 10.11.2018 bol za starostu obce Čaka zvolený :

Ľudovit Viglaš,  (SMER-SD, MOST-HÍD, SNS )

Dňa 10.11.2018 boli do obecného zastupiteľstva zvolení nasledovní poslanci :

Mgr. Štefan Baniar, ( SNS)

Mgr. Peter Blaškovič, (SPOLU - občianska demokracia)
Mgr. Ján Bučko, ( NEKA)
Bc. Emília Hanusová, (KDH)
Ing. Ján Remeň, (KDH)
MVDr. Miloš Sádovský, (KDH)
Ing. Andrea Zahradníková, (DOMA DOBRE)

 

docxZber triedeneho odpadu.docx12.87 KB