Rekonštrukcia vodovodu do telocvične pri ZŠ s MŠ Čaka
Prijímateľ:
Základná škola s materskou školou Čaka, č. 364, 935 68
Miesto realizácie projektu:
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Levice, obec Čaka
Celkové oprávnené výdavky:


2 640,50 eur
Výška poskytnutého príspevku:
2 253,- eur
Vlastné:
237,50 eur + VO 150,- eur
Začiatok projektu:
3/2017
Ukončenie projektu:
3/2017
Stručný opis projektu:
Vonkajšie vodovodné potrubie do budovy telocvične v areály ZŠ s MŠ v Čake bolo poškodené. Cez poškodené potrubie unikalo značné množstvo vody. Prívod vody do telocvične bol uzatvorený a nebolo možné používať WC a sprchy. Sprevádzkovaním prívodu vody do telocvične pri ZŠ s MŠ v Čake bolo umožnené používanie WC a spŕch v dievčenskej ale aj v chlapčenskej časti šatne. Žiaci nemusia počas vyučovania prechádzať z budovy telocvične do budovy školy kvôli nefunkčným WC. Majú zabezpečenú hygienu splachovacími WC a tečúcou vodou na umývanie rúk prípadne na sprchovanie.