Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva NSK pre volebný obvod Levice a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu NSK.

Volebná komisia Nitrianskeho samosprávneho kraja podľa § 141 ods. 2 a § 146 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

  • zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva podľa volebných obvodov,
  • zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu.

Obec uverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb spôsobom v mieste obvyklým.

pdfKandidati pre volby do zastupitelstva NSK volebny obvod Levice.PDF54.03 KB

pdfKandidati pre volby predsedu NSK.pdf44.27 KB