Multifunkčné ihrisko
Prijímateľ:
OBEC Čaka, č. 112, 935 68
Miesto realizácie projektu:
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Levice, obec Čaka
Celkové oprávnené výdavky:


53 685,14 eur
Výška poskytnutého príspevku:
Úrad vlády 40 000,- eur
Ministerstvo financií 10 000,- eur
Obec 2 984,14 eur + VO 700,- eur
Začiatok projektu:
2/2016
Ukončenie projektu:
3/2016
Stručný opis projektu:
Multifunkčné ihrisko sa postavilo v areáli TJ vedľa futbalového ihriska a prezliekarní. Doplnilo možnosti športového vyžitia pre všetkých občanov obce. Použitím osvetlenia je možné ihrisko využívať aj vo večerných hodinách.