Zábradlie ku chodníku
Prijímateľ:
OBEC Čaka, č. 112, 935 68
Miesto realizácie projektu:
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Levice, obec Čaka
Celkové oprávnené výdavky:

Rekonštrukcia vodovodu do telocvične pri ZŠ s MŠ Čaka
Prijímateľ:
Základná škola s materskou školou Čaka, č. 364, 935 68
Miesto realizácie projektu:
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Levice, obec Čaka
Celkové oprávnené výdavky:

Rekonštrukcia Domu smútku
Prijímateľ:
Obec Čaka, 112, 935 68
Miesto realizácie projektu:
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Levice, obec Čaka
Celkové oprávnené výdavky:

Rekonštrukcia strechy telocvične pri ZŠ s MŠ Čaka
Prijímateľ:
Základná škola s materskou školou Čaka , č. 364, 935 68
Miesto realizácie projektu:
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Levice, obec Čaka
Celkové oprávnené výdavky:

Oprava strechy na bývalej pošte a skladov pri OcÚ
Prijímateľ:
Obec Čaka, 112, 935 68
Miesto realizácie projektu:
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Levice, obec Čaka
Celkové oprávnené výdavky:

Oplotenie cintorína a centrálneho parku
Prijímateľ:
Obec Čaka, 112, 935 68
Miesto realizácie projektu:
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Levice, obec Čaka
Celkové oprávnené výdavky: