Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu. Všetky potrebé informácie nájdete na stránke ŠVPS SR

Tlačivá :

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Predaj ošípanej na domácu spotrebu