Cookies sú kúsky textu používané na ukladanie informácií vo webových prehliadačoch. Používajú sa na ukladanie a prijímanie identifikátorov a ďalších informácií v počítačoch, telefónoch a ďalších zariadeniach. Na podobné účely sa používajú aj ďalšie technológie vrátane dát, ktoré ukladáme vo vašom webovom prehliadači alebo zariadení, identifikátorov súvisiacich s vaším zariadením a ďalšieho softvéru. V týchto zásadách používame pre všetky tieto technológie spoločný názov „cookies“.

Cookies používame, aby sme mohli prispôsobovať používateľovi obsah, reklamy a poskytovať vyššiu bezpečnosť služby. Používaním tohto webu nám dávate súhlas na zhromažďovanie informácií na tomto webe prostredníctvom cookies.

 

Zoznam faktúr obce Čaka za rok 2020

Číslo fa. Dodávateľ Predmet fakturácie Celková suma s DPH v € Uhradené dňa
   1.  Poradca, s.r.o., Žilina  UZZ.Aktualizácie r. 2020  33,60  10.1.2020 
   2.

 Slov.elektrárne-energ.sl., s.r.o.

 Bratislava

 Zálohové platby za el.en. na VO 1/2020  210,00   10.1.2020 
   3.  Osobný údaj.sk.,s.r.o., Košice  Výkon zodp.osoby za 1/2020  51,60   10.1.2020 
   4.  RVCS Nitra  Členské r. 2020  150,00   10.1.2020 
   5.  PSDOMOV, s.r.o., Žilina    Publik.pre mzdovú učtáreň r. 2020 58,80   10.1.2020 
   6.  SAMNET-ISS, o.z. Zl. Moravce   Inform. o dot. a grantoch r. 2020  32,86   10.1.2020 
   7.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Zál.na el.en. 1/2020  494,00   10.1.2020 
   8.  Verlag Dashőfer,s.r.o., Bratislava  Legislat.zmeny vo VS on line r.2020  100,20   10.1.2020 
   9.  CNS, s.r.o. Hronovce

 Popl. SK-NIC caka.eu - webhosting pre

 server 

110,40   10.1.2020 
 10.

 Západosl.distribučná, a.s.

 Bratislava

 Popl.za pripoj.do siete Čaka č. 365  265,62   13.1.2020 
 11.  SWAN, a.s. Bratislava  Swan internet 1/2020 18,00  
 12.

 Slov.elektr.-energ.služby, s.r.o.

 Bratislava

 Zál za el. en. za 1/2020 pre ver.budovy  316,00   15.01.2020 
 13. 

 Dolnohronské rozvojové partn.

 Želiezovce

 Členské rok 2020  316,00   15.01.2020 
 14. 

 IJK - Consulting, s.r.o.

 Bratislava

 Vyprac. a podanie žiadosti o dotáciu

 "Program ochrany prírody"

180,00   20.01.2020 
 15.  BATEA-STAV, s.r.o.,   Pezinok  Práce naviac na projekte "Znižovanie   energetickej náročnosti AB Čaka - objekt č. s. 325  17999,99   15.07.2020
 16. 

 RTVS - úhrady

 Bratislava 

 Ročná úhrada poplatku RTVS r. 2020  55,68   06.02.2020
 17. 

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby MO: 0902486434 za 1/2020  36,00   povolené inkaso z účtu spl. 6.2.2020 
 18.

 Judr. Silvia Kamocsai

 Kameničná

 Poradenstvo v oblasti VO - TJ šatne 200,00  06.02.2020
 19.

 Ing. Jozef Horniak - VIALLE, Levice

 Demontáž vianočných dekorov 315,00  06.02.2020
 20.

 Lindström, s.r.o.

 Trnava

 Prenájom a pranie rohože 11,47  06.02.2020
 21.

 Osobný údaj.sk,   s.r.o., Košice

 Výkon zodpovednej osoby za 22020 51,60  06.02.2020
 22.

 CNS, spol. s r.o.

 Hronovce 

 Servis SW - zmeny www  30,00   06.02.2020 
 23.

 SE - energet.služby

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. za 12020  -28,16   preplatok splatný   06.02.2020 
 24.

 SE - energet.služby

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. za 12020 VO 531,88   06.02.2020 
 25. 

 SE - energet.služby

 Bratislava

 Záloha za el.en. 2/2020 VO  210,00   06.02.2020 
 26. 

 SE - energet.služby

 Bratislava

 Záloha za el.energiu 2/2020 za verejné budovy 316,00   06.02.2020 
 27.  Slovakia energy,   s.r.o. Bratislava  Záloha na el.en. za 2/2020 DK Čaka č. 325 520,00  06.02.2020
 28.

 SWAN, a.s.

 Bratislava

 Swan internet za 2/2020 18,00  06.02.2020
 29.

 Slovak Telekom, a.s. 

 Bratislava

 Za služby PL za 12020  98,33   povolené inkaso z účtu splatné 18.2.2020 
 30.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.popl. za M: 0911306843  20,00   10. 2. 2020 
 31.

 ZsVS, a.s. OZ, 

 Levice 

 Montáž vodomeru na č. 137  29,60   10. 2. 2020 
 32.

 Centrum polygr.služ.

 Bratislava 

 Tlačivo Potvrd.o pobyte  19,82   11. 2. 2020 
 33.  SLOVAKIA ENERGY,   s.r.o., Bratislava   Vyúčt. el.en. za 1/2020  396,05   11. 2. 2020 
 34.  J. Adamec     Photosstudio,   Bojnice   Toner tlačiareň Minolta - Maladka  12,90    17. 2. 2020
 35.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 1/2020  686,53   17. 2. 2020
 36.

 ZsVS, a.s., OZ

 Levice  

 Vodné za č. s. 193  28,51   17. 2. 2020
 37.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.popl.za M: 0902486434 45,86  povolene inkaso z účtu splatné9.3.2020 
 38.

 Magic Print, s.r.o.

 Bratislava 

 Toner Minolta MC 1600 čierny  45,86   3. 3. 2020 
 39.

 Lindström, s.r.o.

 Trnava 

 Prenájom a pranie rohože 22020  12,43   3. 3. 2020 
 40.

 MIRA OFFICE, s.r.o.

 Želiezovce 

 Čist.prostriedky  55,12   3. 3. 2020 
 41.

 Osobný údaj.sk

 Košice 

 Výkon zodpovednej osoby za 32020  51,60   3. 3. 2020 
 42.

 INISOFT, s.r.o.

 Bratislava 

 Servisná podpora Štandart - odpady  39,60   3. 3. 2020 
 43.  CNS, s.r.o. Levice 

 Servis SW  www zabezp.SSL, migr.a záloha

 dát, prechod do r. 2020  

178,80   3. 3. 2020 
 44.   DOXX - Stravné   lístky Žilina  Stravné lístky  2285,10   3. 3. 2020 
 45.

 Slovenské elektr. -   energet.služby, a.s.

 Bratislava

 Vyúčt.elektr.energie VO za 2/2020 408,32  11. 3. 2020  
 46.

 Slovenské elektr. -

 energet. služby, a.s.

 Bratislava  

 Záloha na el.en.za 32020 VO  210,00   11. 3. 2020 
 47.

 Slovenské elektr. -   energet. služby a.s.

 Bratislava

 Záloha na el.en. za 32020 verejné budovy  316,00   11. 3. 2020 
 48.  Slovakia energy, a.s. Bratislava   Záloha na el.en. s.č. 325 DK za 3/2020 475,00   11. 3. 2020 
 49.  SWAN, a.s.   Bratislava    Internet swan za 3/2020 18,00   11. 3. 2020
 50.

 Komunálna   poisť.,a.s.

 Bratislava

 Havarijné poistenie Dácia LV459DX  204,87   11. 3. 2020 
 51.  PKF, a.s. Nitra   Poistenie majetku 2. Q 202  300,86   11. 3. 2020 
 52.

 Drevaňa Alexander

 Tekovské Lužany

 Montáž a dodávka sat.príj. 4 B.j. 502,00  11. 3. 2020
 53.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Služby PL za 2/2020 95,96  povolené inkaso splatné 18.3.2020
 54.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Služby MO: 0911306843 20,00  11. 3. 2020
 55.  ZsD, a.s. Bratislava  Kontrola meničov a meranie s.č. 325 36,79  11. 3. 2020
 56.  Premiér Conslting   EU, s.r.o., Komárno  Envirofond dotácie 2020 ZoD č. EK281019 1195,20  11. 3. 2020
 57.

 Asoc.kontrolórov ÚzS

 Ľubietová

 Príspevok na vzdel.kontrolorov r. 2020 20,00  11. 3. 2020
 58.

 Milota Majerová

 Pozba č. 262

 Strava a obč. na voľby NR SR 152,16  11. 3. 2020
 59.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a ulož. TKO za 2/2020  805,73   11. 3. 2020 
 60.  Slovakia Energy,   s.r.o. Bratislava   Vyúčt.el.en. za 2/2020 s.č. 325 - DK 136,56   11. 3. 2020 
 61.

 Mira Office, s.r.o.

 Želiezovce 

 Školské pomôcky detí v HMN  132,80   13. 3. 2020 
 62.  ARTEL MINUS, s.r.o.   Šahy  Energetický cerifikát bytovka 300,00  13. 3. 2020
 63.   ZO RVCS   Nitra  Účtovné súvzťažnosti v samospr. 2020 33,00  13. 3. 2020
 64.   Západosl.distribučná,   a.s., Bratislava  Obnovenie prev.plomby 18,84   24.3.2020 
 65. 

 JUKOMONT, s.r.o. 

 Jasová

 Rekonštr.futbal.infraštr. a výmena výplní   otvorov  11379,70   24.3.2020 
 66.   RTVS, Bratislava  Poštovné  1,50   24.3.2020 
 67.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby MO: 0902486434 36,00   povol.inkaso splatné 6.4.2020
 68.

 Milota Majerová

 Pozba č. 262

 Pohostenie z príl.sviatku MDŽ Mikroreg.

 Lavrentius

500,50 3. 4. 2020 
 69.

 Ing.Z. Matušková

 Čifáre 227/32

 VO na Rekonštr. hasičskej zbrojnice Čaka 300,00 3. 4. 2020
 70.

 Andrea Chmelová Vincúrová Handmade

 Čaka 

 Rúška na tvár 500 ks 1250,00 3. 4. 2020
 71.

 Lindstrőm, s.r.o.

 Trnava

 Prenájom a pranie rohože 32020 11,47 3. 4. 2020
 72.  SLOVGRAM Bratislava  Verejný prenos 2020 38,40 3. 4. 2020
 73.

 Osobný údaj.sk, s.r.o.

 Košice

 Výkon zodpovednej osoby 42020 51,60 3. 4. 2020
 74.

 Slov.elektr.-energ.služ

 Bratislava

 Vyúčt.el.en.za 32020 verejné osvetlenie 398,87 3. 4. 2020
 75. 

 Slov.elektr.-energ.služ

 Bratislava

 Záloha za el.en. 4/2020 ver.osvetl. 210,00 14.4.2020
 76.

 Slov.elektr.-energ.služ

 Bratislava

 Záloha za el.en. 4/2020 ver.objekty 316,00 14.4.2020
 77.  IB mont, s.r.o. Čaka  Zemné práce potok, cintorín a dom s.č.334 1102,80 14.4.2020
 78.

 SWAN, a.s. 

 Bratislava

 Mes.popl.za internet 42020 18,00  14.4.2020
 79.

 MIRA OFFICE,s.r.o.

 Želiezovce  

 Čistiace a deznf.prostriedky  34,62   14.4.2020 
 80.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.popl.za služby PL 32020 95,90

 povol.inkaso z účtu

 splat.20.4.2020

 81.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava

 Mes.zál.el.en. 42020 s.č. 325 KSC 449,00  14.4.2020
 82.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en.za 32020 s.č. 325 KSC 125,17  14.4.2020
 83.  REMEK, s.r.o, Nitra  Služby SW na základe Licenč.zmluvy 2020 618,00  14.4.2020
 84.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby MO: 0911306843 20,00  14.4.2020
 85.  ZsVS, a.s. OZ Levice   Vodné za obec.obj. 1. Q 2020 59,63   23.4.2020 
 86.  ZsVS, a.s. OZ Levice  Vodné  na s.č. 193 2. a 3. mes. 2020 5,18   23.4.2020 
 87.  Brantner, s.r.o. Nové   Zámky   Uloženie obj. odpadu 2920,02  23.4.2020
 88.  Brantner, s.r.o. Nové   Zámky   Vývoz a uloženie TKO za 32020 1256,51  23.4.2020
 89.

 MIRA OFFICE, s.r.o.

 Želiezovce

 Dezinfekčný gél na ruky 37,92  23.4.2020
 90.

 MIRA OFFICE, s.r.o.

 Želiezovce 

 Dezinfekčné mydlo a jednoráz.tvárové rúška 129,50  23.4.2020
 91.  IVES Košice  SW pre Matriku 042020-032021 25,09  23.4.2020
 92.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Za služby MO: 0902486434 za 4/20   36,00   povolené inkaso z účtu spl.7.5.2020
 93.

 Lindstrom, s.r.o.

 Trnava 

 Prenájom a čistenie rohože  11,47   29.4.2020 
 94.

 N.M. - AUDIT, s.r.o.

 Nové Mesto nad Váh. 

 Audit IUD 2019  1080,00   29.4.2020 
 95.

 MIRA OFFICE, s.r.o.

 Želiezovce

 Ochranné nitrilové rukavice  35,38  29.4.2020
 96.

 e-Gemini, s.r.o.

 Levice

 Dobropis k fa 1202018 ext.man. -359,00  24.4.2020
 97.

 Ing.Juraj Taračka

 DRESPOL Kolta

 Dosky SM suš. hobl. 201,60  05.05.2020
 98.  REZENT, odbor.prehl.   a skúšky, Šurany  Elektroinštal.práce, revízia Čaka č.365 -   obecná bytovka  290,00  05.05.2020
 99.

 osobný údaj.sk, s.r.o.

 Košice

 Výkon zodpovednej osoby za 52020 51,60  05.05.2020
 100.  Slovakia Energy,   s.r.o., Bratislava    Zál.el.en. za 05/2020 č. 325 KSC  436,00   05.05.2020 
 101.

 Slov.elektr. - energ.sl.

 Bratislava

 Záloha el.en. za 05/2020 verejné osvetlenie 210,00  05.05.2020
 102.

 Slov.elektr. - energ.sl.

 Bratislava

 Záloha el.en. za 05/2020 verejné budovy 316,00  05.05.2020
 103.

 Andrea Chmelová

 Vincúrová

 HANDMADE Vivien

  Čaka

 Ochranné rúška na tvár 500 ks  1250,00   18.05.2020 
 104.

 IB mont, s.r.o.,

 Čaka č. 2 

 Terénne úpravy za 4/2020  882,84   18.05.2020 
 105.

 Jozef Šmrhola - OLYMP, Santovka 

 Banner COVID  160,01   18.05.2020  
 106.  SWAN, a.s.,   Bratiskava   Swan internet za 52020 18,00  18.05.2020
 107.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. spotreby el.en. za 42020 č. 325 KSC 17,26  18.05.2020
 108.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a uloženie TKO za 42020 786,19  18.05.2020
 109.  REZENT, odb.prehl.a   skúšky, Šurany  Elektroinštal.práce + revízia obj. č. 112 160,00  18.05.2020
 110.  CNS, s.r.o. Levice   Servis SW - google chrome  30,00   18.05.2020 
 111.  Slov.elektr.-   energet.služby, s.r.o.,   Bratislava   Vyúčt. spotreby el.en. za 42020 VO   312,32   18.05.2020 
 112.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby PL 42020 95,58  18.05.2020
 113.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby MO: 0911306843 42020 20,00  18.05.2020
 114.  abaWood, s.r.o.,   Sládkovičovo   Mobilný pult s plexisklom na kolieskach  321,60   20.05.2020 
 115.

 Mira OFFICE, s.r.o.

 Želiezovce 

 Čist. a kanc. potreby  28,15   22.05.2020 
 116.  Lindström, s.r.o.   Trnava   Prenájom a pranie rohože za 52020 12,43   22.05.2020 
 117.  Ing. Zuzana   Matušková, Čifáre   VO - TJ objekt šatní vým.streš.okien  300,00   22.05.2020 
 118.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Služby MO: 0902486434 36,00   povol.inkaso z účtu splat. 8.6.2020 
 119. 

 MAGIC Print, s.r.o.

 Bratislava 

 Toner do tlač. SAMSUNG 31,46   2.6.2020
 120. 

 EKOTEC, s.r.o.

 Bratislava 

 Kontrola bezp.detského ihriska v CZO 193,20   2.6.2020 
 121.   ZsVS, a.s. OZ Levice    Montáž vodomeru č.s. 39 26,60   2.6.2020 
 122.   Osobný.údaj.sk,  s.r.o.   Košice  Výkon zodp.osoby za 62020 51,60   2.6.2020 
 123. 

 DOXX-SL, spol.s r.o.

 Žilina Kálov

 Stravné lístky  2103,16   2.6.2020 
 124. 

