Uncategorised

Školská telocvičňa.

Pre Vás všetkých, ktorí máte záujem o športovanie a hlavne pre deti v ZŠ s MŠ sme k 1.9.2021 v telocviční

vymenili všetky okná a dvere a hlavne spravili úplne novú palubovku v celkovom náklade viac ako 80tis eur.

Prajem Vám príjemné športové zážitky vo vynovenom športovom areály.

Vážení občania.

Obecný úrad chce vykonať prieskum záujmu na zriadenie „Urnového solitéra“ na miestnom cintoríne. Jedná sa o vytvorenie niekoľkých miest na umiestnenie urny s pozostatkami zomrelých. Prieskum má slúžiť na zistenie potencionálneho záujmu o umiestnenie v „Urnovom háji.“ Predpokladaná cena jedného miesta je minimálne 300 eur.

Zoznam faktúr obce Čaka za rok 2021

Číslo fa. Dodávateľ Predmet fakturácie Celková suma s DPH v € Uhradené dňa
 1.  PKF, Nitra  poistenie majetku 2021, PZČ 11411873 300,86   11.01.2021
 2.  PKF, Nitra  poistenie mot.voz. 2021, PZČ 72901167 313,00   11.01.2021
 3.

 Združ.miest a obcí SR

Bratislava 

členský  poplatok

 

128,83  11.01.2021 
 4.  RVC, Nitra členský polatok  150,00  11.01.2021 
 5.  PKF, Nitra Poist. mot.voz.2021, PZČ 72901167  72,00  11.01.2021 
 6.  Osobný údaj, Košice výkon zodpovednej osoby 01/2021  51,60  11.01.2021 
 7.

 Slov. elektrárne

Bratislava

 el.ener. ver.budovy 01/2021 330,00  11.01.2021 
 8.  CNS, Hronovce ESET NOD, antirir  220,80  11.01.2021 
 9.

Slov. Telekom

Bratislava

MO 091306843 20,00 11.01.2021
 10.

Pre Vás s.r.o.

Sládkovičovo

Respirátory, ochr.obleky - testovanie COVID 117,36 20.11.2021
 11.

Slovak Telekom

Bratislava

MO 0902486434 36,00 08.02.2021
 12.

Slov. elektrárne

Bratislava

El. ener. ver.osvet. 01/2021 429,00 28.01.2021
 13.

Tekov - oblast.org.cet.ruchu

Levice

členské 2021 245,40 28.01.2021
 14. RTV, Bratislava ročný poplatok 2021 55,68 28.01.2021
 15.

Asociácia kontrolórov

Ľubietová

prísúevok na vzdelávanie 2021 20,00 28.01.2021
 16.

DEDRA TRUST s.r.o.

Bratislava

podklady k projek. znižen.energ. nár. admin.bud. 400,00 28.01.2021
 17.

 PJS Peleš Ján

Levice

Oprava chlad. zar. dom smútku  215,00  01.02.2021 
 18. SWAN, Bratislava internet 01/2021 18,00 01.02.2021
 19.

SAMNET - IS

Zlaté Moravce

informácie o dot. a grantoch 2021 32,86 01.02.2021
 20. Ing. Ľ. Baka, Želiezovce toner CANON 77,69 01.02.2021
 21. CNS, Hronovce servis SW 36,00 03.02.2021
 22. Osobný údaj, Košice výkon zodp. osoby 02/2021 51,60 03.02.2021
 23.

SLOVGRAM

Bratislava

prev.verejného rozhlasu 2021 38,40 03.02.2021
 24.

Pre Vás s.r.o.

Sládkovičovo

Materiál, testovanie COVID 287,82 03.02.2021
 25.

SHOP Paramedik

Praha CZ

respirátor FFP3 - COVID 169,00 09.02.2021
 26.

PETIT PRESS

Bratislava

Inzerát - predaj traktora 30,00 10.02.2021
 27.

Lindstrom

Trnava

nájom a čistenie rohoží 13,10 10.02.2021
 28.

Slovak telekom

Bratislava

pevná linka 02/2021 97,30 18.02.2021
 29.

SWAN

Bratislava

internet 02/2021 18,00 10.02.2021
 30.

Ing.M. Dolníková,MD Prejekt 

Levice

Projekt Zberný dvor Čaka 1 780,00 10.02.2021
 31.

ULTIMA RATIO

L.Mikuláš

zníž. ener. nár. admin. budova OÚ 300,00 10.02.2021
 32.

