V poslednom období ODI Levice zaznamenáva nepriaznivý vývoj počtu dopravných nehôd s účasťou nemotorových účastníkov cestnej premávky. Ide o chodcov a cyklistov, ktorí patria k najohrozenejšej a najzraniteľnejšej skupine účastníkov cestnej premávky. Od začiatku apríla do 15. mája sa už stalo v Levickom okrese 19 nehôd s následkami na zdraví, z toho 5 bolo s účasťou chodcov, 5 s účasťou cyklistov a 5 s motocyklistom.

 

Pri nehodách boli dve osoby usmrtené, tri ťažko zranené a 17 ľahko zranených. Je potrebné si uvedomiť, že každý chodec, aj cyklista je v cestnej premávke vystavovaný určitému riziku a je len v jeho záujme, aby sa snažil toto riziko čo možno najviac eliminovať. Za týmto účelom je treba dbať o to, aby chodci aj cyklisti boli vždy dobre viditeľní, pohybovali sa spôsobom, aký im zákon o premávke na pozemných komunikáciách predpisuje, používali pri prechádzaní cez cestu vyznačené priechody pre chodcov a uvedomovali si zároveň aj možnosti a podmienky vodičov za volantom. Novým fenoménom chodcov je pohybovanie sa po komunikáciách so slúchadlami na ušiach. Chodec by mal pri chôdzi vnímať situáciu v cestnej premávke nielen vizuálne, t.j. pohľadom, ale reagovať aj na sluchové vnemy, ktoré ho upozornia na prichádzajúce vozidlá. V poslednom polroku sa stali dve dopravné nehody, pri ktorých mal chodec založené na ušiach slúchadlá. V jednom prípade chodec utrpel ťažké zranenia, v jednom prípade ľahké. Podľa zákona o cestnej premávke za zníženej viditeľnosti cyklista jazdiaci po okraji vozovky alebo po krajnici bez ohľadu na to, či sa pohybuje v obci alebo mimo obce, musí mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo reflexný bezpečnostný odev. Rovnako aj chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky musí mať za zníženej viditeľnosti mimo obce na sebe viditeľné reflexné prvky alebo reflexný bezpečnostný odev. V nasledujúcom období ODI OR PZ Levice bude zameriavať výkon služby v dozore nad cestnou premávkou hlavne na nemotorových účastníkov cestnej premávky. Kontroly budú zamerané najmä dodržiavanie povinnosti chodcov používať chodníky a priechody pre chodcov ako aj na používanie reflexných prvkov, osvetlenie a používanie ochranných prílb. Svoje povinnosti preto nezanedbávajte a chráňte seba a svoje zdravie.

 

pplk. Mgr. Miroslav Košút riaditeľ okresného riaditeľstva PZ