Stretnutie FS Čakanka

Dňa 12.1.2011 sa uskutočnilo každoročné stretnutie folklóristov, na ktorom sa zúčastňujú aj so svojímí manželkami a manželmi. Vedúca FS Bc. Emília Hanusová privítala všetkých prítomných a v krátkosti zbilancovala uplynulý rok. Pre všetkých bola pripravená večera a samozrejme aj dobré vínko. Vytvorila sa skvelá atmosféra a všetci sa spolu zabávali pri dobrej muzike až do neskorého večera.