 Slov.elektrárne-   energet. služby, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 52020 verejné osvetlenie 267,46   2.6.2020 
 125. 

 Slov.elektrárne-

 energet.služby, s.r.o.

 Bratislava

 Záloha el.en. za 62020 verejné budovy  316,00   8.6.2020
 126. 

 Slov.elektrárne-

 energet.služby, s.r.o.

 Bratislava

 Záloha el.en. za 62020 verejné osvetlenie  210,00   8.6.2020
 127.  SLOVAKIA ENERGY,     s.r.o., Bratislava   Záloha za el.en. za 62020 - č.325 KSC  431,00   8.6.2020
 128.  ZMOS Bratislava  Mimor.členské r. 2020 DEUS  732,00   8.6.2020 
 129.   PKF, s.r.o. Nitra  Poistné majetok obce 3.Q2020  300,86   8.6.2020 
 130. 

 Slovenská pošta, a.s.

 Banská Bystrica 

 Predplatné PRAVDA II. polrok 2020  88,67   8.6.2020 
 131.   SWAN, a.s. Bratislava  Internet za 62020  18,00   8.6.2020 
 132. 

 CNS, s.r.o. prevádzka

 Levice

 NB HP ProBook - pre sčítanie obyv. 2021  1255,20   8.6.2020 
 133. 

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Telekom.popl.za služby PL 52020  95,58   povol.inkaso z účtu splatné 18.6.2020 
 134.

 Slovak Telekom, a.s. 

 Bratislava 

 Služby MO: 0911306843  20,00   15.6.2020 
 135.   SLOVAKIA ENERGY,   s.r.o., Bratislava  Vyúčt. el.en. za 52020 odber.miesto č. 325  -82,74   preplatok splatný 22.6.2020 
 136. 

 PROSPECT, s.r.o.

 Nové Zámky

 Drvenie, búranie, rozbíjanie - ter.úpravy       č.d.  334 2771,34   15.07.2020
 137. 

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a uloženie TKO za 52020  841,61   15. 6. 2020 
 138.

 ELMIK Vráble, s.r.o.

 Vráble

 Oprava MR 180,96   18. 6. 2020
 139.

 MIRA OFFICE, s.r.o.

 Želiezovce

 Hygienické a ochranné pomôcky 60,22  18. 6. 2020
 140.  ZO RVC Nitra  Akredit.kurz podvoj.účtov. mestá,obce, VÚC   a ich RO    290,00  24. 6. 2020 
 141.    Lindström, s.r.o.,Trnava  Prenájom a pranie rohože 62020   12,43   24. 6. 2020 
 142. 

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes. popl. MO: 0902486434 za 62020  36,00   povolené inkaso z   účtu splatné 7.7.2020 
 143.

 Osobný údaj.sk, s.r.o.

 Košice 

 Výkon zodpovednej osoby za 72020  51,60   1. 7. 2020 
 144.

 OO CR Tekov

 Levice

 Členský príspevok OO CR rok 2020  224,70  1. 7. 2020
 145.  CNS, s.r.o., Levice   Servis SW, HW new NB + www 96,00  2. 7. 2020
 146.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby PL 62020 95,81   povolené inkaso z účtu splatné 20.7.2020
 147.  SWAN, a.s., Bratislava  Internet WiMAX2 za 72020 18,00  10.07.2020
 148.

 Slov. elektr.-energet.sl.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za verejné osvetlenie za 62020 234,07  10.07.2020
 149.

 Slov.elektr.-energet.sl.

 Bratislava

 Záloha na el.en. za verejné osvetlenie 72020 210,00  10.07.2020
 150.  

 Slov.elektr.-energet.sl.

 Bratislava

 Záloha na el.en. verejné budovy 72020 316,00  10.07.2020
 151.  SLOVAKIA ENERGY,     s.r.o., Bratislava  Záloha na el.en. za 72020 s.č. 325 - KSC 424,00  10.07.2020
 152.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Vyučt. MO: 0911306843 za 62020 20,00   15.07.2020 
 153.

 IB-mont, s.r.o.

 Čaka č. 2

 Výmena strešných okien TJ 13 297,52   15.07.2020 
 154.

 Úrad pre reg.EK a PS 

 Bratislava

 Používanie frekvencie hasiči 1,40  15.07.2020
 155.

 Slovakia Energy,

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. 6/2020 č. 325 KSC -166,10  prepl.uhrad. 09.07.2020
 156.  ZsVS, a.s. Levice  Preplatok vodné s.č. 8 - 9,08  prepl.splat.23.7.2020
 157.  ZsVS, a.s. Levice  Preplatok vodne s.č. 193 - 5,18  prepl.splat.23.7.2020
 158.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO 62020  817,52   21.07.2020
 159.

 Lindström, s.r.o.

 Trnava

 Nájomné a pranie rohože 62020

 

12,43

 21.07.2020
 160.  ZsVS, a.s.,OZ Levice   Vodné č. 325 za 4-6. mesiac  12,96  21.07.2020
 161.

 N.M. Audit, spol. s r.o.

 Nové Mesto nad Váhom

 Audit KUZ 2019 1080,00  21.07.2020
 162.

 Petit Press, a.s.

 Bratislava

 Predplatné Týždeň na Pohroní 40,00  21.07.2020
 163.

 Magic Print, s.r.o.

 Braislava

 Tonery do MC červený a čierny 93,72   22.07.2020 
 164.

 Slovak Telekom a.s.

 Bratislava

 Za služby MO: 0902864434 36,00   povolené ink. z úč. swplatné 6.8.2020
 165.

 Osobný údaj.sk, s.r.o.

 Košice

 Výkon zodp. osoby 08/2020 51,60  5.08.2020
 166.

 Made, spol. s r.o.

 B.Bystrica

 Syst. podp. URBIS 1.8-31.7.2021 160,00  5.08.2020
 167.

 CNS, s.r.o.

 Hronovce

 Servis PC 118,80  05.08.2020
 168.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 Vyúčtovanie VO, spotreba 07/2020 251,70  13.08.2020
 169.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Pevná linka 07/2020 95,58  13.08.2020
 170.

 ZŠ s MŠ 

 Čaka

 čierne uhlie 688,39  13.08.2020
 171.

 IB MONT, s.r.o.

 Čaka 2

 Stavebné práce, rekon. hasičskej zbrojnice 14 714,29   13.08.2020
 172.

 SWAN

 Bratislava

 Internet 8/2020 18,00   13.08.2020 
 173.

 Slovakia Energy

 Bratislava

 Elekt. energ. KSC 325, 08/2020 424,00  13.08.2020
 174.

 Slovenské elekt.

 Bratislava

 Záloha na el.energ. 08/2020 verejné   budovy 316,00  13.08.2020
 175.

 Slovenské elekt.

 Bratislava

 VO zál.el.ener. 08/2020 210,00  13.08.2020
 176.

 Slovak telekom, a.s.

 Bratislava

 Mobiloná linka 0911306843 20,00  13.08.2020
 177.

 Slovakia energy

 Bratislava

 Vyúčt. el. ener. KSC 325 za 07/2020 -163,96  preplatok splatný   21.08.2020
 178.

 BRANTNER

 Nové Zámky

 Komunálny odpad 892,18  13.08.2020
 179.

 BRANTNER

 Nové Zámky

 Ulož.objem. odpadu na skládku 25,84  13.08.2020
 180.

 LINDSTROM 

 Trnava

 Nájomné a čis. rohože 12,43   19.08/.2020
 181.

 FLORIAN s.r.o.

 Martin

 Mat.-tech. zab. DHZO 1 473,86   19.08.2020
 182. 

 PETINA

 Bušince

  Dekontaminácia Chlad. zar. - Dom smútku 70,00   26.08.2020
 183.

  MAGIC PRINT, s.r.o.

 Bratislava

  Toner 41,06   26.08.2020

 184.

 Slovak Telekom, a.s.   Bratislava  MO: 0902486434 36,00  07.09.2020

 185.

 MRA OFFICE

 Želiezovce 

 Utierky, dezin. prost. 28,16  26.08.2020 
 186.

 MONT SERVIS,

 Levice

 Údržba alarm. systému 78,00  26.08.2020
 187.

 JUDr. Kamocsai

 Kameničná

 poradenstvo ver. osv. 50,00  02.09.2020
 188.

 Osobný údaj.sk

 Košice

 Výkon zodp. osoby 51,60  02.09.2020
 189.

 DEDRA TRUST

 Bratislava

 Proječné práce HZ 1100,00  02.09.2020
 190.

 Comp. and Netw. sys.

 Hronovce

 Servis SW, nový mail 30,00  07.09.2020
 191.

 J.Gürtler, G - system

 Tat. Štrba

 Školenie obsluha rádiostanice 100,00  07.09.2020
 192.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Pevná lin. 08/2020 97,19  18.09.2020
 193.

 IB MONT, s.r.o.

 Č aka

 rekoštrukcia HZ 3 499,19  
 194.

 SWAN, a.s.

 Bratislava 

 internet 09/2020 18,00  11.09.2020 
 195.

 PKF, s.r.o.

 Nitra 

 poistenie majetku  4.Q 2020  300,86  11.09.2020 
 196.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 Verejné osv. vyúčt. 08/2020 300,83  11.09.2020
 197.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 Verejné osv. záloha 09/2020 210,00  11.09.2020
 198.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 Ver. budovy, zál na el. ener. 09/2020 316,00  11.09.2020
 199.

 Jozef Viglaš

 Čaka

 Pripojenie vonk. odb. vody KSC 160,00  11.09.2020
 200.

 Slov Telekom, a.s.

 Bratislava

 MO 0911306843 20,00  11.09.2020
 201.

 Lindswtröm

 Trnava

 Náj. a čistenie rohože 12,43  11.09.2020
 202.

 SLOVAK ENERGY

 Bratislava

 Vyúčt. el. en. KSC 08/2020 -162,98  10.09.2020
 203.

 ELMILK Vráble

 Vráble

 Oprava rozhlasu 170,16  11.09.2020
 204.

 BRANTNER

 Nové Zámky 

 Kom. odpad 08/2020   739,67  23.09.2020
 205.

 e GEMINI

 Levice  

 Monit. správa k San. miest. nel. skládky odp.  90,00   23.09.2020 
 206.

 IB mont, s.r.o.

 Čaka 

 Rekonštrukcia HZ  16 959,02   23.09.2020 
 207.

 DOXX -  str. lístky

 Žilina 

 Stravné lístky  736,18  18.09.2020 
 208.

 DISIG, a.s.

 Bratislava

 Mandátny certifikát - starosta 105,60  25.09.2020
 209.

 Slovak telekom

 Bratislava

 MO 0902486434 36,00 inkaso 07.10.2020
 210.

 Západosl. distribučná

 Bratislava

 Pripojenie k odb. el. en. HZ 64,31  28.09.2020
 211.

 MIRA OFFICE s.r.o.

 Želiezovce

 dezinf. prostr. 149,00  05.10.2020
 212.

 MIRA OFFICE s.r.o.

 Želiezovce

 dezinf. prostr. 78,00  05.10.2020
 213.

 OSOBNÝ ÚDAJ. SK

 Bratislava

 Výkon zodp. osoby 10/20 51,60  05.10.2020
 214.

 Magic Print s.r.o.

 Bratislava

 Rúško jednor. COVID 19 214,80  05.10.2020
 215.

 Slovak Telekom

 Bratislava

 PL 09/2020 96,28  inkaso 19.10.2020
 216.

 UNION a.s.

 Bratislava

 PZP 2021 313,00  
 217.

 Slov. elekt.

 Bratislava

 Zál. ver. osv. 10/20 210,00  06.10.2020
 218.

 Slov. elekt.

 Bratislava

 Zál. ver. bud. 10/20 316,00  06.10.2020
 219.

 LINDSTROM

 Trnava

 Náj. čist. rohože 10/20 12,43  12.10.2020
 220.

 SWAN a.s.

 Bratislava

 Internet 10/20 18,00  12.10.2020
 221.

 Slov. elekt.

 Bratislava

 VO vyúčt. el. en. 09/20 342,91  12.10.2020
 222.

 Eva Jašeková

 Levice

 Projekt vod. príp. HZ 200,00  12.10.2020
 223.

 Magic print

 Bratislava

 

 toner Canon

 

28,80  12.10.2020
 224.

 Slov. Telekom

 Bratťislava

 MO 0911306843 20,00  12.10.2020
 225.

 BRANTNER 

 Novfé Zámky

 Odvoz KO nad. 110,120 1 152,00  15.10.2020
 226.

 Sllovak Energy

 Bratislava 

 El. ener. KSC 166,81  15.10.2020
 227.

 IB mont, s.r.o.

 Čaka

 cesta k ihrisku - úprava 2 953,62  
 228.

 IB mont, s.r.o.

 Čaka

 zavážanie jám  1 412,64  
 229.

 ZsVs a.s. 

 Levice

 vodné 3.Q 95,92   15.10.2020

 

Zoznam faktúr obce Čaka za rok 2019

Číslo fa. Dodávateľ Predmet fakturácie Celková suma s DPH v € Uhradené dňa
    1.  Verlag Dashöfer vyd. Bratislava  Legislat.zmeny vo VS on-line r. 2019  183,00   2. 1. 2019   
    2.  RVC samosprávy Nitra  Členské RVC r. 2019  150,00   2. 1. 2019 
    3.  DOXX-SL, s.r.o. Žilina - Kálov 356  Stravné lístky  1463,95   2. 1. 2019 
    4.  Mário Mácsadi - STOLMAC, Farná  Interiérové dvere zál. na 2 ks č. 325  1584,00   3. 1. 2019 
    5.  Osobný údaj.sk, s.r.o. Košice  Výkon zodpovednej osoby 1/2019  51,60   3. 1. 2019 
    6.  Ajfa + avis, s.r.o. Žilina  Publik. pre mzd.učtáreň r. 2019  58,80   7. 1. 2019 
    7.  CNS, s.r.o. prev. Levice

 Roč.popl. SK-NIC, www.caka.eu,

 ESET NOD 32 - 2 r., servis SW 

220,80   7. 1. 2019 
    8.  Samnet-ISS, o.z. Zlaté Moravce  Info o dot. a grantoch r. 2019  32,86   8. 1. 2019 
    9.  WC Partner, s.r.o. Komárno  Prenájom mobil. WC za 12019  84,00   8. 1. 2019 
  10.

 SWAN, a.s. Bratislava

 Internet 1/2019 18,00   11. 1. 2019 
  11.

 Bio energie, s.r.o.

 Veľké Lovce

 Vývoz BRKO z VŠJ Čaka 120,00   11. 1. 2019 
  12.  BATEA-STAV, s.r.o. Pezinok

 Stavebné práce: "Zniž.energet.nár.AB

 v obci Čaka

206.932,94   23.04.2019
  13.

 Slovakia Energy,s,r,o,

 Bratislava

 Záloha za el.en. č. 325 za 1/2019 2,00  14. 1. 2019
  14.

 Slovenské elektrárne - energet.sl.

 s.r.o. Bratislava

 Zál. za el.en. 1/2019 za č. 7,8,39,

 112,127,128,148 a 270

1415,00   15.1.2019 
  15.  SANOVET, s.r.o. Nové Zámky  Deratizácia objektov  63,00   17. 1. 2019 
  16.  RTVS Bratislava

 Za služby verejnosti poskyt.RaTV

 Slovensko 

55,68   24.1.2019
  17.

 Magic print, s.r.o.

 Bratislava

 Toner HP - kopírka  50,39   24. 1. 2019 
  18.

 SLOVGRAM

 Bratislava

 Odmeny výk.umelc. a výr. zvuk.a     zvukovoobraz.záznamov  verejný rozhlas 38,40  24. 1. 2019 
  19.

 Slovenské elektrárne - energetické služby

 Bratislava

 Vrátenie preplatku elektrickej energie po úprave

 záloh. platieb 

-1 099,00  23 1. 2019
  20.

Slovenské elektrárne - 

 energetické služby

 Bratislava

 Opätovná úhrada zálohy za  elekt. energ. po   úprave záloh. platieb

233,00  24.1.2019
  21.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Telek.služby za 1/2019 M: 0902486434  62,97    povol.inkaso          spl.6.2.2019
  22.  Osobný údaj.sk Košice  Výkon zodp.osoby za 22019  51,60    6.2.2019   
  23.

 Slovenské elektr.-   energ.sl.

 s.r.o. Bratislava

 Vyúčt.el.energie za 12019  575,10    6. 2. 2019   
 24.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Služby PL za 1/2019  97,88  povol.inkaso spl. 18.2.2019 
 25.  WC Partner, s.r.o.   Komárno   Prenájom mobil WC 2/2019  84,00   6. 2. 2019 
 26.  CNS, s.r.o. Levice   Servis SW NB a SW www za 12019  148,00   6. 2. 2019 
 27.

 Eurospin, s.r.o.

 Žerliezovce 

 Demontáž vianočných dekorov a oprava VO  260,92   11. 2. 2019 
 28.  SWAN, a.s. Bratislava  Internet WIMAX za 22019  18,00   11. 2. 2019
 29.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Služby MO: 0911306843  20,00   11. 2. 2019 
 30.  Slovenské elektrárne -energet.služby, Bratislava   Zál. za el. en. na 2/2019  316,00   11. 2. 2019 
 31.

