Multifunkčné ihrisko
Prijímateľ:
OBEC Čaka, č. 112, 935 68
Miesto realizácie projektu:
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Levice, obec Čaka
Celkové oprávnené výdavky:

Prijímateľ:

Obec Čaka, 112, 935 68

Miesto realizácie projektu:

Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Levice, Čaka

Celkové oprávnené výdavky: