Zábradlie ku chodníku
Prijímateľ:
OBEC Čaka, č. 112, 935 68
Miesto realizácie projektu:
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Levice, obec Čaka
Celkové oprávnené výdavky:


4 296,01 eur
Výška poskytnutého príspevku:
POD 4008,24 eur
Vlastné:
287,77 eur
Začiatok projektu:
9/2015
Ukončenie projektu:
9/2015
Stručný opis projektu:
Zábradlie bolo vybudované ku chodníku, ktorý vedie od hlavnej cesty ku kostolu, strmo do kopca. Vybudovaním zábradlia sa umožnil ľahší výstup po chodníku, hlavne pre starších ľudí.