Školská telocvičňa.

Pre Vás všetkých, ktorí máte záujem o športovanie a hlavne pre deti v ZŠ s MŠ sme k 1.9.2021 v telocviční

vymenili všetky okná a dvere a hlavne spravili úplne novú palubovku v celkovom náklade viac ako 80tis eur.

Prajem Vám príjemné športové zážitky vo vynovenom športovom areály.

Vážení občania.

Obecný úrad chce vykonať prieskum záujmu na zriadenie „Urnového solitéra“ na miestnom cintoríne. Jedná sa o vytvorenie niekoľkých miest na umiestnenie urny s pozostatkami zomrelých. Prieskum má slúžiť na zistenie potencionálneho záujmu o umiestnenie v „Urnovom háji.“ Predpokladaná cena jedného miesta je minimálne 300 eur.

Cookies sú kúsky textu používané na ukladanie informácií vo webových prehliadačoch. Používajú sa na ukladanie a prijímanie identifikátorov a ďalších informácií v počítačoch, telefónoch a ďalších zariadeniach. Na podobné účely sa používajú aj ďalšie technológie vrátane dát, ktoré ukladáme vo vašom webovom prehliadači alebo zariadení, identifikátorov súvisiacich s vaším zariadením a ďalšieho softvéru. V týchto zásadách používame pre všetky tieto technológie spoločný názov „cookies“.

Cookies používame, aby sme mohli prispôsobovať používateľovi obsah, reklamy a poskytovať vyššiu bezpečnosť služby. Používaním tohto webu nám dávate súhlas na zhromažďovanie informácií na tomto webe prostredníctvom cookies.

 

Zoznam faktúr obce Čaka za rok 2021

Číslo fa. Dodávateľ Predmet fakturácie Celková suma s DPH v € Uhradené dňa
 1.  PKF, Nitra  poistenie majetku 2021, PZČ 11411873 300,86   11.01.2021
 2.  PKF, Nitra  poistenie mot.voz. 2021, PZČ 72901167 313,00   11.01.2021
 3.

 Združ.miest a obcí SR

Bratislava 

členský  poplatok

 

128,83  11.01.2021 
 4.  RVC, Nitra členský polatok  150,00  11.01.2021 
 5.  PKF, Nitra Poist. mot.voz.2021, PZČ 72901167  72,00  11.01.2021 
 6.  Osobný údaj, Košice výkon zodpovednej osoby 01/2021  51,60  11.01.2021 
 7.

 Slov. elektrárne

Bratislava

 el.ener. ver.budovy 01/2021 330,00  11.01.2021 
 8.  CNS, Hronovce ESET NOD, antirir  220,80  11.01.2021 
 9.

Slov. Telekom

Bratislava

MO 091306843 20,00 11.01.2021
 10.

Pre Vás s.r.o.

Sládkovičovo

Respirátory, ochr.obleky - testovanie COVID 117,36 20.11.2021
 11.

Slovak Telekom

Bratislava

MO 0902486434 36,00 08.02.2021
 12.

Slov. elektrárne

Bratislava

El. ener. ver.osvet. 01/2021 429,00 28.01.2021
 13.

Tekov - oblast.org.cet.ruchu

Levice

členské 2021 245,40 28.01.2021
 14. RTV, Bratislava ročný poplatok 2021 55,68 28.01.2021
 15.

Asociácia kontrolórov

Ľubietová

prísúevok na vzdelávanie 2021 20,00 28.01.2021
 16.

DEDRA TRUST s.r.o.

Bratislava

podklady k projek. znižen.energ. nár. admin.bud. 400,00 28.01.2021
 17.

 PJS Peleš Ján

Levice

Oprava chlad. zar. dom smútku  215,00  01.02.2021 
 18. SWAN, Bratislava internet 01/2021 18,00 01.02.2021
 19.

SAMNET - IS

Zlaté Moravce

informácie o dot. a grantoch 2021 32,86 01.02.2021
 20. Ing. Ľ. Baka, Želiezovce toner CANON 77,69 01.02.2021
 21. CNS, Hronovce servis SW 36,00 03.02.2021
 22. Osobný údaj, Košice výkon zodp. osoby 02/2021 51,60 03.02.2021
 23.

SLOVGRAM

Bratislava

prev.verejného rozhlasu 2021 38,40 03.02.2021
 24.

Pre Vás s.r.o.

Sládkovičovo

Materiál, testovanie COVID 287,82 03.02.2021
 25.

SHOP Paramedik

Praha CZ

respirátor FFP3 - COVID 169,00 09.02.2021
 26.

PETIT PRESS

Bratislava

Inzerát - predaj traktora 30,00 10.02.2021
 27.

Lindstrom

Trnava

nájom a čistenie rohoží 13,10 10.02.2021
 28.

Slovak telekom

Bratislava

pevná linka 02/2021 97,30 18.02.2021
 29.

SWAN

Bratislava

internet 02/2021 18,00 10.02.2021
 30.

Ing.M. Dolníková,MD Prejekt 

Levice

Projekt Zberný dvor Čaka 1 780,00 10.02.2021
 31.

ULTIMA RATIO

L.Mikuláš

zníž. ener. nár. admin. budova OÚ 300,00 10.02.2021
 32.

Slov. elektrárne

Bratislava

el. ener., ver. svetlenie 02/2021 457,00 10.02.2021
 33. 

Slov. elektrárne

Bratislava

el. ener.,ver. budovy 02/2021 330,00 10.02.2021
 34.

Slov.elektrárne

Bratislava

elekt.energia KSC 01/2021 939,35 10.02.2021
 35.

Štát. ochrana prírody

B. Bystrica

potvrdenie k projektu č.1310159 OÚ 70,00 18.01.2021
 36.

BRANTNER

Nové Zámky

Komunálny odpad 01/2021 925,80 18.02.2021
 37.

Obec Svodín

Svodín

skríning. testovanie COVID 01/2021 1 208,16 18.02.2021
 38.

Laven s.r.o.

Demandice

respirátory FFP2 COVID - občanom 400,00 18.02.2021
 39.

 Propag Slovakia

 Levice

 HZ - reklamný nápis 1 798,80   25.02.2021 
 40.

 Slovak telekom

 Bratislava

 MO 0902 486434  36,00  09.03.2021 
 41.

 Ing.Ľ. Baka EUROFFICE

 Želiezovce

 toner, servis, tlačiare Canon 130,88 25.02.2021
 42.

 MIRA OFFICE

 Želiezovce

 konc.potreby 9,12 01.03.2021

 43. 

 Poradca s.r.o.

 Žilina

 odborná literatúra 34,56 01.03.2021
 44.

 GENIMI GROUP

 Bratislava

 služby - projekty 540,00 05.03.2021
 45.

 Úrad pre reg.odb.frek.

 Bratislava

 požívanie frekvencie hasiči 3,36 05.03.2021
 46.

 CNS

 Hronovce

 servis SW 175,40 05.03.2021
 47.

 INISOFT s.r.o.

 B. Bystrica

 servisná podpora 39,60 05.03.2021
 48.

 Osobný údaj

 Košice 

 výkon zodp. osoby 3/2021 51,60  05.03.2021 
 49. 

 Slovak telekom

 Bratislava 

 MO 091306843  20,00  05.03.2021 
 50. 

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 KSC elekt. ener. 02/2021  861,88  05.03.2021 
 51. 

 Lindstrom

 Trnava 

náj. a čistenie rohoží 02/2021  13,10  05.03.2021 
 52.

 Slovak telekom

 Bratislava

PL 03/2021 95,58 18.03.2021
 53.