 Slovenské elektrárne -

energet. služby, Bratislava  

 Zál. za el. en. na 2/2019 VO  233,00   11.2.2019 
 32.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Zál. za el.en. na 2/2019 č.s.325  2,00   11. 2. 2019 
 33.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 1/2019 č.s. 325  1 393,10   11. 2. 2019 
 34.  ZECR - NKVC Nitra   Členské za rok 2019  35,00   21. 2. 2019 
 35.  Brantner, s.r.o. Nové   Zámky   Vývoz a ulož.TKO za 1/2019  639,41   21. 2. 2019 
 36.

 Mário Mácsadi - STOLMAC

 Farná  

 Interiérové dvere DK vyúčtovanie  1186,00   21. 2. 2019 
 37.  ASKO, spol.s.r.o. OC Nitra   Jedálenské stoly do KD - zál.faktúra  1775,00   21. 2. 2019 
 38.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes.platba za M: 0902486434  63,27   povol.inkaso splatné 11.3.2019 
 39  ELMIK, s.r.o. Vráble   Oprava BR  155,40   06.03.2019 
 40.

 Osobný údaj.sk, s.r.o.

 Košice 

 Výkon zodpovednej osoby za 32019  51,60  06.03.2019  
 41.  CNS, s.r.o. prev.Levice  Servis SW SMOS a www 22019  148,80   06.03.2019 
 42.

 SE-energet.služby, s.r.o

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 22019 VO  418,76   06.03.2019 
 43.

 SE-energet.služby, s.r.o.

 Bratislava

 Záloha za el.en. za 32019 obec.obj.  316,00   06.03.2019 
 44.  SE-energet.služby, s.r.o.   Záloha za el.en za 32019 VO  233,00   06.03.2019 
 45.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava 

 Záloha za el.en. za 32019 č. 325  4,00   06.03.2019 
 46.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Služby PL za 22019  96,26   povol.inkaso splat.18.3.2019  
 47.  DRP OZ Želiezovce   Členské DRP za rok 2019  375,50   06.03.2019 
 48.

 Komunálna poisťovňa, a.s.

 Banská Bystrica 

 Havarijné poistenie Dácia Sandero  197,34   14.03.2019 
 49.  Swan, a.s. Bratislava   Internet za 32019  18,00   14.03.2019 
 50.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Za služby mobil.siete M:0911306843  20,00   14.03.2019 
 51. 

 Prvá komunálna finančná,

 a.s. pob. Nitra 

 Poistenie maj. za 2/2019  300,86   14.03.2019 
 52.  Haiteg,s.r.o. Śarovce   Oprava VO  269,11   14.03.209 
 53.  Haiteg, s.r.o. Šárovce  Oprava VO 48,70   14.03.2019 
 54.

 Tempo Kondela, s.r.o.

 Nábytok Levice 

 Stoličky do KD  2691,00   14.03.2019 
 55.

 Tempo Kondela, s.r.o.

 Nábytok Levice 

 Stoličky do KD  2691,000   14.03.2019 
 56.  Brantner, s.r.o. Nové   Zámky   Vývoz a ulož. TKO za 22019 575,31  14.03.2019
 57.

 Slovakia Eenergy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en.za 2/2019 č. 325  939,29   19.03.2019 
 58.

 Mário Macsadi - STOLMAC

 Farná 587 

 Schod.hrana,strieb.profil,montáž v DK  126,00   20.03.2019 
 59.

 ASKO, spol.s r.o. OC Nitra

 Galéria

 Vyúčt.jedál.stôl KD  3295,00   25.03.2019 
 60.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba M: 0902486434  63,27   povol.inkaso splat. 8.4.2019 
 61.  Ladislav Čanaky Kolta č.367  Pneum.BKT 400/60-22,5 18PR - fekál 460,30   26.3.2019 
 62.  MK Hlas, s.r.o. Sabinov  VTP . inšt.programu MV Florián 8,40  26.3.2019
 63.  Obec Plavé Vozokany  Akcia MDŽ - reprezent. 48,00  26.3.2019
 64.

 MIRA OFFICE s.r.o.

 Želiezovce

 Školské pomôcky pre deti v HMN 83,00  26.3.2019
 65.  INISOFT, s.r.o. Bratislava  Program ENVITA lic.  118,80   29.3.2019
 66.

 IJK CONSULTING,s.r.o.

 Bratislava 

 Vyprac.Žiadosti o dot. výzvy Podpora športu  600,00   29.3.2019
 67.  INISOFT, s.r.o. Bratislava  Inštal a zaškol. progr.ENVITA 137,10   29.3.2019
 68.

 BATEA-STAV, s.r.o.

 Pezinok 

 Zniž.energ.nár.AB c obci Čaka - stavebné

 práce 

51315,14   29.04.2019 
 69.

 Osobný údaj.sk, s.r.o.

 Košice

 Výkon zodp.osoby za 4/2019 51,60  1.4.2019
 70.  ZMOS Bratislava  Mimoriadny členský príspevok r. 2019 738,00  1.4.2019
 71.  INISOFT, s.r.o. Bratislava  Servisný popl. obd.032019-032020 39,60  1.4.2019
 72.  CNS, s.r.o. prev.Levice  Servis SW na www a wifi KD 118,80  1.4.2019
 73.

 DOXX - Stravné lístky

 spol. s r.o., Kálov 

 Stravné lístky 2.Q.2019  1554,92   2. 4. 2019 
 74.

 Ing. Ľudovít  Baka  EUROffice,  s.r.o.   Želiezovce 

 Tonery a servis kopírky a tlačiarne 94,66   2. 4. 2019 
 75.

 Asociácia   kontrolórov územnej   samosprávy Ľubietová 

 Členské v organizácii rok 2019  20,00   2. 4. 2019 
 76.  ZO Lužianka, Tek.Lužany   2.splátka za VO kompostéry  187,00   4.4.2019 
 77.

 SE- energet.služby, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 32019 VO 323,99  4.4.2019
 78.

 SE -energet.služby, s.r.o.

 Bratislava

 Záloha za el.en. 42019 obec.obj. 316,00  4.4.2019
 79.

 SE - energet.služby, s.r.o.

 Bratislava

 Záloha za el.en. 42019 VO 233,00  4.4.2019
 80.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Záloha za el.en. DK za 42019 4,00  4.4.2019
 81.  Korekt, s.r.o. Komárno  Asfaltová zmes 56,70  4.4.2019
 82.  IB - mont, s.r.o. Čaka č. 2  Prečist.jarkov a dovoz kompostérov časť 392,40  4.4.2019
 83.  SWAN, a.s. Bratislava   Internet 42019 18,00   9.4.2019 
 84.  Podlahoviny a podlah.práce   Milan Méry Štúrovo  Podlah. práce v hlavnej sále DK 3447,06  9. 4. 2019
 85.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes. vyúčt.za služby PL za 32019 97,26  povolené inkaso z účtu splat.18.4.2019
 86.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Za služby mobil.operátora za 32019

 M: 0911306843 

20,00   11.4.2019 
 87.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 32019 Čaka č. 325 703,98   12.4.2019 
 88.  ZsVS, a.s. OZ Levice   Vyúčt.vodné za 1.Q 2019  59,63   12.4.2019 
 89.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Odvoz a ulož.TKO za 32019   637,68   12.4.2019 
 90.  ZŠsMŠ Čaka  Za služby PL v ŠJ 1.Q 2019 43,77  12.4.2019
 91.

 Štátna ochr.prírody

 Banská Bystrica

 Potvrdenie pre projekt Zateplenie obec.

 bytovky 

 100,00  15.4.2019 
 92.  Ives, s.r.o. Košice     Progr.podpora Matrika  29,09   15.4.2019 
 93.  Magic Print, s.r.o. Bratislava   Toner HP  28,80   24. 4. 2019 
 94.

 IJK Consulting, s.r.o.

 Bratislava

 Vyprac.žiadosti o dot.z Environmentál.

 fondu 

720,00   24. 4. 2019
 95.  ZŠsMŠ Čaka   Uhlie Ekohrášok   581,83   24. 4. 2019 
 96.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes. popl.za M: 0902486434 62,97   povol.inkaso splat.7.5.2019 
 97.  Magic print s.r.o.Bratislava  Toner do mulfunkčného zar. vo VŠJ  34,80   02.05.2019 
 98.  ARTEL PLUS, s.r.o. Šahy   Tepelnotechn.pos. bytovka  300,00   02.05.2019 
 99.  Osobný údaj, s.r.o. Košice   Výkon zodpoved.osoby za 52019  51,60   02.05.2019 
 100.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Telekom.služby PL za 42019 96,31   povol.inkaso z účtu splat. 20.5.2019 
 101.  Slovenské elektrárne -   energ. služby,   s.r.o.Bratislava   Zál.na el.en. za 5/2019 VO  316,00   06.05.2019 
 102.  Slovenské elektrárne -   energ. služby,   s.r.o.Bratislava   Zál. na el.en. za 5/2019 obec.obj. 233,00   06.05.2019
 103.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Zál. na el.en. za 52019 DK  4,00   06.05.2019 
 104.  Hlin-Art, s.r.o. Čaka č. 132   Oprava vodomer.šachty pri DK  150,00   06.05.2019 
 105.

 Slov.elektrarne-   energ.služby, s.r.o. Bratislava 

 Vyúčt.el.en. VO č. 270 za 42019 313,11   09.05.2019
 106.  IB mont,s.r.o. Čaka č. 2   Zemné práce za mes.apríl 2019  144,60   10.05.2019 
 107.   SWAN, a.s. Bratislava   Mes.popl. za internet za 42019  18,00   10.05.2019  
 108.   Slovak Telekom, a.s.   Bratislava   Popl.za telek.služby - M: 0911306843 20,00   10.05.2019 
 109.  Lindström,s.r.o., Trnava   Prenájom a čistenie rohože 42019  12,43   13.05.2019 
 110.   Lindström,s.r.o., Trnava   Prenájom a čistenie rohože 32019 7,88   13.05.2019 
 111.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 4/2019  469,58   15.05.2019 
 112.  Brantner, s.r.o. Nové Zámky   Vývoz a uloženie TKO za 4/2019  971,64   15.05.2019 
 113.  Haiteg, s.r.o. Šárovce   Oprava verejného osvetlenia v obci  356,30   27.5.2019 
 114.  MTM-TRADE, s.r.o., Rohožník   Staveb.doz. Zniž.energ.nár.AB v obci   Čaka 1 200,00  27.5.2019
 115.  Delphia TN s r.o., Trenčín  Vyprac.energ.cert.na proj.   Zniž.energ.nár. AB v obci Čaka  500,00  27.5.2019
 116.  Lindström, s.r.o.,  Trnava  Pranie a prenájom rohože za 52019 11,47  27.5.2019
 117.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.popl.za M: 0902486434 61,09

 povol.inkaso z účtu

 splatné 06.06.2019

 118.  CONNECT - Ing. Zsolt   Marczibal  Kralov Brod  Tlačivá  49,75   05.06.2019  
 119.  CNS, s.r.o., Hronovce  Servis na NB, PC a www.caka 148,80   06.06.2019 
 120.

 EKOTEC spol.s.r.o.

 Bratislava 

 Kontrola bezpečnosti detského ihriska

 v CZO

193,20  06.06.2019
 121.

 BELUM PUMPY, s.r.o.

 Nové Zámky

 Oprava čerpadla TJ - ihrisko 492,01  06.06.2019
 122.

 Slovak Telekom, a.s. 

 Bratislava

 Za služby PL za 52019 96,61  povol.inkaso z účtu  splatné 18.06.2019
 123.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Zál.za el.en. DK za 62019 4,00  06.06.2019
 124.  Slovenské elektrárne - energetické služby, Bratislava  Zál. za el. en. obec.obj. za 62019  316,00  06.06.2019
 125.  Slovenské elektrárne - energetické služby, Bratislava   Zál. za el. en. VO za 62019  233,00   06.06.2019 
 126.

 Slovenaká pošta, a.s.

 Banská Bystrica

 Predplatné PRAVDA 81,81  06.06.2019
 127.

 Slovenské elektrárne - 

 - energet.služby, Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 52019 VO 269,00   12. 6. 2019 
 128.  

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 52019 DK  426,97   12. 6. 2019 
 129.   SWAN, a.s., Bratislava    Internet Swan za 62019  18,00   12. 6. 2019 
 130.  IB mont, s.r.o. Čaka  Spevnené plochy pri TJ 654,17   21. 6. 2019
 131.  REMEK, s.r.o.  Nitra    Licenčná zmluva za rok 2019   594,00   21. 6. 2019
 132.  Brantner, s.r.o. Nové Zámky   Vývoz a ulož. odpadu za 52019  652,93   21. 6. 2019
 133.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes. platba za M: 0911306843  20,00    12.6.2019 
 134.  Poradca, s.r.o. Žilina   Predplatné PORADCA 2020  65,80   21. 6. 2019 
 135.  DOXX - Stravné lístky Žilina   Stravné lístky  1554,92   18. 6. 2019 
 136.  Osobný údaj, s.r.o. Košice  Výkon zodp.osoby za 62019  51,60   21. 6. 2019 
 137.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mesačný popl. za M: 0902486434  65,22   povolené inkaso z účtu splatné 8.7.2019 
 138.  BUONA, s.r.o. Hurbanovo   Výfuk, tesnenie, olej traktor ZETOR  144,68   01. 07. 2019
 139.

 Bio Energy Group, s.r.o.

 Tekovské Lužany

 Činnosť staveb. dozora pri asfaltovaní   v obci Čaka 792,00  03. 07. 2019
 140.  Lindström, s.r.o. Trnava   Prenájom rohože  12,43   01. 07. 2019
 141.  Osobný údaj.sk, Košice   Výkon zopd.osoby 7/2019  51,60   01. 07. 2019
 142.  CNS, s.r.o. Hronovce  Servis SW zmeny www  30,00   02. 07. 2019
 143.  Slovenské elektrárne -   energ.  služby, s.r.o.   Bratislava   Vyúčt.el.en. za 62019 VO  220,44   08. 07. 2019
 144.

 Slovenské elektrárne -

 - energet. služby s.r.o.

 Bratislava  

 Záloha na el.en. za 72019 VO  233,00   08. 07. 2019
 145.

 Slovenské elektrárne -

 - energetické služby, s.r.o.

 Bratislava 

 Záloha na el.en. za 72019  VO  316,00   08. 07. 2019
 146.

 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

 Bratislava 

 Zál. na el.en. za 72019 DK  4,00   08. 07. 2019
 147.

 Slovak Telekom, a.s.

 Btaislava 

 Vyúčtovanie za služby PL za 62019  99,07   povolené inkaso z účtu splatné 17.7.2019 
 148.  SWAN, a.s. Bratislava   Swan internet za 72019  18,00   08.07. 2019 
 149.  ELMIK, s.r.o., Vráble    Oprava MR   223,20   08. 07. 2019 
 150.

 IJK - CONSULTING, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyprac. a podanie Žiadosti o dotáciu

 MV SR (HaZZ)  

600,00   08. 07. 2019
 151.  PKF, a.s. Nitra   Poistenie maj. 3. Q 2019  300,86   15. 7. 2019 
 152.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba M: 0911306843  20,00   15. 7. 2019 
 153.

 Slovakia energy,s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. za 62019 DK  257,47   15. 7. 2019 
 154.

 COOP Servis, s.r.o.

 Nové Zámky

 Chladnička do DK 600 l  1006,13   15. 7. 2019 
 155.  Patrik Petkó, Čaka č. 252   Kosenie cintorína 2x  420,00   15. 7. 2019 
 156.

 Brantner, s.r.o. 

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 62019  606,56   15. 7. 2019 
 157.  ZsVS, a.s. Bratislava   Vodné obec.obj. za 2. Q 2019  117,95   15. 7. 2019 
 158.

 MAZY Silvia Matušková

 Čifáre 

 VO - cesta Háje   240,00   22. 7.2019 
 159.   Lindström, s.r.o., Trnava    servis a prenájom rohože 11,47   24.7. 2019 
 160.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes.popl.za služby M: 0902486434  72,97   6.8.2019 
 161.

 Slovenská pošta, a.s.

 Banská Bystrica

 Poštové pouk.pre VŠJ Čaka 32,87  13.8.2019
 162.

 MADE, spol s r.o.

 Banská Bystrica

 Systémová podpora URBIS 160,00  13.8.2019
 163.

 Slov.elektrárne - energet.sl.,

 s.r. o. Bratislava

 Vyúčt.el.en.za 72019 VO - 39,270 243,27  13.8.2019
 164.

 Slov.elektrárne - energet.sl.,

 s.r.o. Bratislava

 Mes. záloha za el.en. 82019 VB 316,00  13.8.2019
 165.

