Milí spoluobčania !

Komunálny odpad je v každej domácnosti. Tvoríme si ho pri varení, kúrení, upratovaní a  kupujeme si ho v obchodoch s tovarom,   Za jeho likvidáciu platíme, ale pri jeho dôkladnom separovaní prídeme k záveru, že zdanlivo bezcenný a nepotrebný odpad vraciame späť do výroby a nemusíme za to platiť. Zberu plastov, skla a papiera sa venuje firma SLUŽBY Šarovce už mnoho rokov, sortiment sa rozšíril o ďalšie materiály a toho odpadu je v každej domácnosti stále viac.

 

PLASTY: všetky plastové fľaše od minerálnych nápojov, octu, pochutín, čistiacich, dezinfekčných a kozmetických výrobkov,  fľaše z jedlého oleja, všetky tégliky z jogurtov, miláčikov, pudingov, masla, horčice, smotany, tresky, majonézy, tvarohu, všetky tetrapakové obaly /krabice/ od džúsov, mlieka a kakaa, mliekové sáčky v čistom stave, fóliu, streč fóliu, všetky fóliové a igelitové tašky, záhradkárske, pivové a malinovkové prepravky, lavóre, vinohradnícke škopky, bandasky od postrekov, vedrá, kvetináče a výplne dezertných krabíc.

Nezbierame  fľaše od motorového oleja, mazív, kyselín a jedov a pokaz. autové súčiastky

 

PAPIER: všetky druhy novín, časopisov, tlačovín, letákov, kníh, katalógov, zošitov, sáčkov, krabíc od liekov, dezertov, kartónových krabíc

Nezbierame celofánové sáčky od  cestovín, WC papier, hygienické vreckovky, vložky, plienky!

 

SKLO: všetky druhy bieleho a farebného skla a zaváracích pohárov

Nezbierame porcelán, zrkadlá, obrazovky TV a sklo kombinované s iným materiálom !

 

MALÉ  KOVOVÉ OBALY: alko a nealko plechovice, konzervy pre psov, mačky, paštéty a všetky konzervárenské plechovice potravinového charakteru, všetky druhy zaváraninových viečok  /okrem pivových/, staré hliníkové riady, potravinové dózy, krabice, pudrenky, tabatierky

POLYSTYRÉN- ochranné obaly elektrospotrebičov, nie potravinárskeho charakteru

 

Plán vývozu v roku 2014 : 30.1., 20.2., 19.3.,  28.4., 29.5., 19.6., 17.7.,  14.8., 18.9., 16.10., 19.11., 19.12.

Našim spoločným cieľom je znižovanie množstva ďalej už nevyužiteľného komunálneho odpadu a zvyšovanie kvality, kvantity a množstva odovzdaných druhotných vyseparovaných surovín. Toto sa  dá dosiahnuť jedine s obyvateľmi, ktorí ponúknutú informáciu príjmu a budú podľa nej vo svojich domácnostiach druhotný odpad triediť, zbierať a separovať.

Touto cestou Vás žiadame o to, aby ste plastové PET fľaše postúpali, čím vytlačíte vzduch a my vieme odviezť viac odpadu /neprenášame vzduch, nezvyšujeme náklady/.

Do vriec s triedeným odpadom nevkladajte čo tam nepatrí, odpad Vám nebude vyvezený !

Riaďme sa gréckym porekadlom „Čistota mesta je obrazom ducha a myslenia ľudí, ktorí v ňom žijú“.