 PKF

 Nitra

 poistenie majetku 2.Q 2021 300,86 10.03.2021
 54.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 elekt. ener. ver. budovy 03/2021 319,00 10.03.2021
 55.

 Slovenské elektrárne

 Bratislava

 elekt. ener. ver. osvetlenie 03/2021 457,00 10.03.2020
 56.

 LEVEN s.r.o.

 Demandice

 Ochr.dezinf. prostr. COVID 19 541,27 10.03.2021
 57.

 Slovak telekom

 Bratislava

 MO 0911306843 24,99 10.03.2021
 58.

 Obec Farná

 Farná

 služby testovanie COVID 19 za 02/2021 1290,76 11.03.2021
 59.

 Centrum polyg. služieb

 Bratislava

 potvrdenie o pobyte - tlačivo 34,12 10.03.2021
 60.

 pre Vás s.r.o.

 Sládkovičovo

 respirátor FFP3 - COVID 19

114,00 10.03.2021
 61.

 Brantner

 Nové Zámky

 KO 02/2021 896,76 17.03.2020
 62.

 SWAN

 Bratislava

 Internet 3/2021 18,00 17.03.2021

 63.

 DOXX - SL

 Žilina

 Stravné lístky 2285,10  15.03.2021
 64.

 Slovak Telekom

 Bratislava

 MO 0902 486 434 36,00 06.04.2021
 65.

 pre Vás, s.r.o.

 Sládkovičovo

 zdrav. overaly, testovanie COVID - 19 143,76 29.03.2021
 66.

 Mária Juhászová

 Mýtne Ludany

 Geodet. a kart. práce 600,00 29.03.2021
 67.

 MIRA OFFICE

 Želiezovce

 školské pomôcky, hmotná núdza 83,00 29.03.2021
 68.

 OZ DRP

 Želiezovce

 členské 2021 370,00 30.03.2021
 69.

 Lindstrom

 Trnava

 prenájom a čistenie rohoží 03/2021 13,10 08.04.2021
 70.

 Osobný údaj

 Košice

 výkon zodpovednej osoby 04/2021 51,60 08.04.2021
 71.

 PETIT PRESS

 Bratzislava

 inzerát - predaj traktora 30,00 08.04.2021
 72.

 CNS

 Hronovce

 servis SW, ESET 36,00 08.04.2021
 73.

 Slovak Telekom

 Bratislava

 PL 03/2021 95,58 19.04.2021
 74.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 KSC El.en. 03/2021 702,22 08.04.2021
 75.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 Ver. osv. preddavky 04/2021 457,00 08.04.2021
 76.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 Ver. bud. preddavky 04/2021 330,00 08.04.2021
 77.

 Obec Farná

 Farná

 Skrínin. testovanie COVID 19 za 03/2021 1375,20 08.04.2021
 78.

 Boris Varga

 Jasová

 Strava testovanie COVID - 19 36,00 13.04.2021
 79.

 Slovak telekom

 Bratislava

 MO 0911306843 20,00 13.04.2021
 80.

 SWAN

 Bratislava

 Internet 04/2021 18,00 27.04.2021
 81.

 IVES

 Košice

 APV matrika 25,09 27.04.2021
 82.

 Brantner

 Nové Zámky

 odvoz KO 03/2021 1 015,44 27.04.2021
 83.

 Brantner

 Nové Zámky

 uloženie stav. odpadu 1 297,87 23.04.2021
 84.

 PKF

 Nitra

 poistenie majetku 2.Q 2021 317,17 27.04.2021
 85.

 Západosl. vod. spoločnosť

 Levice

 vodné KSC 1.Q 2021 7,78 07.05.2021
 86.

 Slov. Telekom

 Bratislava

 MO 0902486434 36,00 07.05.2021
 87.

 Hlin - Art, s.r.o.

 Čaka

 oprava vodomer. šachty 150,00 27.04.2021
 88.

 Združ. miest a obcí

 Bratislava

 členské 2021 733,00 27.04.2021
 89.

 Michalovský s.r.o.

 Piešťany

 vyjadrenie, zberný dvor 15,00 27.04.2021
 90.

 Linstrom

 Trnava

 nájom a čistenie rohoží 04/2021 13,10 05.05.2021
 91.

 Osobný údaj

 Košice

 výkon zodpov. osoby 51,60 05.05.2021
 92.

 Slov. Telekom

 Bratislava

 PL 04/2021 52,15 inkaso
 93.

 Taktory Martom

 Brezovica

 Varecha a paletizačná vidla na ZETOR 960,00 05.05.2021
 94.

 Obec Farná

 Farná

 Testovanie COVID - 19, 04/2021 1569,60 05.05.2021
 95.

 Slov. elektrárne

 Braislava

 Osvetl.ver. budov zál. 05/2021 330,00 05.05.2021
 96.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 verejné osvet. zál. 457,00 05.05.2021
 97. 

 CNS

 Hronovce

 konfigurácia routra  72,00 12.05.2021 
 98.

 Slov. elektrárne

 Bratislava 

 KSC elek. ener. 04/2021 499,44  12.05.2021 
 99.

 Slovak Telekom

 Bratislava 

 MO 0911 306 843  20,00  12.05.2021 
 100.

 SWAN

 Bratislava

 Internet 05/2021 18,00 20.05.2021
 101.

 MANNET s.r.o.

 Madunice

 Servis traktor Zetor 353,22 20.05.2021
 102.

 N.M.-AUDIT s.r.o.

 N.M.nad Váhom

 Audit IUZ 2020 1080,00 20.05.2021
 103.

 MIRA OFFICE s.r.o.

 Želiezovce

 Kancelárske potreby 119,08 20.05.2021
 104.

 Brantner 

 Nové Zámky

 TKO 04/2021 1 446,92 20.05.2021
 105.

 REMEK, s.r.o.

 Nitra

 UMS 2021 - údržba 618,00

20.05.2021

 106.

 ZŠ s MŠ

 Čaka

 uhlie 1. - 5.2021 704,65 20.05.2021
 107.

 LEVOPROMT s.r.o.

 Banská Bystrica

 výmena okie, ZŠ telocvičňa 29 531,00 24.05.2021
 108.

 TK SERVICES s.r.o.

 Banská Bystrica 

 Služby, ZŠ telocvičňa, výmena okien 100,00 20.05.2021
 109.

 TK SERVICES s.r.o.

 Banská Bystrica

 Služby, ZŠ telocvičňa, výmena palubovky 100,00 20.05.2021
 110.

 Slovak Telekom

 Bratislava

 MO 0911356248

39,13 07.06.2021

 111.

 Geodet Juhász Július Ing.

 Mýtne Ludany

 vyhotovenie geom. plánu p.č.4041/2 376,00 07.06.2021
 112.

 EKOTEC spol. s r.o.

 Bratislava

 kontrola detského ihriska 193,20 07.06.2021
 113.

 LINDSTROM

 Trnava

 prenájom a čistenie rohoží 13,10 07.06.2021
 114.

 Osobný údaj

 Košice

 Výkon zodp. osoby 06/2021 51,60 07.06.2021
 115. 

 ZsVS

 Levice 

 vodné TJ šatne  20,74  07.06.2021 
 116.

 ZsVS

 Levice 

 mont.vodomeru č.d.370  39,41  07.06.2021 
 117.

 Slovak Telekom

 Bratislava

 PL 06/2021 70,57 inkaso

 118.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 KSC 05/2021 333,90 07.06.2021
 119.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 Osv.ver.budov 06/2021 330,00 07.06.2021
 120.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 verejné osvetlenie

457,00 07.06.2021
 121.