Slov. elektrárne

Bratislava

el. ener., ver. svetlenie 02/2021 457,00 10.02.2021
 33. 

Slov. elektrárne

Bratislava

el. ener.,ver. budovy 02/2021 330,00 10.02.2021
 34.

Slov.elektrárne

Bratislava

elekt.energia KSC 01/2021 939,35 10.02.2021
 35.

Štát. ochrana prírody

B. Bystrica

potvrdenie k projektu č.1310159 OÚ 70,00 18.01.2021
 36.

BRANTNER

Nové Zámky

Komunálny odpad 01/2021 925,80 18.02.2021
 37.

Obec Svodín

Svodín

skríning. testovanie COVID 01/2021 1 208,16 18.02.2021
 38.

Laven s.r.o.

Demandice

respirátory FFP2 COVID - občanom 400,00 18.02.2021
 39.

 Propag Slovakia

 Levice

 HZ - reklamný nápis 1 798,80   25.02.2021 
 40.

 Slovak telekom

 Bratislava

 MO 0902 486434  36,00  09.03.2021 
 41.

 Ing.Ľ. Baka EUROFFICE

 Želiezovce

 toner, servis, tlačiare Canon 130,88 25.02.2021
 42.

 MIRA OFFICE

 Želiezovce

 konc.potreby 9,12 01.03.2021

 43. 

 Poradca s.r.o.

 Žilina

 odborná literatúra 34,56 01.03.2021
 44.

 GENIMI GROUP

 Bratislava

 služby - projekty 540,00 05.03.2021
 45.

 Úrad pre reg.odb.frek.

 Bratislava

 požívanie frekvencie hasiči 3,36 05.03.2021
 46.

 CNS

 Hronovce

 servis SW 175,40 05.03.2021
 47.

 INISOFT s.r.o.

 B. Bystrica

 servisná podpora 39,60 05.03.2021
 48.

 Osobný údaj

 Košice 

 výkon zodp. osoby 3/2021 51,60  05.03.2021 
 49. 

 Slovak telekom

 Bratislava 

 MO 091306843  20,00  05.03.2021 
 50. 

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 KSC elekt. ener. 02/2021  861,88  05.03.2021 
 51. 

 Lindstrom

 Trnava 

náj. a čistenie rohoží 02/2021  13,10  05.03.2021 
 52.

 Slovak telekom

 Bratislava

PL 03/2021 95,58 18.03.2021
 53.

 PKF

 Nitra

 poistenie majetku 2.Q 2021 300,86 10.03.2021
 54.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 elekt. ener. ver. budovy 03/2021 319,00 10.03.2021
 55.

 Slovenské elektrárne

 Bratislava

 elekt. ener. ver. osvetlenie 03/2021 457,00 10.03.2020
 56.

 LEVEN s.r.o.

 Demandice

 Ochr.dezinf. prostr. COVID 19 541,27 10.03.2021
 57.

 Slovak telekom

 Bratislava

 MO 0911306843 24,99 10.03.2021
 58.

 Obec Farná

 Farná

 služby testovanie COVID 19 za 02/2021 1290,76 11.03.2021
 59.

 Centrum polyg. služieb

 Bratislava

 potvrdenie o pobyte - tlačivo 34,12 10.03.2021
 60.

 pre Vás s.r.o.

 Sládkovičovo

 respirátor FFP3 - COVID 19

114,00 10.03.2021
 61.

 Brantner

 Nové Zámky

 KO 02/2021 896,76 17.03.2020
 62.

 SWAN

 Bratislava

 Internet 3/2021 18,00 17.03.2021

 63.

 DOXX - SL

 Žilina

 Stravné lístky 2285,10  15.03.2021
 64.

 Slovak Telekom

 Bratislava

 MO 0902 486 434 36,00 06.04.2021
 65.

 pre Vás, s.r.o.

 Sládkovičovo

 zdrav. overaly, testovanie COVID - 19 143,76 29.03.2021
 66.

 Mária Juhászová

 Mýtne Ludany

 Geodet. a kart. práce 600,00 29.03.2021
 67.

 MIRA OFFICE

 Želiezovce

 školské pomôcky, hmotná núdza 83,00 29.03.2021
 68.

 OZ DRP

 Želiezovce

 členské 2021 370,00 30.03.2021
 69.

 Lindstrom

 Trnava

 prenájom a čistenie rohoží 03/2021 13,10 08.04.2021
 70.

 Osobný údaj

 Košice

 výkon zodpovednej osoby 04/2021 51,60 08.04.2021
 71.

