xlsTestovanie v okrese Levice od 08.03.2021 do 14.03.2021.xls34.5 KB

      V nanšej obci bolo 13.03.2021 otestovaných 272 osôb s negatívnym testom.