 Slovak Telekom

 Bratislava

 MO 0911306843 20,00 11.06.2021
 122.

 iProdos

 Levice

projektová dok.- napojenie zberného dvora na cstnú komunikáciu 600,00 11.06.2021
 123.

 PKF 

 nNitra

 poistenie majetku 01.7.-30.09.2021 317,17  21.06.2021
 124.

 SWAN

 Bratislava

 internet 06/2021 18,00 11.06.2021
 125.

 REPRE

 Bratislava

 respirátor FFP2 312,00 07.06.2021
 126.

 Komunál - Servis

 Prešov

 poistenie dodávka výkonu VO 36,00 11.06.2021
 127.

 ELMIK

 Vráble 

 oprava rohlasu  61,68  21.06.2021 
 128.

 Brantner

 Nové Zámky 

 vývoz KO 05/2021  830,50  21.06.2021 
 129. 

 HAITEG, s.r.o.

  Šárovce

 čistenie kanalizácie ZŠ  240,00  21.06.2021 
 130.

 DOXX - stravné lístky

 Žilina

 stravné lístky  2 285,10  28.06.2021 
 131.

 Lindstrom

 Trnava 

 prenájom rohoží 06/2021  13,10  28.06.2021 
 132.

 Slov. tekomunikácie

 Bratislava 

 MO 0911356248  40,00  07.07.2021 
 133.

 Slov. elektrárne

 Bratislava 

 spot. elekt. energ.-vyúčt. za 1.polrok        -19,84     13.07.2021
 134.

 N.M. - AUDIT, s.r.o.

 Nové mesto nad Váhom

 audit KUZ 2020 1 081,00  12.07.2021
 135.

 DUET - osobný údaj

 Košice

 výkon zodpovednej osoby 07/2021 51,60 02.07.2021
 136.

 Inšpekt. živ. prostredia

 Nitra

 pokuta - vypúšťanie splaškovej, odpadovej vody do podzemných vôd 2 000,00  02.07.2021
 137.        

 CNS

 Hronovce

 servis SW 72,00  07.07.2021
 138.

 Slovak telekom

 Bratislava

 pevná linka 06/2021 70,57 19.07.2021
 139.

 Slov. elektrárne

 Bratislava 

 el. ener. KSC 06/2021  201,82 07.07.2021 
 140. 

 Slov. elektrárne

 Bratislava 

 El. ener. verejné osvetl. zál.07/2021  457,00  12.07.2021 
 141.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 El. ener. budovy zál. 07/2021 330,00  12.07.2021 
 142.

 ZsVS

 Nitra 

 vyjadrenie - zberný dvor  30,00  07.07.2021 
 143.

 Slov. telekom.

 Bratislava 

 MO 0911306843  20,00  12.07.2021 
 144.

 Michlovský, s.r.o.

 Piešťany 

 zberný dvor - vyjadrenie Orange  15,00  12.07.2021 
 145.

 SWAN

 Bratislava 

 Internet 07/2021  18,00  13.07.2021 
 146. 

 Svetla.sk 

 Nemecko

 Čistič vzduchu 2x  1 957,84  14.07.2021 
 147.

 TRIK-S, spol. s r.o.

 Bratislava

 náklady spojené s predajom p.č. 4055/2  398,40  29.07.2021 
 148.

 Brantner

 Nové Zámky 

 zber a odvoz KO 06/2021  851,24  26.07.2021 
 149.

 Brantner

 Nové Zámky 

 komunálny odpad  48,36  26.07.2021 
 150. 

 ZsVS

 Levice 

 vodovodná prípojka, vodomer  139,49  26.07.2021 
 151. 

 ZsVS

 Levice 

 Vývoz fekálií KSC  372,47  26.07.2021 
 152.

 maxLEAD s.r.o.

 Bratislava 

 výmena palubovky - telocvičňa  57 298,39  16.07.2021 
 153.

 ZsVS

 Levice 

 spotreba vody 1.polrok  14,25  26.07.2021 
 154.

 IBmont

 Čaka 

 úprava cesty , amfiteáter  890,00  29.07.2021 
 155.

 Slovak telekom

 Bratislava 

 MO 0911356248 40,00   inkaso 
 156.

 Lindstrom

 Trnava 

 prenájom rohoží 07/2021  13,10  29.07.2021 
 157.

 Komunál - Servis, s.r.o.

 Prešov 

 štvrťročné hlásenie ÚVO  12,00  29.07.2021 

 158.

 MADE spol. s r.o.

 B.Bystrica

 URBIS - systémová podpora  310,00  05.08.2021 
 159.

 Diana Lubellanová

B.Bystrica 

 služby BOZP a PO  100,00  05.08.2021 
 160.

 Osobný údaj

 Košice 

 výkon zodpovednej osoby 82021  51,60  05.08.2021 
 161.

 Slovak telekom 

 Bratislava

 pevná linka 072021 70,57 inkaso
 162.

 Slov. elektrárne

 Bratislava 

elekt. ener. ver.budovy 08/2021  330,00  05.08.2021 
 163.

 Slov. elektrárne

 Bratislava 

 elekt. ener. ver. osvetlenie 08/2021  457,00  05.08.2021 
  164.

 Slov. elektrárne

 Bratislava 

 elekt. energia KSC 07/2021  207,29  16.08.2021 
 165.

 PETIT PRESS

 Bratislava

MY - týždenník, predplatné 40,00 16.08.2021
 166.

 SWAN

 Bratislava

 internet 08/2021 18,00 16.08.2021
 167.

 Dedra trust

 Bratislava

 inžinierska činnosť, zberný dvor 1 500,00 16.08.2021
 168.

 Slovak telekom

 Bratislava

MO 0911306843 20,00 16.08.2021
 169.

 MIRA OFICCE

 Želiezovce

 koncelárske potreby 95,84 16.08.2021
 170.

 FLORIAN

 Martin

 Hasičská výbava 1 447,76 16.08.2021
 171.

 BRANTNER

 Noné Zámky

 objemový odpad 102,40 16.08.2021
 172.

 BRANTNER

 Nové Zámky

  KO  07/2021 812,04 16.08.2021
 173.

 LINDSTRŐM

 Trnava

 výmena rohoží 08/2021 13,10 23.08.2021
 174.

 Slovak telekom

 Bratislava

 MO 0911356248 40,00 06.09.2021
 175.

 MAGIC PRINT

 Bratislava

 toner - canon 28,80 02.09.2021
 176.

 P.Fejér - PETINA

 Prešov

dokontaminácia chlad. zariadenia DS 70,00 02.09.2021
 177.

 Dedra trust

 Bratislava

 vypracovanie rozpočtu, chodníky 200,00 02.09.2021
 178.

 Osobný údaj

 Košice

 výkon zodpovednej osoby 09/2021 51,60 02.09.2021
 179.

 ELMIK Vráble

 Vráble

 oprava BR rozhlasu 201,84 08.092021
 180.

 Slovak telekom

 Bratislava

 PL 08/2021 70,57 20.09.2021
 181.

 Slovenské elektrárne

 Bratislava 

 elekt. energia KSC 08/2021  263,38  08.09.2021 
 182.

 Slovenské elektrárne

 Bratislava 

 elekt. energia, verené budovy 09/2021 - zál.  330,00  08.09.2021 
 183.

 Slovenské elektrárne

 Bratislôava 

 elekt. energia, verejné osvetlenie 09/2021 - zál.  457,00  08.09.2021 
 184.

 SWAN

 Bratislava 

 internet 09/2021  18,00  20.09.2021 
 185.

 PKF

 Nitra 

 poistenie majetku 4.Q. 2021  317,17  20.09.2021 
 186.

