xlsxRozpoet obce 2015-2017PV.xlsx30.79 KB

Milí spoluobčania !

Komunálny odpad je v každej domácnosti. Tvoríme si ho pri varení, kúrení, upratovaní a  kupujeme si ho v obchodoch s tovarom,   Za jeho likvidáciu platíme, ale pri jeho dôkladnom separovaní prídeme k záveru, že zdanlivo bezcenný a nepotrebný odpad vraciame späť do výroby a nemusíme za to platiť. Zberu plastov, skla a papiera sa venuje firma SLUŽBY Šarovce už mnoho rokov, sortiment sa rozšíril o ďalšie materiály a toho odpadu je v každej domácnosti stále viac.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Obec Čaka, Čaka 112, 935 68, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 44 zákona č.25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok verejného obstarania zákazky s nízkou hodnotou:

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Obec Čaka, Čaka 112, 935 68, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 44 zákona č.25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok verejného obstarania zákazky s nízkou hodnotou: