Vážení občania, tu je k pdfnahliadnutiu zámer"ČAKA, BIOPARK I. ETAPA, DODÁVKA ENERGIE 5,6 MW-OVÉ ZARIADENIE NA VÝROBU BIOPLYNU A ZARIADENIE NA VÝROBU PELIET S KAPACITOU 20000 TON/ROK".

 

Upozorňujeme všetkých majiteľov psov, že v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia obce o životnom prostredí je zakázaný voľný pohyb psov na verejnom priestranstve a komunikáciách. Žiadame všetkých majiteľov psov, aby venovali tomuto nariadeniu náležitú pozornosť a zabezpečili svojich psov tak, aby sa voľne nepohybovali na verejnom priestranstve a komunikáciách, nepoškodzovali cudzí majetok a neohrozovali ostatných občanov obce. V prípade nerešpektovania tohto všeobecne záväzného nariadenia, bude voči majiteľovi psa vyvodený postih.

V poslednom období ODI Levice zaznamenáva nepriaznivý vývoj počtu dopravných nehôd s účasťou nemotorových účastníkov cestnej premávky. Ide o chodcov a cyklistov, ktorí patria k najohrozenejšej a najzraniteľnejšej skupine účastníkov cestnej premávky. Od začiatku apríla do 15. mája sa už stalo v Levickom okrese 19 nehôd s následkami na zdraví, z toho 5 bolo s účasťou chodcov, 5 s účasťou cyklistov a 5 s motocyklistom.