 Slovak telekom

 Bratislava

 MO 0911306843  20,00   20.09.2021 
 187.

 Diana Lubellanová

 banská Bystrica 

 služby PO 08/2021  50,00  20.09.2021 
  188.

 LINDSTRŐM

 Trnava

výmena rohoží 13,10  20.092021 
  189.

 BRANTNER

 Nové Zámky 

 KO 08/2021  895,34  24.09.2021 
  190.

 Slovak telekom

 Bratislava 

 MO 0902486034  40,00  inkaso 7.10.21 
         

 

Zoznam faktúr obce Čaka za rok 2020

Číslo fa. Dodávateľ Predmet fakturácie Celková suma s DPH v € Uhradené dňa
   1.  Poradca, s.r.o., Žilina  UZZ.Aktualizácie r. 2020  33,60  10.1.2020 
   2.

 Slov.elektrárne-energ.sl., s.r.o.

 Bratislava

 Zálohové platby za el.en. na VO 1/2020  210,00   10.1.2020 
   3.  Osobný údaj.sk.,s.r.o., Košice  Výkon zodp.osoby za 1/2020  51,60   10.1.2020 
   4.  RVCS Nitra  Členské r. 2020  150,00   10.1.2020 
   5.  PSDOMOV, s.r.o., Žilina    Publik.pre mzdovú učtáreň r. 2020 58,80   10.1.2020 
   6.  SAMNET-ISS, o.z. Zl. Moravce   Inform. o dot. a grantoch r. 2020  32,86   10.1.2020 
   7.

 Slovakia energy, s.r.o.

 Bratislava

 Zál.na el.en. 1/2020  494,00   10.1.2020 
   8.  Verlag Dashőfer,s.r.o., Bratislava  Legislat.zmeny vo VS on line r.2020  100,20   10.1.2020 
   9.  CNS, s.r.o. Hronovce

 Popl. SK-NIC caka.eu - webhosting pre

 server 

110,40   10.1.2020 
 10.

 Západosl.distribučná, a.s.

 Bratislava

 Popl.za pripoj.do siete Čaka č. 365  265,62   13.1.2020 
 11.  SWAN, a.s. Bratislava  Swan internet 1/2020 18,00  
 12.

 Slov.elektr.-energ.služby, s.r.o.

 Bratislava

 Zál za el. en. za 1/2020 pre ver.budovy  316,00   15.01.2020 
 13. 

 Dolnohronské rozvojové partn.

 Želiezovce

 Členské rok 2020  316,00   15.01.2020 
 14. 

 IJK - Consulting, s.r.o.

 Bratislava

 Vyprac. a podanie žiadosti o dotáciu

 "Program ochrany prírody"

180,00   20.01.2020 
 15.  BATEA-STAV, s.r.o.,   Pezinok  Práce naviac na projekte "Znižovanie   energetickej náročnosti AB Čaka - objekt č. s. 325  17999,99   15.07.2020
 16. 

 RTVS - úhrady

 Bratislava 

 Ročná úhrada poplatku RTVS r. 2020  55,68   06.02.2020
 17. 

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby MO: 0902486434 za 1/2020  36,00   povolené inkaso z účtu spl. 6.2.2020 
 18.

 Judr. Silvia Kamocsai

 Kameničná

 Poradenstvo v oblasti VO - TJ šatne 200,00  06.02.2020
 19.

 Ing. Jozef Horniak - VIALLE, Levice

 Demontáž vianočných dekorov 315,00  06.02.2020
 20.

 Lindström, s.r.o.

 Trnava

 Prenájom a pranie rohože 11,47  06.02.2020
 21.

 Osobný údaj.sk,   s.r.o., Košice

 Výkon zodpovednej osoby za 22020 51,60  06.02.2020
 22.

 CNS, spol. s r.o.

 Hronovce 

 Servis SW - zmeny www  30,00   06.02.2020 
 23.

 SE - energet.služby

 Bratislava 

 Vyúčt. el.en. za 12020  -28,16   preplatok splatný   06.02.2020 
 24.

 SE - energet.služby

 Bratislava

 Vyúčt. el.en. za 12020 VO 531,88   06.02.2020 
 25. 

 SE - energet.služby

 Bratislava

 Záloha za el.en. 2/2020 VO  210,00   06.02.2020 
 26. 

 SE - energet.služby

 Bratislava

 Záloha za el.energiu 2/2020 za verejné budovy 316,00   06.02.2020 
 27.  Slovakia energy,   s.r.o. Bratislava  Záloha na el.en. za 2/2020 DK Čaka č. 325 520,00  06.02.2020
 28.

 SWAN, a.s.

 Bratislava

 Swan internet za 2/2020 18,00  06.02.2020
 29.

 Slovak Telekom, a.s. 

 Bratislava

 Za služby PL za 12020  98,33   povolené inkaso z účtu splatné 18.2.2020 
 30.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Mes.popl. za M: 0911306843  20,00   10. 2. 2020 
 31.

 ZsVS, a.s. OZ, 

 Levice 

 Montáž vodomeru na č. 137  29,60   10. 2. 2020 
 32.

 Centrum polygr.služ.

 Bratislava 

 Tlačivo Potvrd.o pobyte  19,82   11. 2. 2020 
 33.  SLOVAKIA ENERGY,   s.r.o., Bratislava   Vyúčt. el.en. za 1/2020  396,05   11. 2. 2020 
 34.  J. Adamec     Photosstudio,   Bojnice   Toner tlačiareň Minolta - Maladka  12,90    17. 2. 2020
 35.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO za 1/2020  686,53   17. 2. 2020
 36.

 ZsVS, a.s., OZ

 Levice  

 Vodné za č. s. 193  28,51   17. 2. 2020
 37.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.popl.za M: 0902486434 45,86  povolene inkaso z účtu splatné9.3.2020 
 38.

 Magic Print, s.r.o.

 Bratislava 

 Toner Minolta MC 1600 čierny  45,86   3. 3. 2020 
 39.

 Lindström, s.r.o.

 Trnava 

 Prenájom a pranie rohože 22020  12,43   3. 3. 2020 
 40.

 MIRA OFFICE, s.r.o.

 Želiezovce 

 Čist.prostriedky  55,12   3. 3. 2020 
 41.

 Osobný údaj.sk

 Košice 

 Výkon zodpovednej osoby za 32020  51,60   3. 3. 2020 
 42.

 INISOFT, s.r.o.

 Bratislava 

 Servisná podpora Štandart - odpady  39,60   3. 3. 2020 
 43.  CNS, s.r.o. Levice 

 Servis SW  www zabezp.SSL, migr.a záloha

 dát, prechod do r. 2020  

178,80   3. 3. 2020 
 44.   DOXX - Stravné   lístky Žilina  Stravné lístky  2285,10   3. 3. 2020 
 45.

 Slovenské elektr. -   energet.služby, a.s.

 Bratislava

 Vyúčt.elektr.energie VO za 2/2020 408,32  11. 3. 2020  
 46.

 Slovenské elektr. -

 energet. služby, a.s.

 Bratislava  

 Záloha na el.en.za 32020 VO  210,00   11. 3. 2020 
 47.

 Slovenské elektr. -   energet. služby a.s.

 Bratislava

 Záloha na el.en. za 32020 verejné budovy  316,00   11. 3. 2020 
 48.  Slovakia energy, a.s. Bratislava   Záloha na el.en. s.č. 325 DK za 3/2020 475,00   11. 3. 2020 
 49.  SWAN, a.s.   Bratislava    Internet swan za 3/2020 18,00   11. 3. 2020
 50.

 Komunálna   poisť.,a.s.

