Oprava strechy na bývalej pošte a skladov pri OcÚ
Prijímateľ:
Obec Čaka, 112, 935 68
Miesto realizácie projektu:
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Levice, obec Čaka
Celkové oprávnené výdavky:


5 310,86 eur
Výška poskytnutého príspevku:
0,- eur
Vlastné :
5 310,86
Začiatok projektu:
11/2016
Ukončenie projektu:
11/2016
Stručný opis projektu:
Rekonštrukcia zahŕňa opravu strechy na bývalej pošte a na budove skladov, kde bola strecha
čiastočne poškodená a počas dažďov zatekalo do miestnosti. Opravou strechy sa zabránilo
presakovaniu vody a zamedzilo sa vlhnutiu múrov a opadávaniu omietky. Opravou strechy
na budove skladu bude umožnené uskladnenie uhlia a dreva na vykurovaciu sezónu.