 Slov.elektrárne - energet.sl.,

 s.r.o. Bratislava

 Mes. záloha za el.en. 82019 VO 233,00  13.8.2019 
 166.  SWAN, a.s. Bratislava  Internet za 82019 18,00  13.8.2019
 167.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby PL za 72019 97,21  povol.inkaso z účtu splat. 19.8.2019
 168.  ELMIK, s.r.o. Vráble  Oprava MR 402,00  13.8.2019
 169.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Zál.za el.en 8/2019 DK 462,00  13. 8.2019
 170.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 72019 DK 284,54  13.8.2019
 171.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Mes.popl. M: 0911306843 za 72019 20,00  13.8.2019
 172.  Osobný údaj, s.r.o. Košice  Výkon zodp.osoby za 82019 51,60  13.8.2019
 173.

 Ing. Ľudovít Baka 

 EUROffice, Želiezovce

 Multifunkčné zariad.Canon iR1435i 738,00  13.8.2019
 174.

 MiRA OFFICE, s.r.o.

 Želiezovce

 Kanc.papier, TP, sáčky do smet.košov  48,12   19. 8. 2019 
 175.

 Ing. Zuzana Matušková

 Čifáre

 VO na bytovku zvyš.energ.účinnosti

 ver.budov a zateplenie

300,00  19. 8. 2019
 176.   Florián, s.r.o. Martin  Vybavenie pre DPZO Čaka 1552,66  19. 8. 2019
 177.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a ulož. TKO za 7/2019 649,74  19. 8. 2019
 178.  Lindström, s.r.o. Trnava  Prenájom a čistenie rohože  12,43  19. 8. 2019
 179.  Poradca, s.r.o. Žilina  Predpl.1000 RIEŠENÍ r. 2020 39,00  19. 8. 2019
 180.  Petit Pres, a.s. Bratislava  Týždeň na Pohroní 372019-362020 35,00  19. 8. 2019
 181.  Ing.J.Pintérová, Komárno  Vyprac.rozp.nákl.Čaka chodník 1/75  200,00  22. 8. 2019 
 182.  Swan, a.s. Bratislava  Internet 9/2019 18,00  11. 9. 2019
 183.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.fa za M: 0902486434 za 82019 76,87  6. 9. 2019
 184.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby PL za 82019 95,58  povol.inkaso z účtu splatné 18.9.2019
 185.

 VERLAG DASHŐFER, s.r.o.

 Bratislava

 Smernice pre obce + archív predpl.

 na roky 102019-092021

314,04  16. 9. 2019
 186.  CHEMOKOV, s.r.o. Tlmače  Vyhot. PD - Zvýš.energet.účinnosti   4BJ v obci Čaka 3600,00  18. 9. 2019
 187.

 Slov.elektrárne-energet.služ.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en.za 8 2019 VO 289,44  11.9.2019
 188.  

 Slov.elektrárne-energet.služ.

 Bratislava

 Zál. za el.en 92019 VB 316,00  11.9.2019
 189.  

Slov.elektrárne-energet.služ.

 Bratislava

 Zál. na el.en. 92019 VO 233,00  11.9.2019
 190.  Osobný údaj Košice  Výkon zodp.osoby za 92019 51,60  11. 9. 2019
 191.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Zál. za el.en. 92019 DK  462,00  11. 9. 2019
 192.  DR UNIT, s.r.o. Pezinok   Vsak.systém DRENBLOK DB60  411,84   10. 9. 2019 
 193.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. popl. za M: 0911306843  20,00   11. 9. 2019 
 194.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 82019 DK - preplatok  -195,68   splat.19.9.2019
 195.

 Premiér Consulting EU, s.r.o.

 Komárno 

 Odmena za sprac.ŽoD OPĽZ - rómske   komunity PO6-SC611-2019-1/A  1 195,20   16. 9. 2019 
 196.  Brantner, s.r.o.,Nové Zámky  Vývoz a ulož. TKO za 82019  594,98  16. 6. 2019
 197.  Lindström, s.r.o. Trnava  Prenájom a čist.rohože za 82019 12,43  16. 9. 2019
 198.  PKF, s.r.o. Nitra  Poistné maj. obce 4.Q 2019 300,86  16. 9. 2019
 199.

 Wolters Kluwer s r. o.

 Bratislava 

 ÚČTOV. ROPO a OBCÍ r. 2020  175,00   23. 9. 2019 
 200.

 IJK - CONSULTING, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyprac. a podanie ŽoD EPH  240,00   23. 9. 2019 
 201.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. popl. M: 0902486434  72,97   povolené inkaso z účtu splatné 7. 10. 2019 
 202.  Green Ice S.L. c Madrid   LED Trubice, LED žiarovky  162,65   26.9..2019 
 203.

 N. M. - AUDIT, spol. s r. o.

 Nové Mesto nad Váhom

 Audit IUZ a KUZ rok 2018 2160,00  26. 9.2019
 204.

 Magic Print, s.r.o.

 Bratislava

 Toner Canon (Miladka) 28,80  02.10.2019
 205.  CNS, s.r.o. prev.Levice   Servis SW za 72019 60,00  02.10.2019 
 206.  CNS, s. r.o. prev. Levice   Servis SW za 82019 30,00  02.10.2019 
 207.  CNS, s.r.o. prev. Levice   Servis SW za 92019 30,00  02.10.2018 
 208.

 Osobný údaj SK, s.r.o.

 Košice 

 Výkon zodp.soby za 102019  51,60  02.10.2019 
 209.

 DOXX-stravné lísky, s.r.o.

 Žilina 

 Nákup stravné lístky  2285,10   02.10.2019 
 210.   StaviKom, s.r.o. Komárno  Cesta Háje - Čaka podklad a kryt MK 23 069,89  30.10.2019
 211.  Haiteg, s.r.o. Šárovce  Oprava VO 284,60   10.10.2019
 212.  SWAN, a.s. Bratislava   Internet SWAN za 102019  18,00   10.10.2019
 213.

 Slovenské elektrárne -   energet.služby, s.r.o.   Bratislava 

 Vyúčt.ele.en. za VO za 9/2019  339,51   10.10.2019
 214.  Slovenské elektrárne -   energet.služby. s.r.o.   Bratislava   Záloha za el.en. za 102019 VO  233,00   10.10.2019
 215.  Slovenské elektrárne -   energet.služby, s.r.o.   Bratislava   Záloha za el.en. za 102019 VB  316,00   10.10.2019
 216.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mesačné služby PL za 92019 97,19   povol.inkaso z účtu splatné 18.10.2019
 217.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava

 Záloha za el.en. za 102019 s.č. 325 467,00  10.10.2019
 218.

 MANNET spol. s r.o.

 Madunice

 Servis traktora po 500 mth 453,84  10.10.2019
 219.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.poplatok za M: 0911306843  20,00   10.10.2019 
 220.  Slovakia Energy, s.r.o.   Vyúčt.el.en. za 92019 č. 325 - prepl.  -111,62   prepl.splatný   21.10.2019 
 221.  Brantner, s.r.o. Nové Zámky   Vývoz a uloženie TKO za 92019  698,59   14.10.2019  
 222.  DLD, s.r.o. Ružomberok   Zástavy SR a EÚ  65,00   14.10.2019 
 223.  IB mont, s.r.o. Čaka č. 2   Dodávka a montáž oceľovej rampy  542,56   28.10.2019
 224.  ZsVS, a.s. OZ Levice   Vodné obec.objekty za 3.Q2019  41,48   16.10.2019 
 225.

 Súkromná školská jedáleň

 Jasová 

 Záloha na akciu Stretnutie seniorov  400,00   16.10.2019 
 226.

 Mira Office, s.r.o.

 Želiezovce 

 Školské pomôcky pre deti v HMN  99,60   21.10.2019 
 227.

 Súkromná školská jedáleň

 Jasová

 Vyúčtovanie stravy akcia Stretnutie   seniorov 20.10.2019 230,00  21. 10. 2019
 228.

 Pavol Vigláš LEGENDA SHOW

 Hontianske Moravce

 Kultúrny program na Stretnutie

 seniorov 20.10.2019

500,00   23.10.2019 
 229. 

 OZ Šťastný domov - Happy

 House, Levice

 Umiestnenie túlavého psa  60,00   23.10.2019 
 230.   Lindström,s.r.o., Trnava  Pranie a prenájom rohože 92019  11,47   23.10.2019 
 231.  IB mont, s.r.o.   Dodávka a mont.dočas prístr. s   prekrytím Akcia Stret.rodákov Čaka  1000,00   28.10.2019 
 232.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Mes.poplatky M: 090286434 72,97  povolené inkaso z účtu splatné 6.11.2019
 233.

 Ing. Jarmila Pintérová

 Komárno

 Vyprac.rozpočt.nákladov na Čaka -

 parkovisko a chodník

90,00 28. 10. 2019
 234.  Ing. František Németh -   SLUŽBY  Komárno

 Dotlač PD Chodník pri ceste I/75 a

 Parkovisko a chodník pri OcÚ

95,60  28. 10. 2019
 235.  Osobný údaj, s.r.o. Košice   Výkon zodp.osoby za 112019  51,60   06.11.2019 
 236.   EKOTEC, s.r.o., Bratislava  Kontrola Multifunkčného ihriska  193,20   06.11.2019 
 237.   Korekt, s.r.o. Komárno  Dodávka stud.asfalt.drte na cest.výtl.  81,00   06.11.2019 
 238.   CNS, s.r.o., Levice  Servis SW a elektr.podpisu  60,00   06.11.2019 
 239. 

  Wolters Kluwer,s.r.o.

  Bratislava

 Právo pre ROPO a OBCE r. 2020  89,00   06.11..2019 
 240.  Slovak Telekom,a.s.   Bratislava   Za služby PL 10/2019  96,96   povolené inkaso z   účtu splatné   18.11.2019 
 241.

 Slovenské elektrárne -     energetické služby, s.r.o.,   Bratislava

 Vyúčtovanie elektrickej energie za   10/2019 - verejné osvetlenie 386,73  8. 11. 2019
 242.  Slovenské elektrárne -   energetické služby, s.r.o.,   Bratislava  Záloha na elektrickú energiu za   11/2019 - verejné objekty 316,00  8. 11. 2019
 243.  Slovenské elektrárne -   energetické služby, s.r.o.,   Bratislava   Záloha na elektrickú energiu za   11/2019 - verejné oesvetlenie 233,00  8. 11. 2019
 244.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Záloha za elektrickú energiu č. 325

 za 11/2019 

467,00  8. 11. 2019
 245.  SWAN, a.s. Bratislava   Internet za 112019 18,00   12.11.2019
 246.   ELMIK Vráble, s.r.o., Vráble   Oprava MR - vým.akumulátora 55,80   12.11.2019
 247. 

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes.popl. za M: 0911306843 20,00   12.11.2019
 248. 

 Abiset, s.r.o., Malacky

 iKelp Jedáleň 1 rok 79,00   12.11.2019
 249.   Lindström, s.r.o., Trnava    Prenájom a čist.rohože 102019 12,43   12.11.2019
 250.

 Ing. Ľudovít Baka EUROffice

 Želiezovce 

 Dodávka výpočt.techniky pre ZŠsMŠ   - projekt  2625,00   12.11.2019 
 251.

 Západosl.vodárenská spol.a.s.

 Bratislava

 Vodné po výmene vodomeru pri   obj.č.  325  6,48   12.11.2019 
 252.

 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. za 10/2019 obj. č. 325  33,44   15.11.2019
 253.   COTECO, s.r.o., Bratislava   Zvýš.energet. účinnosti exist. verej.   budovy vrátane zariad. 4 b. j.  91 322,34   uhr. 11322,34 Eur   spl.11.12.2019
 254.   Brantner, s.r.o., Nové Zámky  Vývoz a uloženie TKO za 102019  1 020,72   15.11.2019
 255. 

 Ing. Ľudovít Baka EUROffice

 Želiezovce

 Tonerové kaz. Minolta Magicolor   1600, 2   ks   46,80   15.11.2019
 256. 

 Woltwrs Kluwer SR, s.r.o.

 Bratislava

 Predplatné časopis Verejné   obstarávanie ročník 2020  115.00   15.11.2019
 257.  ZMOS Bratislava  Členské ZMOS 2020  126,20   22.11.2019 
 258.   Mesto Želiezovce  Príspevok na chod SOcÚ  600,00   22.11.2019 
 259.   Haiteg, s.r.o. Šárovce  Trasovanie vodovodného potrubia  236,,40   27.11.2019 
 260. 

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.popl.za telek.sl.M:0902486434  71,03   povolené inkaso z účtu splat. 9.12.2019 
 261.   CHEMOKOV, s.r.o. Tlmače

 Materiálno-technické zabezp.akcie

 Čakanská paráda 2019 

800,00   27.11.2019 
 262.

 Osobný údaj.sk, s.r.o.

 Košice

 Výkon zodpovednej osoby za   122019   51,60   04.12.2019
 263.  CNS, s.r.o. Hronovce  Servis SW 11/2019  30,00  04.12.2019
 264.

 Slovenské elektrárne - en.sl.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 112019 VO  449,00   09.12.2019 
 265.

 Slovesnká pošta, a.s.

 Banská Bystrica

 Predplatné PRAVDA I. polrok 2020 88,10  09. 12. 2019
 266.  SWAN, a.s. Bratislava  Internet 12/2019 18,00  09. 12. 2019
 267.  INPROST, s.r.o., Bratislava  Predplatné Obecné noviny r.2020 93,60  09. 12. 2019
 268.   Lindström, s.r.o., Trnava  Prenájom a čist. rohože 11,47  09. 12. 2019
 269.

 Slovenské elektrárne - en. sl.

 Bratislava

 Zál.za el.en 12/2019 obec.obj. 316,00  09. 12. 2019
 270.

 Slovenské elektrárne - en.el

 Bratislava

 Zál. za el.en. 12/2019 VO 233,00  09. 12. 2019
 271.  Slovakia energy, s.r.o.   Bratislava  Zál.el.en. za 12/2019 č. 325 476,00  09. 12. 2019
 272.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby PL za 112019 95,58 povolené inkaso z účtu splatné 18.12.2019
 273.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Za sl.mobil.op.: 0911306843

 112019 

20,00   11.12.2019 
 274.   Poradca podnik.,s.r.o.,Žilina  VS SR ročný príst. r. 2020   165,00   11.12.2019 
 275. 

 Slovakia Energy, s.r.o. 

 Bratislaava

 Vyúčt.elektr.en.za 122019 č.325  121,68   11.12.2019 
 276.   Ján Lešták - TEZAR Bátovce

 Dod. a mont.tlak.nádob a čerpadiel

 do ATS Čaka 

2627,27   20.12.2019
 277.   Brantner,s.r.o. Nové Zámky  Vývoz odp.s ramen,nakl.VOK 286,12   18.12.2019 
 278.   Brantner,s.r.o. Nové Zámky  Vývoz a ulož. TKO za 112019   652,24   18.12.2019 
 279.  AVK MEDIC, s.r.o., Štúrovo  Zdravotný posudok  35,00   18.12.2019 
 280.  IB mont s.r.o. Čaka  Revit.lok.Badica - prístr.s posed. 1249,99  18.12.2019
 281.  PKF, s.r.o. Nitra  Zák.poist.vozidiel r. 2020  313,00   20.12.2019 
 282.   PKF, s.r.o. Nitra  Poistné majetok obce 1.Q 2020  300,86   20.12.2019 
 283. 

 REZENT - Ernest DINKA

 Šurany

 Pripojenie tepelného čerpadla 4b.j. 417,80   20.12.2019 
 284.   COTECO, s.r.o. Bratislava  Výmena radiatorov v obec.bytovke  1800,00   20.12.2019 
 285. 

 Slovak Telekom, a.s.

 Braislava

 Za služby mobil.op.M:0902486434 56,50   povolené inkaso z účtu splat.6.1.2020
 286.   ZŠsMŠ Čaka  Uhlie ekohrášok pre OcÚ  433,38   7.1.2020 
 287.   CNS, s.r.o. Hronovce  Servis SW - zmeny www  60,00   7. 1. 2020 
 288.

 Slov.elektrárne - energ.sl.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 122019 VO  507,33   7.1.2020 
 289.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby PL za 122019 95,58  povol.inkaso z účtu splatné 20.1.2020
 290.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Za služby MO: 0911306843 122019  20,00   10.1.2020 
 291.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 12/2019 Čaka č. 325  234,33   13.01.2020
 292.

 Ing. Jozef Horniak-Vialle

 Levice 

 Oprava VO a mont.vianoč.dekorov  491,64   13.01.2020
 293.

 Slov.elektr.-energet.služ.,s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. r. 2019 verejné budovy  -517,99   preplatok splatný   27.01.2020
 294.  Lindström, s.r.o. Trnava  Prenájom rohožw za 122019 10,51  15.01.2020
 295.  Brantner, s.r.o., Nové Zámky  Vývoz a ulož.TKO za 122019 641,63  20.01.2020
 296.  Brantner, s.r.o., Nové Zámky  Odvoz a ulož. OO s VOK s RN 219,04  20.01.2020
 297.  ZsVS, a.s. OZ Levice  Vodné za obec budovy za 4.Q 2019 15,56  20.01.202
         
         
         

 

 

Zoznam faktúr obce Čaka za rok 2018

Číslo fa. Dodávateľ Predmet fakturácie Celková suma s DPH v € Uhradené dňa
 1.