 Bratislava

 Havarijné poistenie Dácia LV459DX  204,87   11. 3. 2020 
 51.  PKF, a.s. Nitra   Poistenie majetku 2. Q 202  300,86   11. 3. 2020 
 52.

 Drevaňa Alexander

 Tekovské Lužany

 Montáž a dodávka sat.príj. 4 B.j. 502,00  11. 3. 2020
 53.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Služby PL za 2/2020 95,96  povolené inkaso splatné 18.3.2020
 54.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Služby MO: 0911306843 20,00  11. 3. 2020
 55.  ZsD, a.s. Bratislava  Kontrola meničov a meranie s.č. 325 36,79  11. 3. 2020
 56.  Premiér Conslting   EU, s.r.o., Komárno  Envirofond dotácie 2020 ZoD č. EK281019 1195,20  11. 3. 2020
 57.

 Asoc.kontrolórov ÚzS

 Ľubietová

 Príspevok na vzdel.kontrolorov r. 2020 20,00  11. 3. 2020
 58.

 Milota Majerová

 Pozba č. 262

 Strava a obč. na voľby NR SR 152,16  11. 3. 2020
 59.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a ulož. TKO za 2/2020  805,73   11. 3. 2020 
 60.  Slovakia Energy,   s.r.o. Bratislava   Vyúčt.el.en. za 2/2020 s.č. 325 - DK 136,56   11. 3. 2020 
 61.

 Mira Office, s.r.o.

 Želiezovce 

 Školské pomôcky detí v HMN  132,80   13. 3. 2020 
 62.  ARTEL MINUS, s.r.o.   Šahy  Energetický cerifikát bytovka 300,00  13. 3. 2020
 63.   ZO RVCS   Nitra  Účtovné súvzťažnosti v samospr. 2020 33,00  13. 3. 2020
 64.   Západosl.distribučná,   a.s., Bratislava  Obnovenie prev.plomby 18,84   24.3.2020 
 65. 

 JUKOMONT, s.r.o. 

 Jasová

 Rekonštr.futbal.infraštr. a výmena výplní   otvorov  11379,70   24.3.2020 
 66.   RTVS, Bratislava  Poštovné  1,50   24.3.2020 
 67.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby MO: 0902486434 36,00   povol.inkaso splatné 6.4.2020
 68.

 Milota Majerová

 Pozba č. 262

 Pohostenie z príl.sviatku MDŽ Mikroreg.

 Lavrentius

500,50 3. 4. 2020 
 69.

 Ing.Z. Matušková

 Čifáre 227/32

 VO na Rekonštr. hasičskej zbrojnice Čaka 300,00 3. 4. 2020
 70.

 Andrea Chmelová Vincúrová Handmade

 Čaka 

 Rúška na tvár 500 ks 1250,00 3. 4. 2020
 71.

 Lindstrőm, s.r.o.

 Trnava

 Prenájom a pranie rohože 32020 11,47 3. 4. 2020
 72.  SLOVGRAM Bratislava  Verejný prenos 2020 38,40 3. 4. 2020
 73.

 Osobný údaj.sk, s.r.o.

 Košice

 Výkon zodpovednej osoby 42020 51,60 3. 4. 2020
 74.

 Slov.elektr.-energ.služ

 Bratislava

 Vyúčt.el.en.za 32020 verejné osvetlenie 398,87 3. 4. 2020
 75. 

 Slov.elektr.-energ.služ

 Bratislava

 Záloha za el.en. 4/2020 ver.osvetl. 210,00 14.4.2020
 76.

 Slov.elektr.-energ.služ

 Bratislava

 Záloha za el.en. 4/2020 ver.objekty 316,00 14.4.2020
 77.  IB mont, s.r.o. Čaka  Zemné práce potok, cintorín a dom s.č.334 1102,80 14.4.2020
 78.

 SWAN, a.s. 

 Bratislava

 Mes.popl.za internet 42020 18,00  14.4.2020
 79.

 MIRA OFFICE,s.r.o.

 Želiezovce  

 Čistiace a deznf.prostriedky  34,62   14.4.2020 
 80.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes.popl.za služby PL 32020 95,90

 povol.inkaso z účtu

 splat.20.4.2020

 81.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava

 Mes.zál.el.en. 42020 s.č. 325 KSC 449,00  14.4.2020
 82.

 Slovakia Energy,s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en.za 32020 s.č. 325 KSC 125,17  14.4.2020
 83.  REMEK, s.r.o, Nitra  Služby SW na základe Licenč.zmluvy 2020 618,00  14.4.2020
 84.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby MO: 0911306843 20,00  14.4.2020
 85.  ZsVS, a.s. OZ Levice   Vodné za obec.obj. 1. Q 2020 59,63   23.4.2020 
 86.  ZsVS, a.s. OZ Levice  Vodné  na s.č. 193 2. a 3. mes. 2020 5,18   23.4.2020 
 87.  Brantner, s.r.o. Nové   Zámky   Uloženie obj. odpadu 2920,02  23.4.2020
 88.  Brantner, s.r.o. Nové   Zámky   Vývoz a uloženie TKO za 32020 1256,51  23.4.2020
 89.

 MIRA OFFICE, s.r.o.

 Želiezovce

 Dezinfekčný gél na ruky 37,92  23.4.2020
 90.

 MIRA OFFICE, s.r.o.

 Želiezovce 

 Dezinfekčné mydlo a jednoráz.tvárové rúška 129,50  23.4.2020
 91.  IVES Košice  SW pre Matriku 042020-032021 25,09  23.4.2020
 92.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava 

 Za služby MO: 0902486434 za 4/20   36,00   povolené inkaso z účtu spl.7.5.2020
 93.

 Lindstrom, s.r.o.

 Trnava 

 Prenájom a čistenie rohože  11,47   29.4.2020 
 94.

 N.M. - AUDIT, s.r.o.

 Nové Mesto nad Váh. 

 Audit IUD 2019  1080,00   29.4.2020 
 95.

 MIRA OFFICE, s.r.o.

 Želiezovce

 Ochranné nitrilové rukavice  35,38  29.4.2020
 96.

 e-Gemini, s.r.o.

 Levice

 Dobropis k fa 1202018 ext.man. -359,00  24.4.2020
 97.

 Ing.Juraj Taračka

 DRESPOL Kolta

 Dosky SM suš. hobl. 201,60  05.05.2020
 98.  REZENT, odbor.prehl.   a skúšky, Šurany  Elektroinštal.práce, revízia Čaka č.365 -   obecná bytovka  290,00  05.05.2020
 99.

 osobný údaj.sk, s.r.o.

 Košice

 Výkon zodpovednej osoby za 52020 51,60  05.05.2020
 100.  Slovakia Energy,   s.r.o., Bratislava    Zál.el.en. za 05/2020 č. 325 KSC  436,00   05.05.2020 
 101.

 Slov.elektr. - energ.sl.

 Bratislava

 Záloha el.en. za 05/2020 verejné osvetlenie 210,00  05.05.2020
 102.

 Slov.elektr. - energ.sl.

 Bratislava

 Záloha el.en. za 05/2020 verejné budovy 316,00  05.05.2020
 103.

 Andrea Chmelová

 Vincúrová

 HANDMADE Vivien

  Čaka

 Ochranné rúška na tvár 500 ks  1250,00   18.05.2020 
 104.

 IB mont, s.r.o.,

 Čaka č. 2 

 Terénne úpravy za 4/2020  882,84   18.05.2020 
 105.

 Jozef Šmrhola - OLYMP, Santovka 

 Banner COVID  160,01   18.05.2020  
 106.  SWAN, a.s.,   Bratiskava   Swan internet za 52020 18,00  18.05.2020
 107.

