xlsTestovanie Sumar - okres Levice15.02.2021_21.02.2021.xls40.5 KB

V obci sa testovalo 19.2.2021 - 215 osôb s negatívnym výsledkom.