 Ajfa + avis, s.r.o.

 Žilina

 Publikácie pre mzd.účtovníčku r. 2018  54,90   09.01.2018
 2.

 BIO Energie, s.r.o.

 Veľké Lovce

  Odvoz BRKO r. 2018 zo ŠJ Čaka 120,00   09.01.2018
 3.

 SAMNET -ISS, o.z.

 Zlaté Moravce 

  Informácie o dot. a grantoch pre samospr. r. 2018  32,86   09.01.2018
 4.  SWAN, a.s. Bratislava   Internet WiMAX za 1/2018  18,00   09.01.2018
 5.

 Verlag Dashőfer, s.r.o.

 Bratislava

  On-line prístup -legislatíva a zmeny r. 2018 183,00   09.01.2018 
 6.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

  Mes. platby za el.en. 1/2018  257,00   09.01.2018
 7.  CNS, s.r.o., prevádzka   Levice   Webhosting domena caka.eu a www zmeny 170,40  10.01.2018
 8.

 Komunálna poisťovňa, a.s.

 Bratislava

 Poistné pre dobrovoľnícku službu 1.polr.2018 6,64  11.01.2018
 9.

 Verlag Dashőfer, s.r.o.

 Bratislava 

 Smernice on-line pre obec  146,00   26.1.2018 
 10.

 Eurospinn, s.r.o.

 Želiezovce 

 Demontáž vianosčných dekorov a oprava VO  404,51   26.1.2018 
 11.

 Mannet, spol. s.r.o.

 Madunice 

 Traktor Zetor Major CL 80 - doplatok celk.ceny 24000,00 

 12.2.2018 - 17000,00 €

 13.2.2018 -   7000,00 €

 12.

 Union poisťovňa, a.s.

 Bratislava 

 Zákonné poistné na nový traktor  24,85   26.1.2018 
 13.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za služby mobilného operátora

 za 1/2018 M: 0902486434 

69,00 

 povol. inkaso

 splatné

 06.02.2018 

 14.  DOXX-SL, s.r.o. Žilina  Stravné lístky  2436,72   29.1.2018
 15.

 Premier Consulting, s.r.o.

 Komárno 

 OP KŽP - triedený zber komunálnych odpadov  1195,20   06.02.2018 
 16.  Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN za 12018 98,00   06.02.2018
 17.  Školská jedáleň Čaka  Stravné OK za 12018 137,55  06. 02.2018
 18.  CNS, s.r.o. prev.Hronovce  Zmeny na www, servis NB - SW, HW  150,00   06.02.2018
 19.

 Slovakia energy,s.r.o.

 Bratislava 

 Zál.platba za el.en. za 22018  289,00   06.02.2018 
 20.  SWAN, a.s. Bratislava   Swan internet za 22018  18,00   07.02.2018 
 21.

 Súkromná školská jedáleň

 Jasová

 Záloha na stravu ZŠsMŠ za 22018 500,00  07.02.2018
 22.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Telekom poplatky za služby PL za 12018  95,17   povol.inkaso z BU splatné 19.2.2018 
 23.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en.Čaka č. 325 za 1/2018 1494,65   8.2.2018 
 24.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 270 za 1/2018  271,80   8.2.2018
 25.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 39 za 12018 428,84   15.02.2018 
 26. 

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.popl.za M:0911306843 16,28  15.02.2018 
 27.  Nitrianska kráľovská   vínna cesta  Nitra  Členský poplatok rok 2018 35,00  15.02.2018 
 28.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 325 za 12018  111,97   15.02.2018 
 29. 

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 12018 455,74   15.02.2018 
 30.   ZO - RVC Nitra   Účtovné súvzťažnosti v samospráve 26,00   19.02.2018 
 31.   CBS, s.r.o. Kynceľová  Prezent.v mape Cyklotrasy Tekov  48,00   21.02.2018
 32.

 Slovak Telekom,.a.s.

 Bratislava  

 Mes.služby za M: 0902486434   69,00   povolené inkaso z účtu   splatné 9.3.2018
 33.

 Magic Print, s.r.o.

 Bratislava

 R-toner Canon EP-27 pre Školskú

 jedáleň Čaka 

28,80   5.3.2018 
 34.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Za služby PL za 2/2018  94,98 

 povolené inkaso splatné

 19.3.2018

 35.

 CNS, spol. s r.o., pobočka

 Levice  

 Servis SMOS, SMOSRO,Mzdy-URBIS   a   SW Školská jedáleň Čaka  267,60   5.3.2018 
 36.  Školská jedáleň Čaka   Stravné detí v HMN za 2/2018 18,00   5.3.2018  
 37.  Súkromná školská   jedáleň Jasová   Vyúčt.stravy ZŠsMŠ 22018  690,06   6.3.2018 
 38.  Swan, a.s. Bratislava   Mesačný poplatok za internet  32018 18,00   12.3.2018
 39.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Zál.na el.en. za 32018  289,00   12.3.2018
40.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en.č. 39 za 22018  353,12   12.3.2018
41.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. č. 325 za 22018  113,12   12.3.2018
 42.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava  

 Vyúčt.el.en. č. 270 za 22018  248,10   12.3.2018
 43.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. č. 325 za 22018 1244,58  12.3.2018
 44.  Daffer, s.r.o. Prievidza  Školské pomôcky pre deti v HMN -ZŠ 49,80  12.3.2018
 45.  PKF, a.s. Nitra  Splátka poistenie majetku 2,Q2018 300,86  12.3.2018
 46.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za služby M: 0911306843  16,28   12.3.2018
 47.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 22018  529,00   16.3.2018 
 48.  Obec Plavé Vozokany   Neónové svietidlá (15 ks)  75,00   16.3.2018 
 49.

 Komunálna poisťovňa,

 a.s. Banská Bystrica  

 Havarijné poistné Dácia LV459DX  187,95   16.3.2018 
 50.  Súkromná školská     jedáleň Jaspvá   Záloha na stravu ZŠsMŠ 32018  500,00   16.3.2018
 51.  Dolnohronské   rozvojové   partnerstvo Želiezovce   Členský príspevok rok 2018  379,00   26.3.2018 
 52.  Abiset, s.r.o. Malacky    iKelp pre ŠJ Čaka - konzultácie  36,00   23.3.2018 
 53.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.platba za M: 0902486434

 za obdobie 3/2018 

82,90   povolené inkaso z účtu  splatné 6.4.2018 
 54.  Slovgram, Bratislava   Za ver.šír.zvuk. a zvuk.-obr.nosičov   na   rok 2018 - popl.umelcom a výrobcom  38,50   26.3.2018 
 55.

 Súkr.  školská jedáleň

 Jasová 

 Strava do ZŠsMŠ za 3/2018 - doplatok  598,91   4. 4. 2018 
 56.

 Súkr. školská jedáleň

 Jasová 

 Záloha na stravu ZŠsMŠ na 4/2018  500,00   4. 4. 2018 
 57.

 A. M. A. SLOVAKIA

 Ladomerská Vieska  

 Žacie lanko do krovinorezov 900 m  94,66   9. 4. 2018 
 58.  CNS, s.r.o. Hronovce  Zmeny SW na www  30,00   9. 4. 2018 
 59.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby PL za 3/2018 94,98  povolené inkaso z   účtu splatné   18.4.2018
 60.  SWAN, a.s. Bratislava  Swan internet za 4/2018 18,00  9. 4. 2018
 61.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčtov. el. en. Čaka č. 325K za 3/2018 1111,55  9. 4. 2018
 62.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčtov. el. en. Čaka č. 39 za 3/2018 327,17  9. 4. 2018
 63.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčtov. el. en. Čaka č. 325 za 3/2018 83,08  9. 4. 2018
 64.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčtov. el. en. Čaka č. 270 za 3/2018 236,34  9. 4. 2018
 65.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Záloha na el. en. za 4/2018  289,00   9. 4. 2018 
 66.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. vyúčt. za M: 0911306843 za 32018 16,28   11.4.2018 
 67.  Prvá komunálna   finančná, a.s. pob. Nitra   Poistné za dobrovoľnícku službu 6,64   12. 4. 2018 
 68.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 32018 530,48   13. 4. 2018 
 69.  ZŠ s MŠ Čaka   Uhlie ekohrášok dodané za 1.Q 2018  527,71   16. 4. 2018 
 70.  ZŠ s MŠ Čaka   Služby PL v ŠJ za 1. Q 2018  92,52   16. 4. 2018 
 71.  ZsVS, a.s. OZ Levice   Vodné za obec.objekty za 1. Q 2018  45,37   16. 4. 2018 
 72.

 

 PKF, a.s. Nitra 

 VO na dod. el.en. PZ č. 19/2017EL  120,00   27. 4. 2018 
 73.

 CBS, spol. s.r.o.

 Kynceľová 54

 Banská Bystrica 

 Aerofoto obce JAR/LETO  120,00   24.4.2018
 74.

 DPO SR Odoborná škola

 Martin

 Školné za prípr. čl.HJ DPZO Čaka + 

 záverečné skúšky

50,00  24.4.2018
 75.  IVES - OPIVS Košice   Aktualiz.SW Matrika  25,09   02.05.2018
 76.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.poplatok M: 0902486434

 za 4/2018 

69,00 

 povolené inkaso spl.

 7.5.2018 

 77.  Remek, s.r.o. Nitra   Licencia SW SMOS 2018  636,00   02.05.2018 
 78.

 Premiér Consulting EU,

 s.r.o., Komárno  

 Odmena podľa Zmluvy o manažmente   VO č. JV-19012018-2  600,00   02.05.2018 
 79.  Školská jedáleň Čaka  

 Stravné ZŠsMŠ Čaka OK + žiaci réžia 

 za 42018 

289,-   3.5.2018
 80.  Súkromná školská   jedáleň Jasová  Vyúčtovanie stravy ZŠsMŠ za 42018 888,96  3. 5. 2018
 81.

 Súkromná školská

 jedáleň Jasová

 Záloha na stravu ZŠsMŠ za 52018 500,- 3. 5. 2018
 82.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby Pl za 42018 94,98

povolené inkaso z účtu

splatné 18.5.2018 

 83.

 Slovakia energy,s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. Čaka č. 39 za 4/2018 280,46  11. 5. 2018 
 84.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. Čaka č. 325 za 4/2018  91,87  11. 5. 2018 
 85.

 Slovakia energy,s .r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. Čaka č. 270 za 4/2018 201,52  11. 5. 2018 
 86.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. Čaka č. 325K za 42018 524,38  11. 5. 2018 
 87.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Záloha na el.en. za 5/2018 289,-  11. 5. 2018 
 88.  SWAN, a.s. Bratislava   Internet Swab na 52018  18,-   11. 5. 2018 
 89.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Telekom.služby M: 0911306843

 za 42018 

19,68   11. 5. 2018
 90.  Abiset, s.r.o.  Malacky   Servis v progr. iKelp ŠJ  36,-   18. 5. 2018
 91.  MKhlas, s.r.o Sabinov  Doplnenie zariad. k MR VM Florian 2298,90  18. 5. 2018
 92.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Odvoz a ulož. TKO 42018 634,40  18. 5. 2018
 93.

 HANAR Investment,

 s.r.o., Tek. Lužany

Inžinierska činnosť obj. telocvičňa ZŠsMŠ  2000,00   25. 5. 2018
 94.

 Gemini Group, s.r.o.

 Bratislava

 Vypracovanie Žiadosti o NFP

 Budova Telocvične ZŠ s MŠ Čaka 

360,00  25. 5. 2018
 95.  Smaltovňa Mišík Holíč,   s.r.o., Holíč  Smaltovaná tabuľa pre Matriku 66,90  25. 5. 2018
 96.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 7 za obdobie od   01.01.2018 do 16.05.2018 -33,42 prepl.spl. 05.06.2018 prevodom na účet obce
 97.

 Ing. Ľudovít Baka -   EUROffice, s.r.o.

 Želiezovce

 Multifunkčná tlačiareň Samsung SL-   M2070 pre Školskú jedáleň Čaka 141,80  25. 5. 2018
 98.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes.vyúčt.za služby mobil.siete

 M: 0902486434 za 52018

71,81 

 povolené inkaso 

 z účtu spl. 6.6.2018

 99.

 Eurospinn, s.r.o.

 Želiezovce 

 Údržba verejného osvetlenia  321,16   06. 06. 2018 
 100.

 INPROST, s.r.o.

 Bratislava 

 Dopl. za Obecné noviny r. 2018  20,80   06. 06. 2018 
 101.  Školská jedáleň Čaka   Réžia OK a žiaci ZŠsMŠ za 52018  297,31   06. 06. 2018 
 102.

 CNS, s.r.o. prevádzka

 Levice 

 Servis SW www za 52018  60,00   06. 06. 2018 
 103.  Súkromná školská     jedáleň  Jasová  Vyúčtovanie stravy ZŠsMŠ za 52018  942,96   06. 06. 2018 
 104.

 Súkromná školská

 jedáleň Jasová 

 Záloha na stravu ZŠsMŠ na 6/2018  500,00   06. 06. 2018
 105.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Služby PL za 5/2018  94,98 

 povolené inkaso 

 splatné 18.06.2018 

 106.

 Slovenská pošta, a.s.

 Banská Bystrica 

 Predplatné PRAVDA 2. polrok 2018  79,74   06. 06. 2018 
 107.  Kwesto, s.r.o. Nitra   Roletová skriňa  528,82  08. 06. 2018
 108.

 EKOTEC,s.r.o.

 Bratislava

 Kontrola bezp.detského ihriska v CZO 193,20  08. 06. 2018
 109.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.elektrickej energie č. 325 za   52018 237,82  08. 06. 2018
 110.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. elektrickej energie č. 39 za

 52018

260,06  08. 06. 2018
 111.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.elektrickej energie č. 325

 za 52018

118,08  08. 06. 2018
 112.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.elektrickej energie č. 270

 za 52018

197,70  08. 06. 2018
 113.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Záloha na elektrickú energiu za 62018 288,00  08. 06. 2018
 114.  Swan, a.s. Bratislava  Mesačná platba za ineternet 62018 18,00  08. 06. 2018
 115.  PKF, a.s. Nitra

 Poistné majetok splátka

 za 3. štvrťrok 2018

300,86  08. 06. 2018
 116.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Mobilná sieť za M: 0911306843

 za 52018

20,00  18. 06. 2018
 117.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a uloženie TKO za 52018 804,68  18. 06. 2018
 118.

 Združenie obcí Lužianka

 Tekovské Lužany

 VO na kompostéry 375,00  18. 06. 2018
 119.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 8 za 1-5.2018 -202,40

 preplatok splatný 29.

 6. 2018

 120.

 Ajfa + Avis,s.r.o.

 Žilina 

 Mulčovač STARK KDL 200  2.699,00   18. 06. 2018 
 121.

 DOXX-Stravné lístky

 Žilina -Kálov č. 356  

 Stravné lístky  2436,72  25.6.2018 
 122.

 Slovak Telekom, a.s 

 Bratislava

 Služby M: 0902486434 za 62018 69,16

 povol.inkaso z účtu

 splatné 9.7.2018

 123.

 MANNET, s.r.o.

 Madunice

 Filter + údržba po 100 Mth prev.trakt. 95,70  2.7.2018 
 124.

 Ultima Ratio, s.r.o.

 Liptovský Mikuláš

 Realiz.VO Zníž.energ.nár. AB v obci Čaka 759,42  2. 7. 2018
 125.  Školská jedáleň Čaka  Stravné OK + réžia ZŠ s MŠ za 62018 273,43  2. 7. 2018
 126.  Súkromná školská   jedáleň Jasová  Vyúčtovanie stravyZŠsMŠ za 62018 859,97  2. 7. 2018
 127.  ZMOS Bratislava  Členský prísp.DCOM za 2018 750,00  9. 7. 2018
 128.  CNS,s.r.o. Hronovce  Servis SW a HW za 62018 291,12  9. 7. 2018
 129.

 Alarm COM, s.r.o.

 Želiezovce

 Elektronický zabezp.systém - servis 97,94  9. 7. 2018
 130.  ZsVS, a.s. Levice

 Zamer.vodovod.potr.obec.vodovodu

 pre projekt OP 7.2 Cesty

67,80  9. 7. 2018
 131.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby PL za 62018 95,26

 povol.inkaso z účtu

 spl. 18. 7. 2018

 132.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava

 Zál.za el.en. 72018 273,00  9. 7. 2018  
 133.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 62018 Čaka č. 325  237,82   9. 7. 2018 
 134.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. za 62018 Čaka č. 325  113,46   9. 7. 2018 
 135.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. za 62018 Čaka č. 39  239,54   9. 7. 2018 
 136.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en.za 6/2018 Čaka č. 270 185,51   11. 7. 2018 
 137.

 Denisa Hricová - L-DEN 

 SLOVAKIA, Dolná Ždáňa 

 Autobusové zastávky s prísluš.  3116,00   11. 7. 2018 
 138.  Wolters Kluwer, s.r.o.   Bratislava   Dvojmesačník VO r.2018 03-06  54,40   11. 7. 2018 
 139.  SWAN, a.s. Bratislava  Internet WiMAX za 72018  18,00   11. 7. 2018
 140.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Za telekom.služby M:0911306843   62018  20,00   12. 7. 2018 
 141.