 Slovakia Energy, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt. spotreby el.en. za 42020 č. 325 KSC 17,26  18.05.2020
 108.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a uloženie TKO za 42020 786,19  18.05.2020
 109.  REZENT, odb.prehl.a   skúšky, Šurany  Elektroinštal.práce + revízia obj. č. 112 160,00  18.05.2020
 110.  CNS, s.r.o. Levice   Servis SW - google chrome  30,00   18.05.2020 
 111.  Slov.elektr.-   energet.služby, s.r.o.,   Bratislava   Vyúčt. spotreby el.en. za 42020 VO   312,32   18.05.2020 
 112.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby PL 42020 95,58  18.05.2020
 113.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby MO: 0911306843 42020 20,00  18.05.2020
 114.  abaWood, s.r.o.,   Sládkovičovo   Mobilný pult s plexisklom na kolieskach  321,60   20.05.2020 
 115.

 Mira OFFICE, s.r.o.

 Želiezovce 

 Čist. a kanc. potreby  28,15   22.05.2020 
 116.  Lindström, s.r.o.   Trnava   Prenájom a pranie rohože za 52020 12,43   22.05.2020 
 117.  Ing. Zuzana   Matušková, Čifáre   VO - TJ objekt šatní vým.streš.okien  300,00   22.05.2020 
 118.

 Slovak Telekom,a.s.

 Bratislava

 Služby MO: 0902486434 36,00   povol.inkaso z účtu splat. 8.6.2020 
 119. 

 MAGIC Print, s.r.o.

 Bratislava 

 Toner do tlač. SAMSUNG 31,46   2.6.2020
 120. 

 EKOTEC, s.r.o.

 Bratislava 

 Kontrola bezp.detského ihriska v CZO 193,20   2.6.2020 
 121.   ZsVS, a.s. OZ Levice    Montáž vodomeru č.s. 39 26,60   2.6.2020 
 122.   Osobný.údaj.sk,  s.r.o.   Košice  Výkon zodp.osoby za 62020 51,60   2.6.2020 
 123. 

 DOXX-SL, spol.s r.o.

 Žilina Kálov

 Stravné lístky  2103,16   2.6.2020 
 124. 

 Slov.elektrárne-   energet. služby, s.r.o.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za 52020 verejné osvetlenie 267,46   2.6.2020 
 125. 

 Slov.elektrárne-

 energet.služby, s.r.o.

 Bratislava

 Záloha el.en. za 62020 verejné budovy  316,00   8.6.2020
 126. 

 Slov.elektrárne-

 energet.služby, s.r.o.

 Bratislava

 Záloha el.en. za 62020 verejné osvetlenie  210,00   8.6.2020
 127.  SLOVAKIA ENERGY,     s.r.o., Bratislava   Záloha za el.en. za 62020 - č.325 KSC  431,00   8.6.2020
 128.  ZMOS Bratislava  Mimor.členské r. 2020 DEUS  732,00   8.6.2020 
 129.   PKF, s.r.o. Nitra  Poistné majetok obce 3.Q2020  300,86   8.6.2020 
 130. 

 Slovenská pošta, a.s.

 Banská Bystrica 

 Predplatné PRAVDA II. polrok 2020  88,67   8.6.2020 
 131.   SWAN, a.s. Bratislava  Internet za 62020  18,00   8.6.2020 
 132. 

 CNS, s.r.o. prevádzka

 Levice

 NB HP ProBook - pre sčítanie obyv. 2021  1255,20   8.6.2020 
 133. 

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Telekom.popl.za služby PL 52020  95,58   povol.inkaso z účtu splatné 18.6.2020 
 134.

 Slovak Telekom, a.s. 

 Bratislava 

 Služby MO: 0911306843  20,00   15.6.2020 
 135.   SLOVAKIA ENERGY,   s.r.o., Bratislava  Vyúčt. el.en. za 52020 odber.miesto č. 325  -82,74   preplatok splatný 22.6.2020 
 136. 

 PROSPECT, s.r.o.

 Nové Zámky

 Drvenie, búranie, rozbíjanie - ter.úpravy       č.d.  334 2771,34   15.07.2020
 137. 

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky

 Vývoz a uloženie TKO za 52020  841,61   15. 6. 2020 
 138.

 ELMIK Vráble, s.r.o.

 Vráble

 Oprava MR 180,96   18. 6. 2020
 139.

 MIRA OFFICE, s.r.o.

 Želiezovce

 Hygienické a ochranné pomôcky 60,22  18. 6. 2020
 140.  ZO RVC Nitra  Akredit.kurz podvoj.účtov. mestá,obce, VÚC   a ich RO    290,00  24. 6. 2020 
 141.    Lindström, s.r.o.,Trnava  Prenájom a pranie rohože 62020   12,43   24. 6. 2020 
 142. 

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Mes. popl. MO: 0902486434 za 62020  36,00   povolené inkaso z   účtu splatné 7.7.2020 
 143.

 Osobný údaj.sk, s.r.o.

 Košice 

 Výkon zodpovednej osoby za 72020  51,60   1. 7. 2020 
 144.

 OO CR Tekov

 Levice

 Členský príspevok OO CR rok 2020  224,70  1. 7. 2020
 145.  CNS, s.r.o., Levice   Servis SW, HW new NB + www 96,00  2. 7. 2020
 146.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Za služby PL 62020 95,81   povolené inkaso z účtu splatné 20.7.2020
 147.  SWAN, a.s., Bratislava  Internet WiMAX2 za 72020 18,00  10.07.2020
 148.

 Slov. elektr.-energet.sl.

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. za verejné osvetlenie za 62020 234,07  10.07.2020
 149.

 Slov.elektr.-energet.sl.

 Bratislava

 Záloha na el.en. za verejné osvetlenie 72020 210,00  10.07.2020
 150.  

 Slov.elektr.-energet.sl.

 Bratislava

 Záloha na el.en. verejné budovy 72020 316,00  10.07.2020
 151.  SLOVAKIA ENERGY,     s.r.o., Bratislava  Záloha na el.en. za 72020 s.č. 325 - KSC 424,00  10.07.2020
 152.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Vyučt. MO: 0911306843 za 62020 20,00   15.07.2020 
 153.

 IB-mont, s.r.o.

 Čaka č. 2

 Výmena strešných okien TJ 13 297,52   15.07.2020 
 154.

 Úrad pre reg.EK a PS 

 Bratislava

 Používanie frekvencie hasiči 1,40  15.07.2020
 155.

 Slovakia Energy,

 Bratislava

 Vyúčt.el.en. 6/2020 č. 325 KSC -166,10  prepl.uhrad. 09.07.2020
 156.  ZsVS, a.s. Levice  Preplatok vodné s.č. 8 - 9,08  prepl.splat.23.7.2020
 157.  ZsVS, a.s. Levice  Preplatok vodne s.č. 193 - 5,18  prepl.splat.23.7.2020
 158.

 Brantner, s.r.o.

 Nové Zámky 

 Vývoz a uloženie TKO 62020  817,52   21.07.2020
 159.

 Lindström, s.r.o.

 Trnava

 Nájomné a pranie rohože 62020

 

12,43

 21.07.2020
 160.  ZsVS, a.s.,OZ Levice   Vodné č. 325 za 4-6. mesiac  12,96  21.07.2020
 161.

 N.M. Audit, spol. s r.o.

 Nové Mesto nad Váhom

 Audit KUZ 2019 1080,00  21.07.2020
 162.

 Petit Press, a.s.

 Bratislava

 Predplatné Týždeň na Pohroní 40,00  21.07.2020
 163.