 PETIT PRESS

 Bratzislava

 inzerát - predaj traktora 30,00 08.04.2021
 72.

 CNS

 Hronovce

 servis SW, ESET 36,00 08.04.2021
 73.

 Slovak Telekom

 Bratislava

 PL 03/2021 95,58 19.04.2021
 74.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 KSC El.en. 03/2021 702,22 08.04.2021
 75.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 Ver. osv. preddavky 04/2021 457,00 08.04.2021
 76.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 Ver. bud. preddavky 04/2021 330,00 08.04.2021
 77.

 Obec Farná

 Farná

 Skrínin. testovanie COVID 19 za 03/2021 1375,20 08.04.2021
 78.

 Boris Varga

 Jasová

 Strava testovanie COVID - 19 36,00 13.04.2021
 79.

 Slovak telekom

 Bratislava

 MO 0911306843 20,00 13.04.2021
 80.

 SWAN

 Bratislava

 Internet 04/2021 18,00 27.04.2021
 81.

 IVES

 Košice

 APV matrika 25,09 27.04.2021
 82.

 Brantner

 Nové Zámky

 odvoz KO 03/2021 1 015,44 27.04.2021
 83.

 Brantner

 Nové Zámky

 uloženie stav. odpadu 1 297,87 23.04.2021
 84.

 PKF

 Nitra

 poistenie majetku 2.Q 2021 317,17 27.04.2021
 85.

 Západosl. vod. spoločnosť

 Levice

 vodné KSC 1.Q 2021 7,78 07.05.2021
 86.

 Slov. Telekom

 Bratislava

 MO 0902486434 36,00 07.05.2021
 87.

 Hlin - Art, s.r.o.

 Čaka

 oprava vodomer. šachty 150,00 27.04.2021
 88.

 Združ. miest a obcí

 Bratislava

 členské 2021 733,00 27.04.2021
 89.

 Michalovský s.r.o.

 Piešťany

 vyjadrenie, zberný dvor 15,00 27.04.2021
 90.

 Linstrom

 Trnava

 nájom a čistenie rohoží 04/2021 13,10 05.05.2021
 91.

 Osobný údaj

 Košice

 výkon zodpov. osoby 51,60 05.05.2021
 92.

 Slov. Telekom

 Bratislava

 PL 04/2021 52,15 inkaso
 93.

 Taktory Martom

 Brezovica

 Varecha a paletizačná vidla na ZETOR 960,00 05.05.2021
 94.

 Obec Farná

 Farná

 Testovanie COVID - 19, 04/2021 1569,60 05.05.2021
 95.

 Slov. elektrárne

 Braislava

 Osvetl.ver. budov zál. 05/2021 330,00 05.05.2021
 96.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 verejné osvet. zál. 457,00 05.05.2021
 97. 

 CNS

 Hronovce

 konfigurácia routra  72,00 12.05.2021 
 98.

 Slov. elektrárne

 Bratislava 

 KSC elek. ener. 04/2021 499,44  12.05.2021 
 99.

 Slovak Telekom

 Bratislava 

 MO 0911 306 843  20,00  12.05.2021 
 100.

 SWAN

 Bratislava

 Internet 05/2021 18,00 20.05.2021
 101.

 MANNET s.r.o.

 Madunice

 Servis traktor Zetor 353,22 20.05.2021
 102.

 N.M.-AUDIT s.r.o.

 N.M.nad Váhom

 Audit IUZ 2020 1080,00 20.05.2021
 103.

 MIRA OFFICE s.r.o.

 Želiezovce

 Kancelárske potreby 119,08 20.05.2021
 104.

 Brantner 

 Nové Zámky

 TKO 04/2021 1 446,92 20.05.2021
 105.

 REMEK, s.r.o.

 Nitra

 UMS 2021 - údržba 618,00

20.05.2021

 106.

 ZŠ s MŠ

 Čaka

 uhlie 1. - 5.2021 704,65 20.05.2021
 107.

 LEVOPROMT s.r.o.

 Banská Bystrica

 výmena okie, ZŠ telocvičňa 29 531,00 24.05.2021
 108.

 TK SERVICES s.r.o.

 Banská Bystrica 

 Služby, ZŠ telocvičňa, výmena okien 100,00 20.05.2021
 109.

 TK SERVICES s.r.o.

 Banská Bystrica

 Služby, ZŠ telocvičňa, výmena palubovky 100,00 20.05.2021
 110.