 MAGIC Print

 Bratislava 

 Tonery pre Tlačiareň Matrika a REGOB  235,20   12. 7. 2018
 142.  ZsVS, a.s. Bratislava  Vodné obec.obj.za 2.štvrťrok 2018  111,47   19. 7. 2018 
 143.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Popl.za vytýčenie telekomunik.vedenia  87,60   19. 7. 2018 
 144.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Odvoz a uloženie TKO 62018  514,86   19. 7. 2018 
 145.  Geodet Juhász Július,   Ing. Mýtne Ludany

 GP vyhotovenie a určenie adresného

 bodu k budove p.č. 1672/2, 4084/2 

477,00   19. 7. 2018  
 146.

 Rozhlas a televízia

 Slovenska, Bratislava 

 Ročný poplatok za používanie rozhlasu

 a televízie  

224,16   26. 7. 2018 
 147.  Základná škola s   Materskou školou Čaka

 Za služby pevnej linky s internetom

 v ŠJ za 2. Q 2018

92,52  26. 7. 2018
 148.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Telekomunikačné poplatky

  M: 0902486434 za 72018

96,50

 povolené inkaso

 z účtu  splatné 6. 8.   2018

 149.

 CBS, spol. s r.o.

 Kynceľová

 Maľované mapy cyklotrasy Tekov 

 

70,80

 02.08.2018 
 150.

 Slovakia Energy, s. r. o.

 Bratislava 

 Záloha za el.energiu za 8/2018  273,00   02.08.2018 
 151.

 MADE, spol. s r. o.

 Banská Bystrica 

 Systémová podpora URBIS 08/2018

 až 07/2019 

160,00   02.08.2018 
 152.  CNS, s.r.o. Levice  Servis SW zmeny www voľby 30,00   02.08.2018 
 153.  PJS Ján Peleš Levice  Dodávka a montáž klimatiz. OcÚ 1200,00  06.08.2018
 154.  LEVEL, s.r.o. Levice  Elektroinšt.materiál na amfiteáter 1084,63  21.08.2018
 155.  SWAN, a.s. Bratislava  Internet Swan za 82018 18,00  21.08.2018 
 156.  Západosl.distribučná,   a.s.  Bratislava    Vytyčovacie práce  pre elktr.siete č.325 140,68  21.08.2018
 157.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Telekom.popl. za za služby PL 7/2018 95,58  21.08.2018
 158.  CBS, s.r.o. Kynceľová  Aerofoto JAR/LETO 2018 130,80  21.08.2018
 159.  IB mont, s.r.o. Čaka č.2  Chodník - autobus.zastávky 3892,38  21.08.2018
 160.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 325 za 72018 237,82  21.08.2018
 161.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. Čaka č. 39 za 7/2018 247,54  21.08.2018
 162.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 325 za 7/2018  130,76  21.08.2018
 163.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 270 za 7/2018 195,53  21.08.2018 
 164.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.platba za M:0911306843 za 72018 20,00  21.08.2018
 165.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a uloženie TKO za 72018 552,10  21.08.2018
 166.  Západosl. distribučná,   a.s. Bratislava   Vytyčovacie práce elektr.sietí p.č. 45/1  149,24   21.08.2018 
 167.

 Národná geograficko

 informačná, s.r.o.

 Bratislava  

 Farebná úprava leteckých fotografií  99,00   21.08.2018 
 168.

 Petit Press, a.s.

 Bratislava 

 Týždeň na Pohroní predplatné  30,00   21.08.2018 
 169.

 Magic Print, s.r.o.

 Bratislava 

 Toner Canon 97,20   21.08.2018 
 170.  Florian, s.r.o. Martin   Vybavenie pre DHZO Čaka  1406,41   23.08.2018  
 171.

 Tomáš Mikula   ELMIK,s.r.o. Vráble 

 Kontrola a oprava MR  632,16   23.08.2018 
 172.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Mes.popl.za M: 0902486434 za 82018  68,01   povol.inkaso z účtu   splatné 6.9.2018
 173.

 Magic Print, s.r.o.

 Bratislava 

 Toner do multif.zar.v ŠJ ZŠsMŠ   34,80   4. 9. 2018 
 174.

 Sponka, s.r.o.

 Púchov 

 Zošívačka PLUS  12,00   4. 9. 2018
 175.

 Školská jedáleň   

 Čaka,   č. 406 

 Stravné a réžia zamestn.ZŠsMŠ OK za 

 mesiac 8/2018 

26,03   4.9.2018 
 176.  Súkromná školská   jedáleň  Čaka   Záloha na stravovanie ZŠsMŠ na 92018  500,00   4.9.2018 
 177.

 WC Partner, s.r.o. 

 Komárno 

 Prenájom mobilného WC za 92018  84,00   10. 9. 2018 
 178.  SWAN, a.s. Bratislava  Internet Swan za 92018 18,00  10. 9. 2018
 179.  Súkromná školská   jedáleň Čaka

 Stravovanie obedy zam.ZŠsMŠ za 

 7. a 8. mes.2018

225,00  10. 9. 2018
 180.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Za služby PL za 8/2018  95,58    povol.inkaso z účtu splatné 18.9.2018 
 181.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Telek.popl.za M: 0911306843  20,00   10. 9. 2018 
 182.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava 

 Záloha na elektr.energiu za 92018  273,00   12.9.2018 
 183.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 8/2018 Čaka č. 325 493,76  12.9.2018
 184.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.e en. za 8/2018 Čaka č. 39 291,86  12.9.2018
 185.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 8/2018 Čaka č. 270 216,70  12.9.2018
 186.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 8/2018 Čaka č. 325 97,15  12.9.2018
 187.

 Prvá komunálna

 finančná, a.s. Nitra

 Poistenie majetku obce

 splátka 4.Q 2018  

300,86   21. 9. 2018 
 188.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 82018  546,11   21. 9. 2018 
 189.

 Wolters Kluwer, s.r.o.

 Bratislava 

 Účtovníctvo ROPO a OBCÍ   predpl.r.2019  121,00   21. 9. 2018
 190.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Telekomunikačné popl. M:0902486434  65,81  povolené inkaso z účtu  splatné 8.10.2018 
 191.

 IL Prešov, spol. s r. o.

 Prešov

 Spracovanie svetelno-techn.štúdie VO  660,00   28. 9. 2018 
 192.

 EKOM PLUS,s. r.o.

 Dunajská Streda

 Rekonštrukcia MK ZoD č. EP01/2016 91 208,92 

 19.10.2018 refund. prostr. EU a ŠR

 193.

 Magic Print, s.r.o.

 Bratislava 

 Sada tonerov do tlač. Minolta MC 1600  251,52   3.10.2018 
 194.

 Magic Print, s.r.o.

 Bratislava

 Toner tlač. škola  28,80   3. 10. 2018 
 195.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 325 do 19.9.2018  240,05   3. 10. 2018 
 196.

 KOREKT, spol. s r. o.

 Komárno  

 Oprava MK lok.B podľa súp.prác  9 593,58   3. 10. 2018 
 197.  CNS, spol. s r. o. Levice   servis SW - zmeny www  60,00   3. 10. 2018 
 198.  WC Partner, s.r.o.   Komárno   Prenájom mobil WC 10/2018  84,00   3. 10. 2018
 199.  Jedáleň pri ZŠsMŠ Čaka

 strava OK a réžia žiaci za 92018-prevod

 prostr.pre SŠJ Jasová 

369,80   2. 10. 2018
 200.  e-Gemini s.r.o. Levice 

 Exter.manažment pre projekt

 "Sanácia miest s neleg.umiestn.odpadom v obci Čaka"

1 349,00   29.4.2020
 201.  Swan, a.s. Bratislava   Mes.poplatok Swan internet 102018  18,00   10. 10. 2018 
 202.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Telekom.popl. za PL 92018  96,38   povolené inkaso z   účtu splat.18.10.2018 
 203.

 NESS.IMEX, s.r.o.

 Bratislava 

 Sanácia miest s neleg.umiestneným   odpadom v obci Čaka - spolufin. z NFP  52 637,34 

 52 637,34

 17.6.2019

 204.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. za 92018 Čaka č. 270  225,36   10. 10. 2018 
 205.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. za 92018 Čaka č. 39  329,66   10.10. 2018 
 206.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Záloha za el. en 10/2018  273,00   10. 10. 2018 
 207.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 92018 Čaka č. 325  42,16   11. 10. 2018 
 208.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes.popl.za M: 0911306843  20,00   11. 10. 2018 
 209.  ZsVS, a.s. Bratislava  Vodné za obec.objekty za obd.7,8,9. mes. 2018  79,07   11. 10. 2018 
 210.

 BATEA-STAV, s.r.o.

 Pezinok  

 Zniž.energetickej náročnosti   administr.

 bud. v obci Čaka - staveb.práce

248 587,21   13.11.2018
 211.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 92018  524,79   16.10.2018 
 212.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Mes.zál.el.en. za Čaka č. 325 na 10/2018  2,00   16. 10. 2018 
 213.

 Poradca, s.r.o.

 Žilina 

 Predplatné Poradca r. 2019  65,80   24. 10. 2018 
 214.  PKF, a.s. OOA Levice  Zák.poistné ŠKODA Superb do     31.12.2018 22,49  24. 10. 2018
 215.  ZŠsMŠ Čaka  Služby PL v ŠJ za 3.Q 2018  43,77  24. 10. 2018
 216.  Mira Office,   s.r.o.Želiezovce,   prev.Levice  Školské pomôcky pre deti v HMN 66,40  24. 10. 2018
 217.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 1.10.-11.10.2018 Čaka  14,90  24. 10. 2018
 218. 

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Telekom.popl.M: 0902486434 

 

64,51 

 povolené inkaso z účtu splatné 6.11.2018 
 219.  Aquaplan,s.r.o. Komárno   PD "ČAKA,parkovisko a chodník pri   budove Obecného úradu" 1922,76   5.11.2018
 220.  Školská jedáleň Čaka 

 Stravné OK a réžia žiakov ZŠsMŠ Čaka

 za 10/2018

372,05   5.11.2018
 221.

 Wolters Kluwerr, s.r.o.

 Bratislava 

 Predplatné r. 2019 "Právo pre ROPO a   OBCE  79,80   5.11.2018
 222.

 MANNET, spol. s r.o.

 Madunice 

 Sklo kabíny zadné traktor ZETOR  131,41   5.11.2018 
 223.

 WC Partner, s.r.o.

 Komárno 

 Prenájom WC 11/2018  84,00   5.11.2018 
 224.  ZsVS, a.s. OZ Levice   Preplach kanaliz.v ZŠsMŠ  248,05   5.11.2018
 225.

 Ing. Ľ Baka EUROoffice

 Želiezovce 

 Servis tlačiarne Minolta MC 1600  39,90   6.11.2018 
 226.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 102018 Čaka č. 270 237,78  13.11.2018
 227.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. za 102018 Čaka č. 39 385,00  13.11.2018
 228.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Záloha na el.en. Čaka č. 325 na 11/2018 2,00  13.11.2018
 229.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Záloha na el.en. Čaka ost.obecné obj.

 na 11/2018

273,00  13.11.2018
 230.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Vyúčtovanie za služby PL za 102018 95,89  povolené inkaso z účtu splat. 19.11.2018 
 231. 

 Wolters Kluwer SR, s.r.o.

 Bratislava

 Predplatné dojmesačník VO r. 2019 108,00  13.11.2018
 232.  ZMOS Bratislava  Členské ZMOS r. 2019 123,25  13. 11. 2018
 233.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.spotreby el.en. č. 325 za 102018 194,75  13.11.2018  
 234.   Abiset, s.r.o. Malacky

 iKelp Jedáleň ročný prístup a aktualiz.

 r. 2019

79,00  13.11.2018
 235.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.popl.za mobil.sieť M:0911306843 20,00  13.11.2018
 236.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a ulož.TKO za 102018  788,43   15.11.2018 
 237.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz VKK za 102018 355,57  15.11.2018
 238.  SWAN, a.s. Bratislava  Internet WiMAX 112018 18,00  15.11.2018
 239.

 Ing.Ladislav Lauro

 Nitra

 Prípravné práce k auditu r. 2017  1 020,00   22. 11. 2018 
 240.

 Ing. Dagmar Horáková

 Nitra 

 Audit IUZ a KUZ za rok 2017  900,00   22. 11. 2018 
 241.

 Osobný údaj.sk,s.r.o.

 Košice

 Výkon zodpovednej osoby za 9/2018 51,60   26.11.2018 
 242.

 Osobný údaj.sk,s.r.o.

 Košice 

 Výkon zodpovednej osoby za 10/2018  51,60   26.11.2018 
 243.

 Osobný údaj.sk,s.r.o.

 Košice 

 Výkon zodp.osoby za 7/2018  51,60   26.11.2018  
 244.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Telek.poplatky za služby mobilnej siete

 M: 0902486434 za 112018

62,97 povolené inkaso z účtu splatné 07.12.2018
 245.

 Osobný údaj.sk,s.r.o.

 Košice

 Výkon zodpovednej osoby za 6/2018 27,35  26.11.2018
 246.

 Osobný údaj.sk,s.r.o.

 Košice

 Výkon zodpovednej osoby za 8/2018 51,60  26.11.2018
 247.

 Osobný údaj.sk,s.r.o.

 Košice

 Výkon zodpovednej osoby za 11/2018 51,60  26.11.2018
 248.

 Zsl.distribučná, a.s.

 Bratislava

 Obnovenie prevadzkovani plomby č.     321  18,84   7.12.2018
 249.

 Mesto Želiezovce

 Mestský úrad - SOU

 Želiezovce

 Príspevok na obyv. na chod Spoločného

 obecného úradu za rok 2018

127,50  7. 12. 2018
 250.

 Slovenská pošta, a.s.

 Banská Bystrica

 Predplatné PRAVDA 1. polrok 2019 80,85  7. 12. 2018
 251.

 INPROST, s r. o.

 Bratislava

 Predplatné Obecné noviny r. 2019 88,40  7. 12. 2018
 252.

 Osobný údaj.sk

 s.r.o. Košice

 Výkon zodp.osoby za 12/2018 51,60  7. 12. 2018
 253.

 WC Partner, s.r.o.

 Komárno

 Prenájom mobil.WC za 12/2018 84,00  7. 12. 2018
 254.

 CNS, spol.s r. o.

 Komárno

 Servis SW a HW za 112018 + výmena

 NETA TP-Link

166,20  7. 12. 2018
 255.  IB-mont, s.r.o. Čaka č. 2  Čistenie kanála pri dome č. 164 421,20  7. 12. 2018
 256.

 ZO Lužianka

 Tekovské Lužany

 Kompostéry 5 %-ná spoluúčasť obce 1945,00  7. 12. 2018
 257.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Zál.na el.en. za 12/2018 273,00  7. 12. 2018
 258.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Zál na el. en. za 12/2018 č.325 2,00  7. 12. 2018
 259.  PKF, a.s. Nitra

 Zák.poist.vozidiel - zodp.za škodu 

 rok 2019 - flotilová zmluva

313,00  7. 12. 2018
 260.  PKF, a. s. Nitra  Poistenie majetku za 1. Q 2019 300,86  7. 12. 2018
 261.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 11/2018 č. 270  265,30   10.12.2018 
 262.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Za služby PL za 11/2018  95,58 

 povol.inkaso z účtu

 splat.18.12.2018 

 263.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 11/2018 Čaka č. 325  262,35   11. 12.2018 
 264.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 11/2018 Čaka č. 39  415,14   11. 12. 2018  
 265.

 EKOTEC spol. s r.o.

 Bratislava

 Bezpečnosť multifunkčného ihriska

 kontrola 

193,20   11. 12. 2018 
 266.  Poradca, s.r.o. Žlina   1000 riešení r. 2019  35,80   11. 12. 2018 
 267.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Telekom.popl. M: 0911306843 

 za 11/2018 

20,00   11. 12. 2018 
 268.

 Poradca podnikateľa,

 s.r.o. Žilina 

 VS SR r. 2019 - Ročný prístup  117,00   11. 12. 2018 
 269.

 Brantner, s.r.o.

 Bratislava 

 Vývoz a uloženie TKO za 112018   569,03   17.12.2018 
 270.

 Eurospin, s.r.o.

 Želiezovce

 Montáž vianosčných dekorov 303,77  17.12.2018
 271.  SWAN, a.s. Bratislava  Internet WIMAX za 122018 18,00  17.12.2018
 272.

 Magic Print,s.r.o.

 Bratislava 

 Toner do tlačiarne pre ŠJ  28,80   27.12.2018 
 273.  Motor-Car Nitra, s.r.o.  Oprava Mercedes BENZ, výmena batérie   a alternátora 1 343,61  27.12.2018
 274.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Mes.platba za M:0902486434 63,62 povolené inkaso z účtu splatné 7.1.2019
 275.  ZŠ s MŠ Čaka  Uhlie - obecný úrad 315,72   28.12.2018
 276.  CNS, s.r.o. Levice   Servis SW www  30,00   31.12.2018 
 277.

