Oplotenie cintorína a centrálneho parku
Prijímateľ:
Obec Čaka, 112, 935 68
Miesto realizácie projektu:
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Levice, obec Čaka
Celkové oprávnené výdavky:


25.146,41 eur
Výška poskytnutého príspevku:
20 955,34 eur
Vlastné:
4 191,07 eur
Začiatok projektu:
5/2015
Ukončenie projektu:
6/2015
Stručný opis projektu:
Oplotenie, ktoré tvorilo hranicu medzi miestnym cintorínom a centrálnym parkom Jozefíny Sablakovej bolo zdevastované, neplnilo svoj účel a preto bolo demontované. Osadené boli nové stĺpiky, pletivo a vstupná brána a dvierka od cesty k domu smútku a vstupná brána a dvierka pre vstup z parku Jozefíny Sablakovej.