Rekonštrukcia Domu smútku
Prijímateľ:
Obec Čaka, 112, 935 68
Miesto realizácie projektu:
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Levice, obec Čaka
Celkové oprávnené výdavky:


31 841,07 eur
Výška poskytnutého príspevku:
EU 21 227,38 eur
ŠR 5 306,85 eur
Vlastné.
5 306,84
Začiatok projektu:
5/2015
Ukončenie projektu:
6/2015
Stručný opis projektu:
Rekonštrukcia Domu smútku zahŕňa opravu strechy, zateplenie budovy a novú fasádu. Opravou strechy sa zabránilo presakovaniu vody do budovy, zamedzilo sa vlhnutiu múrov, opadávaniu omietky a znehodnoteniu maľovky. Dom smútku je dôstojným miestom na uloženie a rozlúčku so zosnulými našej obce.