12.2.2021 sme v obci otestovalo  - 225 osôb s negatívnym výsledkom.

xlsxSumar okres Levice - 08.02.2021_14.02.2021.xlsx11.88 KB