 Magic Print, s.r.o.

 Braislava

 Tonery do MC červený a čierny 93,72   22.07.2020 
 164.

 Slovak Telekom a.s.

 Bratislava

 Za služby MO: 0902864434 36,00   povolené ink. z úč. swplatné 6.8.2020
 165.

 Osobný údaj.sk, s.r.o.

 Košice

 Výkon zodp. osoby 08/2020 51,60  5.08.2020
 166.

 Made, spol. s r.o.

 B.Bystrica

 Syst. podp. URBIS 1.8-31.7.2021 160,00  5.08.2020
 167.

 CNS, s.r.o.

 Hronovce

 Servis PC 118,80  05.08.2020
 168.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 Vyúčtovanie VO, spotreba 07/2020 251,70  13.08.2020
 169.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava 

 Pevná linka 07/2020 95,58  13.08.2020
 170.

 ZŠ s MŠ 

 Čaka

 čierne uhlie 688,39  13.08.2020
 171.

 IB MONT, s.r.o.

 Čaka 2

 Stavebné práce, rekon. hasičskej zbrojnice 14 714,29   13.08.2020
 172.

 SWAN

 Bratislava

 Internet 8/2020 18,00   13.08.2020 
 173.

 Slovakia Energy

 Bratislava

 Elekt. energ. KSC 325, 08/2020 424,00  13.08.2020
 174.

 Slovenské elekt.

 Bratislava

 Záloha na el.energ. 08/2020 verejné   budovy 316,00  13.08.2020
 175.

 Slovenské elekt.

 Bratislava

 VO zál.el.ener. 08/2020 210,00  13.08.2020
 176.

 Slovak telekom, a.s.

 Bratislava

 Mobiloná linka 0911306843 20,00  13.08.2020
 177.

 Slovakia energy

 Bratislava

 Vyúčt. el. ener. KSC 325 za 07/2020 -163,96  preplatok splatný   21.08.2020
 178.

 BRANTNER

 Nové Zámky

 Komunálny odpad 892,18  13.08.2020
 179.

 BRANTNER

 Nové Zámky

 Ulož.objem. odpadu na skládku 25,84  13.08.2020
 180.

 LINDSTROM 

 Trnava

 Nájomné a čis. rohože 12,43   19.08/.2020
 181.

 FLORIAN s.r.o.

 Martin

 Mat.-tech. zab. DHZO 1 473,86   19.08.2020
 182. 

 PETINA

 Bušince

  Dekontaminácia Chlad. zar. - Dom smútku 70,00   26.08.2020
 183.

  MAGIC PRINT, s.r.o.

 Bratislava

  Toner 41,06   26.08.2020

 184.

 Slovak Telekom, a.s.   Bratislava  MO: 0902486434 36,00  07.09.2020

 185.

 MRA OFFICE

 Želiezovce 

 Utierky, dezin. prost. 28,16  26.08.2020 
 186.

 MONT SERVIS,

 Levice

 Údržba alarm. systému 78,00  26.08.2020
 187.

 JUDr. Kamocsai

 Kameničná

 poradenstvo ver. osv. 50,00  02.09.2020
 188.

 Osobný údaj.sk

 Košice

 Výkon zodp. osoby 51,60  02.09.2020
 189.

 DEDRA TRUST

 Bratislava

 Proječné práce HZ 1100,00  02.09.2020
 190.

 Comp. and Netw. sys.

 Hronovce

 Servis SW, nový mail 30,00  07.09.2020
 191.

 J.Gürtler, G - system

 Tat. Štrba

 Školenie obsluha rádiostanice 100,00  07.09.2020
 192.

 Slovak Telekom, a.s.

 Bratislava

 Pevná lin. 08/2020 97,19  18.09.2020
 193.

 IB MONT, s.r.o.

 Č aka

 rekoštrukcia HZ 3 499,19  27.10.2020
 194.

 SWAN, a.s.

 Bratislava 

 internet 09/2020 18,00  11.09.2020 
 195.

 PKF, s.r.o.

 Nitra 

 poistenie majetku  4.Q 2020  300,86  11.09.2020 
 196.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 Verejné osv. vyúčt. 08/2020 300,83  11.09.2020
 197.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 Verejné osv. záloha 09/2020 210,00  11.09.2020
 198.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 Ver. budovy, zál na el. ener. 09/2020 316,00  11.09.2020
 199.

 Jozef Viglaš

 Čaka

 Pripojenie vonk. odb. vody KSC 160,00  11.09.2020
 200.

 Slov Telekom, a.s.

 Bratislava

 MO 0911306843 20,00  11.09.2020
 201.

 Lindswtröm

 Trnava

 Náj. a čistenie rohože 12,43  11.09.2020
 202.

 SLOVAK ENERGY

 Bratislava

 Vyúčt. el. en. KSC 08/2020 -162,98  10.09.2020
 203.

 ELMILK Vráble

 Vráble

 Oprava rozhlasu 170,16  11.09.2020
 204.

 BRANTNER

 Nové Zámky 

 Kom. odpad 08/2020   739,67  23.09.2020
 205.

 e GEMINI

 Levice  

 Monit. správa k San. miest. nel. skládky odp.  90,00   23.09.2020 
 206.

 IB mont, s.r.o.

 Čaka 

 Rekonštrukcia HZ  16 959,02   23.09.2020 
 207.

 DOXX -  str. lístky

 Žilina 

 Stravné lístky  736,18  18.09.2020 
 208.

 DISIG, a.s.

 Bratislava

 Mandátny certifikát - starosta 105,60  25.09.2020
 209.

 Slovak telekom

 Bratislava

 MO 0902486434 36,00 inkaso 07.10.2020
 210.

 Západosl. distribučná

 Bratislava

 Pripojenie k odb. el. en. HZ 64,31  28.09.2020
 211.

 MIRA OFFICE s.r.o.

 Želiezovce

 dezinf. prostr. 149,00  05.10.2020
 212.

 MIRA OFFICE s.r.o.

 Želiezovce

 dezinf. prostr. 78,00  05.10.2020
 213.

 OSOBNÝ ÚDAJ. SK

 Bratislava

 Výkon zodp. osoby 10/20 51,60  05.10.2020
 214.

 Magic Print s.r.o.

 Bratislava

 Rúško jednor. COVID 19 214,80  05.10.2020
 215.

 Slovak Telekom

 Bratislava

 PL 09/2020 96,28  inkaso 19.10.2020
 216.

 UNION a.s.

 Bratislava

 PZP 2021 313,00  
 217.

 Slov. elekt.

 Bratislava

 Zál. ver. osv. 10/20 210,00  06.10.2020
 218.

 Slov. elekt.

 Bratislava

 Zál. ver. bud. 10/20 316,00  06.10.2020
 219.

 LINDSTROM

 Trnava

 Náj. čist. rohože 10/20 12,43  12.10.2020
 220.

 SWAN a.s.

 Bratislava

 Internet 10/20 18,00  12.10.2020
 221.

 Slov. elekt.

 Bratislava

 VO vyúčt. el. en. 09/20 342,91  12.10.2020
 222.

 Eva Jašeková

 Levice

 Projekt vod. príp. HZ 200,00  12.10.2020
 223.

 Magic print

 Bratislava

 

 toner Canon

 

28,80  12.10.2020
 224.

 Slov. Telekom

 Bratťislava

 MO 0911306843 20,00  12.10.2020
 225.

 BRANTNER 

 Novfé Zámky

 Odvoz KO nad. 110,120 1 152,00  15.10.2020
 226.

 Sllovak Energy

 Bratislava 

 El. ener. KSC 166,81  15.10.2020
 227.

