Oznámenie o utvorenom volebnom okrsku a určenej miestnosti na hlasovanie v referende konanom dňa 7. februára 2015

Čaka

v obci/meste/...............................................................................

                                               1

Počet volebných okrskov.......................................

Presná adresa miestnosti na hlasovanie:

                                 Dom kultúry Čaka

Volebného okrsku č. 1:.............................................................................................

Volebného okrsku č. 2:...............................................................................................

Volebného okrsku č. 3:..............................................................................................