 Slovak Telekom

 Bratislava

 MO 0911356248

39,13 07.06.2021

 111.

 Geodet Juhász Július Ing.

 Mýtne Ludany

 vyhotovenie geom. plánu p.č.4041/2 376,00 07.06.2021
 112.

 EKOTEC spol. s r.o.

 Bratislava

 kontrola detského ihriska 193,20 07.06.2021
 113.

 LINDSTROM

 Trnava

 prenájom a čistenie rohoží 13,10 07.06.2021
 114.

 Osobný údaj

 Košice

 Výkon zodp. osoby 06/2021 51,60 07.06.2021
 115. 

 ZsVS

 Levice 

 vodné TJ šatne  20,74  07.06.2021 
 116.

 ZsVS

 Levice 

 mont.vodomeru č.d.370  39,41  07.06.2021 
 117.

 Slovak Telekom

 Bratislava

 PL 06/2021 70,57 inkaso

 118.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 KSC 05/2021 333,90 07.06.2021
 119.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 Osv.ver.budov 06/2021 330,00 07.06.2021
 120.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 verejné osvetlenie

457,00 07.06.2021
 121.

 Slovak Telekom

 Bratislava

 MO 0911306843 20,00 11.06.2021
 122.

 iProdos

 Levice

projektová dok.- napojenie zberného dvora na cstnú komunikáciu 600,00 11.06.2021
 123.

 PKF 

 nNitra

 poistenie majetku 01.7.-30.09.2021 317,17  21.06.2021
 124.

 SWAN

 Bratislava

 internet 06/2021 18,00 11.06.2021
 125.

 REPRE

 Bratislava

 respirátor FFP2 312,00 07.06.2021
 126.

 Komunál - Servis

 Prešov

 poistenie dodávka výkonu VO 36,00 11.06.2021
 127.

 ELMIK

 Vráble 

 oprava rohlasu  61,68  21.06.2021 
 128.

 Brantner

 Nové Zámky 

 vývoz KO 05/2021  830,50  21.06.2021 
 129. 

 HAITEG, s.r.o.

  Šárovce

 čistenie kanalizácie ZŠ  240,00  21.06.2021 
 130.

 DOXX - stravné lístky

 Žilina

 stravné lístky  2 285,10  28.06.2021 
 131.

 Lindstrom

 Trnava 

 prenájom rohoží 06/2021  13,10  28.06.2021 
 132.

 Slov. tekomunikácie

 Bratislava 

 MO 0911356248  40,00  07.07.2021 
 133.

 Slov. elektrárne

 Bratislava 

 spot. elekt. energ.-vyúčt. za 1.polrok        -19,84     13.07.2021
 134.

 N.M. - AUDIT, s.r.o.

 Nové mesto nad Váhom

 audit KUZ 2020 1 081,00  12.07.2021
 135.

 DUET - osobný údaj

 Košice

 výkon zodpovednej osoby 07/2021 51,60 02.07.2021
 136.

 Inšpekt. živ. prostredia

 Nitra

 pokuta - vypúšťanie splaškovej, odpadovej vody do podzemných vôd 2 000,00  02.07.2021
 137.        

 CNS

 Hronovce

 servis SW 72,00  07.07.2021
 138.

 Slovak telekom

 Bratislava

 pevná linka 06/2021 70,57 19.07.2021
 139.

 Slov. elektrárne

 Bratislava 

 el. ener. KSC 06/2021  201,82 07.07.2021 
 140. 

 Slov. elektrárne

 Bratislava 

 El. ener. verejné osvetl. zál.07/2021  457,00  12.07.2021 
 141.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 El. ener. budovy zál. 07/2021 330,00  12.07.2021 
 142.

 ZsVS

 Nitra 

 vyjadrenie - zberný dvor  30,00  07.07.2021 
 143.

 Slov. telekom.

 Bratislava 

 MO 0911306843  20,00  12.07.2021 
 144.

 Michlovský, s.r.o.

 Piešťany 

 zberný dvor - vyjadrenie Orange  15,00  12.07.2021 
 145.

 SWAN

 Bratislava 

 Internet 07/2021  18,00  13.07.2021 
 146. 

 Svetla.sk 

 Nemecko

 Čistič vzduchu 2x  1 957,84  14.07.2021 
 147.

 TRIK-S, spol. s r.o.

 Bratislava

 náklady spojené s predajom p.č. 4055/2  398,40  29.07.2021 
 148.

 Brantner

 Nové Zámky 

 zber a odvoz KO 06/2021  851,24  26.07.2021 
 149.

