Zoznam faktúr obce Čaka za rok 2022

Číslo fa. Dodávateľ Predmet fakturácie Celková suma s DPH v € Uhradené dňa
 1.        
 2.        
 3.        
 4.        
 5.        
 6.        
 7.        
 8.        
 9.        
 10.        

 

Školská telocvičňa.

Pre Vás všetkých, ktorí máte záujem o športovanie a hlavne pre deti v ZŠ s MŠ sme k 1.9.2021 v telocviční

vymenili všetky okná a dvere a hlavne spravili úplne novú palubovku v celkovom náklade viac ako 80tis eur.

Prajem Vám príjemné športové zážitky vo vynovenom športovom areály.

Vážení občania.

Obecný úrad chce vykonať prieskum záujmu na zriadenie „Urnového solitéra“ na miestnom cintoríne. Jedná sa o vytvorenie niekoľkých miest na umiestnenie urny s pozostatkami zomrelých. Prieskum má slúžiť na zistenie potencionálneho záujmu o umiestnenie v „Urnovom háji.“ Predpokladaná cena jedného miesta je minimálne 300 eur.