Vážení občania, tu je k pdfnahliadnutiu zámer"ČAKA, BIOPARK I. ETAPA, DODÁVKA ENERGIE 5,6 MW-OVÉ ZARIADENIE NA VÝROBU BIOPLYNU A ZARIADENIE NA VÝROBU PELIET S KAPACITOU 20000 TON/ROK".