 IB mont, s.r.o.

 Čaka

 cesta k ihrisku - úprava 2 953,62  29.10.2020
 228.

 IB mont, s.r.o.

 Čaka

 zavážanie jám  1 412,64  04.11.220
 229.

 ZsVs a.s.

 Levice

 vodné 3.Q 95,92  15.10.2020
 230.

 MIRA OFFICE s.r.o.

 Levice

 školské potreby 99,60  20.10.2020
 231.

 Premier Consulting,   s.r.o. Komárno 

 Envirofond, dotácie - odmena 4800,00  04.11.2020
 232.

 ŠTRBA -COMPANY,   Veľké Lovce 

 aplikátor dez. tekutiny 180,00  27.10.2020
 233.

 MK HLAS s.r.o.

 Sabinov

 Vzdialená tech. podp. 10,80  27.10.2020
 234.

 Marian Rajbovský   PNEU PROFI, Vráble

 servis Mercedes 789,00  27.10.2020
 235.

 Slov. Telekom

 Bratislava

 MO 0902486434 36,00  06.11.2020
 236.

 LAVEN s.r.o.

 Demandice

 Celopl. test. Dez. a ochranné prost. 73,37  03.11.2020
 237.

 Ing. ZuzanaM

 Matušková,  Čifáre 

 činnosti pri VO, triedený zber KO a kuchyńa KSC 500,00   04.11.2020 
 238.

 Súkromná škol.

 jedáleň, Jasová 

 strava- testovanie COVID 19 

105,00  03.11.2020
 239.

 Osobný údaj

 Košice 

 výkon zodpovednej osoby 11/2020 51,60  03.11.2020
 240.

 CNS , spol. s r.o.

 Hronovce

Servis NW  Florian 60,00  03.11.2020
 241.

 MIRA OFFICE

 Levice

 dez. dávkovač+stojan, COVID 19 136,00  09.11.2020
 242.

 ZsVS a.s.

 Nitra

 vodovodná prípojka, vinice 30,00  09.11.2020
 243.

 ZsVS a.s.

 Nitra

 vodovodná prípojkla HZ 30,00  09.11.2020
 244.

 IB mont, s.r.o.

 Čaka

 spevnenie plochy HZ 2 932,30  17.12.2020
 245.

 Lindstrom

 Trnava

 nájom a čistenie rohoží  12,43  09.11.2020
 246.

 Slovak Telekom

 Bratislava

 PL 10/2020 95,65  18.11.2020
 247.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 VO zal. elekt. en. 11/2020 286,00  12.11.2020
 248.

 Slov. elektrárne

 Bratislava

 Ver. budovy, zál. el. ener. 11/2020 316,00  12.11.2020
 249.

 Slovak telekom

 Bratislava

 Vyjadrenie k tel zar. 13,90  04.11.2020 mob.plat.
 250.

 Slovak telekom

 Bratislava

 MO 0911306843 20,00  12.11.2020
 251.

 ABISET s.r.o.

 Malacky

 škol.jedáleň, Kelp 2021 99,00  12.11.2020
 252. 

 ZsVs a.s.

 Levice

 Mont. vod. Tanczosová 39,44  12.11.2020
 253.

 EKOTEC

 Bratislava

 kotrola bezp. multif. ihriska 193,20  12.11.2020
 254.

 SWAN, a.s.

 Bratislava  

 internet 11/2020 18,00  12.11.2020
 255.

 Ing. J. Juhász

 Mýtne Ludany

 geodetické práce HZ 475,00  12.11.2020
 256.

 Slov. elektrárne

 Bratislava 

 El. ener. KSC 10/2020 613,01  12.11.2020
 257.

 DOXX

 Žilina

 stravné lístky 1921,21  05.11.2020
 258.

 BRANTNER 

 Nové Zámky

 Kom. odpad 10/2020 901,26   27.11.2020
 259. 

 Slovak telekom

Bratislava

 vytýčenie tel. vedenia HZ 61,20  27.11.2020
 260.

MANNET s.r.o.

Madunice

vybavenie zberného dvora - Environfond, traktor, vlečka, nakladač, kontajnery 2x 79 344,00  10.12.2020
 261.

PKF

Nitra

poistenie strojov - Environfond 7,01 30.11.2020
 262.

Slovak telekom

Bratislava

 MO 0902486434 49,90 07.12.2020
 263.

Západosl. distribučná

Bratislava

 prípojka el.en. HZ 209,70  27.11.22020
 264.

COOP Service

Nové Zámky

 gastrozariadenie KSC

 

14 726,44 08.12.2020
 265.

 Lindström

 Trnava

 nájom a čistenie rohoží 12,43 08.12.2020
 266.

Slov. telekom

Bratislava

 PL 11/2020 95,58  inkaso 18.12.2020
 267.

Slov. elekt.

Bratislava

 El. ener. KSC 732,91  08.12.2020
 268.

Ernest Dinka REZENT

Šurany

 elekt. prípojka HZ 627,71  08.12.2020
 269.

 TITAN - TATRAPLAST

 Ružomberok

 ocranná prepážka - sčítanie obyv. 80,80  08.12.2020
 270.

 EUROSPINN

 Želiezovce

 plošina+montaž vian. výzdoby 465,48 08.12.2020
 271.

 MAGIC PRINT

 Bratislava

 toner

 

235,72 08.12.2020
 272.

 Slov. elekt.

 Bratislava

 VO zal. Fa 12/2020 286,00  08.12.2020 
 273.

 Slov. elekt.

 Bratislava

 Ver. budovy zál ele. ene. 12/2020 316,00  08.12.2020
 274.

 SDlovenská pošta

 Ban. Bystrica

 denník RAVDA 112,90  09.12.2020
 275.

 SWAN

 Bratislava 

 Internet 12/2020  18,00 15.12.2020 
 276.

 Slovak telekom

 Bratislava

 MO 0911306843 20,00 15.12.2020
 277 .

 ZŠ  S MŠ

 Čaka

 Čierne uhlie 460,77  15.12.2020
 278.

 INPROST 

 Bratislava

 Obecné noviny 2021 93,60  21.12.2020
 279.

 BRANTNER

 Nové Zámky

 KO 11/2020 913,61  21.12.2020
 280.

 GEMINI GROUP

 Bratislava

 Projekt Eviron.fond 588,00  21.12.2020
 281.

 WOLTERS KLUWER

 Bratislava

 Právo pre ROPO a obce 2021 95,00 18.12.2020
 282.

 WOLTERS KLUWER

 Bratislava

 Účtovníctvo pre ROPO a obce 2021 179,00  18.12.2020
 283.

 Osobný údaj .sk

 Košice

 Výkon zodpovednej osoby 12/2020 51,60 28.12.2020
 284.

 CONNECT- Ing.Z. Marczibál

 Kráľov Brod

  Registratúrny denník 15,00 28.12.2020
 285.

 Slovak Telekom

 Bratislava

 MO 0902486434 36,00  07.01.2021
 286.

 Slovak telekom

 Bratislava

 PL 12/2020 95,58 18.01.2021
 287.

 LINDSTROM

 Trnava

 Nájom a čistenie rohoží 12/2020 16,02 11.01.2021
 288.

 Slo. elekt.

 Bratislava

 El. ener. 12/2020, KSC 870,26 11.01.2021
 289.

 Slov. elekt.

 Bratislava

 Vyúčt. el. ener. Ver. bud. 2020 1 011,88 13.01.2021
 290.

 BRANTNER

 Nové Zámky

 KO 12/2020 938,71 20.01.2021
 291.

 ZsVS

 Levice

 voda 4.Q.2020 29,82 28.01.2021