 Brantner

 Nové Zámky 

 komunálny odpad  48,36  26.07.2021 
 150. 

 ZsVS

 Levice 

 vodovodná prípojka, vodomer  139,49  26.07.2021 
 151. 

 ZsVS

 Levice 

 Vývoz fekálií KSC  372,47  26.07.2021 
 152.

 maxLEAD s.r.o.

 Bratislava 

 výmena palubovky - telocvičňa  57 298,39  16.07.2021 
 153.

 ZsVS

 Levice 

 spotreba vody 1.polrok  14,25  26.07.2021 
 154.

 IBmont

 Čaka 

 úprava cesty , amfiteáter  890,00  29.07.2021 
 155.

 Slovak telekom

 Bratislava 

 MO 0911356248 40,00   inkaso 
 156.

 Lindstrom

 Trnava 

 prenájom rohoží 07/2021  13,10  29.07.2021 
 157.

 Komunál - Servis, s.r.o.

 Prešov 

 štvrťročné hlásenie ÚVO  12,00  29.07.2021 

 158.

 MADE spol. s r.o.

 B.Bystrica

 URBIS - systémová podpora  310,00  05.08.2021 
 159.

 Diana Lubellanová

B.Bystrica 

 služby BOZP a PO  100,00  05.08.2021 
 160.

 Osobný údaj

 Košice 

 výkon zodpovednej osoby 82021  51,60  05.08.2021 
 161.

 Slovak telekom 

 Bratislava

 pevná linka 072021 70,57 inkaso
 162.

 Slov. elektrárne

 Bratislava 

elekt. ener. ver.budovy 08/2021  330,00  05.08.2021 
 163.

 Slov. elektrárne

 Bratislava 

 elekt. ener. ver. osvetlenie 08/2021  457,00  05.08.2021 
  164.

 Slov. elektrárne

 Bratislava 

 elekt. energia KSC 07/2021  207,29  16.08.2021 
 165.

 PETIT PRESS

 Bratislava

MY - týždenník, predplatné 40,00 16.08.2021
 166.

 SWAN

 Bratislava

 internet 08/2021 18,00 16.08.2021
 167.

 Dedra trust

 Bratislava

 inžinierska činnosť, zberný dvor 1 500,00 16.08.2021
 168.

 Slovak telekom

 Bratislava

MO 0911306843 20,00 16.08.2021
 169.

 MIRA OFICCE

 Želiezovce

 koncelárske potreby 95,84 16.08.2021
 170.

 FLORIAN

 Martin

 Hasičská výbava 1 447,76 16.08.2021
 171.

 BRANTNER

 Noné Zámky

 objemový odpad 102,40 16.08.2021
 172.

 BRANTNER

 Nové Zámky

  KO  07/2021 812,04 16.08.2021
 173.

 LINDSTRŐM

 Trnava

 výmena rohoží 08/2021 13,10 23.08.2021
 174.

 Slovak telekom

 Bratislava

 MO 0911356248 40,00 06.09.2021
 175.

 MAGIC PRINT

 Bratislava

 toner - canon 28,80 02.09.2021
 176.

 P.Fejér - PETINA

 Prešov

dokontaminácia chlad. zariadenia DS 70,00 02.09.2021
 177.

 Dedra trust

 Bratislava

 vypracovanie rozpočtu, chodníky 200,00 02.09.2021
 178.

 Osobný údaj

 Košice

 výkon zodpovednej osoby 09/2021 51,60 02.09.2021
 179.

 ELMIK Vráble

 Vráble

 oprava BR rozhlasu 201,84 08.092021
 180.

 Slovak telekom

 Bratislava

 PL 08/2021 70,57 20.09.2021
 181.

 Slovenské elektrárne

 Bratislava 

 elekt. energia KSC 08/2021  263,38  08.09.2021 
 182.

 Slovenské elektrárne

 Bratislava 

 elekt. energia, verené budovy 09/2021 - zál.  330,00  08.09.2021 
 183.

 Slovenské elektrárne

 Bratislôava 

 elekt. energia, verejné osvetlenie 09/2021 - zál.  457,00  08.09.2021 
 184.

 SWAN

 Bratislava 

 internet 09/2021  18,00  20.09.2021 
 185.

 PKF

 Nitra 

 poistenie majetku 4.Q. 2021  317,17  20.09.2021 
 186.

 Slovak telekom

 Bratislava

 MO 0911306843  20,00   20.09.2021 
 187.