 Západosl.distribučná, a.s.

 Bratislava 

 Plombovanie elektromeru č.s. 325  18,84   2.1.2019 
 278.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Za služby PL za 122018 95,58   povol.inkaso z účtu splatné 18.1.2019 
 279.  ZŠ s MŠ Čaka č. 364  Za služby PL v ŠJ za 4.Q 2018 43,77  8. 1. 2019
 280.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 122018 č. 270 VO 287,22   11.1.2019
 281.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 122018 č. 39 VO 489,98   11. 1. 2019
 282.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za r. 2018 č. 7 92,86  11. 1. 2019
 283.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za r. 2018 č. 8 prepl. -181,86  10. 1. 2019
 284.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za r. 2018 č. 112  12,38   11. 1. 2019 
 285.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava  

 Vyúčt.el.en. za r. 2018 č. 148 prepl.  -34,19   10. 1. 2019 
 286.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za r. 2018 č. 128 prepl. -37,11   10. 1. 2019 
 287.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Popl. za M: 0911306843 za 122018 20,00  11. 1. 2019
 288.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 12/2018 č. 325 499,52  11. 1. 2019
 289.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

Vývoz a ulož. TKO za 12/2018  493,96   14.1.2019
 290.

 Alarm COM, s.r.o.

 Želiezovce 

 Technická kontrola EZS 69,56   15. 1. 2019 
 291.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en.r. 2018  č. 127  40,49   17.1.2019 
 292.  ZsVS, a.s. Nitra OZ   Levice   Vodné za 4. Q 2018 46,65   18.1.2019
         
         
         
         
         

 

Zoznam faktúr obce Čaka za rok 2017

Číslo fa. Dodávateľ Predmet fakturácie Celková suma s DPH v € Uhradené dňa
 1.  Ajfa+avis Žilina  Publikácia pre mzdovú učtovníčku r. 2017 49,50  11.1.2017
 2.  BIO Energie, s.r.o  Odvoz BRKO R. 2017 120,00  11.1.2017
 3.  RVC Nitra  Členský poplatok RVC r. 2017  150,00  11.1.2017
 4.  CSN, s.r.o. Levice  Ročný popl.SK-NIC Čaka,webhosting a NOD 32  225,60  11.1.2017
 5.  SWAN, a.s. Bratislava  Internet WiMAX za 1/2017  18,00  11.1.2017
 6.  CBS, spol. s r.o. Kynceľová  Záloha na publikáciu – kniha „Tekov z neba“  286,00  11.1.2017
 7.  Slovakia energy, s.r.o. Bratislava  Zálohová platba za el.en. za 1/2017 obec.objekty  1389,00  11.1.2017
 8.  SAMNET – ISS, o.z. Zlaté Moravce  Informácie o dotáciách a grantoch pre samospr.2017  32,86  11.1.2017
 9.

 AlarmCOM, s.r.o.

 Želiezovce 

 Servis EZS  73,76   31.1.2017
 10.

 MAZY - Silvia Matušková

 Čifáre 

 Výkon činnosti VO ZŠsMŠ - telocvičňa

 - strecha, vodovodné porubue 

300,00   31.1.2017
 11.  Eurospin, s.r.o. Želiezovce  Demont. vianočných dekorov  128,81   31.1.2017
 12.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.platba M: 0902486434 1/2017  28,30   povol.inkaso spl.6.2.2017
 13.  Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN za 12017  156,00   7.2.2017 
 14.  Školská jedáleň Čaka   Stravné OK za 12017  103,49   7.2.2017
 15.  Premier Colsunting  Komárno  Odmena za ZoD JV 17012017-2  1195,20   7.2.2017 
 16. 

 Slovak Telekom, a.s

 Bratislava 

 Služby Pl za 12017  76,88   7.2.2017 
 17.  SWAN, a.s. Bratislava  Swan internet 2/2017  18,00   7.2.2017
 18.  CNS, s.r.o. prev.Levice   Servis SW, úpravy www   30,00   7.2.2017
 19.

 Ing. Ľudovít Baka

 Želiezovce 

 Tonerové kazety - tlačiarne a kopírka  162,44   7.2.2017
 20.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

  Vyúčt.el.en. za 12017 Caka č. 270 85,06   16.2.2017
 21.   

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 12017 Caka č. 39 183,52   16.2.2017
 22.   

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Mes.záloha za el.en. 22017 obecné obj. 1389,00   16.2.2017 
 23.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a uloženie TKO za 12017 598,96   16.2.2017 
 24.

 Slovak Telekom a.s. 

 Bratislava

 Mes. platba za M: 0911306843 1/2017  16,28   16. 2. 2017 
 25.

 Centrálne pol&graf.služby

 Bratislava

 Tlačivá pre Matriku  18,24   16.2.2017
 26.  

Slovakia energy, s.r.o.

Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 12017 Caka č. 325 874,97   16. 2. 2017
 27.

 SHR Roman Bučko

 Čaka č. 38 

 Dovoz posyp. materiálu  204,00   21.2.2017 
 28.

 Dedra, s.r.o.

 Tekovské Lužany

 Techn.podpora pri oprave telocvične 1080,00  21.2.2017
 29.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. Čaka č. 325 1/2017 174,80  21.2.2017
 30.  Praktikpump, s.r.o. Zvolen  Obecný vodovod - čerpadlo CALPEDA 621,60  21.2.2017
 31.

 Ing. Jaroslav Čimbora

 ENERGLINE Levice 

 PD - vykurovanie OcÚ Čaka  400,00   23.2.2017 
 32.  Daffer, s.r.o. Prievidza   Školské pomôcky detí v HMN  132,80   2.3.2017 
 33.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes.platba za M: 0902486434  24,02 

 povolené inkaso

 splatné 6.3.2017 

 34.  Eurospinn, s.r.o.  Želiezovce  Oprava VO 200,53  2. 3. 2017
 35.  Školská jedáleň Čaka  Stravné OK 2/2017 69,43  2. 3. 2017
 36.  Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN 2/2017 53,00  2. 3. 2017
 37.  CNS, s.r.o. Levice  Servis SW záloha komplet rok 2016 88,80  2. 3. 2017
 38.

 DOXX-Stravné lístky

 Kálov 356, Žilina 

 Stravné lístky - nákup 1302,22   6. 3. 2017 
 39.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Služby PL za 22017  75,66   povolené inkaso z  účtu  spl.20.3.2017
 40.  SWAN, a.s. Bratislava   Mes.platba za internet 32017   18,00   8. 3. 2017 
 41.  PKF, a.s. Nitra   Poistné majetok splátka 2.Q 2017  300,86   8. 3. 2017 
 42.  Slovakia energy, s.r.o.   Mes.pl.za el.en. 32017   1389,00   8. 3. 2017 
 43.

  Brantner,s.r.o.

  Nové Zámky

 Vývoz a uloženie TKO za 22017  657,78   16.3.2017 
 44.

  Slovak Telekom, a.s.

  Bratislava 

 Mes.platba za 02/2017  16,26   16. 3. 2017 
 45.  Komunálna poisťovňa,.a.s. Bratislava 

 Havarijné poistenie Dácia Sandero

 05/2017/04/2018 LV459DX

182,47  16.3.2017
 46.  DHRZ Želiezovce  Členské rok 2017 76,70  16.3.2017
 47.

 Ing.arch.Roland Géci

 Levice

 PD - zvýš.energet.účinnosti budovy

 Obecného úradu v Čake

3500,00  16.3.2017
 48.  RTVS Bratislava   Poplatky RTVS 558,72   23.3.2017 
 49.

 SLOVGRAM

 Bratislava 

 Poplatky RTVS za verejný prenos  zvukových záznamov  38,50   23.3.2017 
 50.

 Coteco, s.r.o.

 Bratislava 

 Zateplenie a výmena strešnej  krytiny telocvične ZŠ s MŠ Čaka  40267,86   23.3.2017 
 51.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za M: 0902486434  24,28 

 povol.inkaso spl.

 06.04.2017 

 52.

 CBS spol. s r.o.

 Banská Bystrica 

 Kniha Tekov z neba II. časť platby  365,75    30.3.2017
 53.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Mes. vyúčt.el.en. za 2/2017

 Čaka č. 270 VO 

170,54   30.3.2017
 54.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 

 Mes. vyúčt.el.en. za 2/2017

 Čaka č. 39 VO 

 
108,59   30.3.2017 
 55.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 
 

 Mes. vyúčt.el.en. za 2/2017

 Čaka č. 325 KD 

98,13   30.3.2017 
 56.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Vratislava 

 

 Mes. vyúčt.el.en. za 2/2017

 Čaka č. 325 KD - vykurovanie

557,63  30.3.2017 
 57.

 Školská jedáleň  Čaka 

 Stravné detí v HMN 32017  174,00   5.4.2017 
 58.  Školská jedáleň Čaka  Stravné OK za 32017 144,10  10. 4.2017
 59.  CNS Levice  Servis SW - www stránka obce   30,00  5.5.2017 
 60.

 Gemini Group s.r.o.

 Bratislava

 Vyprac.ŽoNFP - OP Ľudské zdroje 300,00  5.4.2017
 61.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.faktúra za služby PL 32017 75,58

 povolené inkaso spl.

 18.4.2017

 62.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Mes.vyúčt.el.en. za 32017 Čaka č.325  -12,36 

 preplatok splatný

 20.4.2017 

 63.  

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Mes.vyúčt.el.en. za 32017 Čaka č.39  82,14   10.4.2017
 64.  

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Mes.vyúčt.el.en. za 32017 Čaka č.270  152,12  10.4.2017
 65.  

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Mes.platba  za el.en. za 42017   1389,00 10.-4.2017
 66.  Swan, a.s. Bratislava  Mes.platba internet za 4/2017 18,00 10.4.2017
 67.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za M: 0911306843 16,28   19.4.2017 
 68. 

 ZsVS, a.s. Nitra

 OZ Levice 

 Vodné 1. štvrťrok 2017 obec.obj.  63,51   19.4.2017 
 69. 

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en.32017 č. 325 K 350,88   19.4.2017 
 70. 

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a ulož.  TKO 32017  657,37   19.4.2017 
 71.

 MAZY

 Silvia Matušková,  Čifáre 

 VO - prístupový chodník CZO Čaka 150,00   21.4.2017 
 72.

 Tomáš Mikula

 ELMIK Vráble

 Oprava rozhlasu 96,00  25.4.2017
 73.  IVES,org.pre  informatiku VS Košice  Služby SW Matrika 25,09  25.4.2017
 74.  IB mont Čaka  Spevnenie prístup.komunikácie do viníc 676,80  25.4.2017
 75.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.platba M: 0902486434  24,18 

 povol.inkaso z účtu

 splatné 5.5.2017 

 76.   ZMOS Bratislava

 Mimoradne členské 2017 pre služby

 DCOM 

765,00    28.4.2017
 77.  Školská jedáleň Čaka    Stravné detí v HMN 42017  121,00    4. 5. 2017
 78.  Školská jedáleň Čaka  Stravné Ok 42017 125,76   4. 5. 2017
 79.

 Ing. Oskár Kevický

 Šurany

 Posudok intenzity chovu včiel v obci Čaka 283,87  10.5.2017
 80.  

 Remek, s.r.o. Nitra

 Ročný poplatok za licenciu k SW SMOS 594,00  10.5.2017
 81.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Opravná faktúra k el.en. 12017 č. 270  1,91   10. 5. 2017 
 82.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Opravná faktúra k el.en. 12017 č. 39 -3,61 

 12.5.2017 preplatok

 úhrada na účet 

 83.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Opravná faktúra k el.en. 12017 č. 325 -2,53   12.5.2017 preplatok  úhrada na účet 
 84.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Opravná faktúra k el.en. 12017 č. 325K -13,48 

 12. 5. 2017 preplatok

 úhrada na účet 

 85.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Mes. platba za el. energiu za  52017 1389,00    10.5.2017 
 86.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

  Mes. platba za služby PL 42017 74,96   povol.inkaso z účtu  splatné 18.5.2017 
 87.  SWAN, a.s. Bratislava   Mes. platba za internet 52017 18,00  10. 5. 2017 
 88.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.platba za M: 0911306843 16,28   12.5.2017 
 89.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 42017 č. 325 K  11,86   12.5.2017 
 90.  ZŠ s MŠ Čaka   Služby Pl v ŠJ Čaka za 1.Q 2017  92,52   12.5.2017 
 91.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz TKOza 42017  503,12   17.5.2017 
 92.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 1-4.2017 č.127 2,86  17.5.2017
 93.   

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 39 za 4/2017

40,30   23. 5. 2017
 94.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. Čaka č. 325 za 4/2017 -11,55 

 18.5.2017 prepl.pripís.

 na účet obce 

 95.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. Čaka č. 270 za 4/2017 136,54   23.5.2017 
 96.

 DOXX - Stravné lístky

 Kálov Žilina 

 Nákup stravných lístkov pre zamestnancov  2760,18   25.5.2017 
 97.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.popl. za M: 0902486434 a prev.

 mobil.internetu k notbooku 5/2017 

42,84   inkaso spl.6.6.2017
 98.

 Ing. Július Juhász

 GEODET Mýtne  Ludany 

 Geodet. a kartograf. práce reg. E

 p.č. 2121, 2444/1,3

450,00   2.6.2017
 99.

 EKOTEC, spol. s r.o.

 Bratislava 

 

Kontrola bezpečnosti detského

ihriska v Centr.parku obce  

193,20   2.6.2017
 100.  Školská jedáleň Čaka   Stravné OK za 52017  133,62   2. 6. 2017 
 101.  Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN 88,00  7. 6. 2017
 102.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Služby PL za 5/2017 74,96

 povol. inkaso z účtu

 splatné 19.6.2017

 103.  CNS, spol. s r. o.  Servis SW a HW za 52017 180,00  7. 6. 2017
 104.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Mes. platba za el.en. za 6/2017 1389,00  7. 6. 2017
 105.

 Slovenská pošta, a.s.

 Banská Bystrica 

 Predplatné Pravda II.polrok 2017  80,37   8. 6. 2017 
 106.  SWAN, a.s. Bratislava   Internet od Swan za 62017  18,00   8. 6. 2017 
 107.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 52017 č. 325 K  - 291,041 

 preplatok splatný

 18. 6. 2017 

 108.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 52017 č. 39  - 9,73 

 preplatok splatný

 16.6.2017 

 109.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 52017 č. 325  11,92   12.06.2017 
 110.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. za 52017 č. 270  120,07   12.06.2017 
 111.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 52017  879,20   13.6.2017
 112.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a uloženie VKK za 52017

 

148,75 

 

 13.6.2017
 113.

 Petit Press, a.s.

 divízia týždenníkov,  o.z., Lazaretská 12

 Bratislava

 

 Inzerát na výberové konanie na  riaditeľa ZŠ s MŠ Čaka 78,00   13.6.2017
 114.  Ing. ĽUdovít Baka  EUROffice Želiezovce  Servis tlačiarní a kopírky + tonere 468,71  13.6.2017
 115.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za M: 0911306843 za  52017  16,28   13. 6. 2017 
 116.  Prvá komunálna finančná, a.s. Nitra  Majetok poistné 3.Q 2017  300,88   29. 6. 2017 
 117.  ZsVS, a.s. Bratislava   Montáž vodovodnej prípojky na s.č.114   222,47   29. 6. 2017 
 118.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.popl. za M: 0902486434+mobilný

 internet 

44,02   29. 6. 2017 
 119.

 OAZA CAMP SITI, s.r.o.

  Komoča 

 Účastnícky poplatok na Gastrofestival

 vo varení gulášu 

60,00   29. 6. 2017
 120.

 Tomáš Mikula - ELMIK

 Vráble 

 Oprava a doplnenie verejného rozhlasu 678,24  29. 6. 2017
 121.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. rozdielu zál.za elektrickú energiu

 k 30.6.2017

343,68  29. 6. 2017
 122.

 Školská jedáleň

 Čaka 

 Stravné detí v HMN za 62017 78,00   30. 6. 2017 
 123.

 Školská jedáleň

 Čaka 

 Stravné za OK v školstve za 62017 155,89   30. 6. 2017 
 124.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. poplatok za služby PL za 62017  79,97 

 povolené inkaso z účtu

 splatné 18.7.2017

 125.  SWAN, a.s. Bratislava  Swan internet za 72017 18,00  10. 7. 2017
 126.

 Petit Press, a.s.

 Bratislava

 Inzerát na VK riaditeľa ZŠ s MŠ Čaka 78,00  10. 7. 2017
 127.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava  

 Vyúčt.el.en. č. 325K za 62017 -767,18   prepl.spl. 19.7.2017 
 128.  

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava  

 Vyúčt.el.en. č. 39 za 62017 0,60   14.7.2017
 129.  

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava  

 Vyúčt.el.en. č. 325 za 62017 21,80   prepl.spl. 19.7.2017
 130.   

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava  

 Vyúčt.el.en. č. 270 za 62017 41,92   14.7.2017
 131.  