 Diana Lubellanová

 banská Bystrica 

 služby PO 08/2021  50,00  20.09.2021 
  188.

 LINDSTRŐM

 Trnava

výmena rohoží 13,10  20.092021 
  189.

 BRANTNER

 Nové Zámky 

 KO 08/2021  895,34  24.09.2021 
  190.

 Slovak telekom

 Bratislava 

 MO 0902486034  40,00  inkaso 7.10.21 
 191.

CNS

Hronovce 

Servis SW  36,00  06.10.2021 
192.

Slov. telekom

Bratislava

pevná linka 09/2021 70,57 18.10.2021
193.

Slov. elektrárne

Bratislava

elekt. energia KSC 092021 333,26 06.10.2021
194.

Slov. elektrárne

Bratislava

elekt. energia ver. osv. 10/2021 457,00 06.10.2021
195.

Slov. elektrárne

Bratislava

elekt.energia ver.bud. 10/2021 329,00 06.10.2021
196.

Diana Lubellanová

b.bystrica

služby PO a BOZP 09/2021 50,00 06.10.2021
197.

ZsVS

Levice

vodovodná prípojka 266,53 13.10.2021
198.

Wolters Kluwer SR, s.r.o.

Bratislava

odb.lit. Účt. TOPO a Obcí 2022 135,00 04.10.2021
199.

Slovak telekom

Bratislava

MO 0911306843 20,00 13.10.2021
200.

SWAN, a.s.

Bratislava

internet 10/2021 18,00 13.10.2021
201.

Brantner NZ, s.r.o.

Nové Zámky

uloženie obj. odpadu - upratovanie garáže 115,20 19.10.2021
202.

Brantner NZ, s.r.o.

Nové Zámky

Odvoz KO 09/2021 813,94 19.10.2021
203.

ZsVS

Levice

voda 3.Q.2021 54,45 19.10.2021
204.

Lindstrom

Trnava

prenájom rohoží 10/2021 13,10 19.10.2021
205.

Doxx

Žilina

benefitné poukážky - sniori 1500,00 19.10.2021
206.

Dolnohronské reg.združ.

Želiezovce

členské2020,2021 299,00 22.10.2021
207.

TICKET PORTÁL

Braislava

vstupenky 390,00 22.10.2021
208.

Slovak telekom

Bratislava

MO 0902486434 40,00 06.11.2021
209.

PKF

Nitra

poistenie majetku - doplatok 16,31 29.10.2021
210.

LevEnerg, s.r.o.

Levice

energetický audit - OÚ Čaka 1140,00 29.10.2021
211.

Ekotec

Bratislava

kontrola multifunkčného ihriska 193,20 29.10.2021
212.

Osobný údaj

košice

výkon zodpovednej osoby 11/2021 51,60 04.11.2021
 213.

Diana Lubellanová

B.Bystrica 

Služby PO a BOZP 10/2021  50,00  04.11.2021 
 214.

Pavol Ďurovský

Tlmače

projekt rekonšt. el. ener. amfiteáter 

200,00  04.11.2021 
 215.

Mira office

Levice 

školské pomôcky  83,00  04.11.2021 
216. 

Slovak telekom

Bratislava 

pevná linka 10/2021  71,10  18.11.2021 
 217.

Slovak telekom

Bratislava 

ver.osvet. zál 11/2021  457,00  12.11.2021 
 218.

Slovak telekom

Bratislava 

ver.osvet. zál. 11/2021  330,00  12.11.2021 
219.

Slovak.telekom

Bratislava

vyúčt. elekt. ener. 10/2021 307,26 12.11.2021
220.

Gemini Group

Bratislava

vyprac.žiadosti o dotáciu - OÚ Čaka 1 080,00 12.11.2021
221.

CBS, spol. s r.o.

Kynceľová

kniha s partnemi  220,00 05.11.2021
222.

ZsVS

Levice

Vývoz fekálii 172,13 12.11.2021
223.

Doxx

Žilina

Stravné lístky 1830,24 03.11.2021
224.

Slovak Telekkom

Bratislava

MO 0911306843 20,00 12.11.2021
225.

ABISET

Malacky

SW, jedáleň ZŠ 99,00 12.11.2021
226.

SWAN

Bratislava

internet 11/2021 18,00 12.11.2021
227.

Gemini Group

Bratislava

vyprac.žiadosti o dotáciu OU Čaka 2022 420,00 12.11.2021
228.

Lindstrom

Trnava

prenájom rohoží 12,10 12.11.2021