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava  

 Mes.platba za el.en. za 72017 1891,00   14.7.2017
 132.  ZsVS, a.s. OZ Levice  Vodné za 2.Q 2017  143,89   14.7.2017
 133.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 62017  444,35   14.7.2017
 134.

 Slovak Telekom,  a.s.

 Bratislava 

 Mes. popl.za M:0911306843  16,28   17.7.2017 
 135.

 Wolters Kluwer, s.r.o.

 Bratislava 

 Predplatné Účtovníctvo pre ROPO a

 Obce 

98,00   17.7.2017 
 136.

 Slovak Telekom, a.s

 Bratislava

 Mes.platba za M: 0902486434

 72017

44,02

 povol.inkaso spl.

 07.08.2017

 137.

 FLORIÁN, s.r.o.

 Martin

 Vybavenie pre DHZ obce 1169,68  30.08.2017
 138.  CNS s.r.o. Levice  Servis SW - www., a PC Matrika 118,80  04.08.2017 
 139.

 MADE, s.r.o.

 Banská Bystrica

 Technická podpora URBIS 160,00  04.08.2017 
 140.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Mes. platba za el.en.82017 257,00  04.08.2017 
 141.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en.za 72017 č. 39 -4,12   10.08.2017 
 142.   

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. za 72017 č. 325 -11,35   10.08.2017   
 143.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava                     

 Vyúčt. el.en. za 72017 č. 270 30,31   10.08.2017 
 144.  SWAN, a.s. Bratislava   Swan internet za 82017  18,00   22.08.2017
 145.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. platba za služby PL  za 72017 74,96 

 povol.inkaso

 splatné 18.8.2017

 146.

 Slovakia Energy, a.s.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. za 72017 č. 325 K -811,18  10.08.2017
 147.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a uloženie TKO za 72017 472,14  23.08.2017
 148.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.platba za M: 0911306843  za  72017 16,28   22.08.2017 
  149.

 COOP servis, spol s r.o.

 Nové Zámky 

 Oprava el.sporáka v ŠJ   254,38   23.08.2017 
  150.

 IJK Consulting, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyprac. a podanie ŽoNFP  (BRKO)  600,00   23.08.2017
  151.

 Dolnohronské rozvojové

 partnerstvo OZ

 Želiezovce

 Členský príspevok rok 2017  382,50  22.08.2017
 152.

 Petit Press, s.r.o.

 Bratiskava

 My Nitrianske predplatné

 372017 - 382018

25,00  23.08.2017
 153.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Mes.platba za M: 0902486434 za  82017  44,17

 povol.inkaso splatné

 6. 9. 2017

 154.  IB mont, s.r.o. Čaka   Prístupový chodník do CZO  7862,22   31.8.2017 
 155.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby PL za 82017 75,00

 povol.inkaso splatné 

 18.9.2017

 156.  Slovakia Energy  Bratislava  Mes. zál. na el.en.92017 - obec.objekty 257,00  7.9.2017
 157.  TFA SK, s.r.o. Vráble  Oprava váh - výmena závaží v ŠJ 196,00  7.9.2017
 158.

 Magic Print, s.r.o.

 Bratislava 

 Sada tonerov do tlač. HP CF  190,80   11.9.2017 
 159.  SWAN, a.s. Bratislava  Mes.platba za swan inetrnet 9/2017 18,00  11.9.2017 
 160.  IB mont, s.r.o. Čaka č.2   Oplotenie OcÚ časť medzi 112-113 1823,11  12.9.2017
 161.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratiskava

 Vyúčt.el.en. za 82017 č. 270 222,53  12.9.2017
 162.  

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratiskava

 Vyúčt.el.en. za 82017 č. 325 106,49  12.9.2017
 163.  

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratiskava

 Vyúčt.el.en. za 82017 č. 325 237,82  12.9.2017
 164.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratiskava

 Vyúčt.el.en. za 82017 č. 39 284,35  12.9.2017
 165.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Mes.faktúra za M: 0911306843

 za mesiac 8/2017 

16,28   12.9.2017
 166.

 Sanovet, s.r.o.

 Nové Zámky

 Deratizácia ver. priestr. 59,40   14.09.2017
 167.

 Slov.legálna metrológia

 Banská Bystrica

 Kalibrácia meradiel v ŠJ pri MŠ ZŠ 85,20   14.09.2017
 168.

 Prvá komunálna  finančná, a.s. Nitra 

 Poistné majetok 4. Q 2017   300,86   19.9.2017
 169.  

 Slov.legálna metrológia

 Banská Bystrica

 
 Overenie váh v Školskej jedálni 84,60   19.9.2017
 170.  

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 
 Vývoz a uloženie TKO za 8/2017 475,13   19.9.2017
 171.  Vodamont, s.r.o. Čaka   Rekonštrukcia vyk.systému OcÚ Čaka  1500,-   20.9.2017
 172.

 PROSPEKT spol s r.o.

 Nové Zámky

 Drtenie betónu Dielne ZŠ s MŠ 847,20    26.9.2017 
 173.   

 PROSPEKT spol s r.o.

 Nové Zámky

 Spracovanie, odvoz a ulož. staveb. odpadu ZŠsMŠ Dielne a dom s.č. 64 3855,60   26.9.2017 
 174.

 Magic print, s.r.o.

 Bratislava

 Toner do tlač. Miladka 34,80  3.10.2017
 175.  Školská jedáleň Čaka  Stravné zamestn. OK za 9/2017 133,62  3.10.2017
 176.  Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN za 9/2017 50,40  3.10.2017
 177.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.platba za M:0902486434 za 9/2017 46,84 povol. inkaso spl. 12.10. 2017
 178.

 DOXX - SL, spol s r.o.

 Žilina

 Stravné lístky 1870,67  3.10.2017
 179.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Mes. platba za el.en. za 10/2017 257,-  3.10.2017
 180.

 Verlag dashöfer, s.r.o.

 Bratislava

 Predplatné vzory smerníc  145,.  3.10.2017
 181.  SWAN, a.s. Bratislava   Swan internet za 10/2017  18,00   9.10.2017 
 182.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Za služby PL za 9/2017  74,99 

 povol.inkaso z účtu

 splatné 18.10.2017

 183.  Poradca, s.r.o. Žilina  Predplatné "PORADCA 2018"   58,80   9.10.2017 
 184.

 Kosztolányi Gabriel

 GEODET Levice 

 GP - Multifunkčné ihrisko

 Polohopis a výškopis zameranie pre   verejné parkovisko  

600,00   10.10.2017
 185.

 VODAMONT, s.r.o.

 Čaka č. 139 

 Vyúčt.prerábky kotla a vykurovania OcÚ

 - doplatok 

1537,66   13.10.2017
 186.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt.el.en. za 92017 Čaka č. 325  244,68   10.10.2017
 187.  

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. za  92017 Čaka č. 325 146,27   13.10.2017 
 188.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. za 9/2017 Čaka č. 270 252,41   13.10.2017
 189.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. za 9/2017 Čaka č. 39  344,05   13.10.2017
 190.

 Daffer, s.r.o.

 Prievidza 

 Školské pomôcky detí v HMN - ZŠ  49,80   13.10.2017
 191.

 Daffer, s.r.o.

 Prievidza  

 Školské pomôcky detí v HMN - MŠ  16,60   13.10.2017
 192.  ZsVS, a.s. OZ Levice  Vodné za 3.Q 2017 obecné objekty   86,85   13.10.2017
 193.

 Union poisťovňa, a.s.

 Bratislava  

 PZP 2018  - Dácia, Mercedes, ZETOR a   príves Fekál  181,00   13.10.2017
 194.

 Kominárstvo

 Marián Vyskok

 Pohronský Ruskov 

 Kontrola a  čistenie komínov Obecný   úrad a Obecná bytovka   30,00   13.10.2017
 195.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.platba za M: 0911306843  16,28   13.10.2017 
 196.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 9/2017  499,05   13.10.2017 
 197.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava  

 Mes. platba za M: 0902486434  46,68   povolené inkaso z účtu splat. 6.11.2017 
 198.

 MONTECHNZ, s.r.o.

 Nové Zámky

 Dodávka a montáž dverovej zostavy na   Dome smútku

3600,00  31.10.2017
 199.   

MONTECHNZ, s.r.o.

 Nové Zámky

 Dodávka a montáž žaluzii v Dome smútku 532,00   31.10.2017
 200.  

GEODET

 Ing. Július Juhász

 Mýtne Ludany 

 

Vytýčenie vlastn.hranice reg. E medzi   pozemkami  p.č. 2438/2,2442/2 a 2444/2

 k.ú. Čaka 

276,00    31.10.2017 
 201.

 Školská jedáleň

 Čaka 

 Stravné OK ZŠsMŠ Čaka za 10/2017  155,89   6.11.2017 
 202.

 Wolters Kluwer, s.r.o.

 Bratislava 

 Predpl.r.2018 - PRÁVO PRE ROPO A OBCE  77,40   6.11.2017 
 203.  CNS, s.r.o. Levice   SW MS Office, BAG HP, myš, servis SW na   PC a NB2x  535,20   6.11.2017 
 204.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.platba za služby PL 10/2017 86,16 

 povol.inkaso spl.

 20.11.2017

 205.  Swan, a.s. Bratislava   Swan internet za 11/2017   18,00   6.11.2017
 206.

 Slovakia energy,s.r.o.

 Bratislava 

 Mes. zál. za el.en. 11/2017  257,00   6.11.2017 
 207.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.popl.za M: 0911306843 za 10/2017  16,28   14.11.2017 
 208.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a uloženie VKK 2x 287,01  14.11.2017
 209.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a uloženie TKO 10/2017 759,16  14.11.2017
 210.

 Slovakia Energy,   s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en.za 10/2017 Čaka č. 39 389,82  14.11.2017
 211.  

 Slovakia Energy,   s.r.o., Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 10/2017 Čaka č. 325K  555,48   14.11.2017
 212.  Slovakia Energy,   s.r.o. Bratislava  Vyúčt.el.en. za 10/2017 Čaka č. 270 271,81   14.11.2017 
 213.

 Slovakia Energy,

 s.r.o., Bratislava 

 Vyúčtovanieel.en. za 10/2017 Čaka č. 325   91,14   14.11.2017 
 214.  Abiset, s.r.o. Malacky   iKelp Školská jedáleň Čaka - ročná aktualiz.  49,,-   14.11.2017 
 215.

 Green ICE, L.S.

 Las Rozas de Madrid

 SPAIN 

 LED trubice pre verejné osvetlenie  303,20   21.11.2017
 216.

 IB mont, s.r.o.

 Čaka

 Oprava komína v obecnej bytovke 472,14  24.11.2017
 217.

 Buona, s.r.o.

 Hurbanovo

 Mastergold 15W-40 pre fekál 43,80  24.11.2017 
 218.

 Ing. Ladislav Lauro

 Nitra

 Prípravné práce  pre audity za rok 2016 950,00  24.11.2017  
 219.  Ing.Dagmar   Horáková Nitra

 Audity IÚZ, KÚZ a overenie súladu 

 s  Konsolidovanou výročnou správou

 rok 2016

  

950,00  24.11.2017 
 220.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes. faktúra za M: 0902486434  52,00   povolené inkaso z účtu   splatné7. 12.2017 
 221.  ZMOS Bratislava   Členské ZMOS r. 2018  123,75   6.12.2017
 222.

 Slovenská pošta, a.s.

 Banská Bystrica

 Predplatné PRAVDA na 1. polrok 2018 80,80  6.12.2017
 223.  ZO RVCS Nitra  Členské RVC Nitra rok 2018 150,00  6.12.2017
 224.

 Inprost, s.r.o.

 Bratislava

 Predplatné rok 2018 Obecné noviny 67,60  6.12.2017
 225.  ZŠsMŠ Čaka  Telekom.popl.PL za 3.Q 2017 v ŠJ Čaka 92,52  4.12.2017
 226.  Školská jedáleň Čaka  Stravné OK za 11/2017 151,96  4. 12. 2017
 227.  Školská jedáleň Čaka  Stravné detí v HMN za 112017 87,00  4.12.2017
 228.  Slovakia energy,   s.r.o. Bratislava  Mes. fa za el.en. 122017 - záloha 257,00  6.12.2017
 229.

 Slovak Telekom. a.s.

 Bratislava

 Mes. fa za služby PL za 112017 95,28

 povolené inkaso z účtu

 splatné 18.12.2017

 230.

 Slovakia energy

 s.r.o. Bratislava 

 Vyúčt.el.en.za 112017 Čaka č. 270 286,00  6.12.2017
 231.

 Slovakia energy

 s.r.o. Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 112017 Čaka č. 325 103,16  6.12.2017
 232.

 SWAN,.a.s.

 Bratislava

 Swan internet 122017  18,00   15.12.2017
 233.  PKF, a.s. Nitra

 Poist.zodp.za škodu spôsobenú prev.mot. 

 vozidiel - flotilová zmluva r. 2018

181,00  15.12.2017
 234.  PKF, a.s. Nitra  Poistenie majetku splátka 1.štvrťrok 2018 300,86  15. 12. 2017
 235.  ZsVS, a.s. OZ Levice  Montáž vodovod.príp.Čaka č. 232 224,89  15.12.2017
 236.

 Slovakia energy,s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 112017 Čaka č. 39 430,46  15.12.2017
 237.

 Slovakia energy,s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 112017 Čaka č. 325 962,39  15.12.2017
 238.

 Eurospinn, s.r.o.

 Želiezovce

 Montáž vianočných dekorov a oprava VO 326,82  15.12.2017
 239.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Mes.platba za M: 0911306843 za 112017 16,28  15.12.2017
 240.

 Poradca podnikateľa

 Žilina  

 Ročný prístup VS SR rok 2018  96,00   15.12.2017 
 241.  Mesto Želiezovce 

 Príspevok na chod Spoločného obecného

 úradu - prenes výkon ŠS rok 2017 

130,05   15.12.2017 
 242.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 112017  553,01   15.12.2017 
 243.

 Union poisťovňa, a.s.

 cez PKF Nitra 

 Poistné zodp.za škodu spôsobenú prev.

 mot.vozidla - has.príves LV204YO r.2018 

18,00   15.12.2017 
 244.  

 Union poisťovňa, a.s.

 cez PKF Nitra 

 

 Poistné zodp.za škodu spôsobenú prev.

 mot.vozidla - has.príves LV204YO r.2017 

0,79   15.12.2017 
 245.  ZŠsMŠ Čaka   Uhlie čierne ekohrášok pre OcÚ  451,03   15.12.2017 
 246.

 Školská jedáleň

 Čaka

 Stravné detí v HMN za 122017  73,00   20.12.2017 
 247.

 MANNET, spol s. o.

 Madunice

 Záloha na nákup traktora zn. ZETOR

 MAJOR  80 

12000,00   22.12.2017 
 248.

 Premiér Colsunting

 EU, s.r.o. Komárno 

 ŽoNFP - ZoD JV-02122015-7 Podopatrenie:   7.2 Výstavba a rekonštr.miest.komunikácií  6594,01   22.12.2017 
 249.

 Slovak Telekom,

 a.s. Bratislava 

 Mes.popl. za M:0902486434  71,21   povolené inkaso splatné 8.1.2018
 250.  Školská jedáleň   Čaka   Stravné za 122017  pre OK  115,28   09.01.2018 
 251.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby PL za 12/2017 94,98 povolené inkaso z účtu splatné 18.1.2018
 252.  Slovakia energy,  s.r.o. Bratislava  Vyúčt.el.en. č. 128 za rok 2017 10,90 09.01.2018
 253.  Slovakia energy,   s.r.o. Bratislava  Vyúčt.el.en. č. 127 za rok 2017 prepl. -31,22  splat.17.1.2018
 254.  Slovakia, energy,   s.r.o. Bratislava   Vyúčt.el.en. č. 7 za rok 2017 prepl. -62,74  splat. 17.1.2018
 255.

 Slovakia energy,

 s.r.o. Bratislava

 Vyúčt.el.en. č. 148 za rok 2017 prepl. -25,67  splat. 18.1.2018 
 256.

 Slovakia energy, 

 s.r.o. Bratislava

 Vyúčt.el.en. č. 112 rok 2017 prepl. -14,96  splat. 18.1.2018
 257.  ZŠ s MŠ Čaka  Popl. za služby PL v ŠJ za 4.Q 2017 92,52  09.01.2018 
 258.

 Slovakia energy,

 s.r.o. Bratislava 

 Vyúčt. el.en. č. 325K za 122017  1296,07   10.01.2018 
 259.

 Slovakia energy,

 s.r.o. Bratislava

 Vyúčt.el.en.č. 270 za 122017 283,63  10.01.2018
 260.

 Slovakia energy,   s.r.o. Bratislava

 Vyúčt.el.en. č. 325 za 122017 137,10  10.01.2018
 261.

 Slovakia energy,

 s.r.o. Bratislava

 Vyúčt.el. en č. 39 za 122017 468,42  10.01.2018
 262.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.poplatok za M:0911306843 122017 16,28  11.01.2018
 263.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 12/2017  585,52   15.1.2018 
 264.

 ZsVS, a.s. OZ

 Levice

 Za vodu v obec.obj. za 4.Q 2017  34,99   15.1.2018